„Vilniaus vandenys“ tiekia vandenį, tvarko nuotekas, tačiau gali suteikti ir papildomas paslaugas.

Vandentiekio įvado / nuotekų išvado projektavimasNAUJIENA!
Paslaugos aprašymasVandentiekio įvado / nuotekų išvado projekto parengimas bei suderinimas su reikalingomis institucijomis (esant poreikiui gaunamas statybos leidimas). 
Įvadas / išvadas – tai tinklas nuo namo iki artimiausių gatvės tinklų.
Kada teikiamaKai klientai nori prisijungti prie „Vilniaus vandenų“ centralizuotų vandentiekio / nuotekų tinklų ir reikalinga esamam gyvenamosios paskirties pastatui (vienbučiui / dvibučiui, sodo gyvenamajam namui ir pan.) suprojektuoti vandentiekio įvadą / nuotekų išvadą.
Kam teikiamaNaujai prie vandentiekio / nuotekų tinklų besijungiantiems klientams.
Paslaugos užsakymasTai yra vienkartinė paslauga, kuri gali būti užsakoma el. paštu info@vv.lt arba atvykus į klientų aptarnavimo skyrių KLIENTŲ APTARNAVIMO SKYRIŲ.
Klientas, užsakydamas paslaugą, turi užpildyti UŽSAKYMO FORMĄ ir kartu su ja papildomai pateikti dokumentus, nurodytus ATMINTINĖJE.
Vienas iš reikalingų dokumentų – SKLYPO BENDRASAVININKŲ SUTIKIMAS.
Paslaugos eigaPo paslaugos užsakymo susisiekiama su klientu jo nurodytu telefonu aptarti projektavimo klausimų.
Klientui projektas (be statybos leidimo) parengiamas per 3 mėnesius nuo užsakymo pateikimo dienos. Klientui projektas (su statybos leidimu*) parengiamas per 4 mėnesius nuo užsakymo pateikimo dienos.
Suteikiant paslaugą klientui pateikiamas parengtas vandentiekio įvado / nuotekų išvado projektas, suderintas su reikalingomis institucijomis.
Apie projekto parengimą klientas informuojamas telefonu, o parengtas projektas siunčiamas el. paštu.
* Projektas su statybos leidimu reikalingas, jei objektas patenka į Kultūros paveldo  teritoriją (galite pasitikrinti savo adresą https://www.regia.lt/lt/zemelapis/).
Papildoma bendra informacija• Paslauga teikiama tik prie „Vilniaus vandenų“ centralizuotų vandentiekio ir nuotekų tinklų naujai besijungiantiems klientams.
• Paslauga teikiama tik esamam gyvenamosios paskirties pastatui (vienbučiui / dvibučiui, sodo gyvenamajam namui ir pan.) vandentiekio įvadų / nuotekų išvadų projektavimui.
• Projektavimo paslauga teikiama, jeigu kliento užsakymas atitinka paslaugos aprašyme nurodytus kriterijus.„Vilniaus vandenys“ rengia tik vandentiekio ir nuotekų tinklų projektus, o ne namo projektus.
• Daugiabučių įvadų / išvadų projektai nėra rengiami. 
• Paslauga neteikiama, kai reikalinga suprojektuoti bendro naudojimo tinklus (skirstomąjį vamzdyną, prie kurio bus galimybė prisijungti daugiau nei vienam vartotojui) arba jungiamasi prie privataus tinko. Informacija, ar bus klojamas bendro naudojimo tinklas, pateikta prisijungimo sąlygose.
• Jūsų rengiamam projektui gali reikėti projekto ekspertizės. Ekspertizė reikalinga tuomet, kai Jums atliekamo projekto ribos patenka į Kultūros paveldo vertybių registrą.
• Jeigu atliekamo projekto ribos patenka į Kultūros paveldo vertybių registrą, projekto statybos leidimo gavimo eigoje gali būti reikalaujama sutarties su archeologu dėl archeologinių darbų atlikimo. Šią sutartį turėtų sudaryti projekto užsakovas, „Vilniaus vandenys“ šios paslaugos neteikia.
Apmokėjimas už paslaugąPo paslaugos suteikimo klientui pateikiama PVM sąskaita faktūra apmokėjimui už paslaugą pagal galiojančius tarifus. Sąskaita siunčiama kliento nurodytu el. paštu arba paštu.
KainaXX Eur už paslaugą pagal galiojančius tarifus
KAINORAŠTIS
Vandentiekio įvado / nuotekų išvado įrengimasNAUJIENA!
Paslaugos aprašymasVandentiekio įvado / nuotekų išvado įrengimas – tai tinklo nuo namo iki artimiausių gatvės tinklų paklojimas pagal suderintą projektą.
Kada teikiamaKai klientai nori prisijungti prie centralizuotų vandentiekio / nuotekų tinklų. Vandentiekio įvado / nuotekų išvado įrengimo darbai atliekami turint suderintą projektą.
Kam teikiamaNaujai prie vandentiekio / nuotekų tinklų besijungiantiems klientams, kai jungiamų vamzdynų diametrai: vandentiekio įvado – dn ≤ 32 mm, nuotekų išvado – dn ≤ 160 mm.
Paslaugos užsakymasKlientas, norėdamas sužinoti vandentiekio įvado / nuotekų išvado įrengimo darbų kainą, turi pateikti suderintą projektą. Užklausą kainos paskaičiavimui klientas gali pateikti el. paštu info@vv.lt arba atvykus į KLIENTŲ APTARNAVIMO SKYRIŲ.
Po vandentiekio įvado / nuotekų išvado įrengimo paslaugos kainos pateikimo klientas, norėdamas užsakyti paslaugą, turi pasirašyti geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sutartį. 
Paslaugos eiga• Klientui pateikus užklausą, per 10 d. d. paskaičiuojama vandentiekio įvado / nuotekų išvado įrengimo darbų atlikimo kaina. 
• Su klientu susisiekiama jo nurodytu telefonu ir suderinama vandentiekio įvado / nuotekų išvado įrengimo darbų atlikimo kaina.
• Jei kaina tinkama,  klientui  paruošiama sutartis,  kurią klientas turi pasirašyti prieš atliekant darbus.
• Sutartį klientas gali pasirašyti el. paštu info@vv.lt arba atvykus į klientų aptarnavimo skyrių.
• Pasirašius geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sutartį, su klientu susisiekiama jo nurodytu telefonu ir suderinama darbų atlikimo data. 

Klientui pageidaujant kartu galima užsakyti ir šias mokamas paslaugas:
• Dangų išardimo ir atstatymo darbus*
• Kontrolinės geodezinės nuotraukos parengimą
* Paslauga teikiama tik užsakant vandentiekio įvado ir/arba nuotekų išvado įrengimo paslaugas. 
Papildomai „Vilniaus vandenys“ nemokamai** atliks šias paslaugas:
vandentiekio įvado prijungimą, hidraulinį vandentiekio vamzdyno bandymą, vandentiekio vamzdyno plovimą ir dezinfekavimą, mikrobiologinį vandens tyrimą, standartinio vandens apskaitos mazgo įrengimą.
** Jei paslaugos bus teikiamos vykdant prijungimą prie privačių tinklų, t. y.  užsakovas netaps „Vilniaus vandenų“ klientu, su juo pasirašoma paslaugų užsakymo forma, o ne sutartis, ir papildomos paslaugos tokiu atveju bus mokamos.
Po darbų atlikimo surašomi aktai, kurių vienas egzempliorius perduodamas klientui.  Atlikus visus darbus, klientui išrašoma PVM sąskaita faktūra. 
Papildoma bendra informacija• Paslauga teikiama tik gyvenamosios paskirties pastatui (vienbučiui / dvibučiui, sodo gyvenamajam namui ir pan.) vandentiekio įvadų / nuotekų išvadų projektams, kai jungiamų vamzdynų diametrai: vandentiekio įvado – dn ≤ 32 mm, nuotekų išvado – dn ≤ 160 mm.
• Paslauga neteikiama, kai kartu su vandentiekio įvadu ir/arba nuotekų išvadu yra suprojektuotas bendro naudojimo tinklas (skirstomasis vamzdynas, prie kurio bus galimybė prisijungi daugiau nei vienam vartotojui). 
• Požeminių komunikacijų (pvz.: telekomunikacijų, elektros, dujų tinklų ir kt.) vietą privačioje valdoje nurodo klientas. Už komunikacijų sugadinimą vykdant darbus, atsako klientas.
• Jei dangų išardymo ir atstatymo darbai neužsakomi, bet atliekant kasimo darbus išardomas gatvės gerbūvis, į kainą privalomai įtraukiami dangų išardymo / atstatymo darbai, atlikti ne privačioje valdoje.
Apmokėjimas už paslaugąPo paslaugos suteikimo klientui pateikiama PVM sąskaita faktūra apmokėjimui už paslaugą pagal galiojančius tarifus. Sąskaita siunčiama kliento nurodytu el. paštu arba paštu. 
KainaXX Eur * X m (rangos darbai) + XX Eur * X m(dangų išardymas / atstatymas)** + XX Eur (kontrolinė geodezinė nuotrauka)**Jei klientas užsako dangų atstatymo darbus arba atliekant kasimo darbus išardomas gatvės gerbūvis, tuomet į kainą privalomai įtraukiami dangų atstatymo kaštai.
KAINORAŠTIS
Pasitikrinti, kiek preliminariai Jums kainuos ši paslauga, galite pasinaudoję SKAIČIUOKLE.
Kontrolinės geodezinės nuotraukos parengimasNAUJIENA!
Paslaugos aprašymasKontrolinės geodezinės nuotraukos parengimas – tai vandentiekio / nuotekų tinklų matavimai ir jų duomenų pateikimas. Požeminiai tinklai gali būti pradėti eksploatuoti tik atlikus ir suderinus šių tinklų geodezines nuotraukas.
Kada teikiamaKai klientai turi suderintą projektą ir nori prisijungti prie centralizuotų vandentiekio / nuotekų tinklų.
Kam teikiamaNaujai prie vandentiekio / nuotekų tinklų besijungiantiems klientams.
Paslaugos užsakymasPaslauga užsakoma telefonu 19118, el. paštu info@vv.lt arba atvykus į KLIENTŲ APTARNAVIMO SKYRIŲ.Pateikiant užsakymą, klientas turi nurodyti šiuos duomenis:
Reikalinga pateikti informacija
Fiziniai ir juridiniai klientaiVardas, pavardė / Įmonės pavadinimas
Fiziniai ir juridiniai klientaiObjekto adresas
Fiziniai ir juridiniai klientaiTelefono numeris
Fiziniai ir juridiniai klientaiEl. pašto adresas
Juridiniai klientaiĮmonės kodas
Juridiniai klientaiĮmonės registravimo adresas
Juridiniai klientaiPVM mokėtojo kodas
Papildoma informacijaKokiai komunikacijai reikalinga paslauga

Paslaugos užsakymas pateikiamas:
• Vandentiekio tinklams – prieš 10 d. d. iki užkasant komunikacijas, atlikus įvado prijungimą prie vandentiekio tinklo.
• Nuotekų tinklams – sutvarkius aplinką (gerbūvį).
Paslaugos eigaKlientui pateikus prašymą, per 10 d. d. su juo susisiekiama nurodytu telefonu ir suderinama vizito darbams data ir laikas. 
Klientui kontrolinė geodezinė nuotrauka parengiama per 1 mėnesį nuo užsakymo patvirtinimo dienos. 
Apie kontrolinės geodezinės nuotraukos parengimą klientas informuojamas telefonu, o parengta kontrolinė geodezinė nuotrauka siunčiama paštu arba klientas gali ją atsiimti klientų aptarnavimo skyriuje. 
Atlikus paslaugą, klientui išrašoma PVM sąskaita faktūra.
Papildoma bendra informacija• Paslauga teikiama prie centralizuotų vandentiekio ir nuotekų tinklų naujai besijungiantiems  klientams. 
• Paslauga teikiama esamiems ar suprojektuotiems (turintiems statybos leidimą) pastatams.
• Vandentiekio įvadui ir nuotekų išvadui rengiamos atskiros kontrolinės geodezinės nuotraukos.
• Paslauga teikiama, tik jei atitinka paslaugos aprašo reikalavimus. Nesant galimybei suteikti paslaugos, klientas apie tai informuojamas.
Apmokėjimas už paslaugąPo paslaugos suteikimo klientui pateikiama PVM sąskaita faktūra apmokėjimui už paslaugą pagal galiojančius tarifus. Sąskaita siunčiama kliento nurodytu el. paštu arba paštu.
KainaXX* Eur už paslaugą pagal galiojančius tarifus
*Kontrolinės geodezinės nuotraukos parengimas atskirai užsakomas vandentiekio įvadui ir nuotekų išvadui.
KAINORAŠTIS
Vandentiekio įvado prijungimas prie vandentiekio tinklo

Naujai įrengtos infrastruktūros prijungimas prie esamos infrastruktūros (tinklo), naudojant prijungimo būdą ir medžiagas, numatytas projekte. Ši sąvoka neapima infrastruktūros įrengimo darbų (pvz. vamzdyno klojimo, šulinių įrengimo ir pan.). Daugiau informacijos NAMAMS / KAIP TAPTI KLIENTU?

KAINORAŠTIS

Mobilių vandens kolonėlių-gertuvių nuomaNAUJIENA!
Paslaugos aprašymasKliento pageidaujamoje vietoje įrengiama mobili vandens kolonėlė-gertuvė, kuri suteikia laikiną galimybę atsigerti ir įsipilti vandens. Mobili vandens kolonėlė-gertuvė yra lengvai transportuojama, naudojama renginiuose (pvz.: maratonuose, koncertuose, šventėse ir pan.).
Kada teikiamaKlientams (fiziniams ar juridiniams asmenims), norintiems išsinuomoti mobilią vandens kolonėlę-gertuvę pagal vienkartinį užsakymą renginiui ar kitoms laikinoms reikmėms. 
Kam teikiamaVisiems fiziniams ar juridiniams asmenims, nepriklausomai, ar jie yra „Vilniaus vandenų“ klientai. Paslauga teikiama tik „Vilniaus vandenų“ licencijuojamoje zonoje*.
Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos nutarimas „Dėl UAB „Vilniaus vandenys“ išduotos geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo licencijos (Nuorodoje UAB „Vilniaus vandenys“ 24 punktas).
Paslaugos užsakymasPaslauga užsakoma el. paštu info@vv.lt, telefonu 19118 arba atvykus į KLIENTŲ APTARNAVIMO SKYRIŲ.
Pateikiant užsakymą, klientas turi nurodyti šiuos duomenis:
Reikalinga pateikti informacija
Fiziniai ir juridiniai klientaiVardas, pavardė / Įmonės pavadinimas
Fiziniai ir juridiniai klientaiObjekto adresas
Fiziniai ir juridiniai klientaiTelefono numeris
Fiziniai ir juridiniai klientaiEl. pašto adresas
Juridiniai klientaiĮmonės kodas
Juridiniai klientaiĮmonės registravimo adresas
Juridiniai klientaiPVM mokėtojo kodas

Taip pat užsakyme būtina nurodyti papildomą informaciją:
• pageidaujamą mobilių vandens kolonėlių-gertuvių kiekį;
• planuojamą renginio datą;
• kokiam renginiui (renginio paskirtis) ar kokioms kitoms laikinoms reikmėms skirti įrenginiai;
• preliminarią mobilių vandens kolonėlių-gertuvių sumontavimo / pastatymo vietą;
• trukmę, kiek laiko įranga bus pas klientą.
Paslaugos eigaKlientui pateikus poreikį, su juo susisiekiama  per 7 d. d. patikslinti užsakymą ir suderinti tolimesnius veiksmus.
Užsakymą pageidautina pateikti ne vėliau, kaip 14 dienų iki renginio pradžios.
Mobilios vandens kolonėlės-gertuvės jungiamos prie centralizuotų vandentiekio tinklų, siekiant užtikrinti slėgį jose, todėl, klientui pateikus užsakymą, pirmiausia įvertinama, ar kliento pageidaujamoje vietoje yra galimybė įrengti kolonėles-gertuves nuo slėginių tinklų.
Vietovėse, kur tokios galimybės nėra, mobilios vandens kolonėlės-gertuvės gali būti prijungiamos nuo vandenvežės (maksimalus vienos vandenvežės tūris – 9 m3).
Po galimybių įvertinimo pasirašoma įrangos nuomos sutartis ir suteikiama paslauga.
Papildoma bendra informacijaPaslauga suteikiama:
Jei yra galimybė prijungti įrangą nuo esamų „Vilniaus vandenų“ slėginių tinklų.
• Jei nėra galimybės prijungti prie tinklų, naudojama vandenvežė.
Už įrangos saugumą nuomos metu atsako užsakovas.
Apmokėjimas už paslaugą• Už mobilios vandens kolonėlės-gertuvės nuomos paslaugą atsiskaitoma pagal galiojančius paslaugos tarifus.
• Suvartoto vandens kiekis apmokestinamas pagal galiojančius geriamojo vandens tiekimo tarifus, klientui išrašant mokėjimo pranešimą arba sąskaitą faktūrą už suteiktas paslaugas (išsiunčiama po paslaugos suteikimo kitą mėnesį iki 10 dienos).
KainaXX Eur – įrangos pristatymo ir sumontavimo / išmontavimo mokestis
XX Eur/24 val. – mobilios vandens kolonėlės-gertuvės nuomos mokestis (priklauso nuo įrangos kiekio, nuomos laikotarpio)
XX Eur/muž vandenį pagal galiojančius tarifus
KAINORAŠTIS

Mobilios rūko sistemos nuomaNAUJIENA!
Paslaugos aprašymasMobili rūko sistema – tai lengvai transportuojami kilnojami stovai su vandens purškimo sistema, gaminančia dulksną. Ji skirta atsivėsinti sporto renginių, maratonų metu. Gali būti panaudota privatiems lauko renginiams, vaikų šventėms ar tiesiog karščių piko metu kavinėse ar miesto erdvėse. Yra galimybė rinktis – 2, 4 ar 6 stovų sistemą. Kuo daugiau stovų, tuo geresnis vėsinimo efektas. 
Kada teikiamaKlientams (fiziniams ar juridiniams asmenims), norintiems išsinuomoti mobilią rūko sistemą pagal vienkartinį užsakymą renginiui ar kitoms laikinoms reikmėms. 
Kam teikiamaVisiems fiziniams ar juridiniams asmenims, nepriklausomai, ar jie yra „Vilniaus vandenų“ klientai. Paslauga teikiama tik „Vilniaus vandenų“ licencijuojamoje zonoje*.
Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos nutarimas „Dėl UAB „Vilniaus vandenys“ išduotos geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo licencijos (Nuorodoje UAB „Vilniaus vandenys“ 24 punktas).
Paslaugos užsakymasPaslauga užsakoma el. paštu info@vv.lt, telefonu 19118 arba atvykus į KLIENTŲ APTARNAVIMO SKYRIŲ. Pateikiant užsakymą, klientas turi nurodyti šiuos duomenis:
Reikalinga pateikti informacija
Fiziniai ir juridiniai klientaiVardas, pavardė / Įmonės pavadinimas
Fiziniai ir juridiniai klientaiObjekto adresas
Fiziniai ir juridiniai klientaiTelefono numeris
Fiziniai ir juridiniai klientaiEl. pašto adresas
Juridiniai klientaiĮmonės kodas
Juridiniai klientaiĮmonės registravimo adresas
Juridiniai klientaiPVM mokėtojo kodas

Taip pat užsakyme būtina nurodyti papildomą informaciją:
• pageidaujamą stovų kiekį;
• planuojamą renginio datą;
• kokiam renginiui (renginio paskirtis) ar kokioms kitoms laikinoms reikmėms skirti įrenginiai;
• preliminarią mobilios rūko sistemos sumontavimo / pastatymo vietą;
• trukmę, kiek laiko įranga bus pas klientą;
• ar bus galimybė pasijungti elektrą.
Paslaugos eigaKlientui pateikus poreikį, su juo susisiekiama per 7 d. d. patikslinti užsakymą ir suderinti tolimesnius veiksmus.
Užsakymą pageidautina pateikti ne vėliau, kaip 14 dienų iki renginio pradžios.
Mobili rūko sistema jungiama prie centralizuotų vandentiekio tinklų, siekiant užtikrinti slėgį joje, todėl, klientui pateikus užsakymą, pirmiausia įvertinama, ar kliento pageidaujamoje vietoje yra galimybė įrengti sistemą nuo slėginių tinklų.
Vietovėse, kur tokios galimybės nėra, mobili rūko sistema gali būti prijungiama nuo vandenvežės (maksimalus vienos vandenvežės tūris – 9 m3).
Po galimybių įvertinimo pasirašoma įrangos nuomos sutartis ir suteikiama paslauga.
Papildoma bendra informacijaPaslauga suteikiama:
• Jei yra galimybė prijungti įrangą nuo esamų „Vilniaus vandenų“ slėginių tinklų.
• Jei nėra galimybės prijungti prie tinklų, naudojama vandenvežė.
Už įrangos saugumą nuomos metu atsako užsakovas.
Apmokėjimas už paslaugąUž mobilios rūko sistemos nuomos paslaugą atsiskaitoma pagal galiojančius paslaugos tarifus. 
KainaXX Eur – įrangos pristatymo ir sumontavimo / išmontavimo mokestis
XX Eur/24 val. – mobilios rūko sistemos nuomos mokestis (priklauso nuo įrangos kiekio, nuomos laikotarpio)
KAINORAŠTIS
Lauko vandens kolonėlių-gertuvių nuomaNAUJIENA!
Paslaugos aprašymasKliento teritorijoje įrengiama stacionari vandens kolonėlė-gertuvė, skirta gerti vandenį vietoje arba pripildyti savo turimą talpą geriamuoju vandeniu.
Kada teikiamaEsamiems ir naujiems klientams (fiziniams ar juridiniams asmenims), norintiems įsirengti stacionarią lauko vandens kolonėlę-gertuvę. 
Kam teikiamaVisiems fiziniams ir juridiniams „Vilniaus vandenų“ esamiems ir naujiems klientams.
Paslaugos užsakymasPaslauga užsakoma el. paštu info@vv.lt, telefonu 19118 arba atvykus į KLIENTŲ APTARNAVIMO SKYRIŲ.
Pateikiant užsakymą, klientas turi nurodyti šiuos duomenis:
Reikalinga pateikti informacija
Fiziniai ir juridiniai klientaiVardas, pavardė / Įmonės pavadinimas
Fiziniai ir juridiniai klientaiObjekto adresas
Fiziniai ir juridiniai klientaiTelefono numeris
Fiziniai ir juridiniai klientaiEl. pašto adresas
Juridiniai klientaiĮmonės kodas
Juridiniai klientaiĮmonės registravimo adresas
Juridiniai klientaiPVM mokėtojo kodas

Taip pat užsakyme būtina nurodyti papildomą informaciją:
• pageidaujamą vandens kolonėlių-gertuvių kiekį;
• preliminarią įrengimo vietą;
• preliminarią pageidaujamą įrengimo datą;
• pageidaujamą vandens kolonėlių-gertuvių modelį.
Paslaugos eigaKlientui pateikus poreikį, su juo susisiekiama per 7 d. d. patikslinti užsakymą ir suderinti tolimesnius veiksmus.
Su klientu suderinus paslaugos užsakymą, suderinamas paslaugos įrengimo laikas ir pasirašoma sutartis. Įrengimo laikas derinamas individualiai, bet užtrunka ne trumpiau nei 3 mėn. (nes reikalingi projektiniai derinimai).
Preliminarūs darbai*, kuriuos atliks paslaugos teikėjas:
• prives vandentiekio, komunalinių nuotekų tinklus, jei reikia, įrengs infiltracinius šulinius;
• parengs supaprastintą statinio statybos projektą bei suderins su atsakingomis institucijomis;
• atliks reikiamus topografinius, jei reikia, ir archeologinius tyrinėjimus;
• atliks visus darbus pagal parengtą statinio projektą;
• parengs požeminių inžinerinių tinklų kontrolines išpildomąsias geodezines nuotraukas;
• parengs požeminių inžinerinių tinklų kontrolines išpildomąsias geodezines nuotraukas;
• atliks vandens mikrobiologinį tyrimą.
* Darbų kaina įskaičiuota į nuomos mokestį. Tačiau nuomos mokestis priklauso nuo to, kokie darbai bus atlikti: mažos, vidutinės ar didelės apimties.
Atlikus lauko vandens kolonėlės-gertuvės įrengimo darbus, pasirašomas turto perdavimo-priėmimo aktas.
Papildoma bendra informacijaPaslauga suteikiama, tik jei yra tinkamos techninės galimybės. Klientas informuojamas, jei nėra galimybės suteikti paslaugos.
Apmokėjimas už paslaugą• Už lauko vandens kolonėlės-gertuvės nuomos paslaugą atsiskaitoma pagal nuomos sutartį.
• Suvartoto vandens kiekis apmokestinamas pagal įrengto skaitliuko duomenis pagal galiojančią geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sutartį, klientui išrašant mokėjimo pranešimą arba sąskaitą faktūrą už suteiktas paslaugas (išsiunčiama po paslaugos suteikimo kitą mėnesį iki 10 dienos). 
KainaXX Eur/mėn. – lauko vandens kolonėlės-gertuvės nuomos mokestis 
XX Eur/muž vandenį pagal galiojančius tarifus
KAINORAŠTIS
Vidaus vandens kolonėlių-gertuvių nuomaNAUJIENA!
Paslaugos aprašymasKliento patalpose įrengiama stacionari vidaus vandens kolonėlė-gertuvė, skirta gerti vandenį vietoje arba pripildyti savo turimą talpą geriamuoju vandeniu.
Kada teikiamaEsamiems klientams (fiziniams ar juridiniams asmenims), norintiems įsirengti stacionarią vidaus vandens kolonėlę-gertuvę.  
Kam teikiamaVisiems fiziniams ir juridiniams „Vilniaus vandenų“ esamiems klientams.
Paslaugos užsakymasPaslauga užsakoma el. paštu info@vv.lt, telefonu 19118 arba atvykus į KLIENTŲ APTARNAVIMO SKYRIŲ.
Pateikiant užsakymą, klientas turi nurodyti šiuos duomenis:
Reikalinga pateikti informacija
Fiziniai ir juridiniai klientaiVardas, pavardė / Įmonės pavadinimas
Fiziniai ir juridiniai klientaiObjekto adresas
Fiziniai ir juridiniai klientaiTelefono numeris
Fiziniai ir juridiniai klientaiEl. pašto adresas
Juridiniai klientaiĮmonės kodas
Juridiniai klientaiĮmonės registravimo adresas
Juridiniai klientaiPVM mokėtojo kodas


Taip pat užsakyme būtina nurodyti papildomą informaciją:
• pageidaujamą vandens kolonėlių-gertuvių kiekį;
• preliminarią įrengimo vietą;
• preliminarią pageidaujamą įrengimo datą;
• pageidaujamą vandens kolonėlių-gertuvių modelį.
Paslaugos eigaKlientui pateikus poreikį, su juo susisiekiama per 7 d. d. patikslinti užsakymą ir suderinti tolimesnius veiksmus.
Su klientu suderinus paslaugos užsakymą, suderinamas paslaugos įrengimo laikas ir pasirašoma vandens kolonėlių-gertuvių nuomos sutartis.
Darbai, kuriuos atliks paslaugos teikėjas:
• atves vidaus tinklą nuo esamo lauko tinklo iki pajungimo vietos;
• paruoš prijungimo vietą;
• prijungs įrenginį (vidaus vandens kolonėlę-gertuvę) prie vidaus tinklo;
• įrengs nutekėjimą;
• atliks vandens mikrobiologinį tyrimą;
• atstatys gerbūvį;
• atliks įrenginio profilaktinę patikrą, garantinį aptarnavimą.
Paslaugos įrengimo terminas gali užtrukti iki 30 d. d. Jei įrenginių užsakoma daugiau nei vienas,  įrengimų grafikas derinamas individualiai.
Atlikus vidaus vandens kolonėlės-gertuvės įrengimo darbus, pasirašomas turto perdavimo-priėmimo aktas.
Papildoma bendra informacija• Sutartis sudaroma su klientu, kuris yra teisėtas objekto, kuriame įrengta kolonėlė-gertuvė, valdytojas (nuosavybės, nuomos, panaudos ar kitais pagrindais) ir pateikia tai įrodančius dokumentus. Sutartis taip pat gali būti pasirašoma su teisėtu atstovu pagal įstatymą arba įgaliojimą, jam pateikus tai įrodančius dokumentus.
• Jei kolonėlę-gertuvę norima įrengti kultūros paveldo objekte, galimybės vertinamos konkrečiu atveju, tačiau paslaugos suteikimas neužtikrinamas.
• Paslauga suteikiama, tik jei yra tinkamos techninės galimybės. Klientas informuojamas, jei nėra galimybės suteikti paslaugos. 
• Kasdienę vandens kolonėlės-gertuvės priežiūrą atlieka paslaugos naudotojas.
• Komunikacijų nurodymą privačioje valdoje atlieka klientas. Už komunikacijų sugadinimą, vykdant darbus, atsako klientas.
Apmokėjimas už paslaugą• Už vidaus vandens kolonėlės-gertuvės nuomos paslaugą atsiskaitoma pagal nuomos sutartį.
• Suvartoto vandens kiekis apmokestinamas pagal galiojančią geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sutartį, klientui išrašant mokėjimo pranešimą arba sąskaitą faktūrą už suteiktas paslaugas (išsiunčiama po paslaugos suteikimo kitą mėnesį iki 10 dienos).
KainaXX Eur/mėn. – vidaus vandens kolonėlės-gertuvės nuomos mokestis
XX Eur/muž vandenį pagal galiojančius tarifus
KAINORAŠTIS
Vandentiekio vamzdyno hidraulinis bandymas
Paslaugos aprašymasUžpildant vamzdyną vandeniu ir sukeliant jame slėgį, įsitikinama, jog vamzdynas sandarus. Geriamojo vandens rezervuaro sandarumas tikrinamas užpildant jį vandeniu.
Kada teikiama• Hidraulinis vandentiekio vamzdynų bandymas privalomas naujai įrengiant ir priduodant infrastruktūrą. Bandymas atliekamas tik atlikus infrastruktūros įrengimo darbus ir prijungus ją prie centralizuoto vandentiekio tinklo. Daugiau informacijos ĮMONĖMS / KAIP TAPTI KLIENTU?
• Esant poreikiui patikrinti geriamojo vandens rezervuaro sandarumą, atliekamas rezervuaro hidraulinis bandymas. 
Kam teikiama• Naujai prie vandentiekio tinklų besijungiantiems fiziniams ar juridiniams asmenims.
• „Vilniaus vandenų“ esamiems fiziniams ir juridiniams klientams, kurie vykdo darbus tinkluose.
Paslaugos užsakymasTai yra vienkartinė paslauga, kuri gali būti užsakoma užpildžius UŽSAKYMO FORMĄ ir pateikus ją el. paštu info@vv.lt arba atvykus į KLIENTŲ APTARNAVIMO SKYRIŲ. Taip pat paslaugą galima užsakyti paskambinus telefonu 19118.
Pateikiant užsakymą, klientas turi nurodyti šiuos duomenis:
Reikalinga pateikti informacija
Fiziniai ir juridiniai klientaiVardas, pavardė / Įmonės pavadinimas
Fiziniai ir juridiniai klientaiObjekto adresas
Fiziniai ir juridiniai klientaiTelefono numeris
Fiziniai ir juridiniai klientaiEl. pašto adresas
Juridiniai klientaiĮmonės kodas
Juridiniai klientaiĮmonės registravimo adresas
Juridiniai klientaiPVM mokėtojo kodas

Užsakyme būtina nurodyti objekto adresą bei vandentiekio vamzdžio ilgį ir diametrą / geriamojo vandens rezervuaro tūrį, kuriam užsakoma paslauga. Jei paslauga užsakoma ne pilnai projekte numatytai trasai, tuomet projektiniame brėžinyje reikalinga nurodyti vandentiekio atkarpos vietą, kuriai užsakoma paslauga.
Paslaugos eigaKlientui pateikus užsakymą hidrauliniam bandymui, per 7 d. d. nuo užsakymo gavimo su klientu susisiekiama jo nurodytu telefonu ir suderinama vizito darbams data ir laikas. Atlikus hidraulinį bandymą ir esant teigiamiems rezultatams, surašomas hidraulinio bandymo aktas. Jei vamzdynas, geriamojo vandens rezervuaras neatlaiko hidraulinio bandymo, surašomas defektinis aktas ir klientas informuojamas, jog turi pakartoti hidraulinį bandymą po defektų pašalinimo. Jei reikalingas pakartotinis hidraulinis bandymas, klientas turi pateikti naują prašymą ir jis apmokestinamas kaip naujas užsakymas.
Papildoma bendra informacijaPaslauga atliekama, tik jei yra tinkamos techninės galimybės. Klientas informuojamas, jei nėra galimybės atlikti paslaugą, ir klientas už paslaugą nemoka.
Paslauga teikiama tik „Vilniaus vandenų“ aptarnaujamose zonose.
Paslaugą užsakęs klientas privalo užtikrinti patekimą į patalpas ar teritoriją ir paruošti darbo vietą (vanduo turi būti uždarytoje padėtyje; bandoma atkarpa turi būti atjungta nuo namo vidaus sistemos).
Už vandentiekio vamzdžiuose, geriamojo vandens rezervuare atsiradusius defektus bandymo metu atsako pats užsakovas.
Apmokėjimas už paslaugąPo paslaugos suteikimo klientui išrašoma ir pateikiama PVM sąskaita faktūra* apmokėjimui už paslaugą pagal galiojančius tarifus  kliento nurodytu el. paštu arba paštu.
*Įvykdžius geriamojo vandens rezervuaro hidraulinį bandymą, klientui papildomai pateikiama atskira sąskaita už sunaudotą vandens kiekį. Sąskaita klientui pateikiama po paslaugos suteikimo kitą mėnesį iki 10 dienos.
Kaina• Jeigu atliekamas vandentiekio vamzdyno hidraulinis bandymas, tuomet kaina skaičiuojama:
X Eur/vnt. + (X m * X Eur kaina pagal vamzdyno diametrą).
* Kaina priklauso nuo vamzdyno diametro.
• Jeigu atliekamas geriamojo vandens rezervuaro hidraulinis bandymas, tuomet kaina skaičiuojama:
X Eur/vnt. + X Eur/val. (darbai) + X Eur/m(sunaudotas vanduo)
**Jeigu vykdant darbus bus panaudotos papildomos medžiagos, medžiagų kaina bus įtraukta į paslaugų atlikimo kainą.
KAINORAŠTIS
Vandentiekio vamzdyno dezinfekavimas ir praplovimas su mikrobiologiniu vandens tyrimu
Paslaugos aprašymasVandentiekio vamzdynas, geriamojo vandens rezervuaras praplaunamas vandeniu ir dezinfekuojančiu tirpalu, taip užtikrinant mikrobiologinio užterštumo pašalinimą bei užtikrinant vandens kokybės atitikimą reikalavimams.
Kada teikiama• Vandentiekio vamzdynų dezinfekavimas ir praplovimas privalomas naujai įrengiant ir priduodant infrastruktūrą. Dezinfekavimas ir praplovimas atliekamas tik atlikus infrastruktūros įrengimo darbus ir prijungus ją prie centralizuoto vandentiekio tinklo. Daugiau informacijos ĮMONĖMS / KAIP TAPTI KLIENTU?
• Esant poreikiui atlikti geriamojo vandens rezervuaro plovimo darbus, atliekamas rezervuaro dezinfekavimas, praplovimas su mikrobiologiniu vandens tyrimu. 
Kam teikiama• Naujai prie vandentiekio tinklų besijungiantiems fiziniams ar juridiniams asmenims.
• „Vilniaus vandenų“ esamiems fiziniams ir juridiniams klientams, kurie vykdo darbus tinkluose.
Paslaugos užsakymasTai yra vienkartinė paslauga, kuri gali būti užsakoma užpildžius UŽSAKYMO FORMĄ ir pateikus ją el. paštu info@vv.lt arba atvykus į KLIENTŲ APTARNAVIMO SKYRIŲ. Taip pat paslaugą galima užsakyti paskambinus telefonu 19118.
Pateikiant užsakymą klientas turi nurodyti šiuos duomenis:
Reikalinga pateikti informacija
Fiziniai ir juridiniai klientaiVardas, pavardė / Įmonės pavadinimas
Fiziniai ir juridiniai klientaiObjekto adresas
Fiziniai ir juridiniai klientaiTelefono numeris
Fiziniai ir juridiniai klientaiEl. pašto adresas
Juridiniai klientaiĮmonės kodas
Juridiniai klientaiĮmonės registravimo adresas
Juridiniai klientaiPVM mokėtojo kodas

Užsakyme taip pat, būtina nurodyti vandentiekio vamzdžio ilgį ir diametrą / rezervuaro tūrį, kuriam užsakoma paslauga. Jei paslauga užsakoma ne pilnai projekte numatytai trasai, tuomet projektiniame brėžinyje reikalinga nurodyti vandentiekio atkarpos vietą, kuriai užsakoma paslauga.
Paslaugos eigaKlientui pateikus užsakymą, per 7 d. d. nuo užsakymo gavimo su klientu susisiekiama jo nurodytu telefonu ir suderinama vizito darbams data ir laikas. Atlikus plovimą ir dezinfekavimą surašomas darbų atlikimo aktas bei paimamas vandens mėginys nustatyti, ar vanduo atitinka geriamojo vandens kokybės reikalavimus. Jei tyrimai atitinka reikalavimus, klientui pateikiamas Geriamojo vandens mikrobiologinio tyrimo protokolas. Jei vandens tyrimo mėginys neatitinka reikalavimų, tuomet pakartojamas vamzdyno plovimas ir dezinfekavimas bei pakartotinai paimamas vandens mėginys tyrimui. Už pakartotiną plovimą, dezinfekavimą bei mikrobiologinį tyrimą klientas neapmokestinamas.
Papildoma bendra informacijaPaslauga atliekama, tik jei yra tinkamos techninės galimybės. Klientas informuojamas, jei nėra galimybės suteikti paslaugą, ir klientas už paslaugą nemoka.
Paslauga teikiama tik „Vilniaus vandenų“ aptarnaujamose zonose.
Paslaugą užsakęs klientas privalo užtikrinti patekimą į patalpas ar teritoriją ir paruošti darbo vietą (vanduo turi būti uždarytoje padėtyje; bandoma atkarpa turi būti atjungta nuo namo vidaus sistemos).
Apmokėjimas už paslaugąPo paslaugos suteikimo klientui išrašoma ir pateikiama PVM sąskaita faktūra* apmokėjimui už paslaugą pagal galiojančius tarifus kliento nurodytu el. paštu arba paštu.
*Įvykdžius geriamojo vandens rezervuaro dezinfekavimo, praplovimo su mikrobiologiniu vandens tyrimu darbus, klientui papildomai pateikiama atskira sąskaita už sunaudotą vandens kiekį. Sąskaita klientui pateikiama po paslaugos suteikimo kitą mėnesį iki 10 dienos.
Kaina• Jeigu atliekamas vandentiekio vamzdyno dezinfekavimas, praplovimas su mikrobiologiniu vandens tyrimu, tuomet kaina skaičiuojama:
X Eur/vnt. + (X m * X Eur kaina pagal vamzdyno diametrą)
* Kaina priklauso nuo vamzdyno diametro, ruožų / įvadų skaičiaus. Jeigu atliekamas geriamojo vandens rezervuaro dezinfekavimas, praplovimas su mikrobiologiniu vandens tyrimu, tuomet kaina skaičiuojama:
X Eur/vnt. + X Eur/val. (darbai) + X Eur/m(sunaudotas vanduo)
**Jeigu reikalinga atlikti daugiau negu vieną mikrobiologinį vandens tyrimą (esant keletui atskirų įvadų, ar kai vamzdynas plaunamas ir dezinfekuojamas ruožais), už kiekvieną papildomą mikrobiologinį tyrimą apmokestinama papildomai.
*** Jeigu vykdant darbus bus panaudotos papildomos medžiagos, medžiagų kaina bus įtraukta į paslaugų atlikimo kainą.
KAINORAŠTIS
Laikinas geriamojo vandens atjungimas ir prijungimas

Paslauga skirta atvejams, kuomet klientai planuoja laikinai nesinaudoti paslaugomis ir siekia nesinaudojant paslaugomis nemokėti ir mėnesinio abonentinio mokesčio.

*Jeigu vykdant darbus bus panaudotos papildomos medžiagos, medžiagų kaina bus įtraukta į paslaugų atlikimo kainą.

KAINORAŠTIS

Standartinio vandens apskaitos mazgo įrengimas su vandens apskaitos prietaisu

Vidaus vamzdyno parengimas vandens apskaitos prietaiso įrengimui. Paruošus vandens apskaitos mazgą, įrengiamas vandens apskaitos prietaisas (skaitiklis), pagal kurį bus vykdomas atsiskaitymas už paslaugas. Jei apskaitos mazgą pagal projektą įrengia pats klientas, „Vilniaus vandenų” darbuotojai nemokamai įrengia vandens skaitiklį. Daugiau informacijos ĮMONĖMS / KAIP TAPTI KLIENTU?

*Jeigu vykdant darbus bus panaudotos papildomos medžiagos, medžiagų kaina bus įtraukta į paslaugų atlikimo kainą.

KAINORAŠTIS

Neeilinė metrologinė vandens apskaitos prietaisų patikra su skaitiklio išmontavimu
Paslaugos aprašymasPatikra atliekama su sertifikuota įranga. Patikros metu nustatoma, ar apskaitos prietaisas atitinka leistinas paklaidų reikšmes.
Kada teikiamaJei „Vilniaus vandenų“ esami klientai (fiziniai ar juridiniai asmenys) įtaria, kad apskaitos prietaisas, kurio metrologinė patikra dar galiojanti, veikia netinkamai, gali prašyti atlikti jo metrologinę patikrą, kurios metu nustatoma, ar apskaitos prietaisas neviršija leistinų paklaidų reikšmių. Apskaitos prietaisų metrologinės patikros galiojimas: juridiniams klientams – 2 (du) metai, vartotojams (fiziniams klientams) – 6 (šeši) metai, pagal metrologinės patikros žymenį, esantį ant apskaitos prietaiso.
Kam teikiama„Vilniaus vandenų“ esamiems fiziniams ir juridiniams klientams, kurie turi vandens apskaitos prietaisą.
Paslaugos užsakymasTai yra vienkartinė paslauga, kuri gali būti užsakoma užpildžius SPECIALIĄ FORMĄ ir pateikus ją el. paštu info@vv.lt arba atvykus į KLIENTŲ APTARNAVIMO SKYRIŲ. Taip pat paslaugą galima užsakyti paskambinus telefonu 19118 (pokalbis įrašomas).
Pateikiant užsakymą klientas turi nurodyti šiuos duomenis:
Reikalinga pateikti informacija
Fiziniai ir juridiniai klientaiVardas, pavardė / Įmonės pavadinimas
Fiziniai ir juridiniai klientaiObjekto adresas
Fiziniai ir juridiniai klientaiTelefono numeris
Fiziniai ir juridiniai klientaiEl. pašto adresas
Juridiniai klientaiĮmonės kodas
Juridiniai klientaiĮmonės registravimo adresas
Juridiniai klientaiPVM mokėtojo kodas

Paslaugos užsakymas priimamas iš sutartį su „Vilniaus vandenimis“ sudariusio kliento, savininko, pateikusio nuosavybės teisę patvirtinančius dokumentus, arba kliento atstovo, pateikusio notariškai patvirtintą įgaliojimą.
Paslaugos eigaKlientui pateikus užsakymą, per 7 d. d. su klientu susisiekiama jo nurodytu telefonu ir suderinama vizito data ir laikas. Nuėmus vandens apskaitos prietaisą, į jo vietą pastatomas naujas su galiojančia metrologine patikra apskaitos prietaisas. Dviem egzemplioriais sudaromas apskaitos prietaiso pakeitimo aktas, kurį pasirašo bendrovės atstovas ir klientas (arba jo atstovas). Vienas egzempliorius paliekamas klientui, o kitas lieka bendrovei. Toliau atsiskaitymas už suvartotą vandenį vyksta pagal naujai įrengtą apskaitos prietaisą.
Nuimtas apskaitos prietaisas pristatomas metrologinei patikrai. Per 10–20 d. d. klientas gauna atsakymą el. paštu arba paštu kartu su patikros protokolu apie patikros rezultatus:
• Jei patikros metu bus nustatyta, kad apskaitos prietaisas viršija leistinas paklaidų reikšmes, tuomet įvertinant, kokia yra paklaida, perskaičiuojami mokesčiai už vandenį, o perskaičiuota suma bus matoma artimiausiame mokėjimo pranešime.
• Jei patikros metu nustatyta, kad apskaitos prietaisas neviršija leistinų paklaidų reikšmių, tuomet mokesčiai už vandenį neperskaičiuojami.
Papildoma bendra informacijaPo patikros skaitikliai saugomi 30 k. d. Jei skaitiklis priklauso klientui, jam pageidaujant skaitiklį galima atsiimti atsiėmimo laiką ir adresą prieš 1 dieną suderinus telefonu 19118. Kitais atvejais senasis nuimtas skaitiklis klientui negrąžinamas.
Apmokėjimas už paslaugąJei nustatoma, kad apskaitos prietaisas viršija leistinas paklaidų reikšmes, klientui už paslaugą PVM sąskaita faktūra neišrašoma. Jei nustatoma, kad apskaitos prietaisas neviršija leistinų paklaidų reikšmių, klientui išrašoma  PVM sąskaita faktūra apmokėjimui už paslaugą pagal galiojančius tarifus.
KainaXX Eur/vnt.
* Kaina priklauso nuo vandens apskaitos prietaiso diametro.
**Jeigu vykdant darbus bus panaudotos papildomos medžiagos, medžiagų kaina bus įtraukta į paslaugų atlikimo kainą.
KAINORAŠTIS
Vandens apskaitos prietaisų reguliavimas, remontas ir metrologinė patikra
Paslaugos aprašymasAtliekamas kliento pateikto vandens apskaitos prietaiso plovimas, reguliavimas, remontas ir metrologinė patikra. Patikra atliekama su sertifikuota įranga.
Kada teikiamaKlientai (fiziniai ar juridiniai asmenys), norintys patikrinti ir suremontuoti savo turimus numontuotus vandens apskaitos prietaisus, gali kreiptis dėl šios paslaugos.
Kam teikiamaVisiems fiziniams ar juridiniams asmenims, nepriklausomai, ar jie yra „Vilniaus vandenų“ klientai.
Paslaugos užsakymasTai yra vienkartinė paslauga, kuri užsakoma atvykus į KLIENTŲ APTARNAVIMO SKYRIŲ ir raštu užpildžius laisvos formos prašymą bei kartu pristačius vandens apskaitos prietaisus, kuriems bus atliekama paslauga.
Paslaugos eigaPateikus užsakymą ir vandens apskaitos prietaisus, per 10–20 d. d. klientas  el. paštu arba paštu gaus atsakymą kartu su patikros protokolu apie patikros rezultatus. Po patikros apskaitos prietaisai saugomi 30 k. d. Juos galima atsiimti adresu Maironio g. 12, Vilnius.
Papildoma bendra informacijaVandens apskaitos prietaisai tikrinami tik iki 200 mm diametro skersmens.
Apmokėjimas už paslaugąPo paslaugos suteikimo klientui išrašoma ir pateikiama PVM sąskaita faktūra apmokėjimui už paslaugą pagal galiojančius tarifus.
KainaXX Eur/vnt.
* Kaina priklauso nuo vandens apskaitos prietaiso diametro.
**Jeigu vykdant darbus bus panaudotos papildomos medžiagos, medžiagų kaina bus įtraukta į paslaugų atlikimo kainą.
KAINORAŠTIS
Vandens tyrimai
Paslaugos aprašymasAtliekamas geriamojo vandens mėginio paėmimas  ir / arba tyrimas, pateikiami tiriamų rodiklių duomenys (tyrimo rezultatų protokolas).
Kada teikiamaKlientai, (fiziniai ar juridiniai asmenys), norintys ištirti geriamąjį vandenį (sužinoti geriamojo vandens iš šulinio, gręžinio, šaltinio kokybę ir kt.), gali:
• Patys pristatyti vandens mėginį į laboratoriją.
• Išsikviesti „Vilniaus vandenų“  (toliau  Bendrovė) atstovą, kuris paims mėginį vietoje, Bendrovės licencijuojamoje zonoje*.
*  Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos nutarimas „Dėl UAB „Vilniaus vandenys“ išduotos geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo licencijos
(Nuorodoje UAB „Vilniaus vandenys“ 24 punktas).
Kam teikiamaVisiems fiziniams ar juridiniams asmenims, nepriklausomai ar jie yra Bendrovės klientai.
Paslaugos užsakymasTai yra vienkartinė paslauga, kuri užsakoma raštu užpildant UŽSAKYMO FORMĄ
• Jeigu klientas pats pristato vandens mėginį, tuomet vandens mėginys turi būti pristatytas į laboratoriją Maironio g. 12, Vilnius. Mėginiai į laboratoriją tyrimams priimami: pirmadienį–ketvirtadienį nuo 7.30 iki 15 val., penktadienį* nuo 7.30 iki 12 val.(*išskyrus mėginius mikrobiologiniams tyrimams penktadieniais ir valstybinių švenčių išvakarėse nepriimami). Užsakymo forma bus pildoma pristačius mėginį.
• Jeigu klientas pageidauja, kad Bendrovės atstovas paimtų vandens mėginį, tuomet klientas laisvos formos prašymą pateikia: el. paštu info@vv.lt, telefonu 19118, atvykus į Bendrovės Klientų aptarnavimo skyrių (/kontaktai/). Užsakymo forma dėl atliekamų tyrimų pildoma mėginio ėmimo vietoje kartu su Bendrovės atstovu.
PASTABA: Jei klientai nėra įsitikinę kokius vandens rodiklius jiems reikia ištirti, telefonu 19118 galima pateikti poreikį konsultacijai su laboratorijos darbuotoju, arba pasitarti dėl tiriamų rodiklių galima pačioje laboratorijoje.
Paslaugos eigaJeigu klientas pats pristato vandens mėginį į laboratoriją, tuomet geriamojo vandens mėginiai turi atitikti šiuos reikalavimus: 
– Mikrobiologiniam tyrimui turi būti pateikta apie 0,5 l vandens steriliame inde, kurį galima įsigyti vaistinėse, arba pasiimti specialiai tam skirtą indą, atvykus į Vilniaus vandenų laboratoriją.
– Kitiems tyrimams reikia apie 1 l vandens švarioje stiklinėje ar plastikinėje taroje.
Jeigu klientas pageidauja, kad Bendrovės atstovas paimtų vandens mėginį, tuomet klientui pateikus laisvos formos prašymą, 3 d. d. bėgyje su klientu susisiekiama jo nurodytu telefonu ir suderinama vizito data ir laikas. Vilniaus vandenų atstovui paėmus vandens mėginį, jis pristatomas tyrimams į Bendrovės laboratoriją.
Tyrimo rezultatų protokolas klientui bus pateiktas el. paštu / paštu arba atsiimant laboratorijoje.
Papildoma bendraTyrimų atlikimo trukmė paprastai svyruoja nuo 2 iki 10 darbo dienų. Kai kurie tyrimai gali trukti nuo 14 iki 20 darbo dienų (pvz., kai tiriami metalai).
Mėginių paėmimo procedūra:
• Prieš imant mėginį nuo 2 iki 3 min leidžiama vandeniui tekėti, kad iš mėginio ėmimo linijos ištekėtų visas užsistovėjęs vanduo.
• Imant mėginius vanduo iš čiaupų turi tekėti pastoviu srautu.
• Vandens mėginiai imami iš švarių čiaupų; imant mėginius mikrobiologiniams tyrimams, čiaupas nuvalomas etilo alkoholiu 70 proc.
• Pripildant butelio uždarymo priemonės vidinės pusės niekas negali liesti (pirštai, žemė, kišenė, dantys).
• Butelyje paliekamas nedidelis oro tarpas (mikrobiologiniams tyrimams).
• Butelis iš karto uždaromas.
• Paimtas mėginys pristatomas tą pačią dieną, kada jis yra paimtas.
Apmokėjimas užPo paslaugos suteikimo klientui išrašoma ir pateikiama PVM sąskaita faktūra apmokėjimui už paslaugą pagal galiojančius tarifus. 
KainaXX Eur/vnt.* + Transporto paslauga 1 nuvykimas**
* Kaina priklauso nuo užsakomo tyrimo rūšies.
**Jeigu klientas pageidauja, kad „Vilniaus vandenų“ atstovas paimtų mėginį vietoje, į kainą įskaičiuojamos transporto paslaugos įkainis: Vilniaus miesto ribose arba už Vilniaus miesto ribų – X Eur.
KAINORAŠTIS
Nuotekų, paviršinio vandens, dumblo ar dirvožemio tyrimai
Paslaugos aprašymasAtliekamas nuotekų, paviršinio vandens, dumblo ar dirvožemio tyrimas, pateikiami tiriamų rodiklių duomenys (tyrimo rezultatų protokolas).
Kada teikiamaKlientai, norintys ištirti nuotekas,  paviršinį vandenį, dumblą ar dirvožemį, gali pristatyti nuotekų, paviršinio vandens, dumblo ar dirvožemio mėginį į laboratoriją.
Kam teikiamaVisiems fiziniams ar juridiniams asmenims, nepriklausomai, ar jie yra „Vilniaus vandenų“ klientai.
Paslaugos užsakymasTai yra vienkartinė paslauga, kuri užsakoma raštu užpildant UŽSAKYMO FORMĄ
Jeigu klientas pristato nuotekų, paviršinio vandens, dumblo ar dirvožemio mėginį, tuomet mėginys turi būti pateiktas į laboratoriją adresu  adresu Titnago g. 74, Vilnius. Mėginiai į laboratoriją tyrimams priimami: pirmadienį–ketvirtadienį nuo 7.30 iki 14 val. Užsakymo forma bus pildoma pristačius mėginį.
PASTABA: Jei klientai nėra įsitikinę, kokius nuotekų, paviršinio vandens, dumblo ar dirvožemio rodiklius jiems reikia ištirti, telefonu 19118 galima pateikti poreikį konsultacijai su laboratorijos darbuotoju arba pasitarti dėl tiriamų rodiklių galima pačioje laboratorijoje.
Paslaugos eigaJeigu klientas pristato nuotekų, paviršinio vandens, dumblo ar dirvožemio mėginį į laboratoriją, tuomet mėginiai turi atitikti reikalavimus:
• Nuotekų ir paviršinio vandens tyrimams reikia 1–3 l mėginio švarioje stiklinėje ar plastikinėje taroje (kuo daugiau tyrimų atliekama, tuo daugiau reikia mėginio).Naftos tyrimams reikia apie 1 l mėginio stiklinėje taroje.
• Dumblo, dirvožemio tyrimams reikia apie 300 g mėginio bet kokioje švarioje taroje.
Tyrimo rezultatų protokolas klientui bus pateiktas el. paštu / paštu arba atsiimant laboratorijoje.
Papildoma bendra informacijaTyrimų atlikimo trukmė paprastai svyruoja nuo 3 iki 10 darbo dienų. Kai kurie tyrimai gali trukti nuo 14 iki 20 darbo dienų (pvz., kai tiriami riebalai, nafta, metalai).
Apmokėjimas už paslaugąPo paslaugos suteikimo klientui išrašoma ir pateikiama PVM sąskaita faktūra apmokėjimui už paslaugą pagal galiojančius tarifus.
KainaXX Eur/vnt.** Kaina priklauso nuo užsakomo tyrimo rūšies..
KAINORAŠTIS
Vandens atvežimas
Paslaugos aprašymasVanduo pristatomas į objektus mobiliomis vandenvežėmis pateikus užsakymą. Vandens pristatymas (atvežimas) transporto priemone į kliento pageidaujamus objektus (šulinius, baseinus ar kitas talpas).
Kada teikiamaKai klientams yra laikinas poreikis ir jie pateikia užsakymą.
Kam teikiamaVisiems privatiems ir juridiniams asmenims, nepriklausomai ar jie yra „Vilniaus vandenų“ klientai.
Paslauga teikiama žemėlapyje pažymėtoje zonoje (ŽEMĖLAPIS).
Paslaugos užsakymasUžsakymą klientas gali pateikti: el. paštu info@vv.lt, telefonu 19118 arba atvykęs į Klientų aptarnavimo skyrių.

KONTAKTAI

Pateikdamas užsakymą klientas turi nurodyti šiuos duomenis:

Reikalinga pateikti informacija
Fiziniai ir juridiniai klientaiVardas, pavardė / Įmonės pavadinimas
Fiziniai ir juridiniai klientaiObjekto adresas
Fiziniai ir juridiniai klientaiTelefono numeris
Fiziniai ir juridiniai klientaiEl. pašto adresas
Juridiniai klientaiĮmonės kodas
Juridiniai klientaiĮmonės registravimo adresas
Juridiniai klientaiPVM mokėtojo kodas


Paslaugos eigaPateikus užsakymą su klientu suderinamas paslaugos suteikimo laikas.
Užsakyti paslaugą galima bet kuriuo paros metu, paslauga teikiama klientams darbo dienomis nuo 9:00 val. iki 14:30 val.
Papildoma bendra informacija • Klientai turi turėti talpą užsakomam vandens kiekiui ir užtikrinti privažiavimą prie jos (privažiavimas prie įrengtos vandens talpos turi būti ne siauresnis nei 3 metrų pločio; nuo stovinčios vandenvežės talpos užpildymo anga turi būti ne toliau nei 10 metrų, talpos užpylimo angos turi būti ne mažesnės, kaip 60 mm skersmens).  
• Mažiausias vežamas vandens kiekis 0,5 m3.
• Didžiausias vieno pristatymo kiekis 10 m3, jei užsakomas didesnis vandens kiekis, jis pristatomas per kelis vežimus.
Apmokėjimas už paslaugąo paslaugos sutiekimo iki kito mėnesio 10 dienos klientui pateikiamas mokėjimo dokumentas (mokėjimo pranešimas arba sąskaita faktūra), kuriame nurodoma kaina:
1) už vandens atvežimą (reisą); 
2) už vandenį (pagal atvežtą kiekį (m3)).
KainaKaina susideda iš dviejų dalių:
XX Eur – vandens atvežimas pagal galiojančius tarifus;
XX Eur – vanduo (m3) pagal galiojančius tarifus.

KAINORAŠTIS
Tinklų avarijos vietos paieška
Paslaugos aprašymasĮvykus avarijai arba įtariant avariją ar nutekėjimą privačiuose slėginiuose nuotekų ar vandens tiekimo tinkluose, bet nežinant tikslios vietos, naudojant specialią įrangą, vykdoma nutekėjimo vietos paieška.
Kada teikiamaĮvykus tinklų avarijai arba įtariant avariją, ar nutekėjimą privačiuose slėginiuose nuotekų ar vandens tiekimo  tinkluose.
Kam teikiama„Vilniaus vandenų“ esamiems fiziniams ir juridiniams klientams.
Paslaugos užsakymasKlientai gali užsakyti paslaugą užpildžius laisvos formos prašymą ir pateikus jį el. paštu info@vv.lt arba atvykus į KLIENTŲ APTARNAVIMO SKYRIŲ. Taip pat paslaugą galima užsakyti paskambinus telefonu 19118 (pokalbis įrašomas).
Pateikiant užsakymą klientas turi nurodyti šiuos duomenis:
Reikalinga pateikti informacija
Fiziniai ir juridiniai klientaiVardas, pavardė / Įmonės pavadinimas
Fiziniai ir juridiniai klientaiObjekto adresas
Fiziniai ir juridiniai klientaiTelefono numeris
Fiziniai ir juridiniai klientaiEl. pašto adresas
Juridiniai klientaiĮmonės kodas
Juridiniai klientaiĮmonės registravimo adresas
Juridiniai klientaiPVM mokėtojo kodas
Paslaugos eigaKlientui pateikus prašymą, per 5 d. d. su juo susisiekiama nurodytu telefonu ir suderinama vizito darbams data ir laikas. Jei bendrovėje įvyksta nenumatytos avarijos, darbų laikas gali būti nukeliamas, tai suderinus telefonu su klientu. Atlikus tinklų avarijos vietos paieškos darbus, surašomas atliktų darbų aktas, kuris klientui pateikiamas el. paštu. Pagal šį aktą klientams bus išrašyta PVM sąskaita faktūra.
Papildoma bendra informacija• Paslauga atliekama, tik jei yra tinkamos techninės galimybės. Klientas informuojamas, jei nėra galimybės atlikti paslaugą ir klientas už paslaugą nemoka.
• Paslauga atliekama tik privačiuose tinkluose, t. y. kliento, o ne bendrovės aptarnaujamuose tinkluose.
• Vykdant tinklų avarijos vietos paieškos darbus, bet nenustačius nutekėjimo vietos, klientui PVM sąskaita faktūra išrašoma. Bendrovė dėl darbų specifikos negali užtikrinti  teigiamų paslaugos rezultatų.
Apmokėjimas už paslaugąPo paslaugos suteikimo klientui išrašoma ir pateikiama PVM sąskaita faktūra apmokėjimui už paslaugą pagal galiojančius tarifus kliento nurodytu el. paštu arba paštu.
KainaXX Eur/val. (tinklų avarijos vietos nustatymas)
*Jei nustačius avarijos vietą klientas pageidauja pašalinti avariją, paslaugą reikalinga užsakyti papildomai ir jai taikomi papildomų darbų tinkluose paslaugos tarifai.
**Jeigu vykdant darbus bus panaudotos papildomos medžiagos, medžiagų kaina bus įtraukta į paslaugų atlikimo kainą.
KAINORAŠTIS
Papildomi darbai tinkluose
Paslaugos aprašymasVandentiekio / nuotekų privačiuose tinkluose atliekami remonto darbai. Esant poreikiui prieš tai nustatoma avarijos vieta tinkluose naudojant specialią įrangą.
Kada teikiamaĮvykus avarijai kliento privačiuose tinkluose arba esant poreikiui suremontuoti tinklus siekiant išvengti avarijos.
Kam teikiama„Vilniaus vandenų“ esamiems fiziniams ir juridiniams klientams.
Paslaugos užsakymasĮvykus avarijai klientai ją registruoja telefonu 19118 arba 880010880. Bendrovės darbuotojai nuvykę į objektą įvertina, ar avarija įvyko bendrovės ar kliento tinklų atsakomybės ribose.
• Jei tinklai priklauso klientui ir klientas pageidauja, kad bendrovė atliktų mokamus remonto darbus, klientai gali užsakyti paslaugą užpildę UŽSAKYMO FORMĄ ir pateikę ją el. paštu info@vv.lt (nurodant el. laiško temą „DĖL AVARIJOS“) arba atvykę į KLIENTŲ APTARNAVIMO SKYRIŲ. Taip pat paslaugą galima užsakyti paskambinus telefonu 19118 (pokalbis įrašomas).
• Jei avarija įvyko bendrovės aptarnaujamuose tinkluose, bendrovė atlieka remonto darbus ir klientas už šią paslaugą nemoka.
Pateikiant užsakymą klientas turi nurodyti šiuos duomenis:
Reikalinga pateikti informacija
Fiziniai ir juridiniai klientaiVardas, pavardė / Įmonės pavadinimas
Fiziniai ir juridiniai klientaiObjekto adresas
Fiziniai ir juridiniai klientaiTelefono numeris
Fiziniai ir juridiniai klientaiEl. pašto adresas
Juridiniai klientaiĮmonės kodas
Juridiniai klientaiĮmonės registravimo adresas
Juridiniai klientaiPVM mokėtojo kodas
Paslaugos eigaKlientui pateikus prašymą, per 5 d. d. su juo susisiekiama nurodytu telefonu ir suderinama vizito darbams data ir laikas. Jei bendrovėje įvyksta nenumatytos avarijos, darbų laikas gali būti nukeliamas, tai suderinus telefonu su klientu. Atlikus remonto darbus surašomas atliktų darbų aktas, kuris klientui pateikiamas el. paštu. Pagal šį aktą klientui bus išrašyta PVM sąskaita faktūra.
Darbų apimtys: avarijos vietos nustatymas, atkasimas, remonto darbai, užkasimas be tankinimo. Gerbūvio atstatymo darbus atlieka klientas (pvz. trinkelių klojimas, žolės užsėjimas ir t. t.).
Papildoma bendra informacija• Paslauga atliekama, tik jei yra tinkamos techninės galimybės. Klientas informuojamas jei nėra galimybės atlikti paslaugos ir klientas už paslaugą nemoka.
• Paslauga atliekama tik privačiuose tinkluose, t. y. kliento, o ne bendrovės aptarnaujamuose tinkluose.
• Darbų kainos paskaičiavimas prieš darbus negalimas dėl darbų specifikos, darbų sąmata pateikiama tik po darbų.
• Požeminių komunikacijų nurodymą privačioje valdoje atlieka klientas. Už komunikacijų sugadinimą vykdant darbus atsako klientas.
• Jei atliekant kasimo darbus išardomos gerbūvis ne privačioje valdoje, į kainą privalomai įtraukiami dangų atstatymo kaštai.
• Privačioje valdoje dangų atstatymo darbai nevykdomi.
Apmokėjimas už paslaugąPo paslaugos suteikimo klientui išrašoma ir pateikiama PVM sąskaita faktūra apmokėjimui už paslaugą pagal galiojančius tarifus kliento nurodytu el. paštu arba paštu.
KainaXX Eur/val. (darbai)* + XX Eur/val. (įranga) + XX Eur/val. (tinklų avarijos vietos nustatymas)** + XX Eur (dangų atstatymas)***
*Už pirmą valandą taikomas pilnas valandinis įkainis, o ilgiau trunkančių darbų minimalus valandinis įkainis gali būti apvalinamas iki 30 min.
** Kaina priklauso nuo atliekamų darbų ir naudojamos įrangos. Paslaugai atlikti gali būti reikalinga su specialia įranga nustatyti avarijos tinkluose vietą, taip pat, panaudoti papildomą įrangą remonto darbams. 
***Jei atliekant kasimo darbus išardomos gatvės gerbūvis į kainą privalomai įtraukiami dangų atstatymo kaštai. Privačioje valdoje dangų atstatymo darbai nevykdomi.****Jeigu vykdant darbus bus panaudotos papildomos medžiagos, medžiagų kaina bus įtraukta į paslaugų atlikimo kainą. 
KAINORAŠTIS

Prašymą dėl papildomos paslaugos teikimo kviečiame siųsti el. paštu info@vv.lt, paštu arba pateikti artimiausiame Klientų aptarnavimo skyriuje.

Paslaugų suteikimui bendrovė gali samdyti paslaugų teikėjus (rangovus ir subrangovus). Tuo atveju, jeigu Jūsų asmens duomenys dėl paslaugos suteikimo, yra perduodami rangovams ar subrangovams – duomenų tvarkytojams, visais atvejais yra pasirašomi Susitarimai dėl asmens duomenų tvarkymo, kuriuose yra nustatyti asmens duomenų saugumo ir tvarkymo reikalavimai, kurių paslaugų teikėjas turi laikytis. Plačiau apie asmens duomenų tvarkymą ir duomenų tvarkytojų pasitelkimą yra skelbiama bendrovės Privatumo politikoje, su kuria galima susipažinti bendrovės interneto svetainės skiltyje ASMENS DUOMENŲ APSAUGA.