Paslaugų kainos archyve

Atkreipiame dėmesį, kad 2020 m. vasario 1 dieną įsigaliojo naujos paslaugų kainos. Žemiau pateiktos kainos galiojo 2019 m. vasario 1 – 2020 m. sausio 31 dienos laikotarpiu.

Paslauga Kaina
(be PVM)
Geriamojo vandens tiekimas ir nuotekų tvarkymas (perkant geriamąjį vandenį buities ir komerciniams poreikiams bei atsiskaitant pagal apskaitos prietaisų rodmenis arba vandens suvartojimo normas*)
0,94
Eur/m³
Geriamojo vandens tiekimas (perkant tik geriamojo vandens tiekimo paslaugą)
0,48
Eur/m³
Nuotekų tvarkymas (perkant tik nuotekų tvarkymo paslaugą)
0,46
Eur/m³
Geriamojo vandens tiekimas ir nuotekų tvarkymas (perkant geriamąjį vandenį patalpų šildymui ir karštam vandeniui ruošti bei atsiskaitant pagal daugiabučio namo įvadinio apskaitos prietaiso rodmenis)
0,87
Eur/m³
Geriamojo vandens tiekimas (perkant tik geriamojo vandens tiekimo paslaugą)
0,41
Eur/m³
Nuotekų tvarkymas (perkant tik nuotekų tvarkymo paslaugą) 0,46 
Eur/m³
Mėnesinė pardavimo kaina vienam apskaitos prietaisui pagal įrengtų apskaitos prietaisų diametrą Kaina
(be PVM)
Ø 15 mm 1,44 
Eur/mėn.
Ø 20 mm1,93 
Eur/mėn.
Ø 25 mm 2,41 
Eur/mėn.
Ø 32 mm 3,85 
Eur/mėn.
Ø 40 mm 3,08 
Eur/mėn.
Ø 50 mm 4,82 
Eur/mėn.
Ø 65 mm 6,26 
Eur/mėn.
Ø 80 mm 7,70 
Eur/mėn.
Ø 100 mm 9,63 
Eur/mėn.
> Ø 150 mm 14,45 
Eur/mėn.
Mėnesinė pardavimo kaina atsiskaitant pagal daugiabučio namo įvadinio apskaitos prietaiso rodmenis (kaina namui) 3,72
Eur/mėn.
Mėnesinė pardavimo kaina nuotekų vežėjams, dumblo vežėjams, vandens paėmėjams ir klientamis, kuriems dėl techninių ar kitų priežasčių nėra galimybės įrengti apskaitos prietaiso  1,32
Eur/mėn.
 

* Apskaitos prietaisų neturintiems klientams suvartoto geriamojo vandens ir nuotekų kiekis m³ skaičiuojamas taikant vidutinį toje savivaldybėje suvartojamo geriamojo vandens kiekį (2,47 m³) dauginant jį iš koeficiento 2. Tai sudaro 4,94 m³ vienam klientui.   

Teisės aktų nustatyta tvarka, šis kiekis perskaičiuojamas kasmet. Nuo 2019 m. vasario 1 d.  „Vilniaus vandenų“  aptarnaujamoje teritorijoje vidutinis suvartojamo geriamojo vandens kiekis vienam gyventojui per mėnesį yra 2,47 m³.

VERT nustatyta vidutinė pardavimo kaina verslo klientams yra 2,26 Eur/mėn. (be PVM) apskaitos prietaisui.


Bendrovės „Vilniaus vandenys  paslaugų kainos nustatomos vadovaujantis Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos (VERT) patvirtinta Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų kainų nustatymo metodika. Pateiktos kainos galiojo nuo 2019 m. vasario 1 dienos iki 2020 m. sausio 31 dienos imtinai.


Papildomi mokesčiai UŽ PADIDINTĄ TARŠĄ

Rodiklis Kaina
(be PVM)
Už kiekvieną 100 mg/l virš bazinės taršos BDS7 koncentracijos padidėjimą 0,028 
Eur/m³
Už kiekvieną 100 mg/l virš bazinės taršos skendinčių medžiagų koncentracijos padidėjimą 0,020 
Eur/m³
Už kiekvieną 10 mg/l virš bazinės taršos azoto koncentracijos padidėjimą 0,002 
Eur/m³

Nustačius padidintą taršą (nenumatytą sutartyje) taikomos baudos ir pakeičiami įkainiai sutartyje pagal nustatytą taršos kiekį.

Papildomi mokesčiai UŽ SAVITĄJĄ (SPECIFINĘ) TARŠĄ

Rodiklis
Ribinė 
koncentracija* (mg/l) 
Kaina** už mg/l 
(be PVM)
Bendras chromas
0,4
mg/l
0,05562 
Eur
Varis
0,4
mg/l
0,05562 
Eur
Cinkas
0,6
mg/l
0,01260 
Eur
Nikelis ir jo junginiai
0,1
mg/l
0,05562 
Eur
Naftos angliavandeniliai
5,0
mg/l
0,01260 
Eur
Sintetinės veiklios paviršinės medžiagos (anijoninės)
2,0
mg/l
0,01260 
Eur
Gyvsidabris
0,0005
mg/l
0,34112 
Eur
Kadmis
0,0002
mg/l
0,34112 
Eur
Švinas ir jo junginiai
0,1
mg/l
0,05562 
Eur
Aliuminis
0,4
mg/l
0,00123
Eur
Riebalai
50,0
mg/l
0,00123
Eur

* Ribinė teršalų koncentracija į nuotekų surinkimo sistemą

** Kaina už 1 mg/l, viršijus ribinę teršalų koncentraciją

Nustačius savitąją (specifinę) taršą (nenumatytą sutartyje) taikomos baudos ir pakeičiami įkainiai sutartyje pagal nustatytą taršos kiekį.