2022-10-10

Bendrovė „Vilniaus vandenys“ savo klientams parengė trumpą „paruoštuką“: kur kreiptis, ieškant greičiausių atsakymų iškilus skilrtingiems klausimams.

Klausimas / Problema
Kur kreiptis

Klausimai dėl geriamojo (šalto) vandens tiekimo

Kreipkitės į „Vilniaus vandenis“ (jei darbai susiję lauko tinklais). Susisiekti kviečiame užpildant greitos el. užklausos formą arba tel. 19118

Klausimai dėl buitinių nuotekų surinkimo bei šalinimo

Kreipkitės į „Vilniaus vandenis“ (jei darbai susiję lauko tinklais). Susisiekti kviečiame užpildant greitos el. užklausos formą arba tel. 19118

Klausimai dėl geriamojo (šalto) vandens skaitiklio gedimų pastato viduje, Jūsų bute

Kreipkitės į „Vilniaus vandenis“ (jei skaitiklius prižiūri „Vilniaus vandenys“). Susisiekti kviečiame užpildant greitos el. užklausos formą arba tel. 19118

Problemos susijusios su vandens tiekimo nutraukimu Jūsų bute esančiuose visuose sanitariniuose prietaisuose / čiaupuose

  1. Jei įtariate gedimą vidaus tinkluose arba juose buvo vykdomi darbai – kreipkitės į daugiabučio namo savininkų bendrijos pirmininką / pastatą administruojančią įmonę (Pastatų administratorių / bendrijų žemėlapis)

2. Kitais atvejais kreipkitės į „Vilniaus vandenis“

Susidūrėte su problemomis dėl vandens tiekimo nutraukimo tik viename Jūsų namuose įrengtame čiaupe

Patariame kreiptis į privatų santechniką (sanitarinės įrangos gedimų „Vilniaus vandenys“ neremontuoja)

Jei pastebėjote akivaizdų vandens kokybės pablogėjimą

  1. Pasiteiraukite pastatą administruojančios įmonės atstovų, ar problema ne vidaus tinkluose ir ar juose nėra vykdomi darbai (Pastatų administratorių / bendrijų žemėlapis)

2. Jei atsakymas „Ne“, kreipkitės į „Vilniaus vandenis“. Susisiekti kviečiame užpildant greitos el. užklausos formą arba tel. 19118

Susidūrėte su problemomis dėl karšto vandens tiekimo

Patariame kreiptis į daugiabučio namo savininkų bendrijos pirmininką arba pastatą administruojančią įmonę (Pastatų administratorių / bendrijų žemėlapis)

Turite klausimų dėl paviršinių nuotekų (lietaus, drenažo) surinkimo bei šalinimo

Patariame kreiptis į paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugos tiekėją (UAB „Grinda“)

Susidūrėte su pastato vidaus tinklų eksploatacijos problemomis ir vandentiekio, nuotekų avarija pastato viduje, Jūsų bute

Patariame kreiptis į daugiabučio namo savininkų bendrijos pirmininką arba pastatą administruojančią įmonę (Pastatų administratorių / bendrijų žemėlapis)