PASLAUGOS APRAŠYMAS
Atliekamas nuotekų, paviršinio vandens, dumblo ar dirvožemio tyrimas, pateikiami tiriamų rodiklių duomenys (tyrimo rezultatų protokolas).

KADA TEIKIAMA?
Klientai, norintys ištirti nuotekas,  paviršinį vandenį, dumblą ar dirvožemį, gali pristatyti nuotekų, paviršinio vandens, dumblo ar dirvožemio mėginį į laboratoriją.

KAM TEIKIAMA?
Visiems fiziniams ar juridiniams asmenims, nepriklausomai, ar jie yra „Vilniaus vandenų“ klientai.

PASLAUGOS UŽSAKYMAS
Tai yra vienkartinė paslauga, kuri užsakoma raštu užpildant UŽSAKYMO FORMĄ
Jeigu klientas pristato nuotekų, paviršinio vandens, dumblo ar dirvožemio mėginį, tuomet mėginys turi būti pateiktas į laboratoriją adresu Titnago g. 74, Vilnius. Mėginiai į laboratoriją tyrimams priimami: pirmadienį–ketvirtadienį nuo 7.30 iki 14 val. Užsakymo forma bus pildoma pristačius mėginį.
PASTABA: Jei klientai nėra įsitikinę, kokius nuotekų, paviršinio vandens, dumblo ar dirvožemio rodiklius jiems reikia ištirti, telefonu 19118 galima pateikti poreikį konsultacijai su laboratorijos darbuotoju arba pasitarti dėl tiriamų rodiklių galima pačioje laboratorijoje.

PASLAUGOS EIGA
Jeigu klientas pristato nuotekų, paviršinio vandens, dumblo ar dirvožemio mėginį į laboratoriją, tuomet mėginiai turi atitikti reikalavimus:
• Nuotekų ir paviršinio vandens tyrimams reikia 1–3 l mėginio švarioje stiklinėje ar plastikinėje taroje (kuo daugiau tyrimų atliekama, tuo daugiau reikia mėginio).
• Naftos tyrimams reikia apie 1 l mėginio stiklinėje taroje.
• Dumblo, dirvožemio tyrimams reikia apie 300 g mėginio bet kokioje švarioje taroje.
Tyrimo rezultatų protokolas klientui bus pateiktas el. paštu / paštu arba atsiimant laboratorijoje.

PAPILDOMA BENDRA INFORMACIJA
Tyrimų atlikimo trukmė paprastai svyruoja nuo 3 iki 10 darbo dienų. Kai kurie tyrimai gali trukti nuo 14 iki 20 darbo dienų (pvz., kai tiriami riebalai, nafta, metalai).

APMOKĖJIMAS UŽ PASLAUGĄ
Po paslaugos suteikimo klientui išrašoma ir pateikiama PVM sąskaita faktūra apmokėjimui už paslaugą pagal galiojančius tarifus.

KAINA

Paslauga
Kaina
Eur/vnt. be PVM

Kvapo nustatymas organoleptiškai

4,13

Skaidrumo nustatymas su šriftu

4,13

Spalvos nustatymas organoleptiškai

4,13

PH nustatymas potenciometriniu metodu

4,55

Šarmingumo nustatymas titrimetriškai

6,61

Chloridų nustatymas titrimetriškai

7,02

Anijoninių paviršiaus aktyvių medž. nustatymas

14,05

Naftos angliavandenilių indeksas (dujų chromatografija)

45,45

Riebalų analizė

20,66

Bichromatinė oksidacija (ChDScr)

11,16

Permanganato indekso nustatymas

10,33

Biocheminis deguonies suvartojimas (BDS7)

11,57

Ištirpusio deguonies nustatymas elektometriniu metodu

4,55

Skendinčių medžiagų nustatymas

8,26

Sausos liekanos nustatymas

6,61

Sausos liekanos organinės dalies nustatymas

6,61

Bendrojo fosforo analizė fotometriniu metodu

9,09

Fosfatų analizė fotometriniu metodu

7,02

Bendrojo azoto analizė Kjeldalio metodu

16,53

Bendrojo azoto analizė oksidacinio mineralinimo peroksodisulfatu metodu (paviršiniam vandeniui)

16,53

Amonio jonų analizė fotometriniu metodu

6,61

Nitritų analizė fotometriniu metodu

7,44

Nitratų analizė fotometriniu metodu

7,85

Nuotekų mėginių mineralizavimas (metalų nustatymui)

14,05

Dumblo mėginių mineralizavimas (metalų nustatymui)

14,05

Mėginio paruošimas bendrojo fosforo ir azoto nustatymui

20,66

Bendrojo azoto analizė Kjeldalio metodu

14,05

Bendrojo fosforo analizė dumble fotometriniu metodu (be ištr. paruoš. dumble)

8,68

Prašymą dėl papildomos paslaugos teikimo kviečiame pateikti el. paštu info@vv.lt, skambinant tel. 19118, kreipiantis į artimiausią Klientų aptarnavimo skyrių arba užpildžius žemiau esančią formą.

  Nuotekų, paviršinio vandens, dumblo ar dirvožemio tyrimai

  Užklausa

  Vardas ir pavardė / įmonės pavadinimas
  Kontaktinis telefonas
  +370
  El. p. adresas
  Objekto adresas, kuriam bus atliekama paslauga
  Jūsų komentaras