Europos sąjungos finansuojami projektai

900x500_-baneris-i-svetaine_n.jpg

„Vilniaus vandenys“ modernizuoja ir plečia vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūrą ir kviečia privačius klientus prisijungti prie centralizuotai tvarkomų tinklų, kurie nutiesti finansuojant Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšomis.

 

Kodėl verta prisijungti prie centralizuotų vandentiekio ir nuotekų tinklų?  

Pigiau

Vandentiekio bei nuotekų tinklų įrengimas ir eksploatavimas kainuoja žymiai pigiau, nei gręžinio įrengimas ir jo priežiūra.*

+ Didžiąją dalį darbų, kuriuos reikia atlikti prisijungiant prie centralizuotų tinklų, „Vilniaus vandenys“ atliks nemokamai – tokiu būdu galima sutaupyti net iki 1000 Eur. **

+ „Vilniaus vandenų“ tiekiamo vandens kokybę nuolat kontroliuoja geriamojo vandens laboratorija, todėl vanduo yra tinkamas vartojimui tiesiai iš krano. Kasmet atliekama virš 2000 kontrolinių vandens kokybės tyrimų.

* Sąnaudas galite nesunkiai paskaičiuoti patys – standartinio vandens gręžinio  kaina siekia 36,3 eurus už vieną metrą. Gręžinio gylis priklauso nuo vietovės, tačiau vidutinis gylis yra 80 metrų. Vandens tiekimo sistemos montavimo darbai papildomai kainuoja 1500-1600 eurų. Taigi, kaina be valymo filtrų (kurių greičiausiai taip pat reikės), siekia apie  4,5 tūkst. eurų. Nuotekų valymo įrenginių sistemos įrengimas kainuoja apie 2,0 tūkst. eurų. Įrengiant nuotekų išgriebimo duobes, kaina bus mažesnė, tačiau jas teks dažniau ištuštinti, o nuotekų išvežimo kaina svyruoja nuo 6 iki 15 eurų/m³. Jei šeima sunaudoja 10 m³ vandens per mėnesį, tuomet nuotekų išvežimui per metus papildomai dar reikėtų išleisti iki 1,8 tūkst. eurų. Prisijungiant prie centralizuotų miesto tinklų investicija bus vienkartinė, nes tinkamai įrengus tinklus jie tarnauja ne mažiau 50 metų. Preliminari tinklų įsirengimo kaina dažniausiai neviršija gręžinio ir valymo įrenginių įrengimo kainos. O dalį darbų, kurių vertė siekia 1000 Eur, jums atliks „Vilniaus vandenys“ – nemokamai.

** Klientams, pasirašiusiems sutartį, parengsime namo vandens įvado ir nuotekų išvado projektą arba supaprastintą prisijungimo schemą, suderinsime šį projektą ar schemą su Vilniaus miesto ar rajono savivaldybėmis, prijungsime klientų įrengtus vandens įvadus prie Vilniaus miesto tinklų, atliksime vandens įvado plovimą ir dezinfekciją, vandentiek­io vamzdyno hidraulinį bandymą, įrengsime vandens apskaitos mazgą, atliksime vandens kokybės mikrobiologinį tyrimą, taip pat padarysime ir pateiksime tinklų geodezinę išpildomąją nuotrauką. 

Jokių rūpesčių

+ Vandentiekio ir nuotekų tinklų infrastruktūra nuolat prižiūrima, todėl neturėsite jokių papildomų rūpesčių.

+ Centralizuoti tinklai veikia be sutrikimų, o vykdant suplanuotus tinklų remonto darbus, gyventojai įspėjami iš anksto ir gali planuoti savo veiksmus.

+ Naudotis nuotekų tinklu galite be jokių apribojimų – tada, kada reikia ir kiek reikia. 

Kokybiška

Centralizuotai tiekiamo vandens kokybė nuolat tikrinama ir atitinka Lietuvos higienos normas. Vanduo yra apsaugotas nuo bakterijų, virusų ir kitų žmogaus sveikatai kenksmingų medžiagų, tačiau vandenyje išsaugomi mikroelementai, reikalingi žmogaus organizmui.

„Vilniaus vandenų“ eksploatuojami gręžiniai vandenį ima iš vandeningų sluoksnių, kurie yra apsaugoti taršai nepralaidžiais sluoksniais. Taip vanduo apsaugomas nuo paviršinės taršos (naftos produktų, pesticidų, bakteriologinės taršos). 

Ilgaamžiška

Tinklus įrengus tinkamai, jų eksploatavimo trukmė  yra ne mažesnė, kaip 50 metų. 

Švaru ir saugu

Naudodamiesi „Vilniaus vandenų“ nuotekų tinklu, būsite ramūs dėl savo aplinkos – nuotekos neužterš jūsų kiemo, neskleis nemalonaus kvapo. Jos saugiai pasiekia valymo įrenginius, kuriuose išvalomos. 


Kuo naudingas prisijungimas prie centralizuotų tinklų, nutiestų finansuojant Europos Sąjungos lėšomis?

 

Klientams, pasirašiusiems sutartį, prisijungimas vyksta supaprastinta tvarka ir didžiąją dalį darbų nemokamai atlieka „Vilniaus vandenys“.

Nemokamai suteikiamos šios paslaugos:

 • parengiamas namo vandens įvado ir / arba nuotekų išvado projektas arba supaprastinta prisijungimo schema ir suderinama su Vilniaus miesto ar rajono savivaldybėmis; 
 • prijungiamas įrengtas vandens įvadas prie Vilniaus miesto tinklų;
 • atliekamas vandentiekio vamzdyno hidraulinis bandymas;
 • atliekamas vandens įvado plovimas ir dezinfekcija; 
 • įrengiamas vandens apskaitos mazgas; 
 • atliekamas vandens kokybės mikrobiologinis tyrimas, 
 • parengiamos ir pateikiamos tinklų geodezinės išpildomosios nuotraukos.
Taip pat galite iš „Vilniaus vandenų“ užsisakyti įvado / išvado įrengimo paslaugą – tuomet visas paslaugas gausite iš vienų rankų ir neturėsite jokių rūpesčių dėl prisijungimo. Apie prisijungimo tvarką ir teikiamas paslaugas informacija pateikiama žemiau. 

„Vilniaus vandenys“ rengia tik vandentiekio ir nuotekų tinklų projektus, o ne namo projektus. Jei statote naują namą, tuomet pagal prisijungimo sąlygas  turite patys paruošti namo ir tinklų statybos projektą, jį suderinti su reikalingomis institucijomis ir gauti statybą leidžiantį dokumentą projektui. 

Šia supaprastinta tvarka ir mūsų paslaugomis prisijungiant gali pasinaudoti konkrečių vietovių gyventojai. Interaktyviame žemėlapyje pasitikrinkite, ar prie Jūsų gyvenamosios vietos yra nutiesti centralizuoti „Vilniaus vandenų“ vandentiekio ir nuotekų tinklai. Žemėlapyje atvaizduoti TIK įgyvendinti projektai. Puslapio apačioje galite rasti dar neįgyvendintų projektų schemas ir numatomas projektų užbaigimo datas, kuomet galima jungtis prie tinklų. 

Galutinės prijungimo paslaugos, po kurių pradedamos teikti geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugos, klientams suteikiamos tik pilnai užbaigus gatvės infrastruktūros statybos darbus, t. y. kai vandens tiekėjo infrastruktūra turi statybos užbaigimą patvirtinantį dokumentą.

  

Kaip prisijungti prie centralizuotų tinklų, nutiestų finansuojant Europos Sąjungos lėšomis?

 

Pateikti prašymą prisijungimo sąlygoms gauti

Užpildyti ir pateikti prašymą prisijungimo sąlygoms gauti galite ČIA.

 

Taip pat prašymą galite užpildyti atvykę į artimiausią mūsų Klientų aptarnavimo skyrių

Su prašymu reikalingi šie dokumentai (skenuotos / fotografuotos kopijos):

 • žemės sklypo nuosavybės teisę ar kitą valdymo teisę patvirtinantys dokumentai;
 • žemės nuomos, subnuomos, panaudos sutartis (jei tokia yra);
 • sklypo ribų planas;
 • pažymėjimas apie Nekilnojamojo turto registre įregistruotus statinius (butus, patalpas) ir teises į juos;
 • projektiniai pasiūlymai (jeigu jie buvo rengiami);
 • įgaliojimas projektuotojui atlikti užsakovo veiksmus, apibrėžtus teisės aktuose, reglamentuojančiuose techninių projektų rengimą.

Pasirašyti gautą sutartį

Su prisijungimo sąlygomis Jums bus pateikta sutartis.

Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sutartį sudaro bendrosios ir specialiosios sutarties sąlygos. Su bendrosiomis sutarties sąlygomis galite susipažinti čia. Specialiosios sutarties sąlygos paruošiamos kiekvienam klientui individualiai pagal jo užsakomas paslaugas.

Pasirašytą sutartį siųskite mums el. paštu info@vv.lt, paštu arba ją pateikite artimiausiame Klientų aptarnavimo skyriuje. 

Klientams, pasirašiusiems sutartį, įsipareigojame parengti namo vandens įvado ir nuotekų išvado projektą arba supaprastintą prisijungimo schemą, suderinti su Vilniaus miesto ar rajono savivaldybėmis, prijungti įsirengtus vandens įvadus prie Vilniaus miesto tinklų, atlikti vandens įvado plovimą ir dezinfekavimą, vandentiekio vamzdyno hidraulinį bandymą, įrengti vandens apskaitos mazgą, taip pat atlikti vandens kokybės mikrobiologinį tyrimą ir pateikti tinklų geodezinę išpildomąją nuotrauką.

PASTABA: Tam, kad būtų tinkamai suteiktos paslaugos, klientas yra atsakingas už sutikimų pateikimą, jei to pareikalauja bendrovė (pvz., žemės, nekilnojamojo turto bendrasavininkų ar kitų sutikimų). Jų nepateikus – paslaugos negalės būti suteiktos.

Atlikti tinklų statybos darbus   NAUJIENA! „Vilniaus vandenys“ atlieka statybos darbus 

Parengę namo vandens įvado / nuotekų išvado projektą arba supaprastintą prisijungimo schemą ir suderinę su Vilniaus miesto ar rajono savivaldybėmis, Jums pateiksime projekto kopiją.

Klientams pageidaujant, pagal suderintą projektą įrengsime vandentiekio įvadą / nuotekų išvadą bei suteiksime galimybę paslaugą įsigyti išsimokėtinai. Paslauga teikiama, jei gyvenamosios paskirties pastatui (vienbučiui / dvibučiui, sodo gyvenamajam namui ir pan.) suprojektuoti vamzdynai, kurių  diametrai:

 • vandentiekio įvado – dn ≤ 32mm
 • nuotekų išvado – dn ≤ 160mm

Paslauga teikiama tik įvadų / išvadų įrengimui. Paslaugos suteikti negalėsime, jei  kartu su vandentiekio įvadu / nuotekų išvadu yra suprojektuotas bendro naudojimo tinklas (vamzdynas, prie kurio bus galimybė prisijungi daugiau nei vienam vartotojui).


Jei statybos darbus vykdo klientas

Tinklo klojimo (vandentiekio įvado / nuotekų išvado) darbus klientas atlieka pats ūkio būdu arba samdo rangovą. „Vilniaus vandenys” šių darbų nevykdo. Jei samdysite rangovą, Jums reikės pasirinkti įmonę, kuri pagal prisijungimo sąlygas ir suderintą projektą atliktų tinklų įrengimo darbus. Pagal sutartį šiems darbams atlikti skirtas 6 mėnesių laikotarpis. Užbaigę tinklo klojimo darbus privalote palikti atvirą duobę prijungimo darbams. Kaip paruošti duobę vandentiekio prijungimui, galite susipažinti ČIA. Kaip paruošti duobę nuotekų tinklo prijungimui, galite susipažinti ČIA.

Paklojus vandentiekio įvadą ir / arba nuotekų išvadą, kvieskite mūsų atstovą suteikti sutartyje numatytas papildomas paslaugas. Registruoti specialisto atvykimą galite telefonu 1889.

Specialisto vizito gali reikėti palaukti, todėl jo iškvietimui prašome registruotis ne vėliau kaip prieš 5 darbo dienas iki planuojamo vizito laiko.

Naudotis paslaugomis

Atlikus visus sutartyje numatytus darbus, pasveikinsime tapus klientu!

Kviečiame kiekvieną mėnesį iki paskutinės mėnesio dienos deklaruoti rodmenis ir sumokėti už suteiktas paslaugas. Tai padaryti labai patogu „Vilniaus vandenų“ SAVITARNOS SVETAINĖJE. Kaip naudotis savitarna, rasite GIDE.

Daugiau informacijos galite teirautis telefonu 1889, el. paštu info@vv.lt arba susisiekti su klientų vadybininku telefonu 8 695 22328 (darbo laikas: 7.30–16.00 val.)

Vandentiekio ir nuotekų tinklų projektų schemos

 Antavilių g., Lazdynų Pelėdos g., J. Biliūno g. peržiūrėti
Avižienių seniūnija (Ažubaliai, Klevinė, Rasteniškės, Bendoriai) peržiūrėti
Bajorai peržiūrėti
Balsiai peržiūrėti
Buivydiškėsperžiūrėti
Daniliškėsperžiūrėti
Gineitiškės peržiūrėti
Grigiškės peržiūrėti
Kairėnai-Galgiai peržiūrėti
Naujoji Vilnia – Kairėnaiperžiūrėti
Pavilnys (schema nr.1) peržiūrėti
Pavilnys (schema nr.2) peržiūrėti
Salininkaiperžiūrėti
Santariškės-Visoriai peržiūrėti
Sodų bendrija „Jurginas“peržiūrėti
Sodų bendrija „Šeškinė“peržiūrėti
Šnipiškėsperžiūrėti
Tarandė peržiūrėti
Trakų Vokėperžiūrėti
Baltupiaiperžiūrėti
Antakalnisperžiūrėti
peržiūrėti
peržiūrėti
Didžioji Riešėperžiūrėti
Markučiaiperžiūrėti
Kremplių g.peržiūrėti
Naujasodžio g. peržiūrėti
SB  „Švietimas“peržiūrėti
SB  „Pavilnys“, „Varnėnas“, „Rūta“peržiūrėti
Šnipiškių pietinė dalisPERŽIŪRĖTIGalima jungtis 2020-04-25
Šnipiškių šiaurinė dalisPERŽIŪRĖTIGalima jungtis 2019-11-07
SB „Dailė“PERŽIŪRĖTIGalima jungtis 2019-01-30
Salininkai II etapasPERŽIŪRĖTIGalima jungtis 2019-03-28
„Lietuvos geležinkeliai“ klientų prijungimas Naujojoje VilniojePERŽIŪRĖTIGalima jungtis 2019-01-07
Naujoji Vilnia II etapasPERŽIŪRĖTIGalima jungtis 2019-09-01
SB „Aušra“PERŽIŪRĖTIGalima jungtis 2019-11-26
Kairėnai III etapasPERŽIŪRĖTIGalima jungtis 2020-06-30
RasosPERŽIŪRĖTIGalima jungtis 2020-01-31
GiedrakalnisPERŽIŪRĖTIGalima jungtis 2020-05-31
ŠvenčionėliaiPERŽIŪRĖTIGalima jungtis 2019-04-12
Naujininkų seniūnijaPERŽIŪRĖTIGalima jungtis 2020-05-04
 

   
Dažniausiai užduodami klausimai
 

Kiek laiko reikia laukti projekto parengimo?

Projektas yra parengiamas per 3–4 mėnesius.

Ar „Vilniaus vandenys“ vandentiekio įvadą ir nuotekų išvadą atveda iki namo ribos?

„Vilniaus vandenys“ rangos darbų kliento sklype neatlieka, klientas turi pats susirasti rangovus šiems darbams atlikti. Rangovus, kurie paklos suprojektuotą vamzdyną, galima išsirinkti internete. Arba darbus galima atlikti ūkio būdu. Atliekamiems darbams ūkio būdu skiriamas 6 mėnesių laikotarpis.

Kodėl turiu pasirašyti sutartį dar neprisijungęs prie tinklų?

Sutarties pasirašymas prieš darbus garantuoja darbų, numatytų sutartyje, atlikimą laiku bei galimybę prisijungus prie tinklų iš karto atsiskaitinėti už paslaugas. Papildomas vizitas pas vandens tiekėją dėl geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų šalinimo sutarties pasirašymo yra nereikalingas.

Jei prisijungsiu tik prie nuotekų tinklo, kaip atsiskaitinėsiu už paslaugas?

Klientams, kurie turi nuosavą vandens šaltinį (vandens gręžinį, šulinį) ir jungiasi tik prie centralizuoto nuotekų tinklo, vandens apskaitos prietaisas įrengiamas apskaityti gręžinio ar šulinio vandenį, kurio sunaudotas kiekis prilyginamas išleidžiamų nuotekų kiekiui ir jam taikomas nuotekų šalinimo paslaugos tarifas. Tokiu atveju paliekama galimybė gręžiniu ar šuliniu naudotis laistymo reikmėms ir šis vanduo nėra papildomai apmokestinamas.