Bendra informacija

„Vilniaus vandenys“ yra didžiausia Lietuvoje vandentvarkos bendrovė, eksploatuojanti ne tik Vilniaus miesto, bet ir Šalčininkų, Švenčionių ir Vilniaus rajonų vandentiekio bei nuotekų tinklus. Bendrovė tiekia geriamąjį vandenį ir tvarko nuotekas apie 250 tūkst. klientų. „Vilniaus vandenys“ tiekia tik požeminį vandenį iš giluminių gręžinių, kurių gylis 40-180 m. Bendrovė patiekia apie 90 tūkst. m³ vandens per parą ir surenka bei išvalo apie 115,5 tūkst. m³ nuotekų per parą, vandens vamzdynų ilgis  1636,4 km, o nuotekų vamzdynai siekia apie 1123 km. Vandens kokybę tikrina ir kontroliuoja geriamojo vandens laboratorija, o išvalytas nuotekas  nuotekų laboratorija. 


Pagrindiniai „Vilniaus vandenų“  tikslai patikimai tiekti klientams vandenį, kurio kokybė visiškai atitiktų Lietuvos higienos normų HN 24:2017 „Geriamojo vandens saugos ir kokybės reikalavimus“, o išvalytos nuotekos atitiktų aplinkosaugos reikalavimus nuotekoms tvarkyti, teikti aukštos kokybės paslaugas, kurios tenkintų klientų poreikius, ir būtų užtikrintas aplinkos apsaugos vadybos ir kokybės vadybos standartų ISO 14001 ir ISO 9001 reikalavimų vykdymas. 2005 m. Baltijos jūros aplinkos apsaugos komisijos šalių delegacijų vadovai išbraukė Vilnių iš Baltijos jūros teršėjų sąrašo. 2005 m. bendrovei suteiktas nacionalinis kokybės prizas už aukštą bendrovės vadybos kokybę.  

UAB „Vilniaus vandenys“  akcijos priklauso 4 akcininkams: Vilniaus miesto, Vilniaus rajono, Švenčionių rajono bei Šalčininkų rajono savivaldybėms. Bendrovės valdymo struktūrą sudaro visuotinis akcininkų susirinkimas, stebėtojų taryba, valdyba ir administracijos vadovas. Bendrovės akcininkai  miesto ir rajonų savivaldybės, tiesiogiai dalyvauja įmonės valdyme į visuotinį akcininkų susirinkimą, stebėtojų tarybą ir valdybą deleguodami savo atstovus. 

„Vilniaus vandenyse“ įdiegta aplinkos apsaugos ir kokybės vadybos sistema, atitinkanti LST EN ISO 14001 ir LST EN ISO 9001 standartų reikalavimus. Tai rodo, kad bendrovės veiklos poveikis aplinkai  nustatytas ir valdomas, jos veikla atitinka teisinius ir kitus aplinkos apsaugos reikalavimus, o integruota kokybės vadybos sistema užtikrina gerą paslaugų teikimą kontroliuodama kiekvieno padalinio veiklą ir tiksliai apibrėždama atsakomybes. Aplinkos apsaugos vadybos ir kokybės vadybos sistemos įgyvendinamos procesais, kurie nustatyti padalinių darbo specifikos principu, užtikrinant efektyvų jų veikimą, stebėjimą ir valdymą. Kiekvienas procesas planuojamas bei kontroliuojamas nuolat atsižvelgiant į klientų poreikius. Visi bendrovės technologiniai procesai kompiuterizuoti. 

Technologinių procesų kontrolės ir valdymo sistemą sudaro į bendrą kompiuterinį tinklą sujungti vandentiekio objektuose sumontuoti programuojami valdikliai, kuriais surinkta informacija pateikiama centrinei ir vietinėms dispečerinėms. Dispečeriai kompiuterių monitoriuose gali stebėti vandentiekio ir nuotekų objektų technologinį procesą, technologinių parametrų ir signalų pokyčius, valdo technologinę įrangą, formuojamos atskirų objektų darbo ataskaitos. Kompiuterizuota technologinių procesų kontrolės ir valdymo sistema centrinei dispečerinei pateikiami slėgiai miesto vandentiekio tinkle, vandentiekio stočių rezervuarų lygiai, tiekiamo vandens debitai ir slėgiai, duomenys apie vandentiekio stočių technologinės įrangos būklę, kiti parametrai, apibūdinantys vandentiekio ir nuotekų stočių darbą. Ši sistema užtikrina nepriekaištingą technologinių procesų kontrolę ir visą bendrovės darbą.