2023-04-21

Didžiausia Lietuvoje vandentvarkos įmonė „Vilniaus vandenys“ dalinasi pirmo šių metų ketvirčio rezultatais. Sausio – kovo mėnesiais, lyginant su praėjusių metų tuo pačiu laikotarpiu, bendrovė klientams pardavė 2 proc. daugiau geriamojo vandens bei 1,2 proc. daugiau nuotekų valymo paslaugų.  Per pirmąjį metų ketvirtį „Vilniaus vandenys“ pajamos, lyginant su 2022 metų sausio-kovo mėnesiais, išaugo nuo beveik 10 mln. iki daugiau nei 14 mln. eurų.

Pasak „Vilniaus vandenų“ Finansų tarnybos direktoriaus Simono Klimavičiaus, prie pajamų augimo prisidėjo ir didesnė bendrovės teikiamų komercinių paslaugų paklausa. Įmonė per pirmuosius 3 metų mėnesius, lyginant su praėjusių metų tuo pačiu laikotarpiu, komercinių paslaugų pajamas padidino 29 tūkst. Eur, nuo 152 tūkst. Eur 2022 m. iki 181 tūkst. Eur 2023 m.

Bendrovės 2023 m. I ketvirčio pelnas iki mokesčių, palūkanų, nusidėvėjimo ir amortizacijos (EBITDA) siekė 5,6 mln. Eur ir buvo apie 2,9 mln. Eur didesnis nei tuo pačiu laikotarpiu praėjusiais metais.

„Metų pradžia „Vilniaus vandenims“ buvo sėkminga. Tai nulėmė ne tik padidėję geriamojo vandens tiekimo, nuotekų tvarkymo ir komercinių paslaugų pardavimai, bet ir anksčiau priimti sprendimai, kaip pačių pasigamintos elektros energijos naudojimas veikloje. Vieni svarbiausių bendrovės pirmojo ketvirčio pasiekimų – investicijų augimas ir pagal planą, laiku vykdomi bendrovės strateginiai projektai“, – teigia įmonės Finansų tarnybos vadovas S. Klimavičius.

„Vilniaus vandenys“ šių metų sausio-kovo mėnesiais, lyginant su 2022 m. I ketvirčiu, investicijoms skirtą sumą padidino 20 proc., nuo daugiau nei 7 mln. eurų, iki daugiau nei 8 mln. eurų.

Didžiausia investicijų dalis buvo nukreipta į Vilniaus miesto nuotekų valyklos rekonstrukciją, tinklų plėtros projektus ir išmanių vandens apskaitos prietaisų II etapo (išmaniųjų vandens apskaitos prietaisų įrengimas gyventojų namuose) įgyvendinimą.

Šių metų sausio-kovo mėnesiais „Vilniaus vandenys“ tęsė elektros energijos, naudojamos vandens išgavimui ir nuotekų tvarkymui, gamybą. Iš viso bendrovė per tris šių metų mėnesius pati pasigamino daugiau nei 7 mln. kWh elektros energijos. Daugiausia elektros energijos bendrovė pasigamina kogeneracijos būdu iš nuotekų valymo procese susidariusio dumblo ir iš ant bendrovei priklausančių pastatų stogų ir šalia jų įrengtų saulės fotovoltinių jėgainių.

Nors šiuo metu bendrovė pati pasigamina daugiau nei ketvirtadalį visos sunaudojamos elektros energijos kiekio ir tarp visos Lietuvos vandentvarkos įmonių užima lyderės poziciją („Vilniaus vandenys“ pagamina 45 proc. visos elektros energijos, kuri yra pagaminama Lietuvos vandentvarkos įmonėse), bendrovė ketina toliau tęsti atsinaujinančios energijos gamybos sprendimų diegimą. Per šiuos metus „Vilniaus vandenys“ yra suplanavę įsirengti dar 5 naujas saulės fotovoltines jėgaines.  

„Vilniaus vandenys“ tiekia geriamąjį vandenį ir tvarko nuotekas beveik 278 tūkst. klientų Vilniuje bei Vilniaus, Švenčionių ir Šalčininkų rajonuose. Per parą bendrovė patiekia apie 93 tūkst. kub. metrų vandens ir surenka bei išvalo daugiau nei 111 tūkst. kub. metrų nuotekų.