Išvalyti

19118

Vilniaus miesto klientų aptarnavimo centras

8 800 10880

Avarijų registravimas

Klaida

Įkeliami dokumentai

PRAŠYMAS PRISIJUNGIMO SĄLYGOMS GAUTI

Objektas

Objektas

Kliento informacija

Kliento informacija

Projektuotojo informacija

Projektuotojo informacija

Objekto informacija

Objekto informacija

Dokumentai

Dokumentai

Kita informacija

Kita informacija

Objektas

Paraišką prisijungimo sąlygoms pildau pirmą kartą
Pasirinkite

Klientas (Užsakovas) pagal RC duomenis

+370

Projektuotojo informacija

Kas teikia prašymą?
Pasirinkite
+370

Objekto informacija

Šioje dalyje reikalingus nurodyti kiekius vandens tiekimui, nuotekų šalinimui bei gaisrų gesinimui turi paskaičiuoti PROJEKTUOTOJAS
Objektas
Pasirinkite

Reikalingi dokumentai

Papildomi dokumentai

Čia galite įkelti daugiau negu vieną failą

Leidžiami tipai: gif, jpg, png, bmp, pdf, doc, docx, zip
Bendras limitas: 30 MB

Kita informacija

Prisijungimo sąlygas norėčiau gauti

  1. Nenurodžius vandens poreikio gaisrams gesinti, vandens tiekimas nebus įvertintas ir „Vilniaus vandenys“ vandens tiekimo gaisrų gesinimui negarantuos.
  2. Už pateiktų duomenų tikrumą atsako klientas Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.
  3. Pateikdamas prašymą klientas garantuoja, kad duomenys pilni ir teisingi.
  4. Prisijungimo sąlygos išduodamos per 10 darbo dienų nuo prašymo-paraiškos priėmimo dienos.
Skip to content