Žemėlapyje pateikiama informacija apie planuojamus tinklo remonto darbus ir numatomus vandens atjungimus bei įvykusias avarijas tinkle, dėl kurių taip pat galimi vandens tiekimo sutrikimai. 

Dėl vieno planinio atjungimo ar gedimo vandens tiekimo sutrikimai gali būti juntami keliose vietose. Priartinkite, kad pamatytumėte atskirus atjungimus ir avarijas, o paspaudę ant jų – tikslų adresą, planuojamą darbų atlikimo laiką ir kitą informaciją.