Darbo užmokestis

Vidutinis mėnesio darbo užmokestis neatskaičius mokesčių (Eur)

2019 m.2020 m. I ketv.2020 m. II ketv.
Pareigybių grupėDarbuotojų skaičiusVidutinis darbo užmokestis Darbuotojų skaičiusVidutinis darbo užmokestisDarbuotojų skaičiusVidutinis darbo užmokestis*
Administracijos vadovai  557755564358914
Vidurinio lygmens vadovai
373166373033384795
Vyresnieji specialistai 772191762089773078
Specialistai 260146326514152631929
Darbininkai 310116830611603041486

* Priskaityta kintama atlygio dalis už 2019 m. pasiektus tikslus. 

Didžiąją darbuotojų atlygio dalį sudaro bazinis atlyginimas. Kitą dalį sudaro kintama atlygio dalis, priklausanti nuo darbuotojui iškeltų individualių veiklos tikslų, o vadovams – dar ir nuo bendrų įmonei iškeltų tikslų pasiekimo.

2017 metų pradžioje įmonėje buvo įdiegta veiklos valdymo sistema ir patvirtinta kintamos atlygio dalies tvarka, kuri numato, jog nustatytus metinius tikslus pasiekusiems darbuotojams yra mokami metiniai atlygio priedai. Kintamo atlygio dydis priklauso nuo konkrečios pareigybės atsakomybės, savarankiškumo lygio ir sprendimų priėmimo laisvės bei daromos įtakos bendrovės rezultatams. Specialistams šie priedai siekia 10 proc. metinio atlygio, vadovams – nuo 15 iki 30 procentų.
 
Generaliniam direktoriui nuo 2019 m. sausio 1 d. (po mokesčių reformos) mokama 5414 eurų per mėnesį pastovi atlyginimo dalis, neatskaičius mokesčių. Taip pat generaliniam direktoriui mokama 50 proc. kintamoji mėnesio darbo užmokesčio dalis nuo pastovios dalies, kuri priklauso nuo patvirtintų metinių įmonės tikslų įgyvendinimo ir kuri nustatoma metams į priekį, patvirtinus finansinių ataskaitų rinkinius už praėjusius ataskaitinius metus.

Bendrovėje skiriamos pareigybių grupės:

Administracijos vadovai – generalinis direktorius ir tarnybų direktoriai.  
Vidurinio lygmens vadovai – darbuotojų kategorija, kurią sudaro bendrovės departamentų, skyrių ir grupių vadovai.  
Vyresnieji specialistai – darbuotojų kategorija, kurią sudaro aukštos kvalifikacijos darbuotojai, puikiai išmanantys savo darbo specifiką ir turintys priskirtą darbuotojų (specialistų ar darbininkų) grupę.  
Specialistai – darbuotojų kategorija, kurią sudaro gerai žinantys savo veiklą, sritį darbuotojai, esantys kurios nors specialybės atstovai.  
Darbininkai – darbuotojų kategorija, vykdanti kitų nurodytus darbus, priimanti sprendimus tik dėl savo atliekamo darbo.