Didžiausia šalyje vandentvarkos bendrovė „Vilniaus vandenys“ ne tik tiekia vandenį bei tvarko nuotekas, bet siūlo klientų poreikius atitinkančias, kokybiškas papildomas paslaugas.

PRISIJUNGIMAS PRIE TINKLŲ

VANDENS IR NUOTEKŲ VEŽIMAS

PAPILDOMOS PASLAUGOS TINKLUOSE/REMONTAS

LABORATONIAI TYRIMAI

SKAITIKLIAI

LAIKINAS ATJUNGIMAS/PRIJUNGIMAS

VANDENS ĮRANGOS NUOMA

Prašymą dėl papildomos paslaugos teikimo kviečiame siųsti el. paštu info@vv.lt, paštu arba pateikti artimiausiame Klientų aptarnavimo skyriuje.