Didžiausia šalyje vandentvarkos bendrovė „Vilniaus vandenys“ ne tik tiekia vandenį bei tvarko nuotekas, bet siūlo klientų poreikius atitinkančias, kokybiškas papildomas paslaugas.


PRISIJUNGIMAS PRIE TINKLŲ

VANDENS IR NUOTEKŲ VEŽIMAS

PAPILDOMOS PASLAUGOS TINKLUOSE/REMONTAS

LABORATONIAI TYRIMAI

SKAITIKLIAI

LAIKINAS ATJUNGIMAS/PRIJUNGIMAS

VANDENS ĮRANGOS NUOMA

Prašymą dėl papildomos paslaugos teikimo kviečiame pateikti el. paštu info@vv.lt, skambinant tel. 19118 arba kreipiantis į artimiausią Klientų aptarnavimo skyrių.