Valdymas

Pagal bendrovės įstatus, bendrovės valdymo organai yra visuotinis akcininkų susirinkimas, kolegialus valdymo organas – valdyba ir vienasmenis valdymo organas – bendrovės vadovas.

 

Visuotinis akcininkų susirinkimas

 

Bendrovės visuotinis akcininkų susirinkimas yra aukščiausias bendrovės valdymo organas, kurį sudaro Vilniaus miesto (2019 m. gruodžio 31 d. valdoma nuosavybės dalis – 94,3101 proc.), Vilniaus rajono (2,2947 proc.), Švenčionių rajono (2,0335 proc.) ir Šalčininkų rajono (1,3617 proc.) savivaldybės deleguoti atstovai. 

Visuotinis akcininkų susirinkimas turi išimtinę teisę rinkti ir atšaukti jai pavaldaus organo narius. 

 

Bendrovės valdyba

 

Bendrovės valdybą sudaro 7 nariai, kuriuos renka visuotinis akcininkų susirinkimas 4 metams. Valdyba iš savo narių renka valdybos pirmininką.

Valdybos patvirtintos tvarkos:

AUDITO KOMITETO VEIKLOS NUOSTATAI

VALDYBOS DARBO REGLAMENTAS

VALDYBOS SAVO VEIKLOS VERTINIMO GAIRĖS

DIVIDENDŲ POLITIKA

RIZIKŲ VALDYMO POLITIKA

DARBUOTOJŲ SAUGOS IR SVEIKATOS: NULINĖS TOLERANCIJOS NELAIMINGIEMS ATSITIKIMAMS DARBE, POLITIKA

SANDORIŲ SU SUSIJUSIOMIS ŠALIMIS VALDYMO POLITIKA

Korupcijos prevencijos politika

Socialinės atsakomybės politika

ATITIKTIES UŽTIKRINIMO POLITIKA

 

2019 m. gruodžio 6 d. visuotinis akcininkų susirinkimas patvirtino naują valdybą, kurią sudaro:  

ABuzinskas_SmallFile_20.jpg

Adomas Bužinskas

Valdybos pirmininkas

LinkedIn.png LinkedIn

 Kitos pareigos:

 • Vilniaus miesto savivaldybė, administracijos direktoriaus pavaduotojas
 • AB „Vilniaus šilumos tinklai“, valdybos pirmininkas
 • VŠĮ KK Statyba, valdybos narys
 • Krašto apsaugos savanorių pajėgos, vyr. eilinis
Išsilavinimas:

 • Vilniaus universitetas, politikos mokslai, bakalauro laipsnis
 • Baltic Institute of Corporate Governance, valdybos nario mokymai (sertifikatas) 
JPetrauskiene_SmallFile_6.jpg

Jurgita Petrauskienė

Nepriklausoma valdybos narė

LinkedIn.png LinkedIn 

Kitos pareigos:

 • Laisvai samdoma vadybos ir lyderystės ekspertė
 • Vilniaus atliekų sistemos administratorius (VASA), valdybos narė
 • AS Eco Baltia, stebėtojų valdybos narė
   Išsilavinimas:

   • Vilniaus Gedimino technikos universitetas, verslas ir vadyba, bakalauro laipsnis 
   • Vilniaus Gedimino technikos universitetas, verslas ir administravimas, magistro laipsnis 

   RSerenas_smallFile_1.jpg

   Robertas Šerėnas

   Nepriklausomas valdybos narys 

   Kitos pareigos:

   • UAB LEANERS, direktorius / partneris
   • Tarptautinis konsultantas organizacijų valdymo klausimais
    Išsilavinimas:

    • Vilniaus Gedimino technikos universitetas, vadyba, bakalauro laipsnis
    • Vilniaus Gedimino technikos universitetas, vadyba ir verslo administravimas, magistro laipsnis 
    • International Consortium for Agile (ICAgile), Agile sertifikuotas specialistas
    RAmbrazevicius_SmallFile_2.jpg

    Rytis Ambrazevičius

    Nepriklausomas valdybos narys 

    Kitos pareigos:

    • Asociacija Baltic Institute of Corporate Governance, prezidentas
    • The European Confederation of Directors' Associations (ecoDa), valdybos narys  
     Išsilavinimas:

     • Kauno technologijos universitetas, energetikos inžinerija, bakalauro laipsnis 
     • Vilniaus universiteto Tarptautinio verslo mokykla, verslo administravimas, tarptautinė prekyba, marketingas, magistro laipsnis
     • Baltic Institute of Corporate Governance, valdybos nario mokymai (sertifikatas)
     • Baltic Institute of Corporate Governance, valdybos pirmininko mokymai (sertifikatas)
     • Swiss Board School, University of St Gallen, veiksmingas tarptautinių kompanijų ir organizacijų vadovavimas ir kontrolė
     EVoroneckas_smallFile_27.jpg

     Edvardas Varoneckas

     Valdybos narys

      

     Kitos pareigos:

     • Vilniaus miesto savivaldybė, administracijos Teisės grupės vadovas
     • UAB „Vilniaus vystymo kompanija“, valdybos narys
     • AB „Vilniaus šilumos tinklai“, valdybos narys
     Išsilavinimas:

     • Vilniaus universitetas, teisė, magistro laipsnis
     LJoffe_SmallFile_4.jpg

     Laura Joffė

     Nepriklausoma valdybos narė

     LinkedIn.png LinkedIn 

     Kitos pareigos:

     • VĮ Lietuvos oro uostai, vykdomoji direktorė
       Išsilavinimas:

       • Kauno technologijos universitetas, tarptautinis verslas, bakalauro laipsnis
       • Kauno technologijos universitetas, tarptautinė ekonomika, magistro laipsnis 
       • ISM Vadybos ir ekonomikos universitetas, vadovų magistratūra 
       MRomanovski_smallFile_24.jpg

       Miroslav Romanovski

       Valdybos narys


        

       Kitos pareigos:

       • Vilniaus rajono savivaldybė, administracijos Vietinio ūkio skyriaus vedėjas

       Audito komitetas

        

       2018 m. kovo 8 d. įsteigtas audito komitetas, kuris veikia kaip patariamasis valdybos organas. Audito komitetą sudaro 3 nariai.

       2019 m. gruodžio 13 d. bendrovės valdyba patvirtino naują audito komitetą, kurį sudaro:

       RAmbrazevicius_SmallFile_2.jpg

       Rytis Ambrazevičius

       Audito komiteto pirmininkas 

       JPetrauskiene_SmallFile_6.jpg

       Jurgita Petrauskienė

       Audito komiteto narė

       LinkedIn.png LinkedIn 

       LJoffe_SmallFile_4.jpg

       Laura Joffė

       Audito komiteto narė

       LinkedIn.png LinkedIn 

        


       Bendrovės vadovai

        

       Bendrovės vadovas – generalinis direktorius, vienasmenis bendrovės valdymo organas, kurį renka, atšaukia ir atleidžia iš pareigų bendrovės valdyba. 

       2018 m. liepos 20 d. bendrovės valdybos sprendimu generaliniu direktoriumi paskirtas atvirą konkursą laimėjęs Marius Švaikauskas. Eiti šias pareigas Marius Švaikauskas pradėjo 2018 m. liepos 24 d.

       Generaliniam direktoriui tiesiogiai pavaldūs tarnybų ir skyrių vadovai.

       MŠvaikauskas_smallFile_22.jpg

       Marius Švaikauskas

       Generalinis direktorius

       LinkedIn.png LinkedIn 

       TKazlauskas_SmallFile_9.jpg

       Tadas Kazlauskas

       Gamybos tarnybos direktorius

       LinkedIn.png LinkedIn 

       SSavickas_SmallFile_11.jpg

       Saulius Savickas

       Klientų aptarnavimo tarnybos direktorius

       LinkedIn.png LinkedIn  


       Gintaras Samuolis

       Veiklos planavimo ir finansų tarnybos direktorius

       LinkedIn.png LinkedIn   


       Egidijus Anulis

       Veiklos organizavimo tarnybos direktorius

       LinkedIn.png LinkedIn   

       Smalske_300x200px.jpg

       Renata Saulytė-Smalskė

       Komunikacijos skyriaus vadovė

       LinkedIn.png LinkedIn   


       Jolita Česonienė

       Vidaus audito skyriaus vadovė

       LinkedIn.png LinkedIn