PRAŠYMAS PRISIJUNGIMO SĄLYGOMS GAUTI

Klaida

Įkeliami dokumentai


Klientas (Užsakovas) pagal RC duomenis

+370

Projektuotojo informacija

+370

Objekto informacija

Reikalingi dokumentai

  1. Nenurodžius vandens poreikio gaisrams gesinti, vandens tiekimas nebus įvertintas ir „Vilniaus vandenys“ vandens tiekimo gaisrų gesinimui negarantuos.
  2. Už pateiktų duomenų tikrumą atsako klientas Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.
  3. Pateikdamas prašymą klientas garantuoja, kad duomenys pilni ir teisingi.
  4. Prisijungimo sąlygos išduodamos per 10 darbo dienų nuo prašymo-paraiškos priėmimo dienos.

Kita informacija