PASLAUGOS APRAŠYMAS

Kliento patalpose įrengiama stacionari vidaus vandens kolonėlė-gertuvė, skirta gerti vandenį vietoje arba pripildyti savo turimą talpą geriamuoju vandeniu.KADA TEIKIAMA?
Esamiems klientams (fiziniams ar juridiniams asmenims), norintiems įsirengti stacionarią vidaus vandens kolonėlę-gertuvę.  KAM TEIKIAMA?
Visiems fiziniams ir juridiniams „Vilniaus vandenų“ esamiems klientams.PASLAUGOS UŽSAKYMAS
Paslauga užsakoma el. paštu info@vv.lt, telefonu 19118 arba atvykus į KLIENTŲ APTARNAVIMO SKYRIŲ.
Pateikiant užsakymą, klientas turi nurodyti šiuos duomenis:

 • Vardas, pavardė / Įmonės pavadinimas
 • Įmonės kodas
 • PVM mokėtojo kodas
 • Įmonės reg. adresas
 • Objekto adresas
 • Telefono numeris
 • El.pašto adresas
 • Pageidaujamas vandens kolonėlių-gertuvių kiekis
 • Preliminari įrengimo vieta
 • Preliminari pageidaujama įrengimo data
 • Pageidaujamas vandens kolonėlių-gertuvių modelis

PASLAUGOS EIGA
Klientui pateikus poreikį, su juo susisiekiama per 7  d. d. patikslinti užsakymą ir suderinti tolimesnius veiksmus.
Su klientu suderinus paslaugos užsakymą, suderinamas paslaugos įrengimo laikas ir pasirašoma vandens kolonėlių-gertuvių nuomos sutartis.
Darbai, kuriuos atliks paslaugos teikėjas:
•  atves vidaus tinklą nuo esamo lauko tinklo iki pajungimo vietos;
•  paruoš prijungimo vietą;
•  prijungs įrenginį (vidaus vandens kolonėlę-gertuvę) prie vidaus tinklo;
•  įrengs nutekėjimą;
•  atliks vandens mikrobiologinį tyrimą;
•  atstatys gerbūvį;
•  atliks įrenginio profilaktinę patikrą, garantinį aptarnavimą.
Paslaugos įrengimo terminas gali užtrukti iki 30 d. d. Jei įrenginių užsakoma daugiau nei vienas,  įrengimų grafikas derinamas individualiai.
Atlikus vidaus vandens kolonėlės-gertuvės įrengimo darbus, pasirašomas turto perdavimo-priėmimo aktasPAPILDOMA BENDRA INFORMACIJA
•  Sutartis sudaroma su klientu, kuris yra teisėtas objekto, kuriame įrengta kolonėlė-gertuvė, valdytojas (nuosavybės, nuomos, panaudos ar kitais pagrindais) ir pateikia tai įrodančius dokumentus. Sutartis taip pat gali būti pasirašoma su teisėtu atstovu pagal įstatymą arba įgaliojimą, jam pateikus tai įrodančius dokumentus.
•  Jei kolonėlę-gertuvę norima įrengti kultūros paveldo objekte, galimybės vertinamos konkrečiu atveju, tačiau paslaugos suteikimas neužtikrinamas.
•  Paslauga suteikiama, tik jei yra tinkamos techninės galimybės. Klientas informuojamas, jei nėra galimybės suteikti paslaugos. 
•  Kasdienę vandens kolonėlės-gertuvės priežiūrą atlieka paslaugos naudotojas.
•  Komunikacijų nurodymą privačioje valdoje atlieka klientas. Už komunikacijų sugadinimą, vykdant darbus, atsako klientas.APMOKĖJIMAS UŽ PASLAUGĄ
•  Už vidaus vandens kolonėlės-gertuvės nuomos paslaugą atsiskaitoma pagal nuomos sutartį.  
•  Suvartoto vandens kiekis apmokestinamas pagal galiojančią geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sutartį, klientui išrašant mokėjimo pranešimą arba sąskaitą faktūrą už suteiktas paslaugas (išsiunčiama po paslaugos suteikimo kitą mėnesį iki 10 dienos).KAINA
Galutinę kainą sudaro nuomos mokestis mėnesiui ir kaina už sunaudotą vandenį (m3).

Paslaugaeur/vnt. be PVM mėnesiui
Vidaus vandens kolonėlės-gertuvės nuoma – 1 tipas61,98
Vidaus vandens kolonėlės-gertuvės nuoma – 2 tipas81,82Prašymą dėl papildomos paslaugos teikimo kviečiame pateikti el. paštu info@vv.lt, skambinant tel. 19118 arba kreipiantis į artimiausią Klientų aptarnavimo skyrių.

Paslaugų suteikimui bendrovė gali samdyti paslaugų teikėjus (rangovus ir subrangovus). Tuo atveju, jeigu Jūsų asmens duomenys dėl paslaugos suteikimo, yra perduodami rangovams ar subrangovams – duomenų tvarkytojams, visais atvejais yra pasirašomi Susitarimai dėl asmens duomenų tvarkymo, kuriuose yra nustatyti asmens duomenų saugumo ir tvarkymo reikalavimai, kurių paslaugų teikėjas turi laikytis. Plačiau apie asmens duomenų tvarkymą ir duomenų tvarkytojų pasitelkimą yra skelbiama bendrovės Privatumo politikoje, su kuria galima susipažinti bendrovės interneto svetainės skiltyje ASMENS DUOMENŲ APSAUGA.