2023-03-30

Didžiausia Lietuvoje vandentvarkos bendrovė „Vilniaus vandenys“ pradeda naujos įmonės ilgalaikės veiklos strategijos 2023-2032 metams įgyvendinimą. Tarp didžiausių dešimties metų plano prioritetų – veiklos keliamo poveikio aplinkai mažinimas, klientų patirties gerinimas, veiklos efektyvumo bei finansinio atsparumo užtikrinimas, darbuotojų įsitraukimo didinimas.

„Pastarieji keleri metai verslo bendruomenei buvo kupini iššūkių, tačiau jie taip pat padėjo išskirti įmones, turinčias tvirtą vertybinę sistemą, gebėjimą greitai ir tinkamai reaguoti į nenumatytus pasikeitimus, keistis ir prisidėti prie geresnės aplinkos pokyčių. Ilgalaikės veiklos strategijos atnaujinimas yra apgalvotas bendrovės „Vilniaus vandenys“ žingsnis, siekiant būti stabiliai veikiančia, klientų lūkesčius atliepiančia ir aukščiausius aplinkosauginius standartus viršijančia įmone“, – teigia bendrovės „Vilniaus vandenys“ valdybos pirmininkas Adomas Bužinskas.

Bendrovė „Vilniaus vandenys“ išsikėlė ambicingus tikslus ir rodiklius, kurie glaudžiai susiję ir su praėjusių metų iššūkiais: rinkos bei išorinių veiksnių neapibrėžtumu, stipriai ir neprognozuotai išaugusiomis elektros energijos kainomis. Bendrovė iki 2032 m. sieks visą savo veiklos procesuose sunaudojamą elektros energijos kiekį pasigaminti pati. 2022-aisias metais bendrovė pati pasigamino 24,6 proc. visos sunaudojamos elektros energijos.

„Naujoje veiklos strategijoje atsinaujinanti energetika ir žiedinė ekonomika tampa mūsų prioritetine sritimi. Jos įgyvendinimui esame numatę ne tik pasiekti maksimalų „žaliosios energijos“ savo veikloje naudojimo rodiklį, tačiau, atsižvelgiant į Vilniaus įsipareigojimą iki 2030 metų neutralizuoti poveikį klimatui, mūsų dešimtmečio planas yra išskiriamos CO2 emisijos kiekį sumažinti iki nulinės vertės“, – pasakoja „Vilniaus vandenys“‘ generalinis direktorius Saulius Savickas.

Iki 2032 metų Bendrovė taip pat planuoja beveik 3 kartus geriau išvalyti nuotekas nuo teršalų. Prie šio tikslo įgyvendinimo stipriai prisidės ir šiuo metu vykdomos Vilniaus nuotekų valyklos rekonstrukcijos įgyvendinimas.

Bendrovės vadovo teigimu, įmonė prisidėti prie aplinkos tausojimo skatins ir gyventojus: plės geriamojo vandens gertuvių tinklą mieste, išlaikys lyderystę ir toliau inicijuos įvairius, visuomenės sąmoningumą  ir aplinkos tausojimą skatinančius, projektus.

Strategijoje taip pat numatyti ir klientų patirties gerinimo ir finansinio augimo rodikliai. Iki 2032 metų bendrovė klientų pasitenkinimo indekso reikšmę (ang. Global customer satisfaction index) planuoja padidinti iki 81 balo (2022 m. ji siekė 79 balus), o vieno pagrindinių finansinių rodiklių EBITDA (pelnas prieš palūkanas, mokesčius, nusidėvėjimą bei amortizaciją) procentą padidinti iki 25 (2022 m. koreguota EBITDA – 19,4 proc.).

Strategijoje išskirtas ir „Vilniaus vandenų“ darbuotojų įsitraukimo didinimo rodiklis, kuris iki 2032 metų turėtų pasiekti 75 procentus (2022 m. jis siekė 66 proc.). Įmonė ir toliau prioritetinį dėmesį skirs nelaimingų atsitikimų bendrovėje prevencijai bei nelaimingiems atsitikimams išlaikys nulinę toleranciją.

Siekiant subalansuoto bendrovės strateginių krypčių įgyvendinimo, nauja „Vilniaus vandenys“ ilgalaikės veiklos strategija buvo kuriama atsižvelgiant į visų suinteresuotų šalių (visuomenės, klientų, akcininkų, partnerių, darbuotojų) interesus.

Prieš pradedant bendrovės ilgalaikės veiklos strategijos 2023-2032 metams darbus, „Vilniaus vandenys“ ne tik išanalizavo Lietuvos vandentvarkos sektorių, įsigaliosiančias ir glaudų ryšį su Bendrovės veikla turinčias Europos sąjungos direktyvas, bet ir pasinaudojo nepriklausomų Didžiosios Britanijos konsultantų paslaugomis, kurie išanalizavo ir pateikė duomenimis grįstą bendrovės analizę kitų Europoje veikiančių vandentvarkos įmonių kontekste.

Dešimtmečiui numatytuose strateginiuose planuose yra integruoti aplinkosauginiai, socialiniai ir verslo valdymo (ESG) veiksniai, derantys su Jungtinių Tautų Darnaus vystymosi tikslais (angl. Sustainable development goals – SDG).

Naują „Vilniaus vandenų“ ilgalaikės veiklos strategiją patvirtino bendrovės „Vilniaus vandenys“ valdyba.