2023-04-24

Š. m. balandžio 13 d. bendrovės „Vilniaus vandenys“ Valdybos posėdyje buvo patvirtintas įmonės Veiklos ir plėtros planas 2023-2027 m., paremtas šių metų pradžioje bendrovėje patvirtinta nauja ilgalaikės veiklos 2023-2032 m. strategija.

Veiklos ir plėtros planas yra vienas iš svarbiausių įmonės strateginių dokumentų, kuriame išdėstomos planuojamos įgyvendinti priemonės ir projektai, siekiant strateginių tikslų, taip pat numatytas lėšų poreikis ir finansavimo šaltiniai, aprašyti terminai ir rodikliai, kurie ne tik atliepia strategines bendrovės kryptis, bet yra reikalingi ir bendrovės tikslų pasiekimui bei bendrovės veiklos užtikrinimui.

Pagal patvirtintą Veiklos ir plėtros planą, Bendrovės investicijos 2023-2027 m. laikotarpiu sieks 99 562 tūkst. Eur, o pagrindiniai investiciniai projektai bus nukreipti į Vilniaus nuotekų valymo įrenginių rekonstrukciją, tinklų plėtrą ir ultragarsinių apskaitos prietaisų su nuotoliniu nuskaitymu diegimą.

Susipažinti su bendrovės Veiklos ir plėtros planu 2023-2027 m. kviečiame ČIA.