IŠMANIEJI SKAITIKLIAI: PROJEKTAS,ETAPAI, NAUDA

IŠMANIEJI SKAITIKLIAI: PROJEKTAS, ETAPAI, NAUDA

Išmanieji (ultragarsiniai) šalto vandens skaitikliai – didžiausios Lietuvoje vandentvarkos bendrovės „Vilniaus vandenys“ klientų namuose (vėliau – ir įmonėse) diegiami šalto vandens apskaitos prietaisai, kurie nuotoliniu būdu nuskaito, užfiksuoja ir perduoda informaciją apie šalto vandens suvartojimą vandens tiekėjui. Išmanieji skaitikliai yra kur kas tikslesnė ir modernesnė mechaninių šalto vandens apskaitos prietaisų alternatyva, kuri bendrovės „Vilniaus vandenys“ aptarnaujamoje zonoje mechaninius šalto vandens skaitiklius turėtų visiškai pakeisti iki 2030 metų.

Išmaniųjų (ultragarsinių) šalto vandens skaitiklių nauda:

PATOGU. Išmanieji (ultragarsiniai) skaitikliai tiksliai ir realiu laiku surenka, apdoroja ir perduoda duomenis apie šalto vandens suvartojimą vandens tiekėjui, taigi, vandens vartotojams nebereikės kas mėnesį deklaruoti savo šalto vandens suvartojimo rodmenų.

TIKSLU. Ultragarsiniai šalto vandens skaitikliai yra sertifikuoti, atitinka visus ES standartus ir yra itin tikslūs.

Taip pat išmaniųjų (ultragarsinių) skaitiklių įdiegimo projektas leis išvengti vandens nuostolių, patiriamų avarijų metu.

MODERNU. Įgyvendinant išmaniojo vandentiekio projektą pirmą kartą Baltijos šalyse panaudota nauja siaurajuosčio daiktų interneto technologija. „Vilniaus vandenų“ vystomo išmanaus vandentiekio projektas 2020 m. pelnė „Metų išmaniojo sprendimo“ apdovanojimą.

IŠMANIEJI SKAITIKLIAI PRADĖTI DIEGTI ŠULINIUOSE IR DAUGIABUČIŲ NAMŲ ĮVADUOSE

IŠMANIEJI SKAITIKLIAI PRADĖTI DIEGTI GYVENTOJŲ BUTUOSE IR PRIVAČIUOSE NAMUOSE

VISOJE BENDROVĖS APTARNAUJAMOJE ZONOJE VANDENS SUVARTOJIMO DUOMENYS FIKSUOJAMI IŠMANIAISIAIS SKAITIKLIAIS

ATSAKYMAI Į DAŽNIAUSIAI UŽDUODAMUS KLAUSIMUS

ATSAKYMAI Į DAŽNIAUSIAI UŽDUODAMUS KLAUSIMUS

KADA „VILNIAUS VANDENYS“ PRADĖS IŠMANIŲJŲ (ULTRAGARSINIŲ) SKAITIKLIŲ DIEGIMĄ GYVENTOJŲ BUTUOSE IR INDIVIDUALIUOSE NAMUOSE?

Bendrovė „Vilniaus vandenys“ išmaniųjų (ultragarsinių) apskaitos prietaisų diegimą gyventojų butuose ir individualiuose namuose pradeda nuo 2022 m. gruodžio mėn. vidurio. Vėliau, nuo 2025 m. išmanieji (ultragarsiniai) šalto vandens apskaitos prietaisai bus pradėti diegti ir įmonėse. Bendrovė šį projektą planuoja baigti iki 2030 metų, kuomet visoje „Vilniaus vandenų“ aptarnaujamoje zonoje vandens sunaudojimo duomenys bus fiksuojami tik išmaniųjų skaitiklių pagalba, nuotoliniu būdu.

Visi klientai apie jų namuose planuojamą apskaitos prietaiso keitimą bus informuojami asmeniškai.

Išmaniojo vandentiekio „Vilniaus vandenų“ aptarnaujamoje zonoje diegimas bus vykdomas etapais, pagal objektus, kuriuose yra pasibaigusi arba artimiausiu metu baigiasi mechaninių apskaitos prietaisų metrologinė patikra.

KAIP BENDROVĖ INFORMUOS KLIENTUS APIE ŠALTO VANDENS APSKAITOS PRIETAISO KEITIMĄ JO NAMUOSE?

Kiekvienas klientas apie šalto vandens apskaitos prietaiso keitimą (apie planuojamą keitimo datą) jo namuose bus informuotas asmeniškai, trumpąją SMS žinute ir / ar el. paštu. Taip pat informacija apie artėjančią šalto vandens apskaitos prietaiso keitimo datą bus prieinama daugiabučių namų laiptinių skelbimų lentose. Papildomai visa informacija apie vandens apskaitos prietaisų keitimus bus skelbiama bendrovės internetinėje svetainėje.

AR KLIENTAMS ŠALTO VANDENS APSKAITOS PRIETAISO KEITIMAS Į IŠMANŲJĮ (ULTRAGARSINĮ) SKAITIKLĮ KAINUOS?

Ne. Išmaniojo (ultragarsinio) skaitiklio pakeitimas visiems bendrovės klientams yra nemokamas.

AR ULTRAGARSINIO SKAITIKLIO ĮRENGIMAS PAKEIS ŠALTO VANDENS SUVARTOJIMO TARIFUS?

Investicijos derinamos su Valstybine energetikos reguliavimo tarnyba (VERT) ir ji nustatys kaip ir kada investicijos bus įtrauktos į tarifą.

KIEK LAIKO GALIOS IŠMANIEJI SKAITIKLIAI, KADA JUOS NUMATOMA KEISTI?

Geriamojo vandens apskaitos prietaisų metrologinį tinkamumą naudoti nustato Valstybinė metrologijos inspekcija. Metrologinė apskaitos prietaiso patikra butuose ir individualiuose namuose galioja 6 metus, įmonėse – 2 metus.

AR IŠMANIEJI SKAITIKLIAI SUVARTOJIMĄ FIKSUOS TIKSLIAI?

Ultragarsiniai šalto vandens skaitikliai yra sertifikuoti, atitinka visus Europos Sąjungos standartus ir yra itin tikslūs. Ultragarsinio skaitiklio naudojimo laikas yra 12 metų, todėl skaitiklio gamintojas užtikrina, jog visą šį laiką skaitiklis veiks tiksliai ir tinkamai.

AR KLIENTAI GALI ATSISAKYTI ULTRAGARSINIO (IŠMANIOJO) SKAITIKLIO DIEGIMO?

Bendrovės „Vilniaus vandenys“ klientai atsisakyti išmaniojo (ultragarsinio) šalto vandens apskaitos prietaiso diegimo savo namuose negali. Šalto vandens apskaitos prietaisas yra vandens tiekimo užtikrinimo elementas, priklausantis vandens tiekėjui, todėl vandens tiekėjas ir prisiima atsakomybę už sklandų prietaisų veikimą. Kada ir dėl kokių aplinkybių apskaitos prietaisas yra keičiamas – sprendžia vandens tiekėjas.

Mechaninių šalto vandens apskaitos prietaisų pakeitimas į išmaniuosius (ultragarsinius) apskaitos prietaisus padės bendrovei „Vilniaus vandenys“ užtikrinti ir pagerinti šalto vandens tiekimo paslaugas.

AR DIEGIANT IŠMANIUOSIUS (ULTRAGARSINIUS) SKAITIKLIUS GYVENTOJŲ NAMUOSE PASIKEIS SKAITIKLIO VIETA?

Išmaniųjų (ultragarsinių) skaitiklių fizinė vieta bus ta pati, kokia yra dabartinio šalto vandens skaitiklio vieta.

AR PATS KLIENTAS GALI ĮSIGYTI IŠMANŲJĮ (ULTRAGARSINĮ) SKAITIKLĮ IR JUO PAKEISTI SAVO NAMUOSE ESANTĮ MECHANINĮ ŠALTO VANDENS APSKAITOS PRIETAISĄ?

Ne, klientai patys nusipirkti išmanųjį (ultragarsinį) skaitiklį ir patys juo pakeisti savo namuose įrengtą mechaninį šalto vandens apskaitos prietaisą negali. Išmanusis (ultragarsinis) apskaitos prietaisas nupirktas individualiai rinkoje – neveiks.

AR IŠMANIEJI (ULTRAGARSINIAI) SKAITIKLIAI TURI ĮTAKOS ŽMOGAUS SVEIKATAI?

„Vilniaus vandenų“ diegiami išmanieji (ultragarsiniai) skaitikliai atitinka visus Europos Sąjungos nustatytus saugos standartus. Išmanieji (ultragarsiniai) skaitikliai nekelia grėsmės ar pavojaus žmonių sveikatai. 

AR IŠMANIOJO (ULTRAGARSINIO) SKAITIKLIO TINKAMAM VEIKIMUI YRA REIKALINGAS INTERNETO RYŠYS NAMUOSE?

Ne, tinkamam ir tiksliam išmaniojo (ultragarsinio) skaitiklio veikimui interneto ryšys (ar kiti papildomi ryšio ar jo įrangos sprendimai) namuose nėra reikalingas.

AR KLIENTŲ NAMUOSE ĮDIEGUS IŠMANŲJĮ (ULTRAGARSINĮ) SKAITIKLĮ KLIENTAMS PASIKEIS ŠIUO METU GAUNAMŲ SĄSKAITŲ UŠ SUVARTOTĄ ŠALTĄ VANDENĮ TVARKA?

Klientams įdiegus išmanųjį (ultragarsinį) šalto vandens skaitiklį pasikeis tik suvartoto šalto vandens kiekio deklaravimo tvarka – to daryti (deklaruoti šalto vandens suvartojimo rodmenų) klientams nebereikės, nes jų namuose suvartotas šaltas vandens kiekis bus nuskaitytas ir užfiksuotas nuotoliniu būdu. Visa kita liks kaip ir iki šiol: klientai ir toliau (kaip ir įprasta) kiekvieną mėnesį gaus sąskaitą už praėjusį mėnesį suvartotą šalto vandens kiekį.

AR ĮDIEGUS IŠMANŲJĮ (ULTRAGARSINĮ) SKAITIKLĮ KLIENTAI GALĖS UŽ SUNAUDOTĄ ŠALTĄ VANDENĮ ATSISKAITYTI PAGAL TAIKOMĄ VIDUTINĮ SAVIVALDYBĖJE SUVARTOJAMO GERIAMOJO VANDENS KIEKĮ?

Ne, įdiegus išmanųjį (ultragarsinį) skaitiklį gyventojų namuose suvartoto šalto vandens rodmenys bus nuskaitomi nuotoliniu būdu ir fiksuos realų to mėnesio šalto vandens suvartojimą. Vidutinio geriamojo vandens kiekio suvartojimo*, įdiegus išmanųjį (ultragarsinį) skaitiklį – nebeliks.

*Apskaitos prietaisų neturintiems klientams suvartoto geriamojo vandens ir nuotekų kiekis m³ skaičiuojamas taikant vidutinį savivaldybėje suvartojamo geriamojo vandens kiekį.

AR BENDROVĖ „VILNIAUS VANDENYS“ PRIIMA KLIENTŲ PRAŠYMUS DĖL PRIORITETINE TVARKA JŲ NAMUOSE DIEGIAMŲ IŠMANIŲJŲ (ULTRAGARSINIŲ) SKAITIKLIŲ?

Ne, bendrovė nepriima išankstinių klientų prašymų dėl greitesnio išmaniojo (ultragarsinio) skaitiklio įrengimo jų namuose. Išmanieji (ultragarsiniai) skaitikliai gyventojų namuose bus diegiami pagal bendrovėje patvirtintą tvarką.

AR GYVENTOJŲ NAMUOSE ĮDIEGUS IŠMANŲJĮ (ULTRAGARSINĮ) SKAITIKLĮ GYVENTOJAMS REIKS DEKLARUOTI ŠALTO VANDENS SUVARTOJIMO RODMENIS?

Ne, gyventojų namuose įdiegus išmanųjį (ultragarsinį) šalto vandens skaitiklį deklaruoti šalto vandens suvartojimo rodmenis gyventojams nebereikės. Suvartotas šalto vandens kiekis bus perduodamas nuotoliniu būdu iš išmaniojo (ultragarsinio) apskaitos prietaiso tiesiai į vandens tiekėjo valdomas duomenų sistemas.

KAIP VEIKIA IŠMANIEJI (ULTRAGARSINIAI) SKAITIKLIAI?

Išmanusis (ultragarsinis) apskaitos prietaisas fiksuoja ir perduoda duomenis saugiu, šifruojamu ir patikimu ryšiu. Duomenys iš išmanaus skaitiklio keliauja į duomenų centrą. Čia jie saugiai apdorojami ir saugiai perduodami tiekėjui (šiuo atveju – vandens tiekimo bendrovei „Vilniaus vandenys“).

KAIP YRA UŽTIKRINAMI IŠMANIŲJŲ (ULTRAGARSINIŲ) SKAITIKLIŲ PERDUODAMŲ / SURENKAMŲ DUOMENŲ SAUGUMO REIKALAVIMAI?

Bendrovė „Vilniaus vandenys“ asmens duomenis ultragarsinės apskaitos procese tvarko laikydamasi asmens duomenų apsaugą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimų. Bendrovė imasi visų reikiamų techninių ir organizacinių priemonių siekiant užtikrinti tiek asmens duomenų tvarkymo teisėtumą, tiek jų saugumą, todėl ultragarsinės apskaitos sistemos kuriamos / diegiamos laikantis galiojančių asmens duomenų apsaugos standartų, Valstybinės asmens duomenų apsaugos inspekcijos gairių bei rekomendacijų. Daugiau informacijos apie bendrovės tvarkomus duomenis galite rasti ČIA. čia.

KODĖL IŠMANUSIS (ULTRAGARSINIS) SKAITIKLIS MANO NAMUOSE BUVO ĮRENGTAS „AUKŠTYN KOJOMIS“?

Išmanieji (ultragarsiniai) skaitikliai yra montuojami atsižvelgiant į vandens tėkmę,t. y. jei vandens padavimo kryptis yra iš viršaus, tai skaitiklis yra pastatomas atsižvelgiant į ant skaitiklio korpuso atvaizduotą rodyklę, kuri rodo vandens tekėjimo kryptį. Gyventojams dėl šios priežasties gali susidaryti neteisingas įspūdis, kad išmanusis (ultragarsinis) skaitiklis sumontuotas atvirkščiai. Taip gali atrodyti ir dėl skaitiklio gaminimo konstrukcijos (išmaniojo skaitiklio ciferblatas nesisuka, kaip prieš tai buvusių mechaninių apskaitos prietaisų), tačiau patikiname, kad vanduo apskaitomas ir  apskaitai duomenys yra teikiami teisingai.

KOMUNIKACIJA APIE PROJEKTĄ

KOMUNIKACIJA APIE PROJEKTĄ

2022 12 02

Didžiausia Lietuvoje vandentvarkos bendrovė „Vilniaus vandenys“ skelbia pradedanti naują išmanaus vandentiekio sostinėje diegimo etapą, kurio metu vilniečių namuose mechaniniai šalto vandens skaitikliai bus keičiami išmaniaisiais įrenginiais. Skaitiklių keitimą gyventojų namuose bendrovė ketina pradėti jau nuo kitos savaitės, o visoje aptarnaujamoje zonoje vandens skaitiklius planuoja pakeisti iki 2030 metų.

2022 08 09

Vilniuje užbaigtas pirmasis išmanaus vandentiekio diegimo etapas ir dar šiemet išmanieji vandens skaitikliai pasieks sostinės gyventojų namus. Galutinai įdiegus pirmąjį tokį regione išmanųjį vandentiekį, gyventojams nebereikės patiems fiksuoti ir deklaruoti vandens skaitiklių rodmenų, o nauja sistema didžiausiai vandentvarkos bendrovei „Vilniaus vandenys“ leis sutaupyti 1 mln. eurų kasmet.

2021 11 22

Didžiausia Lietuvoje vandentvarkos bendrovė „Vilniaus vandenys“, kurianti išmanųjį vandentiekį, priartėjo prie pirmojo darbų etapo pabaigos. Jau įdiegta daugiau nei 7 700 vnt. išmaniųjų nuotolinio nuskaitymo skaitiklių. Pirmasis toks projektas Baltijos šalių ir Lenkijos regione netolimoje ateityje suteiks galimybę bendrovei vandens apskaitą vykdyti tik nuotoliniu būdu, o gyventojams nebereikės patiems nurašinėti ir deklaruoti vandens skaitiklių rodmenų. Išmanusis vandentiekis – tai vienas didžiausių bendrovės sparčiai vystomų veiklos skaitmenizavimo projektų.

2021 06 17

Vandentiekis tampa vis išmanesnis. Bendrovė „Vilniaus vandenys“ jau įdiegė beveik 7 000 išmaniųjų nuotolinio nuskaitymo skaitiklių ir artimoje ateityje planuoja vandens apskaitą vykdyti tik nuotoliniu būdu. Tai reiškia, kad ir gyventojams jau greitai nebereikės patiems nurašinėti ir deklaruoti vandens skaitiklių rodmenų. 

2021 04 21

Didžiausia Lietuvoje vandentvarkos bendrovė „Vilniaus vandenys“, kurianti išmanųjį vandentiekį, artėja prie pirmojo etapo darbų pabaigos. Jau įdiegta daugiau nei 6 300 vnt. išmaniųjų nuotolinio nuskaitymo skaitiklių šuliniuose ir daugiabučių pastatų įvaduose.