Įsigijus ar išsinuomojus nekilnojamąjį turtą ūkinei veiklai vykdyti, kviečiame sudaryti geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sutartį.

Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sutartį sudaro bendrosios ir specialiosios sutarties sąlygos.

Bendrosios sutarties sąlygos yra vienodos visiems „Vilniaus vandenų“ klientams ir jos nėra pasirašomos tarp šalių. Kviečiame susipažinti su paslaugų teikimo sutarties Bendrosiomis sąlygomis.

Specialiosios sutarties sąlygos su kiekvienu klientu sudaromos individualiai.

Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų sutartis (Specialiosios sąlygos) paruošiama atsiuntus reikalingus dokumentus (skenuotus / fotografuotus) el. paštu info@vv.lt. Neturint tokios galimybės – paštu arba atvykus į artimiausią Klientų aptarnavimo skyrių.

Sudarant sutartį prašome pateikti šiuos dokumentus:

 • PRAŠYMĄ SUTARČIAI SUDARYTI;
 • nuosavybės teisę į pastatą (patalpas) patvirtinančio dokumento kopiją;
 • pastato (patalpų) nuomos ar panaudos sutarties kopiją;
 • įmonės vadovo įgaliojimus patvirtinantį dokumentą;
 • geriamojo vandens apskaitos prietaisų (skaitiklių) rodmenų suderinimo aktą (pasirašytą patalpų pardavėjo (buvusio savininko) ir esamo savininko).             

APSKAITOS PRIETAISŲ RODMENŲ SUDERINIMO AKTAS

Paruošta sutartis Jums pasirašyti bus pateikta Jūsų nurodytu el. pašto adresu arba paštu. Atvykus pasirašyti į Klientų aptarnavimo skyrių, būtina turėti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą.

Nuotoliniu būdu pasirašytą sutartį grąžinti mums prašome el. paštu info@vv.lt arba paštu. 

Sudarant nuotekų tvarkymo sutartį, nuotekų vežėjams reikalingi šie dokumentai:

 • PRAŠYMAS SUTARČIAI SUDARYTI
 • DUOMENŲ APIE NUOTEKAS VEŽANČIAS TRANSPORTO PRIEMONES SUVESTINĖ;
 • suvestinėje nurodytos transporto priemonės techninis pasas (kopija);
 • dokumentas (kopija), pagrindžiantis Jūsų bendrovės teisę eksploatuoti Suvestinėje nurodytą transporto priemonę, jei ji Jūsų bendrovei nepriklauso nuosavybės teise, o yra naudojama kitu pagrindu (pvz., nuomojama);
 • individualios veiklos pažyma (kopija), jei klientas yra fizinis asmuo;
 • išrašas iš LR Aplinkos ministerijos Atliekas tvarkančių įmonių registro duomenų bazės apie registraciją jame, jei klientas vykdo veiklą pagal individualios veiklos pažymą.

Prieš pasirašant sutartį kviečiame nuotekų vežėjus susipažinti su šiais dokumentais: