PASLAUGOS APRAŠYMAS
Patikra atliekama su sertifikuota įranga. Patikros metu nustatoma, ar apskaitos prietaisas atitinka leistinas paklaidų reikšmes.

KADA TEIKIAMA?
Jei „Vilniaus vandenų“ esami klientai (fiziniai ar juridiniai asmenys) įtaria, kad apskaitos prietaisas, kurio metrologinė patikra dar galiojanti, veikia netinkamai, gali prašyti atlikti jo metrologinę patikrą, kurios metu nustatoma, ar apskaitos prietaisas neviršija leistinų paklaidų reikšmių. Apskaitos prietaisų metrologinės patikros galiojimas: juridiniams klientams – 2 (du) metai, vartotojams (fiziniams klientams) – 6 (šeši) metai, pagal metrologinės patikros žymenį, esantį ant apskaitos prietaiso.

KAM TEIKIAMA?
„Vilniaus vandenų“ esamiems fiziniams ir juridiniams klientams, kurie turi vandens apskaitos prietaisą.

PASLAUGOS UŽSAKYMAS
Tai yra vienkartinė paslauga, kuri gali būti užsakoma užpildžius SPECIALIĄ FORMĄ ir pateikus ją el. paštu info@vv.lt arba atvykus į KLIENTŲ APTARNAVIMO SKYRIŲ. Taip pat paslaugą galima užsakyti paskambinus telefonu 19118 (pokalbis įrašomas).
Pateikiant užsakymą klientas turi nurodyti šiuos duomenis:

  • Vardas, pavardė / Įmonės pavadinimas
  • Įmonės kodas
  • PVM mokėtojo kodas
  • Įmonės reg. adresas
  • Objekto adresas
  • Telefono numeris
  • El. pašto adresas

Paslaugos užsakymas priimamas iš sutartį su „Vilniaus vandenimis“ sudariusio kliento, savininko, pateikusio nuosavybės teisę patvirtinančius dokumentus, arba kliento atstovo, pateikusio notariškai patvirtintą įgaliojimą.

PASLAUGOS EIGA
Klientui pateikus užsakymą, per 7 d. d. su klientu susisiekiama jo nurodytu telefonu ir suderinama vizito data ir laikas. Nuėmus vandens apskaitos prietaisą, į jo vietą pastatomas naujas su galiojančia metrologine patikra apskaitos prietaisas. Dviem egzemplioriais sudaromas apskaitos prietaiso pakeitimo aktas, kurį pasirašo bendrovės atstovas ir klientas (arba jo atstovas). Vienas egzempliorius paliekamas klientui, o kitas lieka bendrovei. Toliau atsiskaitymas už suvartotą vandenį vyksta pagal naujai įrengtą apskaitos prietaisą.
Nuimtas apskaitos prietaisas pristatomas metrologinei patikrai. Per 30–45 k. d. klientas gauna atsakymą el. paštu arba paštu kartu su patikros protokolu apie patikros rezultatus:
•  Jei patikros metu bus nustatyta, kad apskaitos prietaisas viršija leistinas paklaidų reikšmes, tuomet įvertinant, kokia yra paklaida, perskaičiuojami mokesčiai už vandenį, o perskaičiuota suma bus matoma artimiausiame mokėjimo pranešime.
•  Jei patikros metu nustatyta, kad apskaitos prietaisas neviršija leistinų paklaidų reikšmių, tuomet mokesčiai už vandenį neperskaičiuojami.

PAPILDOMA BENDRA INFORMACIJA
Po patikros skaitikliai saugomi 30 k. d. Jei skaitiklis priklauso klientui, jam pageidaujant skaitiklį galima atsiimti atsiėmimo laiką ir adresą prieš 1 dieną suderinus telefonu 1889. Kitais atvejais senasis nuimtas skaitiklis klientui negrąžinamas.

APMOKĖJIMAS UŽ PASLAUGĄ
Jei nustatoma, kad apskaitos prietaisas viršija leistinas paklaidų reikšmes, klientui už paslaugą PVM sąskaita faktūra neišrašoma. Jei nustatoma, kad apskaitos prietaisas neviršija leistinų paklaidų reikšmių, klientui išrašoma  PVM sąskaita faktūra apmokėjimui už paslaugą pagal galiojančius tarifus.

KAINA

Paslaugaeur/vnt. be PVM
Patikra* su išmontavimu, kai apskaitos prietaiso skersmuo 15mm, 20mm24,79
Patikra* su išmontavimu, kai apskaitos prietaiso skersmuo 25mm, 32mm, 40mm 28,93
Patikra* su išmontavimu, kai apskaitos prietaiso skersmuo 50mm 28,93
Patikra* su išmontavimu, kai apskaitos prietaiso skersmuo 50/20mm49,59
Patikra* su išmontavimu, kai apskaitos prietaiso skersmuo 65mm57,85
Patikra* su išmontavimu, kai apskaitos prietaiso skersmuo 80, 80/20 mm66,12
Patikra* su išmontavimu, kai apskaitos prietaiso skersmuo 100, 100/20mm70,25
Patikra* su išmontavimu, kai apskaitos prietaiso skersmuo 150mm78,51

*Kaina taikoma, kai apskaitos prietaisui metrologinė patikra nėra pasibaigusi, bet klientas nori jį patikrinti.

Prašymą dėl papildomos paslaugos teikimo kviečiame pateikti el. paštu info@vv.lt, skambinant tel. 19118 arba kreipiantis į artimiausią Klientų aptarnavimo skyrių.