Tinklų plėtra
Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų surinkimo tinklų plėtra Kauno g., Naujamiesčio seniūnijoje
Apie projektą

2020 m. bendrovė „Vilniaus vandenys“ infrastruktūros plėtros objektų reitingavimo programos metu fizinių asmenų grupės Kauno g. paraiškai skyrė finansavimą 2021 m.

Projekto tikslas – padidinti geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų prieinamumą ir sistemos efektyvumą.

Projekte numatomi vykdyti darbai – naujų geriamojo vandens tiekimo ir  nuotekų tvarkymo tinklų statyba (tiesimas).

Projekto vieta –Kauno g., Naujamiesčio seniūnija, Vilnius.

Nauda

Projekto įgyvendinimas sudarys galimybę gyventojams gauti centralizuotas vandens, atitinkančio higienos normas, tiekimo paslaugas, taip pat – nuotekų tvarkymo paslaugas, kurios sumažins galimą aplinkos teršimo nevalytomis nuotekomis riziką.Įgyvendinus projektą ir išplėtus geriamojo vandens tiekimo ir  nuotekų tvarkymo tinklų infrastruktūrą, bus suteikta galimybė 1 namų ūkiui prisijungti prie centralizuotų vandens tiekimo tinklų ir 8 namų ūkiams – prie nuotekų surinkimo tinklų.

Finansavimas

Projekto vertė – 38 500 Eur.

Finansuojama iš bendrovės biudžeto.

Įgyvendinimas

Projekto pradžia – 2021-02-01

Projekto pabaiga – 2021-09-10

Geriamojo vandens tiekimo tinklų plėtra Grigaičių g., Naujosios Vilnios seniūnijoje
Apie projektą

2020 m. bendrovė „Vilniaus vandenys“ infrastruktūros plėtros objektų reitingavimo programos metu fizinių asmenų grupės Grigaičių g. paraiškai skyrė finansavimą 2021 m. Projekto tikslas – padidinti geriamojo vandens tiekimo paslaugų prieinamumą ir sistemos efektyvumą. Projekte numatomi vykdyti darbai – naujų geriamojo vandens tiekimo tinklų statyba (tiesimas). Projekto vieta – Grigaičių g., B. Grigo g., Smurgainių g. ir Rimdžiūnų g., Naujosios Vilnios seniūnija, Vilnius.

Nauda

Projekto įgyvendinimas sudarys galimybę gyventojams gauti centralizuotas vandens, atitinkančio higienos normas, tiekimo paslaugas. Įgyvendinus projektą ir išplėtus geriamojo vandens tiekimo tinklų infrastruktūrą, bus suteikta galimybė 25 namų ūkiams prisijungti prie centralizuotų vandens tiekimo tinklų.

Finansavimas

Projekto vertė – 52 000 Eur.

Finansuojama iš bendrovės biudžeto.

Įgyvendinimas

Projekto pradžia – 2020-11-25

Projekto pabaiga – 2021-09-25

Nuotekų siurblinės V. A. Graičiūno g. 36B, Vilniaus m., projektavimo ir statybos darbai
Apie projektą

Projekto tikslas – padidinti nuotekų tvarkymo paslaugų prieinamumą ir sistemos efektyvumą.

Projekte numatomi vykdyti darbai – naujos buitinių nuotekų siurblinės ir nuotekų tvarkymo tinklų statyba (tiesimas).

Projekto vieta –V. A. Graičiūno g., Panerių seniūnija, Vilnius.

Nauda

Projekto įgyvendinimas sudarys galimybę vartotojams gauti centralizuotas nuotekų tvarkymo paslaugas, kurios sumažins galimą aplinkos teršimo nevalytomis nuotekomis riziką.

Įgyvendinus projektą ir nuotekų tvarkymo tinklų infrastruktūrą, bus padidintas nuotekų tvarkymo paslaugų prieinamumas ir sistemos efektyvumas.

Finansavimas

Projekto vertė – 104 716 Eur.

Finansuojama Vilniaus miesto savivaldybės administracijos lėšomis.

Įgyvendinimas

Projekto pradžia – 2020-10-14

Projekto pabaiga – 2021-09-14

Vandentiekio ir buitinių nuotekų šalinimo tinklų K. Bizausko ir V. Čarneckio g. Vilniuje projektavimo ir statybos darbai
Apie projektą

Projekto tikslas – padidinti geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų prieinamumą ir sistemos efektyvumą.

Projekte numatomi vykdyti darbai – naujų geriamojo vandens tiekimo ir  nuotekų tvarkymo tinklų statyba (tiesimas).

Projekto vieta –K. Bizausko g. ir V. Čarneckio g., Naujosios Vilnios seniūnija, Vilnius.

Nauda

Projekto įgyvendinimas sudarys galimybę gyventojams gauti centralizuotas vandens, atitinkančio higienos normas, tiekimo paslaugas, taip pat – nuotekų tvarkymo paslaugas, kurios sumažins galimą aplinkos teršimo nevalytomis nuotekomis riziką.

Įgyvendinus projektą ir išplėtus geriamojo vandens tiekimo ir  nuotekų tvarkymo tinklų infrastruktūrą, bus padidinti geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų prieinamumas ir sistemos efektyvumas.

Finansavimas

Projekto vertė – 125 497 Eur.

Finansuojama iš bendrovės biudžeto.

Įgyvendinimas

Projekto pradžia – 2020-09-25

Projekto pabaiga – 2021-03-25

Geriamojo vandens tiekimo tinklų plėtra SB „Jurginas“, Naujosios Vilnios seniūnijoje
Apie projektą

2019 m. bendrovė „Vilniaus vandenys“ infrastruktūros plėtros objektų reitingavimo programos metu sodų bendrijos „Jurginas“ paraiškai skyrė finansavimą 2020–2021 m.

Projekto tikslas – padidinti geriamojo vandens tiekimo paslaugų prieinamumą ir sistemos efektyvumą.

Projekte numatomi vykdyti darbai – naujų geriamojo vandens tiekimo tinklų statyba (tiesimas).

Projekto vieta –Gurių g., Gurių Sodų 1-oji g., Gurių Sodų 2-oji g., Gurių Sodų 3-ioji g., Gurių Sodų 4-oji g., Naujosios Vilnios seniūnija, Vilnius.

Nauda

Projekto įgyvendinimas sudarys galimybę gyventojams gauti centralizuotas vandens, atitinkančio higienos normas, tiekimo paslaugas. Įgyvendinus projektą ir išplėtus geriamojo vandens tiekimo tinklų infrastruktūrą, bus suteikta galimybė 99 namų ūkiams prisijungti prie centralizuotų vandens tiekimo tinklų.

Finansavimas

Projekto vertė – 134 992 Eur. 

Finansuojama iš bendrovės biudžeto.

Įgyvendinimas

Projekto pradžia – 2020-08-10 

Projekto pabaiga – 2021-06-10

Nuotekų surinkimo tinklų plėtra Vilniaus aglomeracijoje
Apie projektą

2020 m. gruodžio 29 d. bendrovė „Vilniaus vandenys“ su UAB „Viešųjų investicijų plėtros agentūra“ (VIPA) pasirašė projekto „Nuotekų surinkimo tinklų plėtra Vilniaus aglomeracijoje“ finansavimo sutartis. Projekto tikslas – Padidinti geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų prieinamumą ir sistemos efektyvumą. Projekte numatomi vykdyti darbai – naujų geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo tinklų statyba (tiesimas). Projekto vieta – sodų bendrijos „Šermukšnėlė“, „Ridikas“, „Paežerys“, „Žalieji ežerai“; sodų bendrijos „Gintaras“, „Tėvynė“, Liepiškių g. ir Juodasis kelias; sodų bendrija „Beržynas“; Sembų g. ir sodų bendrija „Aronija“, Vilnius. Projekto numeris 05.3.2-VIPA-T-024-02-0001

Nauda

Projekto įgyvendinimas sudarys galimybę gyventojams gauti centralizuotas vandens, atitinkančio higienos normas, tiekimo paslaugas, taip pat – nuotekų tvarkymo paslaugas, kurios sumažins galimą aplinkos teršimo nevalytomis nuotekomis riziką. Įgyvendinus projektą ir išplėtus geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo tinklų infrastruktūrą, bus suteikta galimybė 1018 namų ūkių prisijungti prie centralizuotų vandens tiekimo tinklų ir 1031 namų ūkiui – prie nuotekų surinkimo tinklų.

Finansavimas

Projekto vertė – 8 687 738,03 Eur. 

Projektui Lietuvos Respublikos aplinkos ministro įsakymu skirta grąžinamoji subsidija 2 511 257,29 Eur pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 5 prioriteto „Aplinkosauga, gamtos išteklių darnus naudojimas ir prisitaikymas prie klimato kaitos“ 05.3.2-VIPA-T-024 įgyvendinimo priemonę „Nuotekų surinkimo tinklų plėtra“, projektui taip pat suteikta Vandentvarkos fondo 6 176 480,74 Eur paskola.

Įgyvendinimas

Projekto pradžia – 2020-07-14

Projekto pabaiga – 2022-10-28

Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų surinkimo tinklų plėtra INIBS „Bendorių kalvos“, Bendorių k., Vilniaus r.
Apie projektą

2019 m. bendrovė „Vilniaus vandenys“ infrastruktūros plėtros objektų reitingavimo programos metu individualių namų ir butų savininkų bendrijos „Bendorių kalvos“ paraiškai skyrė finansavimą 2020–2021 m.

Projekto tikslas – padidinti geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų prieinamumą ir sistemos efektyvumą.

Projekte numatomi vykdyti darbai – naujų geriamojo vandens tiekimo ir  nuotekų tvarkymo tinklų statyba (tiesimas).

Projekto vieta –M. Valančiaus g., Bendorių kaimas, Vilniaus rajonas.

Nauda

Projekto įgyvendinimas sudarys galimybę gyventojams gauti centralizuotas vandens, atitinkančio higienos normas, tiekimo paslaugas, taip pat – nuotekų tvarkymo paslaugas, kurios sumažins galimą aplinkos teršimo nevalytomis nuotekomis riziką. Įgyvendinus projektą ir išplėtus geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo tinklų infrastruktūrą, bus suteikta galimybė 25 namų ūkiams prisijungti prie centralizuotų vandens tiekimo tinklų ir 25 namų ūkiams – prie nuotekų surinkimo tinklų.

Finansavimas

Projekto vertė – 79 600 Eur.

Finansuojama iš bendrovės biudžeto.

Įgyvendinimas

Projekto pradžia – 2020-04-24

Projekto pabaiga – 2021-03-24

Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų surinkimo tinklų plėtra IGNSB „Šaulio ženklas“, Avižienių sen., Vilniaus r.
Apie projektą

2019 m. bendrovė „Vilniaus vandenys“ infrastruktūros plėtros objektų reitingavimo programos metu individualių gyvenamųjų namų savininkų bendrijos „Šaulio ženklas“ paraiškai skyrė finansavimą 2020–2021 m.

Projekto tikslas – padidinti geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų prieinamumą ir sistemos efektyvumą.

Projekte numatomi vykdyti darbai – naujų geriamojo vandens tiekimo ir  nuotekų tvarkymo tinklų statyba (tiesimas).

Projekto vieta –Šaulio g., Bendorių kaimas, Vilniaus rajonas.

Nauda

Projekto įgyvendinimas sudarys galimybę gyventojams gauti centralizuotas vandens, atitinkančio higienos normas, tiekimo paslaugas, taip pat – nuotekų tvarkymo paslaugas, kurios sumažins galimą aplinkos teršimo nevalytomis nuotekomis riziką. Įgyvendinus projektą ir išplėtus geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo tinklų infrastruktūrą, bus suteikta galimybė 23 namų ūkiams prisijungti prie centralizuotų vandens tiekimo tinklų ir 23 namų ūkiams – prie nuotekų surinkimo tinklų.

Finansavimas

Projekto vertė – 142 500 Eur.

Finansuojama iš bendrovės biudžeto.

Įgyvendinimas

Projekto pradžia – 2020-04-20

Projekto pabaiga – 2021-01-20

Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų surinkimo tinklų plėtra „Naujasodžių bendruomenė“, Naujasodžių vs., Vilniaus r.
Apie projektą

2019 m. bendrovė „Vilniaus vandenys“ infrastruktūros plėtros objektų reitingavimo programos metu individualių gyvenamųjų namų savininkų bendrijos „Naujasodžių bendruomenė“ paraiškai skyrė finansavimą 2020 m.

Projekto tikslas – padidinti geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų prieinamumą ir sistemos efektyvumą.

Projekte numatomi vykdyti darbai – naujų geriamojo vandens tiekimo ir  nuotekų tvarkymo tinklų statyba (tiesimas).

Projekto vieta –Austėjos g., Vėjų g., Vakarinė g., Naujasodžių valsčius, Vilniaus rajonas.

Nauda

Projekto įgyvendinimas sudarys galimybę gyventojams gauti centralizuotas vandens, atitinkančio higienos normas, tiekimo paslaugas, taip pat – nuotekų tvarkymo paslaugas, kurios sumažins galimą aplinkos teršimo nevalytomis nuotekomis riziką. Įgyvendinus projektą ir išplėtus geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo tinklų infrastruktūrą, bus suteikta galimybė 27 namų ūkiams prisijungti prie centralizuotų vandens tiekimo tinklų ir 27 namų ūkiams – prie nuotekų surinkimo tinklų.

Finansavimas

Projekto vertė – 126 300 Eur.

Finansuojama iš bendrovės biudžeto.

Įgyvendinimas

Projekto pradžia – 2020-01-20

Projekto pabaiga – 2020-10-22

Nuotekų surinkimo tinklų plėtra Švenčionėliuose
Apie projektą

2020 m. sausio 22 d. bendrovė „Vilniaus vandenys“ su UAB „Viešųjų investicijų plėtros agentūra“ (VIPA) pasirašė projekto „Nuotekų surinkimo tinklų plėtra Švenčionėliuose“ finansavimo sutartis.

Projekto tikslas – Padidinti nuotekų tvarkymo paslaugų prieinamumą ir sistemos efektyvumą Švenčionėliuose ir prisidėti prie gyventojų gyvenimo kokybės gerinimo, sveikatos bei aplinkos išsaugojimo.

Projekte numatomi vykdyti darbai – naujų nuotekų tvarkymo tinklų statyba (tiesimas).

Projekto vieta – Pašto g., Darbininkų g., Lauko g., Stoties g. ir Turgaus g. bei Lauko sk., Švenčionėliai.

Projekto numeris 05.3.2-VIPA-T-024-01-0004

Nauda

Įgyvendinus projektą ir išplėtus geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo tinklų infrastruktūrą, bus suteikta galimybė 105 gyventojams prisijungti prie centralizuotų nuotekų tinklų, gauti centralizuotas nuotekų tvarkymo paslaugas, kurios sumažins galimą aplinkos teršimo nevalytomis nuotekomis riziką

Finansavimas

Projekto vertė – 298 991,92 Eur. Projektui Aplinkos ministro 2019 m. gruodžio 4 d. įsakymu Nr. D1-725 skirta grąžinamoji subsidija 149 495,96 Eur pagal 2014–2020 m. Europos Sąjungos (Sanglaudos) fondų investicijų veiksmų programos 5 prioriteto „Aplinkosauga, gamtos išteklių darnus naudojimas ir prisitaikymas prie klimato kaitos“ 05.3.2-VIPA-T-024-01 priemonę „Nuotekų surinkimo tinklų plėtra“, taip pat suteikta Vandentvarkos fondo 149 495,96 Eur paskola.

Įgyvendinimas

Projekto pradžia – 2020-01-22

Projekto pabaiga – 2022-01-31

Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų surinkimo tinklų plėtra Šalčininkų aglomeracijoje
Apie projektą

2020 m. sausio 22 d. bendrovė „Vilniaus vandenys“ su UAB „Viešųjų investicijų plėtros agentūra“ (VIPA) pasirašė projekto „Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų surinkimo tinklų plėtra Šalčininkų aglomeracijoje“ finansavimo sutartis. 

Projekto tikslas – padidinti geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų prieinamumą ir sistemos efektyvumą. 

Projekte numatomi vykdyti darbai – naujų geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo tinklų statyba (tiesimas). 

Projekto vieta – A. Mickevičiaus g., Nepriklausomybės g., P. Bžostovskio g., Vilniaus g., Spalio 25-osios g., Žalioji g. ir K. Vagnerio g., Šalčininkai.

Projekto numeris 05.3.2-VIPA-T-024-01-0003

Nauda

Projekto įgyvendinimas sudarys galimybę gyventojams gauti centralizuotas vandens, atitinkančio higienos normas, tiekimo paslaugas, taip pat – nuotekų tvarkymo paslaugas, kurios sumažins galimą aplinkos teršimo nevalytomis nuotekomis riziką. Įgyvendinus projektą ir išplėtus geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo tinklų infrastruktūrą, bus suteikta galimybė 120 namų ūkiams prisijungti prie centralizuotų vandens tiekimo tinklų ir 123 namų ūkiams – prie nuotekų surinkimo tinklų.

Finansavimas

Projekto vertė – 700 139 Eur. Projektui Aplinkos ministro 2019 m. gruodžio 4 d. įsakymu skirta grąžinamoji subsidija 250 057 Eur pagal 2014–2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 5 prioriteto „Aplinkosauga, gamtos išteklių darnus naudojimas ir prisitaikymas prie klimato kaitos“ 05.3.2-VIPA-T-024 priemonę „Nuotekų surinkimo tinklų plėtra“, projektui taip pat suteikta Vandentvarkos fondo 450 082 Eur paskola.

Įgyvendinimas

Projekto pradžia – 2020-01-22 

Projekto pabaiga – 2022-01-31

Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų surinkimo tinklų plėtra Eišiškių aglomeracijoje
Apie projektą

2020 m. sausio 22 d. bendrovė „Vilniaus vandenys“ su UAB „Viešųjų investicijų plėtros agentūra“ (VIPA) pasirašė projekto „Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų surinkimo tinklų plėtra Eišiškių aglomeracijoje“ finansavimo sutartis.

Projekto tikslas – padidinti geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų prieinamumą ir sistemos efektyvumą.

Projekte numatomi vykdyti darbai – naujų geriamojo vandens tiekimo ir  nuotekų tvarkymo tinklų statyba (tiesimas).

Projekto vieta – Varėnos pl., Akacijų g., Gėlių g., Sodų g., Žaliosios g. ir Užmiesčio g., Eišiškės.

Projekto numeris 05.3.2-VIPA-T-024-01-0002

Nauda

Projekto įgyvendinimas sudarys galimybę gyventojams gauti centralizuotas vandens, atitinkančio higienos normas, tiekimo paslaugas, taip pat – nuotekų tvarkymo paslaugas, kurios sumažins galimą aplinkos teršimo nevalytomis nuotekomis riziką. Įgyvendinus projektą ir išplėtus geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo tinklų infrastruktūrą, bus suteikta galimybė 80 namų ūkiams prisijungti prie centralizuotų vandens tiekimo tinklų ir 94 namų ūkiams – prie nuotekų surinkimo tinklų.

Finansavimas

Projekto vertė – 678 235 Eur. Projektui Aplinkos ministro 2019 m. gruodžio 4 d. įsakymu skirta grąžinamoji subsidija 234 774 Eur pagal 2014–2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 5 prioriteto „Aplinkosauga, gamtos išteklių darnus naudojimas ir prisitaikymas prie klimato kaitos“ 05.3.2-VIPA-T-024 priemonę „Nuotekų surinkimo tinklų plėtra“, projektui taip pat suteikta Vandentvarkos fondo 443 461 Eur paskola.

Įgyvendinimas

Projekto pradžia – 2020-01-22 

Projekto pabaiga – 2022-01-31

Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų surinkimo tinklų plėtra Vilniaus miesto Antakalnio, Fabijoniškių, Naujosios Vilnios ir Verkių seniūnijose
Apie projektą

2020 m. sausio 22 d. bendrovė „Vilniaus vandenys“ su UAB „Viešųjų investicijų plėtros agentūra“ (VIPA) pasirašė projekto „Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų surinkimo tinklų plėtra Vilniaus miesto Antakalnio, Fabijoniškių, Naujosios Vilnios ir Verkių seniūnijose“ finansavimo sutartis.

Projekto tikslas – padidinti geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų prieinamumą ir sistemos efektyvumą.

Projekte numatomi vykdyti darbai – naujų geriamojo vandens tiekimo ir  nuotekų tvarkymo tinklų statyba (tiesimas).

Projekto vieta –sodų bendrijos „Statyba“, „Statybininkas“, „Veteranas“, „Energija“ ir Untulių g., Kaimelio g., Juzeliūno g., Kryžiokų sodų 2-oji g. Vilniaus mieste.

Projekto numeris 05.3.2-VIPA-T-024-01-0001

Nauda

Projekto įgyvendinimas sudarys galimybę gyventojams gauti centralizuotas vandens, atitinkančio higienos normas, tiekimo paslaugas, taip pat – nuotekų tvarkymo paslaugas, kurios sumažins galimą aplinkos teršimo nevalytomis nuotekomis riziką. Įgyvendinus projektą ir išplėtus geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo tinklų infrastruktūrą, bus suteikta galimybė 225 namų ūkiams prisijungti prie centralizuotų vandens tiekimo tinklų ir net 707 namų ūkiams – prie nuotekų surinkimo tinklų.

Finansavimas

Projekto vertė – 4 229 196 Eur. Projektui Aplinkos ministro 2019 m. gruodžio 4 d. įsakymu skirta grąžinamoji subsidija 1 729 124,50 Eur pagal 2014–2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 5 prioriteto „Aplinkosauga, gamtos išteklių darnus naudojimas ir prisitaikymas prie klimato kaitos“ 05.3.2-VIPA-T-024 priemonę „Nuotekų surinkimo tinklų plėtra“, projektui taip pat suteikta Vandentvarkos fondo 2 500 071,50 Eur paskola.

Įgyvendinimas

Projekto pradžia – 2019-03-27 Projekto pabaiga – 2022-01-31

Buitinių nuotekų tinklų SB „Tabakas“ statyba
Apie projektą

2019 m. spalio 07 d. bendrovė „Vilniaus vandenys“ su Aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūra (APVA) pasirašė projekto „Buitinių nuotekų tinklų SB „Tabakas“ statyba“ finansavimo sutartis.

Projekto tikslas – sukurti ir sutvarkyti viešąją infrastruktūrą įrengiant nuotekų tinklus.

Projekte numatomi vykdyti darbai – naujų nuotekų tvarkymo tinklų statyba (tiesimas).

Projekto vieta – Sodų bendrijos „Tabakas“ Garsioji g., Grūdų Sodų g., Grūdų Sodų 3-ioji g., Z. Gulevič g.

Nauda

Projekto įgyvendinimas sudarys galimybę gyventojams gauti centralizuotas nuotekų tvarkymo paslaugas, kurios sumažins galimą aplinkos teršimo nevalytomis nuotekomis riziką. Įgyvendinus projektą ir išplėtus geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo tinklų infrastruktūrą, bus suteikta galimybė 69 namų ūkiams prisijunti prie nuotekų surinkimo tinklų.

Finansavimas

Projekto vertė – 158 168 Eur. Projektui Aplinkos ministro 2019 m. rugsėjo 7 d. įsakymu Nr. D1-519 skirta grąžinamoji subsidija, kuri siekia 80 proc. bendros projektų vertės ir yra finansuojama Lietuvos aplinkos apsaugos investicijų fondo programos lėšomis. Likusi projekto dalis finansuojama Bendrovės nuosavomis lėšomis.

Įgyvendinimas

Projekto pradžia – 2019-08-28 

Projekto pabaiga – 2020-04-28

Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtra Švenčionių rajone
Apie projektą

2018 m. kovo 29 d. bendrovė „Vilniaus vandenys“ su Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūra (APVA) pasirašė projekto „Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtra Švenčionių rajone“ finansavimo sutartį.

Projekto tikslas – padidinti vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų prieinamumą ir sistemos efektyvumą Švenčionių rajono savivaldybėje ir prisidėti prie gyventojų gyvenimo kokybės gerinimo, sveikatos bei aplinkos išsaugojimo.

Projekte numatomi vykdyti darbai – naujų geriamojo vandens tiekimo ir  nuotekų tvarkymo tinklų statyba (tiesimas), vandens ruošimo įrenginių statyba.

Projekto vieta – Malūno g., Ateities g., Ryto g., Turgaus g., Lauko g., Švenčionėliai; Adutiškio g., Švenčionys; Naujųjų Zadvarninkų kaimas, Švenčionių rajonas.

Projekto numeris 05.3.2-APVA-R-014-01-0009

Nauda

Įgyvendinus projektą ir išplėtus geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo tinklų infrastruktūrą, bus suteikta galimybė 100 gyventojų prisijungti prie vandentiekio tinklų ir 222 gyventojams prisijungti prie nuotekų tinklų Švenčionėliuose, taip pat 130 gyventojams gauti centralizuotas nuotekų tvarkymo paslaugas Švenčionių mieste. Naujai pastatyti Naujųjų Zadvarninkų vandens ruošimo įrenginiai užtikrins kokybiško geriamojo vandens tiekimą 3000 Švenčionių raj. gyventojams.

Finansavimas

Projekto vertė – 1 480 916,37 Eur. Projektui LR aplinkos ministro 2018 kovo 29 d. įsakymu skirta negrąžinamoji subsidija 740 084,39 Eur pagal 2014–2020 m. Europos Sąjungos (Sanglaudos) fondų investicijų veiksmų programos 5 prioriteto „Aplinkosauga, gamtos išteklių darnus naudojimas ir prisitaikymas prie klimato kaitos“ 05.3.2-APVA-014 priemonę „Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sistemų renovavimas ir plėtra, įmonių valdymo tobulinimas“, 740 084,39 Eur nuosavomis lėšomis prisidės „Vilniaus vandenys“ ir projekto partneris – Švenčionių rajono savivaldybė.

Įgyvendinimas

Projekto pradžia – 2018-03-29 

Projekto pabaiga – 2021-07-31

Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sistemos renovavimas ir plėtra Vilniaus mieste
Apie projektą

2016 m. gruodžio 27 d. bendrovė „Vilniaus vandenys“ su Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūra (APVA) pasirašė projekto „Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sistemos renovavimo ir plėtros Vilniaus mieste“ finansavimo sutartį. Projekto tikslas – padidinti vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų prieinamumą ir sistemos efektyvumą Vilniaus mieste. Projekte numatomi vykdyti darbai – nuotekų diukerio rekonstrukcija, geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų surinkimo tinklų rekonstrukcija, naujų geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų surinkimo tinklų statyba (tiesimas), Kalnėnų bei Naujosios Vilnios vandens ruošimo įrenginių statyba, Vilniaus miesto vandentiekio tinklo hidraulinio modeliavimo informacinės sistemos sukūrimas ir įdiegimas apie 700 km geriamojo vandens tiekimo tinklų. Projekto vieta – Antakalnio, Grigiškių, Šnipiškių, Naujininkų, Naujosios Vilnios, Panerių, Rasų, Salininkų, Senamiesčio, Verkių, Žvėryno seniūnijos, Vilnius. Projekto numeris 05.3.2-APVA-R-014-01-0001

Nauda

Projekto įgyvendinimas sudarys galimybę gyventojams gauti centralizuotas vandens, atitinkančio higienos normas, tiekimo paslaugas, taip pat – nuotekų tvarkymo paslaugas, kurios sumažins galimą aplinkos teršimo nevalytomis nuotekomis riziką. Taip pat bus padidintas vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sistemos efektyvumas. Įgyvendinus projektą ir išplėtus geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo tinklų infrastruktūrą, bus suteikta galimybė 3 432 gyventojams prisijungti prie vandentiekio tinklų ir 3 560 gyventojams prisijungti prie nuotekų tinklų. Pastatyti Kalnėnų bei Naujosios Vilnios vandens ruošimo įrenginiai iš viso aptarnaus 22 117 gyventojų.

Finansavimas

Projekto vertė – 15 546 245,82 Eur. Projektui Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2016 m. gruodžio 22 d. įsakymu Nr. D1-906 buvo skirta negrąžinamoji subsidija (po 2020 m. vasario 28 d. Projekto sutarties pakeitimo) yra 7 773 122,91 Eur pagal 2014–2020 m. Europos Sąjungos (Sanglaudos) fondų investicijų veiksmų programos 5 prioriteto „Aplinkosauga, gamtos išteklių darnus naudojimas ir prisitaikymas prie klimato kaitos“ 05.3.2-APVA-014 priemonę „Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sistemų renovavimas ir plėtra, įmonių valdymo tobulinimas“, kita projekto dalis finansuojama UAB „Vilniaus vandenys“ nuosavomis lėšomis.

Įgyvendinimas

Projekto pradžia – 2015-02-26 

Projekto pabaiga – 2021-12-31

Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų surinkimo tinklų plėtra Vilniaus apskrityje esančiose aglomeracijose
Apie projektą

2021 m. lapkričio 29 d. bendrovė „Vilniaus vandenys“ su UAB „Viešųjų investicijų plėtros agentūra“ (VIPA) pasirašė projekto „Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų surinkimo tinklų plėtra Vilniaus  apskrityje  esančiose aglomeracijose“ finansavimo sutartis.

Projekto tikslas – Padidinti geriamo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų prieinamumą ir sistemos efektyvumą.

Projekte numatomi vykdyti darbai – naujų geriamojo vandens tiekimo ir  nuotekų tvarkymo tinklų statyba (tiesimas).

Projekto vieta –Vilniaus miesto Neskučių, Jočionių g., Vilniaus rajono Girgaičių km., Nemenčinės m., Švenčionėlių miestas, Švenčionių miestas.

Projekto numeris 05.3.2-VIPA-T-024-03-0003

Nauda

Projekto įgyvendinimas sudarys galimybę gyventojams gauti centralizuotas vandens,

Projekto įgyvendinimas sudarys galimybę gyventojams gauti centralizuotas vandens, atitinkančio higienos normas, tiekimo paslaugas, taip pat – nuotekų tvarkymo paslaugas, kurios sumažins galimą aplinkos teršimo nevalytomis nuotekomis riziką. Įgyvendinus projektą ir išplėtus geriamojo vandens tiekimo ir  nuotekų tvarkymo tinklų infrastruktūrą, bus suteikta galimybė 373 namų ūkiams prisijungti prie centralizuotų vandens tiekimo tinklų ir net 798 namų ūkiams – prie nuotekų surinkimo tinklų.

Finansavimas

Projekto vertė – 11 019 031,62 Eur. Projektui Lietuvos Respublikos aplinkos ministro įsakymu skirta grąžinamoji subsidija 4 306 851,36 Eur pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 5 prioriteto „Aplinkosauga, gamtos išteklių darnus naudojimas ir prisitaikymas prie klimato kaitos“ 05.3.2-VIPA-T-024 įgyvendinimo priemonę „Nuotekų surinkimo tinklų plėtra“, projektui taip pat suteikta Vandentvarkos fondo 1 918 213,66Eur paskola, likusi projekto dalis finansuojama UAB „Vilniaus vandenys“ nuosavomis lėšomis.

Įgyvendinimas

Projekto pradžia –2021 m. lapkritis

Projekto pabaiga – 2023 m. rugsėjis

Grįžti