2023-02-21

Didžiausia Lietuvoje vandentvarkos įmonė „Vilniaus vandenys“ praėjusią savaitę gavo ISO 9001 (Kokybės), 14001 (Aplinkos apsaugos) ir 45001 (Darbuotojų saugos ir sveikatos) vadybos sistemų sertifikatą. Šis sertifikatas patvirtina, jog bendrovėje įdiegta vadybos sistema atitinka visus šių standartų reikalavimus.

Bendrovei įteiktas ISO 9001, 14001 ir 45001 reikalavimus atitinkantis dokumentas buvo suteiktas įvertinus pagrindinių bendrovės teikiamų paslaugų procesus: vandens išgavimą, paruošimą ir tiekimą bei nuotekų surinkimą ir valymą.

Šiais metais bendrovė „Vilniaus vandenys“ pirmą kartą buvo sertifikuota pagal Darbuotojų saugos ir sveikatos vadybos sistemos standarto (ISO 45001:2018) reikalavimus bei gavo šio standarto atitiktį patvirtinantį sertifikatą. Pagal ISO 9001 ir ISO 14001 standartus „Vilniaus vandenys“ yra sertifikuoti nuo 2003 metų.

ISO sertifikavimas yra trečiosios šalies auditas, kurį atlieka sertifikavimo įstaiga. Ji patikrina, ar organizacija atitinka konkrečius ISO standartų reikalavimus,  ir esant atitikčiai,  išduoda sertifikatą. Sertifikatas reguliariai prižiūrimas atliekant kasmetinius priežiūros auditus. Praėjus trijų metų laikotarpiui – atliekamas pakartotinis sertifikavimas.

ISO sertifikavimą bendrovei „Vilniaus vandenys“ atliko viešąjį pirkimą laimėjusi ISO standartų sertifikavimo paslaugas atliekanti bendrovė.