2021-12-21

Ateinančiais metais didžiausia Lietuvoje vandentvarkos bendrovė „Vilniaus vandenys“ jau penktus metus iš eilės vykdys paraiškų, kvartalinių geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo tinklų plėtrai apgyvendintose Vilniaus miesto, Švenčionių, Šalčininkų bei Vilniaus rajonų teritorijose, reitingavimą. Bendrovė gyventojus kviečia ruoštis ir teikti savo paraiškas.

Kaip ir ankstesniais metais, siekdama kuo efektyviau panaudoti investicijas, bendrovė paraiškas vertins ir reitinguos vadovaudamasi įmonėje patvirtinta Infrastruktūros plėtros objektų reitingavimo metodika.

„Vilniaus vandenys“ 2022 metais paraiškų reitingavimą vykdys paskutinį kartą. Kaip ir ankstesniais metais, objektų finansavimui bendrovė iš savo biudžeto skirs 2 mln. eurų. Atrinktų finansuoti paraiškų plėtros projektų įgyvendinimas planuojamas 2023-2024 m.

2018–2021 metais įvykusiuose pateiktų paraiškų reitingavimuose dalyvavo 86 pareiškėjai. Bendrovė per 3 metus, pasitelkdama išorinio finansavimo priemones, skyrė lėšų 30-čiai objektų, iš kurių dalis jau yra sėkmingai įgyvendinti bei gyventojai jau sėkmingai naudojasi bendrovės paslaugomis. Likusių projektų įgyvendinimą bendrovė dar tęsia.

Kaip dalyvauti projektų reitingavime?

Gyventojai, norintys, kad jų gyvenamoji teritorija būtų prijungta prie centralizuotų tinklų, pirmiausia, suorganizuoto gyventojų susirinkimo metu turi išsirinkti įgaliotą atstovą – pareiškėją, kuris gyventojų grupę atstovaus viso tolimesnio proceso metu.

Pareiškėjas „Vilniaus vandenims“ turi pateikti užpildytą paraišką, paraiškos priedą Nr. 1 „Excel“ formatu bei bendrijos susirinkimo protokolą ar notaro patvirtintą rašytinį įgaliojimą pareiškėjui atstovauti fizinius asmenis. Būtina pridėti prisijungimo sąlygas arba paraiškoje pateikti jų numerį, taip pat su „Vilniaus vandenimis“ suderintą projektinį pasiūlymą arba techninį projektą, kuriam turi būti gautas statybos leidimas, sutikimus dėl tiesioginės rinkodaros ir žemės naudojimo sąlygų.

Visus šiuos dokumentus nuo 2022 metų sausio 17 dienos iki vasario 4 dienos reikia siųsti elektroniniu paštu info@vv.lt, laiško pavadinime nurodant „Tinklų finansavimas 2022 / Objekto pavadinimas”.

Ankstesniuose reitingavimuose dalyvavę pareiškėjai, kurie atitiko reitingavimo reikalavimus, tačiau nepateko tarp finansuojamų objektų, šiais metais taip pat gali dalyvauti reitingavime. Pareiškėjai elektroniniu paštu info@vv.lt turėtų atsiųsti užpildytą paraiškos formą laiško pavadinime nurodant „Tinklų finansavimas 2022 / Objekto pavadinimas”.

Kaip vyksta projektų reitingavimas?

Su paraiškomis pateikti projektiniai pasiūlymai ar techniniai projektai, atsižvelgiant į prisijungti ketinančių namų ūkių skaičių, tinklų ilgį, skersmenį bei siurblinių skaičių, yra vertinami ir reitinguojami.

Įvykus reitingavimui ir bendrovei gavus išorinių priemonių finansavimą, įgaliotas asmuo bus pakviestas pasirašyti sutartį dėl geriamojo vandens tiekimo ir (ar) nuotekų tvarkymo infrastruktūros objektų statybos. Atitinkamai tuo pačiu metu turi būti sumokamas ir bendras užstatas, skaičiuojant 300 eurų sumą vienam namų ūkiui. Šis užstatas – tai garantija, kad namų ūkiai per 12 mėnesių prisijungs prie bendrovės įrengtos infrastruktūros. Įgaliotam atstovui sumokėtas užstatas bus grąžinamas dalimis kiekvieną ketvirtį už tuos namų ūkius, kurie per tą laikotarpį prisijungė prie nutiestų inžinerinių tinklų.

Galutinis atrinktų teritorijų sąrašas bei joms numatytos investicijos bus skelbiamos viešai, kai su įgaliotais atstovais bus sudarytos sutartys dėl geriamojo vandens tiekimo ir (ar) nuotekų tvarkymo infrastruktūros objektų statybos bei sumokėtas numatytas užstatas.

Finansuojama bus tik naujų infrastruktūros objektų plėtra apgyvendintose teritorijose. Jei teritorijoje yra nutiestas vandens tiekimo tinklas ir nėra nuotekų šalinimo tinklo, paraiška dėl nuotekų šalinimo tinklo taip pat gali būti teikiama. Nekilnojamojo turto vystytojai (fiziniai ir juridiniai asmenys) į šį finansavimą pretenduoti negali.

Visą išsamesnę informaciją apie kvartalinių tinklų plėtros finansavimą galite rasti bendrovės interneto svetainėje, skiltyje NAMAMS / KVARTALINIŲ TINKLŲ PLĖTROS FINANSAVIMAS.

2022 m. reitingavimo etapai

  • 2022 m. sausio 17 – vasario 4 d. – paraiškų teikimas (paraiškas siųsti el.paštu info@vv.lt ).
  • 2022 m. vasario 7 – kovo 4 d. – paraiškų vertinimas pagal kriterijus ir taikymo sritį. 
  • 2022 m. kovo 7 – 31 d. – infrastruktūros objektų reitingavimas, preliminarios reitingo eilės sudarymas, preliminarių statybos skaičiuojamųjų sąmatų skaičiavimas.
  • 2022 m. balandžio 12 d. – preliminarus infrastruktūros objektų sąrašas paskelbiamas bendrovės interneto svetainėje (www.vv.lt).
  • 2022 m. balandžio 13 – gegužės 13 d. – geriamojo vandens tiekimo ir (ar) nuotekų tvarkymo infrastruktūros objektų statybos sutarčių pasirašymas su pareiškėjais (įgaliotiniais) ir bendro užstato pervedimas į bendrovės sąskaitą.
  • 2022 m. gegužės 19 d. – galutinio, investicinių infrastruktūros objektų sąrašo bendrovės interneto svetainėje (www.vv.lt) paskelbimas ir patekusiųjų į vystomų infrastruktūros objektų sąrašą informavimas.