Atkreipiame dėmesį, kad 2020 m. vasario 1 dieną įsigaliojo naujos paslaugų kainos. Žemiau pateiktos kainos galiojo 2019 m. vasario 1 – 2020 m. sausio 31 dienos laikotarpiu.

PaslaugaKAINA
(be PVM)
Geriamojo vandens tiekimas ir nuotekų tvarkymas (perkant geriamąjį vandenį buities ir komerciniams poreikiams bei atsiskaitant pagal apskaitos prietaisų rodmenis arba vandens suvartojimo normas*)0,94
Eur/m³
Geriamojo vandens tiekimas (perkant tik geriamojo vandens tiekimo paslaugą)0,48
Eur/m³
Nuotekų tvarkymas (perkant tik nuotekų tvarkymo paslaugą)0,46
Eur/m³
Geriamojo vandens tiekimas ir nuotekų tvarkymas (perkant geriamąjį vandenį patalpų šildymui ir karštam vandeniui ruošti bei atsiskaitant pagal daugiabučio namo įvadinio apskaitos prietaiso rodmenis)0,87
Eur/m³
Geriamojo vandens tiekimas (perkant tik geriamojo vandens tiekimo paslaugą)0,41
Eur/m³
Nuotekų tvarkymas (perkant tik nuotekų tvarkymo paslaugą)0,46 
Eur/m³
Mėnesinė pardavimo kaina vienam apskaitos prietaisui pagal įrengtų apskaitos prietaisų diametrąKAINA
(be PVM)
Ø 15 mm1,44 
Eur/mėn.
Ø 20 mm1,93 
Eur/mėn.
Ø 25 mm2,41 
Eur/mėn.
Ø 32 mm3,85 
Eur/mėn.
Ø 40 mm3,08 
Eur/mėn.
Ø 50 mm4,82 
Eur/mėn.
Ø 65 mm6,26 
Eur/mėn.
Ø 80 mm7,70 
Eur/mėn.
Ø 100 mm9,63 
Eur/mėn.
> Ø 150 mm14,45 
Eur/mėn.
Mėnesinė pardavimo kaina atsiskaitant pagal daugiabučio namo įvadinio apskaitos prietaiso rodmenis (kaina namui)3,72
Eur/mėn.
Mėnesinė pardavimo kaina nuotekų vežėjams, dumblo vežėjams, vandens paėmėjams ir klientamis, kuriems dėl techninių ar kitų priežasčių nėra galimybės įrengti apskaitos prietaiso 1,32
Eur/mėn.

* Apskaitos prietaisų neturintiems klientams suvartoto geriamojo vandens ir nuotekų kiekis m³ skaičiuojamas taikant vidutinį savivaldybėje suvartojamo geriamojo vandens kiekį (2,32 m³) dauginant jį iš koeficiento 2. Tai sudaro 4,64 m³ vienam klientui.   

Teisės aktų nustatyta tvarka, šis kiekis perskaičiuojamas kasmet. Nuo 2020 m. vasario 1 d. „Vilniaus vandenų“ aptarnaujamoje teritorijoje vidutinis suvartojamo geriamojo vandens kiekis vienam gyventojui per mėnesį yra 2,32 m³.

VERT nustatyta vidutinė pardavimo kaina verslo klientams yra 2,26 Eur/mėn. (be PVM) apskaitos prietaisui.

Bendrovės „Vilniaus vandenys“  paslaugų kainos nustatomos vadovaujantis Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos (VERT) patvirtinta Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų kainų nustatymo metodika. Pateiktos kainos galiojo nuo 2019 m. vasario 1 dienos iki 2020 m. sausio 31 dienos imtinai.

Papildomi mokesčiai UŽ PADIDINTĄ TARŠĄ
RodiklisKaina (be PVM)
Už kiekvieną 100 mg/l virš bazinės taršos BDS7 koncentracijos padidėjimą0,028 
Eur/m³
Už kiekvieną 100 mg/l virš bazinės taršos skendinčių medžiagų koncentracijos padidėjimą0,020 
Eur/m³
Už kiekvieną 10 mg/l virš bazinės taršos azoto koncentracijos padidėjimą0,002 
Eur/m³

Nustačius padidintą taršą (nenumatytą sutartyje) taikomos baudos ir pakeičiami įkainiai sutartyje pagal nustatytą taršos kiekį.

Papildomi mokesčiai UŽ SAVITĄJĄ (SPECIFINĘ) TARŠĄ
RodiklisRibinė koncentracija* (mg/l) Kaina** už mg/l (be PVM)
Bendras chromas0,4
mg/l
0,05822 
Eur
Varis0,4
mg/l
0,05822
Eur
Cinkas0,6
mg/l
0,01319 
Eur
Nikelis ir jo junginiai0,1
mg/l
0,05666
Eur
Naftos angliavandeniliai5,0
mg/l
0,01319
Eur
Sintetinės veiklios paviršinės medžiagos (anijoninės)2,0
mg/l
0,01319
Eur
Gyvsidabris0,0005
mg/l
0,35709 
Eur
Kadmis0,0002
mg/l
0,35709
Eur
Švinas0,1
mg/l
0,05822
Eur
Aliuminis0,4
mg/l
0,00129
Eur
Riebalai50,0
mg/l
0,00129
Eur
Antracenas0,0002
mg/l
3,91928
Eur
Nonilfenoliai0,02
mg/l
0,35709
Eur
Di(2-etilheksilftalatas)0,002
mg/l
0,35709
Eur
* Ribinė teršalų koncentracija į nuotekų surinkimo sistemą
** Kaina už 1 mg/l, viršijus ribinę teršalų koncentraciją
Kainos galiojo iki 2021-01-01

Nustačius savitąją (specifinę) taršą (nenumatytą sutartyje) taikomos baudos ir pakeičiami įkainiai sutartyje pagal nustatytą taršos kiekį.

Grįžti