PASLAUGOS APRAŠYMAS
Užpildant vamzdyną vandeniu ir sukeliant jame slėgį, įsitikinama, jog vamzdynas sandarus. Geriamojo vandens rezervuaro sandarumas tikrinamas užpildant jį vandeniu.

KADA TEIKIAMA?

 • Hidraulinis vandentiekio vamzdynų bandymas privalomas naujai įrengiant ir priduodant infrastruktūrą. Bandymas atliekamas tik atlikus infrastruktūros įrengimo darbus ir prijungus ją prie centralizuoto vandentiekio tinklo. Daugiau informacijos NAMAMS / KAIP TAPTI KLIENTU?
 • Esant poreikiui patikrinti geriamojo vandens rezervuaro sandarumą, atliekamas rezervuaro hidraulinis bandymas. 

KAM TEIKIAMA?
Naujai prie vandentiekio tinklų besijungiantiems fiziniams ar juridiniams asmenims.
„Vilniaus vandenų“ esamiems fiziniams ir juridiniams klientams, kurie vykdo darbus tinkluose.

PASLAUGOS UŽSAKYMAS
Tai yra vienkartinė paslauga, kuri gali būti užsakoma užpildžius UŽSAKYMO FORMĄ ir pateikus ją el. paštu info@vv.lt, atvykus į KLIENTŲ APTARNAVIMO SKYRIŲ arba užpildžius žemiau esančią formą. Taip pat paslaugą galima užsakyti paskambinus telefonu 19118.

Pateikiant užsakymą, klientas turi nurodyti šiuos duomenis:

 • Vardas, pavardė / Įmonės pavadinimas
 • Įmonės kodas
 • PVM mokėtojo kodas
 • Įmonės reg. adresas
 • Objekto adresas
 • Telefono numeris
 • El.pašto adresas
 • Vandentiekio vamzdžio ilgį ir diametrą / geriamojo vandens rezervuaro tūrį

Jei paslauga užsakoma ne pilnai projekte numatytai trasai, tuomet projektiniame brėžinyje reikalinga nurodyti vandentiekio atkarpos vietą, kuriai užsakoma paslauga.

PASLAUGOS EIGA
Klientui pateikus užsakymą hidrauliniam bandymui, per 7 d. d. nuo užsakymo gavimo su klientu susisiekiama jo nurodytu telefonu ir suderinama vizito darbams data ir laikas. Atlikus hidraulinį bandymą ir esant teigiamiems rezultatams, surašomas hidraulinio bandymo aktas. Jei vamzdynas, geriamojo vandens rezervuaras neatlaiko hidraulinio bandymo, surašomas defektinis aktas ir klientas informuojamas, jog turi pakartoti hidraulinį bandymą po defektų pašalinimo. Jei reikalingas pakartotinis hidraulinis bandymas, klientas turi pateikti naują prašymą ir jis apmokestinamas kaip naujas užsakymas.

PAPILDOMA BENDRA INFORMACIJA

 • Paslauga atliekama, tik jei yra tinkamos techninės galimybės. Klientas informuojamas, jei nėra galimybės atlikti paslaugą, ir klientas už paslaugą nemoka.
 • Paslauga teikiama tik „Vilniaus vandenų“ aptarnaujamose zonose.
 • Paslaugą užsakęs klientas privalo užtikrinti patekimą į patalpas ar teritoriją ir paruošti darbo vietą (vanduo turi būti uždarytoje padėtyje; bandoma atkarpa turi būti atjungta nuo namo vidaus sistemos).
 • Už vandentiekio vamzdžiuose, germiamojo vandens rezervuare atsiradusius defektus bandymo metu atsako pats užsakovas.

APMOKĖJIMAS UŽ PASLAUGĄ
Po paslaugos suteikimo klientui išrašoma ir pateikiama PVM sąskaita faktūra* apmokėjimui už paslaugą pagal galiojančius tarifus  kliento nurodytu el. paštu arba paštu.
*Įvykdžius geriamojo vandens rezervuaro hidraulinį bandymą, klientui papildomai pateikiama atskira sąskaita už sunaudotą vandens kiekį. Sąskaita klientui pateikiama po paslaugos suteikimo kitą mėnesį iki 10 dienos.

KAINA
Jeigu atliekamas vandentiekio vamzdyno hidraulinis bandymas, tuomet kainą sudaro hidraulinio bandymo kaina ir kaina, skaičiuojama pagal vamzdžio diametrą ir ilgį (m).

Paslaugos
eur/vnt. be PVM
eur/m be PVM

Hidraulinis bandymas, kai vamzdžio diametras nuo D32 iki D50

119,83

1,57

Hidraulinis bandymas, kai vamzdžio diametras nuo D60 iki D90

119,83

1,90

Hidraulinis bandymas, kai vamzdžio diametras nuo D100 iki D110

119,83

1,98

Hidraulinis bandymas, kai vamzdžio diametras nuo D125 iki D160

119,83

2,07

Hidraulinis bandymas, kai vamzdžio diametras nuo D190 iki D250

119,83

2,23

Hidraulinis bandymas, kai vamzdžio diametras nuo D300 iki D755

119,83

4,42

Jeigu atliekamas geriamojo vandens rezervuaro hidraulinis bandymas, tuomet kainą sudaro hidraulinio bandymo kaina, valandinis darbų įkainis ir sunaudoto vandens kaina (m3).

Paslauga
eur/vnt. be PVM
eur/val be PVM

Rezervuaro hidraulinis bandymas

140,50

61,98Jeigu vykdant darbus bus panaudotos papildomos medžiagos, medžiagų kaina bus įtraukta į paslaugų atlikimo kainą.

Prašymą dėl papildomos paslaugos teikimo kviečiame pateikti el. paštu info@vv.lt, skambinant tel. 19118, kreipiantis į artimiausią Klientų aptarnavimo skyrių arba užpildžius žemiau esančią formą.

  Vandentiekio vamzdyno hidraulinis bandymas

  Užklausa

  Vardas ir pavardė / įmonės pavadinimas
  Kontaktinis telefonas
  +370
  El. p. adresas
  Objekto adresas, kuriam bus atliekama paslauga
  Jūsų komentaras

  Nurodykite vandentiekio vamzdžio ilgį ir diametrą / geriamojo vandens rezervuaro tūrį, kuriam užsakoma paslauga.