PASLAUGOS APRAŠYMAS
Atliekamas nuotekų, paviršinio vandens, dumblo ar dirvožemio tyrimas, pateikiami tiriamų rodiklių duomenys (tyrimo rezultatų protokolas).

KADA TEIKIAMA?
Klientai, norintys ištirti nuotekas,  paviršinį vandenį, dumblą ar dirvožemį, gali pristatyti nuotekų, paviršinio vandens, dumblo ar dirvožemio mėginį į laboratoriją.

KAM TEIKIAMA?
Visiems fiziniams ar juridiniams asmenims, nepriklausomai, ar jie yra „Vilniaus vandenų“ klientai.

PASLAUGOS UŽSAKYMAS
Tai yra vienkartinė paslauga, kuri užsakoma raštu užpildant UŽSAKYMO FORMĄ arba užpildžius žemiau esančią formą.
Jeigu klientas pristato nuotekų, paviršinio vandens, dumblo ar dirvožemio mėginį, tuomet mėginys turi būti pateiktas į laboratoriją adresu Titnago g. 74, Vilnius. Mėginiai į laboratoriją tyrimams priimami: pirmadienį–ketvirtadienį nuo 7.30 iki 14 val. Užsakymo forma bus pildoma pristačius mėginį.
PASTABA: Jei klientai nėra įsitikinę, kokius nuotekų, paviršinio vandens, dumblo ar dirvožemio rodiklius jiems reikia ištirti, telefonu 19118 galima pateikti poreikį konsultacijai su laboratorijos darbuotoju arba pasitarti dėl tiriamų rodiklių galima pačioje laboratorijoje.

PASLAUGOS EIGA
Jeigu klientas pristato nuotekų, paviršinio vandens, dumblo ar dirvožemio mėginį į laboratoriją, tuomet mėginiai turi atitikti reikalavimus:
• Nuotekų ir paviršinio vandens tyrimams reikia 1–3 l mėginio švarioje stiklinėje ar plastikinėje taroje (kuo daugiau tyrimų atliekama, tuo daugiau reikia mėginio).
• Naftos tyrimams reikia apie 1 l mėginio stiklinėje taroje.
• Dumblo, dirvožemio tyrimams reikia apie 300 g mėginio bet kokioje švarioje taroje.
Tyrimo rezultatų protokolas klientui bus pateiktas el. paštu / paštu arba atsiimant laboratorijoje.

PAPILDOMA BENDRA INFORMACIJA
Tyrimų atlikimo trukmė paprastai svyruoja nuo 3 iki 10 darbo dienų. Kai kurie tyrimai gali trukti nuo 14 iki 20 darbo dienų (pvz., kai tiriami riebalai, nafta, metalai).

APMOKĖJIMAS UŽ PASLAUGĄ
Po paslaugos suteikimo klientui išrašoma ir pateikiama PVM sąskaita faktūra apmokėjimui už paslaugą pagal galiojančius tarifus.

KAINA

Paslaugaeur/vnt. su PVM
Kvapo nustatymas organoleptiškai4,50
Skaidrumo nustatymas su šriftu4,50
Spalvos nustatymas organoleptiškai4,50
PH nustatymas potenciometriniu metodu5,00
Šarmingumo nustatymas titrimetriškai7,00
Chloridų nustatymas titrimetriškai7,50
Anijoninių paviršiaus aktyvių medž. nustatymas12,50
Naftos angliavandenilių indeksas (dujų chromatografija)50,00
Riebalų analizė22,00
Bichromatinė oksidacija (ChDScr)12,00
Permanganato indekso nustatymas10,00
Biocheminis deguonies suvartojimas (BDS7)13,00
Ištirpusio deguonies nustatymas elektometriniu metodu5,00
Skendinčių medžiagų nustatymas9,00
Sausos liekanos nustatymas7,00
Sausos liekanos organinės dalies nustatymas7,00
Bendrojo fosforo analizė fotometriniu metodu10,00
Fosfatų analizė fotometriniu metodu7,50
Bendrojo azoto analizė Kjeldalio metodu17,00
Bendrojo azoto analizė oksidacinio mineralinimo peroksodisulfatu metodu (paviršiniam vandeniui)13,00
Amonio jonų analizė fotometriniu metodu7,00
Nitritų analizė fotometriniu metodu8,00
Nitratų analizė fotometriniu metodu9,00
Nuotekų mėginių mineralizavimas (metalų nustatymui)16,00
Dumblo mėginių mineralizavimas (metalų nustatymui) 16,00
Mėginio ištraukos paruošimas bendrojo fosforo ir azoto nustatymui dumble21,00
Bendrojo azoto analizė dumble Kjeldalio metodu (be ištr. paruoš. dumble)14,00
Bendrojo fosforo analizė dumble fotometriniu metodu (be ištr. paruoš. dumble)9,00
Varis14,50
Švinas14,50
Cinkas14,50
Nikelis14,50
Chromas14,50
Kadmis14,50
Vanadis14,50
Aliuminis14,50
Arsenas14,50
Gyvsidabrio nustatymo AAS20,00

Prašymą dėl papildomos paslaugos teikimo kviečiame pateikti el. paštu info@vv.lt, skambinant tel. 19118, kreipiantis į artimiausią Klientų aptarnavimo skyrių arba užpildžius žemiau esančią formą.

  UŽKLAUSA


  Vardas ir pavardė / įmonės pavadinimas
  El.pašto adresas
  Kontaktinis tel.nr:
  Objekto adresas, kuriam bus atliekama paslauga:
  Papildoma informacija: