• Vykdomi Europos Sąjungos finansuojami projektai
  • Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų surinkimo tinklų plėtra Vilniaus apskrityje esančiose aglomeracijose
   Apie projektą
   Nauda
   Finansavimas
   Įgyvendinimas

   2021 m. lapkričio 29 d. bendrovė „Vilniaus vandenys“ su UAB „Viešųjų investicijų plėtros agentūra“ (VIPA) pasirašė projekto „Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų surinkimo tinklų plėtra Vilniaus  apskrityje  esančiose aglomeracijose“ finansavimo sutartis.

   Projekto tikslas – Padidinti geriamo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų prieinamumą ir sistemos efektyvumą.

   Projekte numatomi vykdyti darbai – naujų geriamojo vandens tiekimo ir  nuotekų tvarkymo tinklų statyba (tiesimas).

   Projekto vieta –Vilniaus miesto Neskučių, Jočionių g., Vilniaus rajono Girgaičių km., Nemenčinės m., Švenčionėlių miestas, Švenčionių miestas.

   Projekto numeris 05.3.2-VIPA-T-024-03-0003

   Projekto įgyvendinimas sudarys galimybę gyventojams gauti centralizuotas vandens,

   Projekto įgyvendinimas sudarys galimybę gyventojams gauti centralizuotas vandens, atitinkančio higienos normas, tiekimo paslaugas, taip pat – nuotekų tvarkymo paslaugas, kurios sumažins galimą aplinkos teršimo nevalytomis nuotekomis riziką. Įgyvendinus projektą ir išplėtus geriamojo vandens tiekimo ir  nuotekų tvarkymo tinklų infrastruktūrą, bus suteikta galimybė 373 namų ūkiams prisijungti prie centralizuotų vandens tiekimo tinklų ir net 798 namų ūkiams – prie nuotekų surinkimo tinklų.

   Projekto vertė – 11 019 031,62 Eur. Projektui Lietuvos Respublikos aplinkos ministro įsakymu skirta grąžinamoji subsidija 4 306 851,36 Eur pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 5 prioriteto „Aplinkosauga, gamtos išteklių darnus naudojimas ir prisitaikymas prie klimato kaitos“ 05.3.2-VIPA-T-024 įgyvendinimo priemonę „Nuotekų surinkimo tinklų plėtra“, projektui taip pat suteikta Vandentvarkos fondo 1 918 213,66 Eur paskola, likusi projekto dalis finansuojama UAB „Vilniaus vandenys“ nuosavomis lėšomis.

   Projekto pradžia –2021 m. lapkritis

   Projekto pabaiga – 2023 m. rugsėjis

   • Tinklų plėtra Vilniaus m. aglomeracijoje III (Jočionys)
    Apie projektą
    Nauda
    Finansavimas
    Įgyvendinimas

    Projekto tikslas – padidinti geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų prieinamumą ir sistemos efektyvumą.

    Projekte numatomi vykdyti darbai – naujų geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų šalinimo tinklų statyba.

    Projekto vieta – Jočionių g., Vilnius

    Projekto įgyvendinimas sudarys galimybę gyventojams gauti centralizuotas vandens, atitinkančio higienos normas, tiekimo paslaugas bei centralizuotas nuotekų surinkimo paslaugas, kurios sumažins galimą aplinkos teršimo nevalytomis nuotekomis riziką.

    Įgyvendinus projektą ir išplėtus geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų surinkimo tinklų infrastruktūrą, bus suteikta galimybė 15 namų ūkių prisijungti prie centralizuotų vandens tiekimo tinklų ir 21 namų ūkių prie centralizuotų nuotekų surinkimo tinklų.

    Projekto vertė – 208 859,00 Eur be PVM.

    Finansuojama ES lėšomis.

    Projekto pradžia – 2022-01-20

    Projekto pabaiga – 2023-11-31

   • Vandentiekio ir buitinių nuotekų tinklų plėtra Vilniaus m. aglomeracijoje (Neskučiai) (UŽBAIGTA)
    Apie projektą
    Nauda
    Finansavimas
    Įgyvendinimas

    Projekto tikslas – padidinti geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų prieinamumą ir sistemos efektyvumą.

    Projekte numatomi vykdyti darbai – naujų geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų šalinimo tinklų statyba.

    Projekto vieta – Neskučių g. ir Jočionių g., Vilnius.

    Projekto įgyvendinimas sudarys galimybę gyventojams gauti centralizuotas vandens, atitinkančio higienos normas, tiekimo paslaugas bei centralizuotas nuotekų surinkimo paslaugas, kurios sumažins galimą aplinkos teršimo nevalytomis nuotekomis riziką.

    Įgyvendinus projektą ir išplėtus geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų surinkimo tinklų infrastruktūrą, bus suteikta galimybė 44 namų ūkiams prisijungti prie centralizuotų vandens tiekimo tinklų ir 44 namų ūkiams prie centralizuotų nuotekų surinkimo tinklų.

    Projekto vertė – 355 530,11 Eur be PVM.

    Finansuojama ES lėšomis.

    Projekto pradžia – 2021-10-0a7

    Projekto pabaiga – 2022-11-30

   • Vandentiekio ir nuotekų tinklų plėtra Švenčionėlių aglomeracijoje I dalis
    Apie projektą
    Nauda
    Finansavimas
    Įgyvendinimas

    Projekto tikslas – padidinti geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų prieinamumą ir sistemos efektyvumą.

    Projekte numatomi vykdyti darbai – naujų geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų šalinimo tinklų statyba.

    Projekto vieta – Geležinkelio g., Kranto g., Sodų g., Paupio g., Šaltinių g., Žeimenos g., Slėnio g., valstybinės reikšmės kelyje Nr. 4406 Švenčionėliai-Mielagėnai-Sariai, kertant geležinkelį Vilnius-Turmantas kairėje pusėje, Švenčionėlių m.

    Projekto įgyvendinimas sudarys galimybę gyventojams gauti centralizuotas vandens, atitinkančio higienos normas, tiekimo paslaugas bei centralizuotas nuotekų surinkimo paslaugas, kurios sumažins galimą aplinkos teršimo nevalytomis nuotekomis riziką.

    Įgyvendinus projektą ir išplėtus geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų surinkimo tinklų infrastruktūrą, bus suteikta galimybė 120 namų ūkių prisijungti prie centralizuotų vandens tiekimo tinklų ir 126 namų ūkių prie centralizuotų nuotekų surinkimo tinklų.

    Projekto vertė –  1.301.413,26 Eur be PVM.

    Finansuojama ES lėšomis.

    Projekto pradžia – 2021-10-12

    Projekto pabaiga – 2023-08-12

   • Vandentiekio ir nuotekų tinklų plėtra Švenčionėlių aglomeracijoje II dalis
    Apie projektą
    Nauda
    Finansavimas
    Įgyvendinimas

    Projekto tikslas – padidinti geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų prieinamumą ir sistemos efektyvumą.

    Projekte numatomi vykdyti darbai – naujų geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų šalinimo tinklų statyba.

    Projekto vieta – Žeimenos g., Malūno g., Kalno g., Švenčionių g., Žemutinėje g., Vilniaus g., Darbininkų g., Geležinkelio skg., B. Laurinavičiaus g., Mokyklos g., Vyšnių g., Kaštonų g., Alyvų g., Akacijų g., Bažnyčios g., Miško g., Obelų skg., Slėnio g., miestą kertančio geležinkelio Vilnius-Turmantas dešinėje pusėje), Švenčionėlių m.

    Projekto įgyvendinimas sudarys galimybę gyventojams gauti centralizuotas vandens, atitinkančio higienos normas, tiekimo paslaugas bei centralizuotas nuotekų surinkimo paslaugas, kurios sumažins galimą aplinkos teršimo nevalytomis nuotekomis riziką.

    Įgyvendinus projektą ir išplėtus geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų surinkimo tinklų infrastruktūrą, bus suteikta galimybė 93 namų ūkių prisijungti prie centralizuotų vandens tiekimo tinklų ir 198 namų ūkių prie centralizuotų nuotekų surinkimo tinklų.

    Projekto vertė –  1.215.384,72 Eur be PVM.

    Finansuojama ES lėšomis.

    Projekto pradžia – 2021-10-12

    Projekto pabaiga – 2023-08-12

   • Vandentiekio ir nuotekų tinklų plėtra Švenčionių aglomeracijoje
    Apie projektą
    Nauda
    Finansavimas
    Įgyvendinimas

    Projekto tikslas – padidinti geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų prieinamumą ir sistemos efektyvumą.

    Projekte numatomi vykdyti darbai – naujų geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų šalinimo tinklų statyba.

    Projekto vieta – Liepų g., Miško skg., Bažnyčios g., Mokyklos g., Turgaus g., Vilniaus g., Kunos g., Strūnaičio g., Naujojo Pasaulio aklg., Alyvų g., Varnėnų g., Aukštaičių g., Tiesioji g., Kaštonų g., Gėlių g., Vyšnių g., Pušyno g., Jazminų g., Lelijų g., Žolynų g., Ievų g., Švenčionių miestas.

    Projekto įgyvendinimas sudarys galimybę gyventojams gauti centralizuotas vandens, atitinkančio higienos normas, tiekimo paslaugas bei centralizuotas nuotekų surinkimo paslaugas, kurios sumažins galimą aplinkos teršimo nevalytomis nuotekomis riziką.

    Įgyvendinus projektą ir išplėtus geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų surinkimo tinklų infrastruktūrą, bus suteikta galimybė 136 namų ūkių prisijungti prie centralizuotų vandens tiekimo tinklų ir 157 namų ūkių prie centralizuotų nuotekų surinkimo tinklų.

    Projekto vertė –  1.654.000,00 Eur be PVM.

    Finansuojama ES lėšomis.

    Projekto pradžia – 2021-10-25

    Projekto pabaiga – 2023-08-24

   • Vandentiekio ir buitinių nuotekų šalinimo tinklų plėtros Vilniaus aglomeracijoje (Grigaičių k., Vilniaus r.)
    Apie projektą
    Nauda
    Finansavimas
    Įgyvendinimas

    Projekto tikslas – padidinti geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų prieinamumą ir sistemos efektyvumą.

    Projekte numatomi vykdyti darbai – naujų geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų šalinimo tinklų statyba.

    Projekto vieta – Eglių, Gegužės, Geležinkelio, Gėlių, Jaunimo, Jubiliejaus, Jūrotiškių, Kalnų, Mechanizatorių, M.K. Oginskio, Pergalės, Spalio, Svyrių g., Vilniaus miestas ir Vilniaus rajonas.

    Projekto įgyvendinimas sudarys galimybę gyventojams gauti centralizuotas vandens, atitinkančio higienos normas, tiekimo paslaugas bei centralizuotas nuotekų surinkimo paslaugas, kurios sumažins galimą aplinkos teršimo nevalytomis nuotekomis riziką.

    Įgyvendinus projektą ir išplėtus geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų surinkimo tinklų infrastruktūrą, bus suteikta galimybė 229 namų ūkių prisijungti prie centralizuotų vandens tiekimo tinklų ir 232 namų ūkių prie centralizuotų nuotekų surinkimo tinklų.

    Projekto vertė – 2.052.720,00 Eur be PVM.

    Finansuojama ES lėšomis.

    Projekto pradžia – 2021-11-04

    Projekto pabaiga – 2023-10-04

   • Vandentiekio ir buitinių nuotekų šalinimo tinklų plėtra Nemenčinėje, Vilniaus r. projektavimo ir statybos darbai
    Apie projektą
    Nauda
    Finansavimas
    Įgyvendinimas

    Projekto tikslas – padidinti geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų prieinamumą ir sistemos efektyvumą.

    Projekte numatomi vykdyti darbai – naujų geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų šalinimo tinklų statyba.

    Projekto vieta – Malūnų g., Piliakalnio g., Švenčionių g., A. Mickevičiaus g., Lauko g., Ankštoji g., Mokyklos g., Sodų g., Bažnyčios g., Pučkalaukio g., Pamiškės g., Nemenčinės g. Nemenčinėje, Vilniaus rajonas.

    Projekto įgyvendinimas sudarys galimybę gyventojams gauti centralizuotas vandens, atitinkančio higienos normas, tiekimo paslaugas bei centralizuotas nuotekų surinkimo paslaugas, kurios sumažins galimą aplinkos teršimo nevalytomis nuotekomis riziką.

    Įgyvendinus projektą ir išplėtus geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų surinkimo tinklų infrastruktūrą, bus suteikta galimybė 43 namų ūkių prisijungti prie centralizuotų vandens tiekimo tinklų ir 58 namų ūkių prie centralizuotų nuotekų surinkimo tinklų.

    Projekto vertė –  860.835,00 Eur be PVM.

    Finansuojama ES lėšomis.

    Projekto pradžia – 2021-11-26

    Projekto pabaiga – 2023-08-26

  • Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų surinkimo tinklų plėtra Vilniaus, Šalčininkų ir Eišiškių aglomeracijose
   Apie projektą
   Nauda
   Finansavimas
   Įgyvendinimas

   2021 m. lapkričio 29 d. bendrovė „Vilniaus vandenys“ su UAB „Viešųjų investicijų plėtros agentūra“ (VIPA) pasirašė projekto „Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų surinkimo tinklų plėtra Vilniaus, Šalčininkų ir Eišiškių aglomeracijose“ finansavimo sutartis.

   Projekto tikslas – Padidinti geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų prieinamumą ir sistemos efektyvumą.

   Projekte numatomi vykdyti darbai – naujų geriamojo vandens tiekimo ir  nuotekų tvarkymo tinklų statyba (tiesimas).

   Projekto vieta – Vilniaus miesto sodų bendrijos „Sveikatos apsauga“, „Krantas“, „Vitaminas“,  „Viktorija“, „Tulpė“, Kazbėjų g., Naujasodžių g., Eišiškių miesto Riaubiškių g., Vasario 16-osios g., Cvirkos g., Turgaus g., Tylioji g., Vilniaus g. Gegužės 3-osios g., Ligoninės g., Rodūnės g., Šalčininkų miesto Saulėtoji g., Spalio 25-osios g., Serbentų skg., Tylusis skg., Dainavos g., Krantinės g.

   Projekto numeris 05.3.2-VIPA-T-024-03-0002

   Projekto įgyvendinimas sudarys galimybę gyventojams gauti centralizuotas vandens, atitinkančio higienos normas, tiekimo paslaugas, taip pat – nuotekų tvarkymo paslaugas, kurios sumažins galimą aplinkos teršimo nevalytomis nuotekomis riziką.

   Įgyvendinus projektą ir išplėtus geriamojo vandens tiekimo ir  nuotekų tvarkymo tinklų infrastruktūrą, bus suteikta galimybė  478 (Vilniaus mieste – 321, Eišiškių mieste – 135, Šalčininkų mieste -22)  namų ūkiams prisijungti prie centralizuotų vandens tiekimo tinklų ir net 599 (Vilniaus mieste -362, Eišiškių mieste – 173,  Šalčininkų mieste – 64) namų ūkiams – prie nuotekų surinkimo tinklų.

   Projekto vertė – 5.981.054,85 Eur.   Projektui Aplinkos ministro 2021 m. rugsėjo 13 d. įsakymu skirta grąžinamoji subsidija 3.492.801 Eur pagal 2014–2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 5 prioriteto „Aplinkosauga, gamtos išteklių darnus naudojimas ir prisitaikymas prie klimato kaitos“ 05.3.2-VIPA-T-024 priemonę „Nuotekų surinkimo tinklų plėtra“, projektui taip pat suteikta Vandentvarkos fondo 2.267.865 Eur paskola ir 220.388,85 Eur nuosavomis lėšomis prisidės UAB „Vilniaus vandenys“.

   Projekto pradžia – 2021-11-29

   Projekto pabaiga – 2023-09-01

   • Buitinių nuotekų tinklų Kazbėjų g. ir Senojo Gardino pl., Vilniaus mieste, statyba (UŽBAIGTA)
    Apie projektą
    Nauda
    Finansavimas
    Įgyvendinimas

    Projekto tikslas – padidinti nuotekų tvarkymo paslaugų prieinamumą ir sistemos efektyvumą.

    Projekte numatomi vykdyti darbai – naujų nuotekų šalinimo tinklų statyba.

    Projekto vieta – Kazbėjų g., Senojo Gardino pl., Vilniaus miestas.

    Projekto tikslas – padidinti nuotekų tvarkymo paslaugų prieinamumą ir sistemos efektyvumą.

    Projekte numatomi vykdyti darbai – naujų nuotekų šalinimo tinklų statyba.

    Projekto vieta – Kazbėjų g., Senojo Gardino pl., Vilniaus miestas.

    Projekto vertė – 419.665,00 Eur be PVM.

    Finansuojama ES lėšomis.

    Projekto pradžia – 2022-01-25

    Projekto pabaiga – 2022-12-25

   • Vandentiekio ir buitinių nuotekų šalinimo tinklų plėtra Šalčininkų aglomeracijoje
    Apie projektą
    Nauda
    Finansavimas
    Įgyvendinimas

    Projekto tikslas – padidinti geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų prieinamumą ir sistemos efektyvumą.

    Projekte numatomi vykdyti darbai – naujų geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų šalinimo tinklų statyba.

    Projekto vieta – Saulėtoji g., Spalio 25-oji g., Dainavos g., Krantinės g., Serbentų skg., Tylusis skg., Jubiliejinė g., Šalčininkai.

    Projekto įgyvendinimas sudarys galimybę gyventojams gauti centralizuotas vandens, atitinkančio higienos normas, tiekimo paslaugas bei centralizuotas nuotekų surinkimo paslaugas, kurios sumažins galimą aplinkos teršimo nevalytomis nuotekomis riziką.

    Projekto įgyvendinimas sudarys galimybę gyventojams gauti centralizuotas vandens, atitinkančio higienos normas, tiekimo paslaugas bei centralizuotas nuotekų surinkimo paslaugas, kurios sumažins galimą aplinkos teršimo nevalytomis nuotekomis riziką.

    Įgyvendinus projektą ir išplėtus geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų surinkimo tinklų infrastruktūrą, bus suteikta galimybė 90 namų ūkių prisijungti prie centralizuotų vandens tiekimo tinklų ir 89 namų ūkiams prie centralizuotų nuotekų surinkimo tinklų.

    Projekto vertė – 792 302,00 Eur be PVM.

    Finansuojama ES lėšomis.

    Projekto pradžia – 2021-09-15

    Projekto pabaiga – 2023-05-30

   • Tinklų plėtra Eišiškių aglomeracijoje
    Apie projektą
    Nauda
    Finansavimas
    Įgyvendinimas

    Projekto tikslas – padidinti vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų prieinamumą ir sistemos efektyvumą.

    Projekte numatomi vykdyti darbai – naujų geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų šalinimo tinklų statyba.

    Projekto vieta – Raubiškių g., Vasario 16-osios g., P. Cvirkos g., Turgaus g., Tylioji g., Vilniaus g., Gegužės 3-sios g., Ligoninės ir Rodūnės g., Eišiškių miestas.

    Projekto įgyvendinimas sudarys galimybę gyventojams gauti centralizuotas vandens, atitinkančio higienos normas, tiekimo paslaugas, taip pat – nuotekų tvarkymo paslaugas, kurios sumažins galimą aplinkos teršimo nevalytomis nuotekomis riziką.

    Įgyvendinus projektą ir išplėtus geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo tinklų infrastruktūrą, bus suteikta galimybė 149 namų ūkiams prisijungti prie centralizuotų vandens tiekimo tinklų ir 187 namų ūkiams – prie nuotekų surinkimo tinklų.

    Projekto vertė – 1.503.408,07 Eur be PVM.

    Finansuojama ES lėšomis.

    Projekto pradžia – 2021-09-13

    Projekto pabaiga – 2023-09-20

   • Tinklų plėtra Vilniaus m. aglomeracijoje (SB „Sveikatos apsauga“, SB „Krantas“, SB „Vitaminas“, SB „Viktorija“, SB „Tulpė“)
    Apie projektą
    Nauda
    Finansavimas
    Įgyvendinimas

    Projekto tikslas – padidinti vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų prieinamumą ir sistemos efektyvumą.

    Projekte numatomi vykdyti darbai – naujų geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų šalinimo tinklų statyba.

    Projekto vieta – Bajorų kel., Bajorų sodų g., Bajorų sodų 2-oji g., Bajorų sodų 3-oji g., Bajorų sodų 4-oji g., Bajorų sodų 5-oji g., Bajorų sodų 6-oji g., Bajorų sodų 7-oji g., Bajorų sodų 8-oji g., Bajorų sodų 9-oji g., Bajorų sodų 12-oji g., Bajorų sodų 13-oji g., Bajorų sodų 14-oji g., Bajorų sodų 15-oji g., Bajorų sodų 16-oji g., Bajorų sodų 17-oji g., Bajorų sodų 18-oji g., Bajorų sodų 23-oji g., Bajorų sodų 24-oji g., Bajorų sodų 25-oji g., Bajorų sodų 26-oji g., Bajorų sodų 27-oji g., Bajorų sodų 28-oji g., Bajorų sodų 29-oji g., Bajorų sodų 31-oji g., Bajorų sodų 32-oji g., Bajorų sodų 33-oji g. ir Mokslininkų g., Vilniaus miestas.

    Projekto įgyvendinimas sudarys galimybę gyventojams gauti centralizuotas vandens, atitinkančio higienos normas, tiekimo paslaugas, taip pat – nuotekų tvarkymo paslaugas, kurios sumažins galimą aplinkos teršimo nevalytomis nuotekomis riziką.

    Įgyvendinus projektą ir išplėtus geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo tinklų infrastruktūrą, bus suteikta galimybė 446 namų ūkiams prisijungti prie centralizuotų vandens tiekimo tinklų ir 446 namų ūkiams – prie nuotekų surinkimo tinklų.

    Projekto vertė – 4.105.655,97 Eur be PVM.

    Finansuojama ES lėšomis.

    Projekto pradžia – 2021-09-06

    Projekto pabaiga – 2023-09-06

  • Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtra Švenčionių rajone
   Apie projektą
   Nauda
   Finansavimas
   Įgyvendinimas

   2018 m. kovo 29 d. bendrovė „Vilniaus vandenys“ su Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūra (APVA) pasirašė projekto „Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtra Švenčionių rajone“ finansavimo sutartį.

   Projekto tikslas – padidinti vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų prieinamumą ir sistemos efektyvumą Švenčionių rajono savivaldybėje ir prisidėti prie gyventojų gyvenimo kokybės gerinimo, sveikatos bei aplinkos išsaugojimo.

   Projekte numatomi vykdyti darbai – naujų geriamojo vandens tiekimo ir  nuotekų tvarkymo tinklų statyba (tiesimas), vandens ruošimo įrenginių statyba.

   Projekto vieta – Malūno g., Ateities g., Ryto g., Turgaus g., Lauko g., Švenčionėliai; Adutiškio g., Švenčionys; Naujųjų Zadvarninkų kaimas, Švenčionių rajonas.

   Projekto numeris 05.3.2-APVA-R-014-01-0009

   Įgyvendinus projektą ir išplėtus geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo tinklų infrastruktūrą, bus suteikta galimybė 100 gyventojų prisijungti prie vandentiekio tinklų ir 222 gyventojams prisijungti prie nuotekų tinklų Švenčionėliuose, taip pat 130 gyventojams gauti centralizuotas nuotekų tvarkymo paslaugas Švenčionių mieste. Naujai pastatyti Naujųjų Zadvarninkų vandens ruošimo įrenginiai užtikrins kokybiško geriamojo vandens tiekimą 3000 Švenčionių raj. gyventojams.

   Projekto vertė – 1 480 916,37 Eur. Projektui LR aplinkos ministro 2018 kovo 29 d. įsakymu skirta negrąžinamoji subsidija 740 084,39 Eur pagal 2014–2020 m. Europos Sąjungos (Sanglaudos) fondų investicijų veiksmų programos 5 prioriteto „Aplinkosauga, gamtos išteklių darnus naudojimas ir prisitaikymas prie klimato kaitos“ 05.3.2-APVA-014 priemonę „Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sistemų renovavimas ir plėtra, įmonių valdymo tobulinimas“, 740 084,39 Eur nuosavomis lėšomis prisidės „Vilniaus vandenys“ ir projekto partneris – Švenčionių rajono savivaldybė.

   Projekto pradžia – 2018-03-29

   Projekto pabaiga – 2023-03-31

   • Nuotekų tinklų plėtra Adutiškio g., Švenčionių mieste
    Apie projektą
    Nauda
    Finansavimas
    Įgyvendinimas

    Projekto tikslas – padidinti nuotekų surinkimo paslaugų prieinamumą ir sistemos efektyvumą.

    Projekte numatomi vykdyti darbai – naujų nuotekų tinklų statyba.

    Projekto vieta – Adutiškio g., Švenčionių miestas.

    Projekto įgyvendinimas sudarys galimybę vartotojams gauti centralizuotas nuotekų tvarkymo paslaugas, kurios sumažins galimą aplinkos teršimo nevalytomis nuotekomis riziką.

    Įgyvendinus projektą ir išplėtus nuotekų surinkimo tinklų infrastruktūrą, bus suteikta galimybė 98 namų ūkių prisijungti prie centralizuotų nuotekų tinklų.

    Projekto vertė – 417.382,00 Eur be PVM.

    Finansuojama ES ir Švenčionių rajono savivaldybės administracijos lėšomis.

    Projekto pradžia – 2021-08-31

    Projekto pabaiga – 2022-08-31

  • Švenčionių nuotekų valyklos rekonstrukcija
   Apie projektą
   Nauda
   Finansavimas
   Įgyvendinimas

   2019 liepos 31 d. bendrovė „Vilniaus vandenys“ su Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūra (APVA) pasirašė projekto „Švenčionių nuotekų valyklos rekonstrukcija“ finansavimo sutartis.

   Projekto tikslas – padidinti nuotekų išvalymo efektyvumą Švenčionių miesto gyventojams, užtikrinant, kad išleidžiamose nuotekose vidutinės metinės koncentracijos neviršytų reikalavimų, nurodytų Nemuno upių baseinų rajono valdymo plane.

   Projekte numatomi vykdyti darbai – Švenčionių miesto nuotekų valymo įrenginių rekonstrukcija.

   Projekto vieta – Švenčionių rajonas, Cirkliškio kaimas.

   Projekto numeris 05.3.2-APVA-V-013-04-0007

   Įgyvendinus projektą bus rekonstruoti Švenčionių miesto nuotekų valymo įrenginiai, kurie užtikrins nepertraukiamas, patikimas ir kokybiškas nuotekų tvarkymo paslaugas 2 468 gyventojams.

   Projekto vertė – 4 184 528,71 Eur. Projektui LR aplinkos ministro liepos 16 d. įsakymu Nr. D1-418 skirta negrąžinamoji subsidija 3 347 639,53 Eur pagal 2014–2020 m. Europos Sąjungos (Sanglaudos) fondų investicijų veiksmų programos 5 prioriteto „Aplinkosauga, gamtos išteklių darnus naudojimas ir prisitaikymas prie klimato kaitos“ 05.3.2-APVA-V-013 priemonę „Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo ūkio gerinimas“, 836 889,18 Eur nuosavomis lėšomis prisidės UAB „Vilniaus vandenys“.

   Projekto pradžia – 2019-07-31 
   Projekto pabaiga – 2023-05-16 (rangos darbų pabaiga 2022-12-16)

  • Vilniaus miesto nuotekų valymo įrenginių rekonstrukcija I etapas
   Apie projektą
   Nauda
   Finansavimas
   Įgyvendinimas

   2020 m. spalio 20 d. bendrovė „Vilniaus vandenys“ su Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūra (APVA) pasirašė projekto „Vilniaus miesto nuotekų valymo įrenginių rekonstrukcija“ finansavimo sutartį.

   Projekto tikslas – padidinti teikiamų nuotekų tvarkymo paslaugų kokybę Vilniaus miesto ir Vilniaus rajono gyventojams, įmonėms, įstaigoms bei svečiams, užtikrinant, kad išleidžiamose nuotekose vidutinės metinės teršalų koncentracijos atitiktų Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo įstatyme ir poįstatyminiuose teisės aktuose nustatytus reikalavimus ir konkrečias bendrovei nustatytas nuotekų išleidimo sąlygas, kurios yra įmonėms išduodamuose Taršos leidimuose.

   Projekte numatomi vykdyti darbai – nuotekų valymo įrenginių projektavimas ir rekonstrukcija Vilniaus mieste, paslaugos, susijusios su projekto įgyvendinimu.

   Projekto vieta – Vilniaus aglomeracija.

   Projekto numeris 05.3.2-APVA-V-013-04-0010

   Įgyvendinus projektą, bus padidinta teikiamų nuotekų tvarkymo paslaugų kokybė Vilniaus miesto ir Vilniaus rajono gyventojams, įmonėms, įstaigoms bei svečiams, išleidžiamose nuotekose vidutinės metinės teršalų koncentracijos atitiks Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo įstatyme ir poįstatyminiuose teisės aktuose nustatytus reikalavimus ir konkrečias bendrovei nustatytas nuotekų išleidimo sąlygas, kurios yra įmonei išduotame Taršos leidime. Gyventojai, kuriems bus teikiamos nuotekų valymo paslaugos rekonstruotais nuotekų valymo įrenginiais – 505 666 GE.

   Projekto vertė – 35 687 379,80 Eur. Projektui Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2020 m. spalio 6 d. įsakymu Nr. D1-601 buvo skirta negrąžinamoji subsidija pagal 2014–2020 m. Europos Sąjungos (Sanglaudos) fondų investicijų veiksmų programos 5 prioriteto „Aplinkosauga, gamtos išteklių darnus naudojimas ir prisitaikymas prie klimato kaitos“ 05.3.2-APVA-V-013 priemonės „Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo ūkio gerinimas“.

   Projekto pradžia – 2020-10-20 
   Projekto pabaiga – 2023-12-31 (rangos darbų pabaiga 2023-09-01)

  • Vilniaus miesto nuotekų valymo įrenginių rekonstrukcija II etapas
   Apie projektą
   Nauda
   Finansavimas
   Įgyvendinimas

   Projekto tikslas – padidinti teikiamų nuotekų tvarkymo paslaugų kokybę Vilniaus miesto ir Vilniaus rajono gyventojams, įmonėms bei įstaigoms, užtikrinant, kad išleidžiamose nuotekose vidutinės metinės teršalų koncentracijos atitiktų HELCOM reikalavimus.

   Projekte numatomi vykdyti darbai – nuotekų valymo įrenginių projektavimas ir rekonstrukcija Vilniaus mieste, paslaugos, susijusios su projekto įgyvendinimu.

   Projekto vieta – Vilniaus aglomeracija.

   Įgyvendinus projektą, bus padidinta teikiamų nuotekų tvarkymo paslaugų kokybė Vilniaus miesto ir Vilniaus rajono gyventojams, įmonėms, įstaigoms bei svečiams, išleidžiamose nuotekose vidutinės metinės teršalų koncentracijos bus įdiegtos naujos technologijos, kurios reikalingos dėl padidinto poreikio išvalyti nuotekas dar didesniu procentu nuo fosforo, taip pat neleisti patekti į nuotekas plastikui bei atsižvelgti į po 2030 m. numatomus dar griežtesnius reikalavimus dėl prioritetinių medžiagų išvalymo.

   Projekto vertė – 11 213 363,15 Eur.  Projektas finansuojamas UAB „Vilniaus vandenys“ nuosavomis lėšomis ir gautos paskolos lėšomis.

   Projekto pradžia – 2022-02-14 
   Projekto pabaiga – 2024-10-09 (rangos darbų pabaiga 2024-07-09)

  • Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų surinkimo tinklų plėtra Vilniaus aglomeracijoje
   Apie projektą
   Nauda
   Finansavimas
   Įgyvendinimas

   2020 m. gruodžio 29 d. bendrovė „Vilniaus vandenys“ su UAB „Viešųjų investicijų plėtros agentūra“ (VIPA) pasirašė projekto „Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų surinkimo tinklų plėtra Vilniaus aglomeracijoje“ finansavimo sutartis. 

   Projekto tikslas – Padidinti geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų prieinamumą ir sistemos efektyvumą.

   Projekte numatomi vykdyti darbai – naujų geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo tinklų statyba (tiesimas). 

   Projekto vieta – sodų bendrijos „Šermukšnėlė“, „Ridikas“, „Paežerys“, „Žalieji ežerai“; sodų bendrijos „Gintaras“, „Tėvynė“, Liepiškių g. ir Juodasis kelias; sodų bendrija „Beržynas“; Sembų g. ir sodų bendrija „Aronija“, Vilnius; sodų bendrija „Berželis“; sodų bendrija „Avalynininkas“.

   Projekto numeris 05.3.2-VIPA-T-024-02-0001

   Projekto įgyvendinimas sudarys galimybę gyventojams gauti centralizuotas vandens, atitinkančio higienos normas, tiekimo paslaugas, taip pat – nuotekų tvarkymo paslaugas, kurios sumažins galimą aplinkos teršimo nevalytomis nuotekomis riziką. Įgyvendinus projektą ir išplėtus geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo tinklų infrastruktūrą, bus suteikta galimybė 1018 namų ūkių prisijungti prie centralizuotų vandens tiekimo tinklų ir 1031 namų ūkiui – prie nuotekų surinkimo tinklų.

   Projekto vertė – 8 687 738,03 Eur. 

   Projektui Lietuvos Respublikos aplinkos ministro įsakymu skirta grąžinamoji subsidija 2 511 257,29 Eur pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 5 prioriteto „Aplinkosauga, gamtos išteklių darnus naudojimas ir prisitaikymas prie klimato kaitos“ 05.3.2-VIPA-T-024 įgyvendinimo priemonę „Nuotekų surinkimo tinklų plėtra“, projektui taip pat suteikta Vandentvarkos fondo 6 176 480,74 Eur paskola.

   Projekto pradžia – 2020-07-14

   Projekto pabaiga – 2023-09-01

   Kvartalinių nuotekų tinklų plėtra SB „Berželis“
   Apie projektą
   Nauda
   Finansavimas
   Įgyvendinimas

   Projekto tikslas – padidinti nuotekų tvarkymo paslaugų prieinamumą ir sistemos efektyvumą.

   Projekte numatomi vykdyti darbai – naujų nuotekų šalinimo tinklų statyba.

   Projekto vieta – SB „Berželis“ Gurių sodų g., Gurių sodų 28-oji g., Gurių sodų 29-oji g., Gurių sodų 30-oji g., Gurių sodų 31-oji g., Vilniaus miestas.

   Projekto įgyvendinimas sudarys galimybę gyventojams gauti nuotekų tvarkymo paslaugas, kurios sumažins galimą aplinkos teršimo nevalytomis nuotekomis riziką.

   Įgyvendinus projektą ir išplėtus nuotekų tvarkymo tinklų infrastruktūrą, bus suteikta galimybė 99 namų ūkiams prisijungti prie nuotekų surinkimo tinklų.

   Projekto vertė – 269 243,00 Eur be PVM.

   Finansuojama ES lėšomis.

   Projekto pradžia – 2023-01-05

   Projekto pabaiga – 2023-09-01

   Kvartalinių nuotekų tinklų plėtra SB „Avalyninkas“
   Apie projektą
   Nauda
   Finansavimas
   Įgyvendinimas

   Projekto tikslas – padidinti nuotekų tvarkymo paslaugų prieinamumą ir sistemos efektyvumą.

   Projekte numatomi vykdyti darbai – naujų nuotekų šalinimo tinklų statyba.

   Projekto vieta – SB „Avalyninkas“ Gurių sodų g., Gurių sodų 20-oji g., Gurių sodų 22-oji g., Gurių sodų 24-oji g., Gurių sodų 25-oji g., Ašmenėlės g., Vilniaus miestas.

   Projekto įgyvendinimas sudarys galimybę gyventojams gauti nuotekų tvarkymo paslaugas, kurios sumažins galimą aplinkos teršimo nevalytomis nuotekomis riziką. Įgyvendinus projektą ir išplėtus nuotekų tvarkymo tinklų infrastruktūrą, bus suteikta galimybė 136 namų ūkiams prisijungti prie nuotekų surinkimo tinklų.

   Projekto vertė – 401 104,00 Eur be PVM.

   Finansuojama ES lėšomis.

   Projekto pradžia – 2023-01-05

   Projekto pabaiga – 2023-09-01

   Vandentiekio ir nuotekų tinklų SB Šermukšnėlė, SB Ridikas, SB Paežerys 1 ir SB Žalieji ežerai Vilniaus m. projektavimo ir statybos darbai (UŽBAIGTA)
   Apie projektą
   Nauda
   Finansavimas
   Įgyvendinimas

   Projekto tikslas – padidinti geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų prieinamumą ir sistemos efektyvumą.

   Projekte numatomi vykdyti darbai – naujų geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų šalinimo tinklų statyba.

   Projekto vieta – Balsių Sodų 1-oji g., Balsių Sodų 5-oji g., Balsių Sodų 6-oji g., Balsių Sodų 7-oji g., Balsių Sodų 8-oji g., Balsių Sodų 9-oji g., Balsių Sodų 10-oji g., Balsių Sodų 11-oji g., Krakiškių Sodų 1-oji g., Krakiškių Sodų 2-oji g., Krakiškių Sodų 3-oji g., Krakiškių Sodų 4-oji g., Krakiškių Sodų 5-oji g., Krakiškių Sodų 6-oji g., Krakiškių Sodų 7-oji g., Krakiškių Sodų 8-oji g., Krakiškių Sodų 9-oji g., Krakiškių Sodų 10-oji g., Krakiškių Sodų 11-oji g., Krakiškių Sodų 12-oji g., Krakiškių Sodų 13-oji g., Krakiškių Sodų 14-oji g., Krakiškių Sodų 15-oji g., Krakiškių Sodų 17-oji g., Krakiškių Sodų 18-oji g., Krakiškių Sodų 19-oji g., Krakiškių Sodų 20-oji g., Krakiškių Sodų 21-oji g., Krakiškių g., Sakališkių g., Avietyno g., Vilnius.

   Projekto įgyvendinimas sudarys galimybę gyventojams gauti centralizuotas vandens, atitinkančio higienos normas, tiekimo paslaugas bei centralizuotas nuotekų surinkimo paslaugas, kurios sumažins galimą aplinkos teršimo nevalytomis nuotekomis riziką.

   Įgyvendinus projektą ir išplėtus geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų surinkimo tinklų infrastruktūrą, bus suteikta galimybė 727 namų ūkiams prisijungti prie centralizuotų vandens tiekimo tinklų ir 728 namų ūkiams prie centralizuotų nuotekų surinkimo tinklų.

   Projekto vertė – 3 669 362,46 Eur be PVM.

   Finansuojama ES lėšomis.

   Projekto pradžia – 2020-07-21

   Projekto pabaiga – 2023-01-21

   Vandentiekio ir nuotekų šalinimo tinklų SB „Gintaras“, SB „Tėvynė“ ir asmenų grupei šalia Liepiškių g. Vilniaus mieste statybos darbai (UŽBAIGTA)
   Apie projektą
   Nauda
   Finansavimas
   Įgyvendinimas

   Projekto tikslas – padidinti geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų prieinamumą ir sistemos efektyvumą.

   Projekte numatomi vykdyti darbai – naujų geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų šalinimo tinklų statyba.

   Projekto vieta – Liepiškių, Juodasis kelias, Pavilnio sodų 1-oji, Pavilnio sodų 2-oji , Pavilnio sodų 3-oji, Pavilnio sodų 4-oji,  Pavilnio sodų 5-oji, Pavilnio sodų 6-oji, Pavilnio sodų 7-oji,  Pavilnio sodų 9-oji, Pavilnio sodų 10-oji,  Pavilnio sodų 11-oji, Pavilnio sodų 12-oji, Rakonių, P.B. Šivickio, Tolimoji 52A g. Vilniaus rajonas.

   Projekto įgyvendinimas sudarys galimybę gyventojams gauti centralizuotas vandens, atitinkančio higienos normas, tiekimo paslaugas bei centralizuotas nuotekų surinkimo paslaugas, kurios sumažins galimą aplinkos teršimo nevalytomis nuotekomis riziką.

   Įgyvendinus projektą ir išplėtus geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų surinkimo tinklų infrastruktūrą, bus suteikta galimybė 290 namų ūkių prisijungti prie centralizuotų vandens tiekimo tinklų ir 290 namų ūkių prie centralizuotų nuotekų surinkimo tinklų.

   Projekto vertė –  3.127.357,00 Eur be PVM.

   Finansuojama ES lėšomis.

   Projekto pradžia – 2021-03-05

   Projekto pabaiga – 2022-07-22

  • Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų surinkimo tinklų plėtra Vilniaus miesto Antakalnio, Fabijoniškių, Naujosios Vilnios ir Verkių seniūnijose

   2020 m. sausio 22 d. bendrovė „Vilniaus vandenys“ su UAB „Viešųjų investicijų plėtros agentūra“ (VIPA) pasirašė projekto „Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų surinkimo tinklų plėtra Vilniaus miesto Antakalnio, Fabijoniškių, Naujosios Vilnios ir Verkių seniūnijose“ finansavimo sutartis.

   Projekto tikslas – padidinti geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų prieinamumą ir sistemos efektyvumą.

   Projekte numatomi vykdyti darbai – naujų geriamojo vandens tiekimo ir  nuotekų tvarkymo tinklų statyba (tiesimas).

   Projekto vieta – sodų bendrijos „Statyba“, „Statybininkas“, „Veteranas“, „Energija“, „Renetas“, „Kalnakasyba“, Untulių g., Kaimelio g., Juzeliūno g., Kryžiokų sodų 2-oji g. Vilniaus mieste.

   Projekto numeris 05.3.2-VIPA-T-024-01-0001

   Projekto įgyvendinimas sudarys galimybę gyventojams gauti centralizuotas vandens, atitinkančio higienos normas, tiekimo paslaugas, taip pat – nuotekų tvarkymo paslaugas, kurios sumažins galimą aplinkos teršimo nevalytomis nuotekomis riziką. Įgyvendinus projektą ir išplėtus geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo tinklų infrastruktūrą, bus suteikta galimybė 225 namų ūkiams prisijungti prie centralizuotų vandens tiekimo tinklų ir net 707 namų ūkiams – prie nuotekų surinkimo tinklų.

   Projekto vertė – 4 229 196 Eur. Projektui Aplinkos ministro 2019 m. gruodžio 4 d. įsakymu iš Sanglaudos fondo skirta grąžinamoji subsidija 1 729 124,50 Eur pagal 2014–2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 5 prioriteto „Aplinkosauga, gamtos išteklių darnus naudojimas ir prisitaikymas prie klimato kaitos“ 05.3.2-VIPA-T-024 priemonę „Nuotekų surinkimo tinklų plėtra“, projektui taip pat suteikta Vandentvarkos fondo 2 500 071,50 Eur paskola.

   Projekto pradžia – 2019-03-27 
   Projekto pabaiga – 2023-09-01

 • Užbaigti Europos Sąjungos finansuojami projektai
  • Komercinių lengvųjų (N1 klasės) elektromobilių įsigijimas siekiant mažinti šiltnamio efektą sukeliančių dujų išmetimą
   Apie projektą
   Nauda
   Finansavimas
   Įgyvendinimas

   Vadovaujantis Aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūros (toliau – Agentūra) direktoriaus 2022 m. sausio 28 d. įsakymu Nr. T1-40 „Dėl finansavimo skyrimo projektams, pateiktiems pagal Klimato kaitos programos finansavimo priemonę „Elektromobilių įsigijimo juridiniams asmenims skatinimas“ tvarkos aprašo patvirtinimo“  buvo skirta subsidija UAB „Vilniaus vandenys“ pateiktam projektui „Komercinių lengvųjų (N1 klasės) elektromobilių įsigijimas siekiant mažinti šiltnamio efektą sukeliančių dujų išmetimą“  iš Klimato kaitos programos lėšų.

   Projekto tikslas – mažinti neigiamą poveikį aplinkai bei prisidėti prie įmonės vizijos įgyvendinimo – tapti tvarių ir inovatyvių paslaugų lydere Baltijos šalyse.

   Projekte numatoma– įsigyti 2 Citroen E-Jumpy (N1 klasės) elektromobilius.

   Projekto įgyvendinimas leis prisidėti prie neigiamo poveikio aplinkai mažinimo.  

   Projekto vertė – 110 710,37 Eur. Projektui skirta subsidija yra 8 000 Eur ir yra finansuojama Klimato kaitos programos lėšomis. Likusi projekto dalis finansuojama Bendrovės nuosavomis lėšomis.

   Projekto pradžia – 2022 m. sausis.

   Projekto pabaiga – 2022 m. vasaris.

  • Keleivinių lengvųjų elektromobilių įsigijimas siekiant mažinti šiltnamio efektą sukeliančių dujų išmetimą
   Apie projektą
   Nauda
   Finansavimas
   Įgyvendinimas

   2021 m. gegužės 07 d. bendrovė „Vilniaus vandenys“ su Aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūra (APVA) pasirašė projekto „Keleivinių lengvųjų elektromobilių įsigijimas siekiant mažinti šiltnamio efektą sukeliančių dujų išmetimą“ finansavimo sutartį.

   Projekto tikslas – mažinti neigiamą poveikį aplinkai bei prisidėti prie įmonės vizijos įgyvendinimo – tapti tvarių ir inovatyvių paslaugų lydere Baltijos šalyse.

   Projekte numatoma– įsigyti bei pradėti eksploatuoti 8 „Renault Zoe“ modelio elektromobilius.

   Projekto įgyvendinimas leis metinį išmetamų Šiltnamio efektą sukeliančių dujų (ŠESD) kiekį sumažinti nuo 178,71 tCO2e/metus iki 14,32 tCO2e/metus

   Projekto vertė – 179 394 Eur. Projektui Aplinkos ministro 2021 m. vasario 19 d. įsakymu Nr. D1-99 skirta subsidija, kuri siekia 32 000 Eur ir yra finansuojama Klimato kaitos programos lėšomis. Likusi projekto dalis finansuojama Bendrovės nuosavomis lėšomis.

   Projekto pradžia – 2020m. lapkritis

   Projekto pabaiga – 2021m. rugpjūtis

  • Nuotekų surinkimo tinklų plėtra Švenčionėliuose
   Apie projektą
   Nauda
   Finansavimas
   Įgyvendinimas

   2020 m. sausio 22 d. bendrovė „Vilniaus vandenys“ su UAB „Viešųjų investicijų plėtros agentūra“ (VIPA) pasirašė projekto „Nuotekų surinkimo tinklų plėtra Švenčionėliuose“ finansavimo sutartis.

   Projekto tikslas – Padidinti nuotekų tvarkymo paslaugų prieinamumą ir sistemos efektyvumą Švenčionėliuose ir prisidėti prie gyventojų gyvenimo kokybės gerinimo, sveikatos bei aplinkos išsaugojimo.

   Projekte numatomi vykdyti darbai – naujų nuotekų tvarkymo tinklų statyba (tiesimas).

   Projekto vieta – Pašto g., Darbininkų g., Lauko g., Stoties g. ir Turgaus g. bei Lauko sk., Švenčionėliai.

   Projekto numeris 05.3.2-VIPA-T-024-01-0004

   Įgyvendinus projektą ir išplėtus geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo tinklų infrastruktūrą, bus suteikta galimybė 105 gyventojams prisijungti prie centralizuotų nuotekų tinklų, gauti centralizuotas nuotekų tvarkymo paslaugas, kurios sumažins galimą aplinkos teršimo nevalytomis nuotekomis riziką

   Projekto vertė – 267 984,08 Eur. Projektui išmokėta grąžinamoji subsidija 133 992,01 Eur pagal 2014–2020 m. Europos Sąjungos (Sanglaudos) fondų investicijų veiksmų programos 5 prioriteto „Aplinkosauga, gamtos išteklių darnus naudojimas ir prisitaikymas prie klimato kaitos“ 05.3.2-VIPA-T-024-01 priemonę „Nuotekų surinkimo tinklų plėtra“, taip pat suteikta Vandentvarkos fondo 133 992,07 Eur paskola.

   Projekto pradžia – 2020-01-22 
   Projekto pabaiga – 2022-01-31

  • Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų surinkimo tinklų plėtra Šalčininkų aglomeracijoje
   Apie projektą
   Nauda
   Finansavimas
   Įgyvendinimas

   2020 m. sausio 22 d. bendrovė „Vilniaus vandenys“ su UAB „Viešųjų investicijų plėtros agentūra“ (VIPA) pasirašė projekto „Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų surinkimo tinklų plėtra Šalčininkų aglomeracijoje“ finansavimo sutartis. 

   Projekto tikslas – padidinti geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų prieinamumą ir sistemos efektyvumą. 

   Projekte numatomi vykdyti darbai – naujų geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo tinklų statyba (tiesimas). 

   Projekto vieta – A. Mickevičiaus g., Nepriklausomybės g., P. Bžostovskio g., Vilniaus g., Spalio 25-osios g., Žalioji g. ir K. Vagnerio g., Šalčininkai.

   Projekto numeris 05.3.2-VIPA-T-024-01-0003

   Projekto įgyvendinimas sudarys galimybę gyventojams gauti centralizuotas vandens, atitinkančio higienos normas, tiekimo paslaugas, taip pat – nuotekų tvarkymo paslaugas, kurios sumažins galimą aplinkos teršimo nevalytomis nuotekomis riziką. Įgyvendinus projektą ir išplėtus geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo tinklų infrastruktūrą, bus suteikta galimybė 120 namų ūkiams prisijungti prie centralizuotų vandens tiekimo tinklų ir 123 namų ūkiams – prie nuotekų surinkimo tinklų.

   Projekto vertė – 606 015 Eur. Projektui išmokėta grąžinamoji subsidija 178 690,99  Eur pagal 2014–2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 5 prioriteto „Aplinkosauga, gamtos išteklių darnus naudojimas ir prisitaikymas prie klimato kaitos“ 05.3.2-VIPA-T-024 priemonę „Nuotekų surinkimo tinklų plėtra“, projektui taip pat suteikta Vandentvarkos fondo 427 324,01 Eur paskola.

   Projekto pradžia – 2020-01-22 
   Projekto pabaiga – 2022-01-31

  • Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų surinkimo tinklų plėtra Eišiškių aglomeracijoje
   Apie projektą
   Nauda
   Finansavimas
   Įgyvendinimas

   2020 m. sausio 22 d. bendrovė „Vilniaus vandenys“ su UAB „Viešųjų investicijų plėtros agentūra“ (VIPA) pasirašė projekto „Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų surinkimo tinklų plėtra Eišiškių aglomeracijoje“ finansavimo sutartis.

   Projekto tikslas – padidinti geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų prieinamumą ir sistemos efektyvumą.

   Projekte numatomi vykdyti darbai – naujų geriamojo vandens tiekimo ir  nuotekų tvarkymo tinklų statyba (tiesimas).

   Projekto vieta – Varėnos pl., Akacijų g., Gėlių g., Sodų g., Žaliosios g. ir Užmiesčio g., Eišiškės.

   Projekto numeris 05.3.2-VIPA-T-024-01-0002

   Projekto įgyvendinimas sudarys galimybę gyventojams gauti centralizuotas vandens, atitinkančio higienos normas, tiekimo paslaugas, taip pat – nuotekų tvarkymo paslaugas, kurios sumažins galimą aplinkos teršimo nevalytomis nuotekomis riziką. Įgyvendinus projektą ir išplėtus geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo tinklų infrastruktūrą, bus suteikta galimybė 80 namų ūkiams prisijungti prie centralizuotų vandens tiekimo tinklų ir 94 namų ūkiams – prie nuotekų surinkimo tinklų.

   Projekto vertė – 678 235 Eur. Projektui Aplinkos ministro 2019 m. gruodžio 4 d. įsakymu iš Sanglaudos fondo skirta grąžinamoji subsidija 234 774 Eur pagal 2014–2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 5 prioriteto „Aplinkosauga, gamtos išteklių darnus naudojimas ir prisitaikymas prie klimato kaitos“ 05.3.2-VIPA-T-024 priemonę „Nuotekų surinkimo tinklų plėtra“, projektui taip pat suteikta Vandentvarkos fondo 443 461 Eur paskola.

   Projekto pradžia – 2020-01-22 
   Projekto pabaiga – 2022-01-31

  • Buitinių nuotekų tinklų SB „Tabakas“ statyba
   Apie projektą
   Nauda
   Finansavimas
   Įgyvendinimas

   2019 m. spalio 07 d. bendrovė „Vilniaus vandenys“ su Aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūra (APVA) pasirašė projekto „Buitinių nuotekų tinklų SB „Tabakas“ statyba“ finansavimo sutartis. 

   Projekto tikslas – sukurti ir sutvarkyti viešąją infrastruktūrą įrengiant nuotekų tinklus. 

   Projekte numatomi vykdyti darbai – naujų nuotekų tvarkymo tinklų statyba (tiesimas). 

   Projekto vieta – Sodų bendrijos „Tabakas“ Garsioji g., Grūdų Sodų g., Grūdų Sodų 3-ioji g., Z. Gulevič g.

   Projekto įgyvendinimas sudarys galimybę gyventojams gauti centralizuotas nuotekų tvarkymo paslaugas, kurios sumažins galimą aplinkos teršimo nevalytomis nuotekomis riziką. Įgyvendinus projektą ir išplėtus geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo tinklų infrastruktūrą, bus suteikta galimybė 69 namų ūkiams prisijunti prie nuotekų surinkimo tinklų.

   Projekto vertė – 158 168 Eur. Projektui Aplinkos ministro 2019 m. rugsėjo 7 d. įsakymu Nr. D1-519 skirta grąžinamoji subsidija, kuri siekia 80 proc. bendros projektų vertės ir yra finansuojama Lietuvos aplinkos apsaugos investicijų fondo programos lėšomis. Likusi projekto dalis finansuojama Bendrovės nuosavomis lėšomis.

   Projekto pradžia – 2019-08-28 
   Projekto pabaiga – 2020-04-28

  • Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sistemos renovavimas ir plėtra Vilniaus mieste
   Apie projektą
   Nauda
   Finansavimas
   Įgyvendinimas

   2016 m. gruodžio 27 d. bendrovė „Vilniaus vandenys“ su Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūra (APVA) pasirašė projekto „Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sistemos renovavimo ir plėtros Vilniaus mieste“ finansavimo sutartį.

   Projekto tikslas – padidinti vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų prieinamumą ir sistemos efektyvumą Vilniaus mieste.

   Projekte numatomi vykdyti darbai – nuotekų diukerio rekonstrukcija, geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų surinkimo tinklų rekonstrukcija, naujų geriamojo vandens tiekimo ir  nuotekų surinkimo tinklų statyba (tiesimas), Kalnėnų bei Naujosios Vilnios vandens ruošimo įrenginių statyba, Vilniaus miesto vandentiekio tinklo hidraulinio modeliavimo informacinės sistemos sukūrimas ir įdiegimas apie 700 km geriamojo vandens tiekimo tinklų.

   Projekto vieta –Antakalnio, Grigiškių, Šnipiškių, Naujininkų, Naujosios Vilnios, Panerių, Rasų, Salininkų, Senamiesčio, Verkių, Žvėryno seniūnijos, Vilnius.

   Projekto numeris 05.3.2-APVA-R-014-01-0001

   Projekto įgyvendinimas sudarys galimybę gyventojams gauti centralizuotas vandens, atitinkančio higienos normas, tiekimo paslaugas, taip pat – nuotekų tvarkymo paslaugas, kurios sumažins galimą aplinkos teršimo nevalytomis nuotekomis riziką. Taip pat bus padidintas vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sistemos efektyvumas. Įgyvendinus projektą ir išplėtus geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo tinklų infrastruktūrą, suteikta galimybė 3 080 gyventojams prisijungti prie vandentiekio tinklų ir 3 412 gyventojams prisijungti prie nuotekų tinklų. Pastatyti Kalnėnų bei Naujosios Vilnios vandens ruošimo įrenginiai aptarnaus daugiau kaip 22 tūkst. gyventojų.

   Projekto vertė – 15 287 488,62 Eur. Projektui Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2016 m. gruodžio 22 d. įsakymu Nr. D1-906 buvo skirta negrąžinamoji subsidija pagal 2014–2020 m. Europos Sąjungos (Sanglaudos) fondų investicijų veiksmų programos 5 prioriteto „Aplinkosauga, gamtos išteklių darnus naudojimas ir prisitaikymas prie klimato kaitos“ 05.3.2-APVA-014 priemonę „Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sistemų renovavimas ir plėtra, įmonių valdymo tobulinimas“. Projektui išmokėtas finansavimas siekia 7 753 780,32 Eur, kita projekto dalis finansuojama UAB „Vilniaus vandenys“ nuosavomis lėšomis.

   Projekto pradžia – 2015-02-26

   Projekto pabaiga – 2022-02-28

  • Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtra Švenčionių rajone
   Apie projektą
   Nauda
   Finansavimas
   Įgyvendinimas

   2018 m. kovo 29 d. bendrovė „Vilniaus vandenys“ su Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūra (APVA) pasirašė projekto „Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtra Švenčionių rajone“ finansavimo sutartį.

   Projekto tikslas – padidinti vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų prieinamumą ir sistemos efektyvumą Švenčionių rajono savivaldybėje ir prisidėti prie gyventojų gyvenimo kokybės gerinimo, sveikatos bei aplinkos išsaugojimo.

   Projekte numatomi vykdyti darbai – naujų geriamojo vandens tiekimo ir  nuotekų tvarkymo tinklų statyba (tiesimas), vandens ruošimo įrenginių statyba.

   Projekto vieta – Malūno g., Ateities g., Ryto g., Turgaus g., Lauko g., Švenčionėliai; Adutiškio g., Švenčionys; Naujųjų Zadvarninkų kaimas, Švenčionių rajonas.

   Projekto numeris 05.3.2-APVA-R-014-01-0009

   Įgyvendinus projektą ir išplėtus geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo tinklų infrastruktūrą, bus suteikta galimybė 100 gyventojų prisijungti prie vandentiekio tinklų ir 222 gyventojams prisijungti prie nuotekų tinklų Švenčionėliuose, taip pat 130 gyventojams gauti centralizuotas nuotekų tvarkymo paslaugas Švenčionių mieste. Naujai pastatyti Naujųjų Zadvarninkų vandens ruošimo įrenginiai užtikrins kokybiško geriamojo vandens tiekimą 3000 Švenčionių raj. gyventojams.

   Projekto vertė – 1 480 916,37 Eur. Projektui LR aplinkos ministro 2018 kovo 29 d. įsakymu skirta negrąžinamoji subsidija 740 084,39 Eur pagal 2014–2020 m. Europos Sąjungos (Sanglaudos) fondų investicijų veiksmų programos 5 prioriteto „Aplinkosauga, gamtos išteklių darnus naudojimas ir prisitaikymas prie klimato kaitos“ 05.3.2-APVA-014 priemonę „Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sistemų renovavimas ir plėtra, įmonių valdymo tobulinimas“, 740 084,39 Eur nuosavomis lėšomis prisidės „Vilniaus vandenys“ ir projekto partneris – Švenčionių rajono savivaldybė.

   Projekto pradžia – 2018-03-29 

   Projekto pabaiga – 2021-07-31

Grįžti