Darbo užmokestis

Vidutinis mėnesio darbo užmokestis neatskaičius mokesčių (Eur)
20172018 metų darbo užmokestis pateiktas neindeksuotas, todėl informacija negali būti lyginama su 2019 m.

2017 m.
2018 m. 
2019 m.
Administracijos vadovai  4285 4583 5775
Vidurinio lygmens vadovai
1967 2221 3166
Vyresnieji specialistai 1372 1585 2191
Specialistai 970 1036 1463
Darbininkai 819 794 1168

Didžiąją darbuotojų atlygio dalį sudaro bazinis atlyginimas. Kitą dalį sudaro kintama atlygio dalis, priklausanti nuo darbuotojui iškeltų individualių veiklos tikslų, o vadovams – dar ir nuo bendrų įmonei iškeltų tikslų pasiekimo.

2017 metų pradžioje įmonėje buvo įdiegta veiklos valdymo sistema ir patvirtinta kintamos atlygio dalies tvarka, kuri numato, jog nustatytus metinius tikslus pasiekusiems darbuotojams yra mokami metiniai atlygio priedai. Kintamo atlygio dydis priklauso nuo konkrečios pareigybės atsakomybės, savarankiškumo lygio ir sprendimų priėmimo laisvės, bei daromos įtakos bendrovės rezultatams. Specialistams šie priedai siekia 10 proc. metinio atlygio, vadovams – nuo 15 iki 30 procentų.
 
Nuo 2018 m. liepos 24 dienos generalinio direktoriaus pastovi atlygio dalis per mėnesį neatskaičius mokesčių – 4200 Eur. Taip pat generaliniam direktoriui mokama iki 50 proc. kintamoji mėnesio darbo užmokesčio dalis, kurios dydis priklauso nuo patvirtintų metinių įmonės tikslų įgyvendinimo ir kuri nustatoma metams į priekį, patvirtinus finansinių ataskaitų rinkinius. Nuo 2019 m. sausio 1 dienos po mokesčių reformos generaliniam direktoriui mokama 5414 Eur per mėnesį pastovi atlyginimo dalis, neatskaičius mokesčių.

Administracijos vadovai – generalinis direktorius ir tarnybų direktoriai.  
Vidurinio lygmens vadovai – tai darbuotojų kategorija, kurią sudaro bendrovės departamentų, skyrių ir grupių vadovai.  
Vyresnieji specialistai – darbuotojų kategorija, kurią sudaro aukštos kvalifikacijos darbuotojai, puikiai išmanantys savo darbo specifiką ir turintys priskirtą darbuotojų (specialistų ar darbininkų) grupę.  
Specialistai – darbuotojų kategorija, kurią sudaro gerai žinantys savo veiklą, sritį darbuotojai, esantys kurios nors specialybės atstovai.  
Darbininkai – darbuotojų kategorija, vykdanti kitų nurodytus darbus, priimanti sprendimus tik dėl savo atliekamo darbo.