PASLAUGOS APRAŠYMAS

Vandens apskaitos prietaiso patikrą atlieka nepriklausoma išorės įmonė naudojanti sertifikuotą įrangą. Patikros metu nustatoma, ar apskaitos prietaisas atitinka leistinas paklaidų reikšmes.

KADA TEIKIAMA?

Jei „Vilniaus vandenų“ esami klientai (fiziniai ar juridiniai asmenys) įtaria, kad apskaitos prietaisas, veikia netinkamai, gali prašyti atlikti jo metrologinę patikrą, kurios metu nustatoma, ar apskaitos prietaisas neviršija leistinų paklaidų reikšmių.

Rekomenduojame prieš užsakant metrologinę vandens apskaitos prietaiso patikrą, patikrinti ar nėra vandens nutekėjimo vidaus tinkluose (pvz. patikrinti tualeto bakelį, užsukti vandenį ir stebėti ar nesisuka skaitiklis). Nutekėjimas vidaus tinkluose pvz.: dėl WC bakelio, gali siekti net apie 3 m³ /parą. Taip pat įvertinti, ar tinkamai deklaruojami apskaitos prietaiso faktiniai rodmenys. Kaip teisingai deklaruoti galite rasti čia.

KAM TEIKIAMA?

„Vilniaus vandenų“ esamiems fiziniams ir juridiniams klientams, kurie turi vandens apskaitos prietaisą.

PASLAUGOS UŽSAKYMAS

Tai yra vienkartinė paslauga, kuri gali būti užsakoma užpildžius SPECIALIĄ FORMĄ ir pateikus ją el. paštu info@vv.lt, atvykus į KLIENTŲ APTARNAVIMO SKYRIŲ arba užpildžius žemiau esančią užklausą. Taip pat paslaugą galima užsakyti paskambinus telefonu 19118 (pokalbis įrašomas). Pateikiant užsakymą klientas turi nurodyti šiuos duomenis:

 • Įmonės pavadinimas
 • Įmonės kodas
 • Objekto adresas
 • Telefono numeris
 • El. pašto adresas
 • Įmonės kodas
 • PVM mokėtojo kodas
 • Įmonės reg. adresas

PASLAUGOS EIGA

Pateikus užsakymą, su klientu suderinama paslaugos suteikimo data ir laikas. Nuėmus vandens apskaitos prietaisą, į jo vietą pastatomas naujas. Toliau atsiskaitymas už suvartotą vandenį vykdomas pagal naujai įrengtą apskaitos prietaisą.

Nuimtas apskaitos prietaisas pristatomas metrologinei patikrai. Patikra atliekama per 10-15 d. d. ir klientas gauna atsakymą el. paštu arba paštu kartu su protokolu apie patikros rezultatus:

•  Jei patikros metu nustatoma, kad apskaitos prietaisas viršija leistinas paklaidų reikšmes, tuomet, įvertinus kokia yra paklaida, perskaičiuojami mokesčiai už vandenį, apie sprendimą informuojamas klientas,  o perskaičiuota suma bus matoma artimiausiame mokėjimo pranešime.
•  Jei patikros metu nustatoma, kad apskaitos prietaisas neviršija leistinų paklaidų reikšmių, tuomet mokesčiai už vandenį neperskaičiuojami ir ši informacija yra pateikiama klientui.

PAPILDOMA BENDRA INFORMACIJA

Po patikros skaitikliai saugomi 30 k. d. Jei skaitiklis priklauso klientui, jam pageidaujant skaitiklį galima atsiimti atsiėmimo laiką ir adresą prieš 1 dieną suderinus telefonu 19118. Kitais atvejais senasis nuimtas skaitiklis klientui negrąžinamas.

APMOKĖJIMAS UŽ PASLAUGĄ

Jei nustatoma, kad apskaitos prietaisas viršija leistinas paklaidų reikšmes, klientui už paslaugą mokėjimo dokumentas neišrašomas.

Jei nustatoma, kad apskaitos prietaisas neviršija leistinų paklaidų reikšmių, klientui iki kito mėnesio 10 dienos apmokėjimui už paslaugą pagal galiojančius tarifus  kliento nurodytu el. paštu arba paštu pateikiamas mokėjimo dokumentas (mokėjimo pranešimas arba PVM sąskaita faktūra).


KAINA

Paslauga
Neeilinė metrologinė vandens apskaitos prietaisų patikra:
Kaina
Eur/vnt. be PVM

Kai apskaitos prietaiso skersmuo 15mm, 20mm

41,32

Kai apskaitos prietaiso skersmuo 25mm, 32mm, 40mm

45,45

Kai apskaitos prietaiso skersmuo 50mm

57,85

Kai apskaitos prietaiso skersmuo 65mm, 65/20mm

78,51

Kai apskaitos prietaiso skersmuo 80, 80/20 mm

86,78

Kai apskaitos prietaiso skersmuo 100, 100/20mm

95,04

Kai apskaitos prietaiso skersmuo 150mm, 150/20mm, 50/20mm

119,83

Kai apskaitos prietaiso, kuriame yra sumontuota nuotolinio rodmenų nuskaitymo įranga, skersmuo 15mm

95,04

Prašymą dėl papildomos paslaugos teikimo kviečiame pateikti el. paštu info@vv.lt, skambinant tel. 19118, kreipiantis į artimiausią Klientų aptarnavimo skyrių arba užpildžius žemiau esančią formą.

  Neeilinė metrologinė vandens apskaitos prietaisų patikra su skaitiklio išmontavimu

  Užklausa

  Vardas ir pavardė / įmonės pavadinimas
  Kontaktinis telefonas
  +370
  El. p. adresas
  Objekto adresas, kuriam bus atliekama paslauga
  Jūsų komentaras

  Nurodykite mokėtojo kodą arba sutarties numerį