Darbo užmokestis

Vidutinis mėnesinis paskirtasis (numatytasis) darbuotojų atlyginimas neatskaičius mokesčių (Eur)

2017
I ketv.
2017  
II ketv.*
2017  
III ketv.
2017 
IV ketv.
2018  
I ketv.
2018 
II ketv.*
2018
III ketv.
Administracijos vadovai  4111
697441384120418475884750
Vidurinio lygmens vadovai
1753 
230919511904191231262082
Vyresnieji specialistai 1206
152013531339139419291493
Specialistai887
11069249289551199994
Darbininkai744
919780765758779777
* Įmonės darbuotojams buvo išmokėta kintama atlygio dalis už praėjusių metų veiklos rezultatus. 
  

Nuo 2016 m. sausio 11 dienos dirbančio įmonės generalinio direktoriaus atlyginimas neatskaičius mokesčių yra 5500 Eur. Nuo 2017 m. liepos 24 dienos - 4200 EUR per mėnesį pastovi atlygio dalis, neatskaičius mokesčių. Taip pat, generaliniam direktoriui mokama iki 50% kintamoji mėnesio darbo užmokesčio dalis, kurios dydis priklauso nuo patvirtintų metinių įmonės tikslų įgyvendinimo ir kuri nustatoma metams į priekį, patvirtinus finansinių ataskaitų rinkinius.

Didžiąją darbuotojų atlygio dalį sudaro bazinis atlyginimas. Kitą dalį sudaro kintama atlygio dalis, priklausanti nuo darbuotojui iškeltų individualių veiklos tikslų, o vadovams – dar ir nuo bendrų įmonei iškeltų tikslų pasiekimo. 

2017 metų pradžioje įmonėje buvo įdiegta veiklos valdymo sistema ir patvirtinta kintamos atlygio dalies tvarka, kuri numato, jog nustatytus metinius tikslus pasiekusiems darbuotojams yra mokami metiniai atlygio priedai. Kintamo atlygio dydis priklauso nuo konkrečios pareigybės atsakomybės, savarankiškumo lygio ir sprendimų priėmimo laisvės, bei daromos įtakos bendrovės rezultatams. Specialistams šie priedai siekia 10 proc. metinio atlygio, vadovams - nuo 15 iki 30 procentų. 

Administracijos vadovai – generalinis direktorius ir tarnybų direktoriai.  
Vidurinio lygmens vadovai – tai darbuotojų kategorija, kurią sudaro bendrovės departamentų, skyrių ir grupių vadovai.  
Vyresnieji specialistai – darbuotojų kategorija, kurią sudaro aukštos kvalifikacijos darbuotojai, puikiai išmanantys savo darbo specifiką ir turintys priskirtą darbuotojų (specialistų ar darbininkų) grupę.  
Specialistai – darbuotojų kategorija, kurią sudaro gerai žinantys savo veiklą, sritį darbuotojai, esantys kurios nors specialybės atstovai.  
Darbininkai – darbuotojų kategorija, vykdanti kitų nurodytus darbus, priimanti sprendimus tik dėl savo atliekamo darbo.