PASLAUGOS APRAŠYMAS
Atliekamas geriamojo vandens mėginio paėmimas  ir / arba tyrimas, pateikiami tiriamų rodiklių duomenys (tyrimo rezultatų protokolas).

KADA TEIKIAMA?
Klientai, (fiziniai ar juridiniai asmenys), norintys ištirti geriamąjį vandenį (sužinoti geriamojo vandens iš šulinio, gręžinio, šaltinio kokybę ir kt.), gali patys pristatyti vandens mėginį į laboratoriją arba išsikviesti „Vilniaus vandenų“  (toliau  Bendrovė) atstovą, kuris paims mėginį vietoje, Bendrovės licencijuojamoje zonoje*.
*  VALSTYBINĖS ENERGETIKOS REGULIAVIMO TARYBOS NUTARIMAS „DĖL UAB „VILNIAUS VANDENYS“ IŠDUOTOS GERIAMOJO VANDENS TIEKIMO IR NUOTEKŲ TVARKYMO LICENCIJOS   (Nuorodoje UAB „Vilniaus vandenys“ 24 punktas).

KAM TEIKIAMA?
Visiems fiziniams ar juridiniams asmenims, nepriklausomai ar jie yra Bendrovės klientai.

PASLAUGOS UŽSAKYMAS
Tai yra vienkartinė mokama paslauga, kuri užsakoma per SAVITARNĄ, raštu užpildant UŽSAKYMO FORMĄ arba užpildžius užklausos formą puslapio apačioje.

Jeigu klientas pats pristato vandens mėginį, tuomet vandens mėginys turi būti pristatytas į laboratoriją Maironio g. 12, Vilnius. Mėginiai į laboratoriją tyrimams priimami: pirmadienį–ketvirtadienį nuo 7.30 iki 15 val., penktadienį* nuo 7.30 iki 12 val.(*išskyrus mėginius mikrobiologiniams tyrimams penktadieniais ir valstybinių švenčių išvakarėse nepriimami). Užsakymo forma bus pildoma pristačius mėginį.
Jeigu klientas pageidauja, kad Bendrovės atstovas paimtų vandens mėginį (mokama paslauga), tuomet klientas laisvos formos prašymą pateikia: el. paštu info@vv.lt, telefonu 19118 arba atvykus į Bendrovės Klientų aptarnavimo skyrių. Užsakymo forma dėl atliekamų tyrimų pildoma mėginio ėmimo vietoje kartu su Bendrovės atstovu.
PASTABA: Jei klientai nėra įsitikinę kokius vandens rodiklius jiems reikia ištirti, telefonu 19118 galima pateikti poreikį konsultacijai su laboratorijos darbuotoju, arba pasitarti dėl tiriamų rodiklių galima pačioje laboratorijoje.

PASLAUGOS EIGA
Jeigu klientas pats pristato vandens mėginį į laboratoriją, tuomet geriamojo vandens mėginiai turi atitikti šiuos reikalavimus: 
• Mikrobiologiniam tyrimui turi būti pateikta apie 0,5 l vandens steriliame inde, kurį galima įsigyti vaistinėse, arba pasiimti specialiai tam skirtą indą, atvykus į Vilniaus vandenų laboratoriją.
• Kitiems tyrimams reikia apie 1 l vandens švarioje stiklinėje ar plastikinėje taroje.
• Jeigu užsakomas šulinio arba namo pridavimo tyrimas reikia pateikti 2 indus vandens: vieną 0,5 l talpos sterilų indą vandens mikrobiologiniam tyrimui ir  antrą1 l talpos švarų stiklinį ar plastikinį indą kitiems tyrimams.

Jeigu klientas pageidauja, kad Bendrovės atstovas paimtų vandens mėginį (mokama paslauga), tuomet klientui pateikus laisvos formos prašymą, 3 d. d. bėgyje su klientu susisiekiama jo nurodytu telefonu ir suderinama vizito data ir laikas. Vilniaus vandenų atstovui paėmus vandens mėginį, jis pristatomas tyrimams į Bendrovės laboratoriją.

Tyrimo rezultatų protokolas klientui bus pateiktas el. paštu / paštu arba atsiimant laboratorijoje.

PAPILDOMA BENDRA INFORMACIJA
Tyrimų atlikimo trukmė paprastai svyruoja nuo 2 iki 10 darbo dienų. Kai kurie tyrimai gali trukti nuo 14 iki 20 darbo dienų (pvz., kai tiriami metalai).    
Mėginių paėmimo procedūra:
• Prieš imant mėginį nuo 2 iki 3 min leidžiama vandeniui tekėti, kad iš mėginio ėmimo linijos ištekėtų visas užsistovėjęs vanduo.
• Imant mėginius vanduo iš čiaupų turi tekėti pastoviu srautu.
• Vandens mėginiai imami iš švarių čiaupų; imant mėginius mikrobiologiniams tyrimams, čiaupas nuvalomas etilo alkoholiu 70 proc.
• Pripildant butelio uždarymo priemonės vidinės pusės niekas negali liesti (pirštai, žemė, kišenė, dantys).
• Butelyje paliekamas nedidelis oro tarpas (mikrobiologiniams tyrimams).
• Butelis iš karto uždaromas.
• Paimtas mėginys pristatomas tą pačią dieną, kada jis yra paimtas.

APMOKĖJIMAS UŽ PASLAUGĄ
Po paslaugos suteikimo klientui išrašoma ir pateikiama PVM sąskaita faktūra apmokėjimui už paslaugą pagal galiojančius tarifus. 

KAINA
Galutinę kainą sudaro tyrimo kaina ir transportavimo kaina atvykstant pas klientą.

Paslauga
Kaina
Eur/vnt. su PVM

Vandens mėginio paėmimas iš kliento

24,00

Šulinio vandens tyrimas*

64,20

Gręžinio vandens tyrimas**

56,20

Namo pridavimo tyrimas***

66,00

Išplėstinis mikrobiologinis vandens tyrimas: KSVS, žarniniai enterokokai, koliforminės bakterijos, žarninės lazdelės (E.coli)

30,00

Mikrobiologinis vandens tyrimas (dalinis): Kolonijas sudarančių vienetų skaičius (KSVS) 22oC

7,50

Mikrobiologinis vandens tyrimas (dalinis): Žarninių enterokokų skaičius

7,50

Mikrobiologinis vandens tyrimas (dalinis): Koliforminių bakterijų, žarninių lazdelių (E.coli) skaičius

15,00

Geriamojo vandens kokybės rodiklių nustatymas (cheminiai vandens tyrimai):
Kaina
Eur/vnt. su PVM

Savitasis elektros laidis

3,00

Vandenilio jonų koncentracija pH

3,20

Bendroji geležis

11,00

Kvapas ir skonis

5,00

Drumstumas

5,00

Spalva

6,50

Amonis

9,00

Manganas

11,00

Nitritas

9,50

Nitratas

9,50

Sulfatas

9,50

Chloridas

9,50

Fluoridas

9,50

Varis

16,00

Cinkas

16,00

Švinas

16,00

Nikelis

16,00

Chromas

16,00

Kadmis

16,00

Vanadis

16,00

Stibis

16,00

Aliuminis

16,00

Arsenas

16,00

Selenas

16,00

Natris

16,00

Gyvsidabris

22,00

Cianidas

42,00

Boratas (boras)

24,00

Permanganato indekso nustatymas

12,50


*Šulinio vandens tyrimą sudaro mikrobiologinis vandens tyrimas (pilnas), vandenilio jonų koncentracijos pH, savitojo elektros laidžio, nitrito ir nitratų bei amonio tyrimai.

**Gręžinio vandens tyrimą sudaro vandenilio jonų koncentracijos pH, savitojo elektros laidžio, nitrito, nitratų , bendrosios geležies, mangano, amonio tyrimai.

***Namo pridavimo tyrimą sudaro mikrobiologinis vandens tyrimas (dalinis): Koliforminių bakterijų, žarninių lazdelių (E.coli) skaičius, mikrobiologinis vandens tyrimas (dalinis): Žarninių enterokokų skaičius, savitojo elektros laidžio, permanganato indekso, nitrito kiekio, nitratų ir amonio kiekio nustatymas.

  Vandens tyrimai

  Užklausa

  Vardas ir pavardė / įmonės pavadinimas
  Kontaktinis telefonas
  +370
  El. p. adresas
  Objekto adresas, kuriam bus atliekama paslauga
  Jūsų komentaras