2023-04-28

Praėjusią savaitę nepriklausomi auditoriai ir didžiausios Lietuvoje vandentvarkos bendrovės „Vilniaus vandenys“ akcininkai, Vilniaus miesto ir Vilniaus, Švenčionių bei Šalčininkų rajonų savivaldybės, patvirtino įmonės metinį pranešimą už 2022 metus.

Patvirtintame bendrovės metiniame pranešime apžvelgti svarbiausi „Vilniaus vandenų“ 2022 metų darbai, įmonės veiklos apimtys, finansiniai bei bendrovės metinių tikslų pasiekimo rodikliai. Parengtoje „Vilniaus vandenų“ metinėje ataskaitoje dėmesys skirtas ir bendrovės valdysenos apžvalgai, personalo valdymui ir  aplinkosaugos bei socialinės atsakomybės veiksmų, atliktų praėjusiais metais, pristatymui.

„Esame skaidriai veikianti bendrovė, siekianti išlaikyti aukščiausią atskaitomybę ne tik prieš įmonės valdybos narius, akcininkus, bet ir savo klientus, visuomenę. Parengtas ir patvirtintas metinis pranešimas už 2022 metus atspindi tai, kuo gyvenome praėjusiais metais: nuo iššūkių, bandant bent iš dalies amortizuoti neprognozuotai išaugusių elektros energijos kainų, rekordinių infliacijos rodiklių ir mokesčių perskaičiavimo neigiamą įtaką veiklos rezultatams, iki nuoseklių žingsnių investuojant į „žaliosios“ energijos gamybos sprendimus“, – pasakoja bendrovės „Vilniaus vandenys“ generalinis direktorius Saulius Savickas.

Remiantis audituotais duomenimis, bendrovės EBITDA (pelnas prieš palūkanas, mokesčius, nusidėvėjimą bei amortizaciją) 2022 metais siekė 1,5 mln. Eur, tačiau eliminavus sąnaudų augimą dėl elektros energijos brangimo, mokesčių indeksavimą bei neigiamą infliacijos įtaką, koreguotas bendrovės metinis EBITDA rodiklis sudarė 9,2 mln. Eur. 2021 m. jis siekė 11,8 mln. Eur (eliminavus parduoto bendrovės nebenaudojamo turto šalia Bernardinų sodo pelną, 2021 m. EBITDA rodiklis sudarė 8,5 mln. Eur).

Bendrovės elektros energijos sąnaudos 2022 metais, dėl stipriai išaugusių elektros energijos kainų, sudarė 18 proc. visų „Vilniaus vandenų“ veiklos sąnaudų ir siekė net 8,9 mln. Eur (5,6 mln. Eur daugiau nei 2021 m.).

Per 2022 metus bendrovė „Vilniaus vandenys“ pardavė 29 mln. kub. metrų vandens (2021 m. – 28,2 mln. kub. m) ir 32,5 mln. kub. metrų nuotekų tvarkymo paslaugų (2021 m. – 32,2 mln. kub. m). Pernai įmonės pagrindinės veiklos pajamos už tiekiamo geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugas padidėjo 1,5 mln. Eur – nuo 37,6 mln. Eur iki 39,1 mln. Eur.

Praėjusiais metais „Vilniaus vandenys“ rekordinę investicijų sumą skyrė Vilniaus nuotekų valyklos rekonstrukcijai, kurios I-ojo etapo darbų pabaiga numatyta 2023 m. rudenį. Bendrovė 2022 metais tęsė bei užbaigė ir Švenčionių nuotekų valymo įrenginių rekonstrukcijos darbus.

Vykdant tinklų plėtros projektus, bendrovė per 2022 metus vandentiekio tinklų ilgį padidino 28,8 km, o nuotekų surinkimo tinklų – iki 25,5 km.  Vykdant tinklų plėtros projektus prie centralizuotų inžinerinių tinklų „Vilniaus vandenys“ iš viso pernai prijungė 1200 klientų prie vandens tiekimo tinklų ir 1428 – prie nuotekų surinkimo tinklų.

2022 m. „Vilniaus vandenys“ tęsė fotovoltinių saulės elektrinių ant savo pastatų stogų ar šalia jų įrengimo projektą bei per metus iš viso įrengė 5 naujas saulės elektrines, taip bendrą jų skaičių padidinant iki 9. Iš viso per 2022 metus saulės fotovoltinės elektrinės pagamino 508 MWh elektros energijos.

Žaliąją elektros energiją „Vilniaus vandenys“ gamino naudojant ir iš nuotekų dumblo išgaunamas dujas: iš viso 2022 m. įmonė pasigamino net 24,6 proc. visos technologinėje veikloje sunaudojamos elektros energijos (2021 m. šis skaičius siekė 21,3 proc.).

Nors „Vilniaus vandenys“ 2022 m. susidūrė su nenumatytais iššūkiais, nulėmusiais įmonės finansinius rezultatus, bendrovei metinius tikslus pavyko pasiekti.

Pagal visame pasaulyje pripažintą metodiką 2022 m. atliktas bendrovės „Vilniaus vandenys“ klientų pasitenkinimo tyrimas (GCSI) parodė, jog bendrovės klientai teigiamai vertina bendrovės teikiamas paslaugas: šio tyrimo rodiklis per metus paaugo 3 balais, nuo 76 balų 2021 metais, iki 79 balų 2022 metais.

2022 m. taip pat augo ir darbuotojų įsitraukimo bei įgalinimo rodikliai. Remiantis įmonėje atlikto tyrimo rezultatais, „Vilniaus vandenų“ darbuotojų įsitraukimas per metus padidėjo nuo 65 proc. iki 66 proc., o įgalinimo rodiklis nuo 73 proc. 2021 metais iki 75 proc. 2022 metais. Atliktame tyrime įvertintas ir bendrovės darbuotojų lojalumo indeksas, kuris 2022 m. pasiekė 27 proc. (5 proc. augimas per metus). Šis rodiklis 2022 m. buvo ženkliai aukštesnis už visos Lietuvos įmonių (2 proc.) ir Lietuvos komunalinių paslaugų įmonių (- 3 proc.) vidurkį.

Patvirtintą bendrovės „Vilniaus vandenys“ metinį pranešimą už 2022 metus galite rasti svetainės skiltyje „Bendrovės valdymo dokumentai“ arba ČIA.