2023-09-13

Didžiausia Lietuvoje vandentvarkos bendrovė „Vilniaus vandenys“ 2023 m. trečiąjį kartą kvietė gyventojus teikti paraiškas Baltų zonų plėtros objektų reitingavimui. Bendrovė 2023 m. iš viso gavo 7 Baltų zonų paraiškas, tačiau jas įvertinus, nustatyta, kad jos neatitinka Baltų zonų reitingavimo metodikos reikalavimų, todėl negalėjo būti įtraukos į reitingo eilę. Siekiant užtikrinti gyventojų lūkesčius prisijungti prie centralizuotų buitinių nuotekų ir vandentiekio tinklų, bendrovė atnaujino reitingavimo metodiką ir skelbia naują paraiškų priėmimo etapą.

Baltomis zonomis yra laikomos Vilniaus miesto savivaldybės teritorijoje esančios gatvės, kuriose nėra įrengta centralizuotų geriamojo vandens tiekimo ir (ar) buitinių nuotekų surinkimo tinklų, o gyventojai neturi galimybės prisijungti prie centralizuotų tinklų ir vis dar naudojasi vietiniais vandens išgavimo įrenginiais bei nuotekas tvarko vietiniuose nuotekų valymo įrenginiuose arba naudojasi išgriebimo duobėmis.

Į Baltų zonų ribas patenka šios Vilniaus miesto savivaldybės seniūnijos: Šnipiškės, Žvėrynas, Žirmūnai, Naujamiestis, Senamiestis, Rasos, Antakalnis, Verkiai, Naujoji Vilnia ir teritorijos, esančios kultūros paveldo ir saugomose teritorijose, regioninių parkų teritorijose (išskyrus valstybinių ir privačių miškų teritorijas) arba teritorijose, kuriose Aplinkos apsaugos departamentas prie Aplinkos ministerijos nustato aplinkosaugos pažeidimus tvarkant nuotekas Savivaldybės teritorijoje ir Savivaldybė dėl šios priežasties teikia paraišką Baltų zonų objekto finansavimui bei socialiniai būstai.

Kaip dalyvauti projektų reitingavime?

Gyventojai, norintys, kad jų gyvenamoji teritorija būtų prijungta prie centralizuotų tinklų, turi pateikti užpildytą reitingavimo PARAIŠKĄ bei jos priedus – planuojamų prijungti būstų SĄRAŠĄ, nurodant gyventojų kontaktinę informaciją ir SUTIKIMĄ dėl darbų vykdymo ir žemės naudojimo sąlygų. Patvirtintą reitingavimo metodiką gyventojai gali  rasti ČIA. Pažymėtina, kad paraiškos bus priimamos ir iš Vilniaus miesto savivaldybės.

Remiantis patvirtinta metodika, gyventojai paraiškas gali teikti, kai Baltų zonų objektą sudaro nuo 2 iki 30 individualių gyvenamųjų namų arba nuo 1 iki 30 gyvenamųjų daugiabučių namų (imtinai), jų teritorija patenka į aukščiau išvardintas seniūnijų ribas ir atitinka kitus reitingavimo metodikos reikalavimus.

Užpildytą ir pasirašytą paraišką bei paraiškos priedą nuo 2023 metų rugsėjo 13 d. iki rugsėjo 30 d. reikia atsiųsti elektroniniu paštu info@vv.lt, laiško pavadinime nurodant „Baltų zonų finansavimas 2023/Objekto pavadinimas”.

Kaip vyksta projektų reitingavimas?

Pagal gautas gyventojų paraiškas ir planuojamų prijungti būstų adresus bendrovė sudarys preliminarias infrastruktūros plėtros schemas, pagal kurias bus apskaičiuotos objektų investicijos bei sudaryta reitingo eilė, vertinant reikiamą įrengti tinklų ilgį, siurblinių skaičių, planuojamų prijungti būstų skaičių.

Įvykus reitingavimui ir atsižvelgiant į aukščiausiai reitingo eilėje esančių objektų investicijas, bendrovė paskelbs finansuojamų objektų sąrašus ir atrinktus finansuoti pareiškėjų atstovus informuos jų pasirinktu būdu. Patvirtinus finansuojamus objektus, bus inicijuojamos viešųjų pirkimų procedūros, rengiami techniniai projektai, atliekami tinklų statybos darbai.

2023 m. reitingavimo etapai

Rugsėjo 13 – 30 d. Paraiškų teikimas el. paštu info@vv.lt.

Spalio 1 d. – lapkričio 16 d. Paraiškų vertinimas pagal kriterijus ir taikymo sritį. Infrastruktūros objektų reitingavimas, preliminarios reitingo eilės sudarymas, preliminarių statybos skaičiuojamųjų sąmatų skaičiavimas. Preliminaraus investicinių infrastruktūros objektų sąrašo pateikimas Vilniaus m. sav.

Gruodžio mėn. Galutinio – investicinių infrastruktūros objektų sąrašo Bendrovės tinklalapyje www.vv.lt paskelbimas ir patekusiųjų į vystomų infrastruktūros objektų sąrašą, informavimas.