2022-11-16

Didžiausia Lietuvoje vandentvarkos bendrovė „Vilniaus vandenys“ 2022-aisiais metais įvykdė antrąjį Baltų zonų plėtros objektų reitingavimą ir atrinko finansuoti 6-ias GYVENTOJŲ PATEIKTAS PARAIŠKAS, kurioms finansavimas bus vykdomas iš bendrovės ir Vilniaus miesto savivaldybės lėšų. Iš viso 2022 metais bendrovė gavo 6 paraiškas, visos paraiškos atitiko metodikos reikalavimus.

Pagal gyventojų pateiktas paraiškas bendrovė 2023-2024 metais vykdys tinklų statybos darbus Grigiškių, Naujosios Vilnios, Rasų, Panerių seniūnijose – teritorijoje, kurios ribos nustatytos bendrovės patvirtintoje Baltų zonų plėtros objektų reitingavimo metodikoje ir kurių dalis patenka į kultūros paveldo ir saugomas teritorijas, regioninių parkų teritorijas arba kuriose Aplinkos apsaugos departamentas prie Aplinkos ministerijos nustatė aplinkosaugos pažeidimus tvarkant nuotekas.

Šių atrinktų Baltų zonų plėtros objektų paraiškų įgyvendinimo investicijos sieks daugiau nei 2,4 mln. eurų.

Primename, jog bendrovė „Vilniaus vandenys“ 2022 m. taip pat įvykdė kvartalinių geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo tinklų plėtros reitingavimą, kurio metu finansuoti buvo atrinktos 3 paraiškos nuotekų tvarkymo tinklų plėtrai.

Balta zona yra laikoma Vilniaus miesto savivaldybės teritorijoje esančios gatvės, kuriose nėra įrengta centralizuotų geriamojo vandens tiekimo ir (ar) buitinių nuotekų surinkimo tinklų, o gyventojai neturi galimybės prisijungti prie centralizuotų tinklų ir vis dar naudojasi vietiniais vandens išgavimo įrenginiais bei nuotekas tvarko vietiniuose nuotekų valymo įrenginiuose arba naudojasi išgriebimo duobėmis.

Į Baltų zonų ribas patenka šios Vilniaus miesto savivaldybės seniūnijos: Šnipiškės, Žvėrynas, Žirmūnai, Naujamiestis, Senamiestis, Rasos ir teritorijos, esančios kultūros paveldo ir saugomose teritorijose, regioninių parkų teritorijose (išskyrus valstybinių ir privačių miškų teritorijas) arba teritorijose, kuriose Aplinkos apsaugos departamentas prie Aplinkos ministerijos nustato aplinkosaugos pažeidimus tvarkant nuo-tekas Savivaldybės teritorijoje ir Savivaldybė dėl šios priežasties teikia paraišką Baltų zonų objekto finansavimui.