PASLAUGOS APRAŠYMAS
Vandentiekio įvado / nuotekų išvado įrengimas – tai tinklo nuo namo iki artimiausių gatvės tinklų paklojimas pagal suderintą projektą.

KADA TEIKIAMA?
Kai klientai nori prisijungti prie centralizuotų vandentiekio / nuotekų tinklų. Vandentiekio įvado / nuotekų išvado įrengimo darbai atliekami turint suderintą projektą.

KAM TEIKIAMA?
Naujai prie vandentiekio / nuotekų tinklų besijungiantiems klientams, kai jungiamų vamzdynų diametrai: vandentiekio įvado – dn ≤ 32 mm, nuotekų išvado – dn ≤ 160 mm.

PASLAUGOS UŽSAKYMAS
Klientas, norėdamas sužinoti vandentiekio įvado / nuotekų išvado įrengimo darbų kainą, turi pateikti suderintą projektą. Užklausą kainos paskaičiavimui klientas gali pateikti el. paštu info@vv.lt, atvykus į KLIENTŲ APTARNAVIMO SKYRIŲ arba užpildžius žemiau esančią formą.
Po vandentiekio įvado / nuotekų išvado įrengimo paslaugos kainos pateikimo klientas, norėdamas užsakyti paslaugą, turi pasirašyti geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sutartį. 

PASLAUGOS EIGA

 • Klientui pateikus užklausą, per 10 d. d. paskaičiuojama vandentiekio įvado / nuotekų išvado įrengimo darbų atlikimo kaina. 
 • Su klientu susisiekiama jo nurodytu telefonu ir suderinama vandentiekio įvado / nuotekų išvado įrengimo darbų atlikimo kaina.
 • Jei kaina tinkama, klientui paruošiama sutartis, kurią klientas turi pasirašyti prieš atliekant darbus.
 • Sutartį klientas gali pasirašyti el. paštu info@vv.lt arba atvykus į klientų aptarnavimo skyrių.
 • Pasirašius geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sutartį, su klientu susisiekiama jo nurodytu telefonu ir suderinama darbų atlikimo data.

Klientui pageidaujant kartu galima užsakyti ir šias mokamas paslaugas:

 • Dangų išardimo ir atstatymo darbus (Paslauga teikiama tik užsakant vandentiekio įvado ir/arba nuotekų išvado įrengimo paslaugas)
 • Kontrolinės geodezinės nuotraukos parengimą

Papildomai Vilniaus vandenysnemokamai* atliks šias paslaugas:

 • vandentiekio įvado prijungimą
 • hidraulinį vandentiekio vamzdyno bandymą
 • vandentiekio vamzdyno plovimą ir dezinfekavimą
 • mikrobiologinį vandens tyrimą
 • standartinio vandens apskaitos mazgo įrengimą

*Jei paslaugos bus teikiamos vykdant prijungimą prie privačių tinklų, t. y.  užsakovas netaps „Vilniaus vandenų“ klientu, su juo pasirašoma paslaugų užsakymo forma, o ne sutartis, ir papildomos paslaugos tokiu atveju bus mokamos.
Po darbų atlikimo surašomi aktai, kurių vienas egzempliorius perduodamas klientui.  Atlikus visus darbus, klientui išrašoma PVM sąskaita faktūra. 

PAPILDOMA BENDRA INFORMACIJA

 • Paslauga teikiama tik gyvenamosios paskirties pastatui (vienbučiui / dvibučiui, sodo gyvenamajam namui ir pan.) vandentiekio įvadų / nuotekų išvadų projektams, kai jungiamų vamzdynų diametrai: vandentiekio įvado – dn ≤ 32 mm, nuotekų išvado – dn ≤ 160 mm.
 • Paslauga neteikiama, kai kartu su vandentiekio įvadu ir/arba nuotekų išvadu yra suprojektuotas bendro naudojimo tinklas (skirstomasis vamzdynas, prie kurio bus galimybė prisijungi daugiau nei vienam vartotojui).
 • Požeminių komunikacijų (pvz.: telekomunikacijų, elektros, dujų tinklų ir kt.) vietą privačioje valdoje nurodo klientas. Už komunikacijų sugadinimą vykdant darbus, atsako klientas.
 • Jei dangų išardymo ir atstatymo darbai neužsakomi, bet atliekant kasimo darbus išardomas gatvės gerbūvis, į kainą privalomai įtraukiami dangų išardymo / atstatymo darbai, atlikti ne privačioje valdoje.

APMOKĖJIMAS UŽ PASLAUGAS
Po paslaugos suteikimo klientui pateikiama PVM sąskaita faktūra apmokėjimui už paslaugą pagal galiojančius tarifus. Sąskaita siunčiama kliento nurodytu el. paštu arba paštu. 
Suteikiama galimybė už paslaugas atsiskaityti IŠSIMOKĖTINAI.

KAINA
Paslaugos kainą sudaro rangos darbai + kontrolinė geodezinė nuotrauka + dangų išardymas / atstatymas.
Jei klientas užsako dangų atstatymo darbus arba atliekant kasimo darbus išardomas gatvės gerbūvis, tuomet į kainą privalomai įtraukiami dangų atstatymo kaštai.

PaslaugaKaina
eur/vnt. su PVM
Kaina
eur/m su PVM
Vandentiekio įvado įrengimo darbai750,00 90,00
Nuotekų išvado įrengimo darbai450,00 90,00
Kontrolinės geodezinės nuotraukos vandentiekio tinklams185,00
Kontrolinės geodezinės nuotraukos nuotekų tinklams 185,00

Dangų išardymo / atstatymo darbai
Paslauga teikiama tik kartu užsakant nuotekų išvado įrengimo darbus.
Jei dangų išardymo ir atstatymo darbai neužsakomi, bet atliekant kasimo darbus išardomas gatvės gerbūvis, į kainą privalomai įtraukiami dangų išardymo / atstatymo darbai, atlikti ne privačioje valdoje.

PaslaugaKaina
eur/vnt. su PVM
Kaina
eur/m2 su PVM
Vejos atstatymo darbai18,00
Žvyro dangos atstatymo darbai30,00
Betoninių trinkelių ardymo darbai15,00
Betoninių trinkelių atstatymo darbai60,00
Šaligatvio plytelių ardymo darbai15,00
Šaligatvio plytelių atstatymo darbai38,00
Asfaltbetonio dangos ardymo darbai45,00
Asfaltbetonio dangos atstatymo darbai106,00
Nuotakyno apžiūros šulinys d-315 m305,00
Nuotakyno apžiūros šulinys d-425 m660,00
Gelžbetoninio šulinio įrengimas d-1,0 m1180,00
Gelžbetoninio šulinio įrengimas d-1,5 m1350,00
Nuotekų panardinamas siurblys su įrengimu985,00

Transportavimo išlaidos
Transportavimo išlaidos, skirtos darbinės technikos nusigabenimui, vykdant darbus Šalčininkų arba Švenčionių rajone. Atstumas skaičiuojamas nuo Vilniaus rajono ribos iki faktinės darbų atlikimo vietos.

PaslaugaKaina
eur/km
su PVM
Transportavimo išlaidos3,00Pasitikrinti, kiek preliminariai Jums kainuos ši paslauga, galite pasinaudoję SKAIČIUOKLE.


Prašymą dėl papildomos paslaugos teikimo kviečiame pateikti el. paštu info@vv.lt, skambinant tel. 19118, kreipiantis į artimiausią Klientų aptarnavimo skyrių arba užpildžius žemiau esančią formą.

  UŽKLAUSA


  Vardas ir pavardė / įmonės pavadinimas
  El.pašto adresas
  Kontaktinis tel.nr:
  Objekto adresas, kuriam bus atliekama paslauga:
  Papildoma informacija:
  Nurodykite kokiai komunikacijai užsakomi įrengimo darbai:

  • vandentiekio įvado įrengimas;
  • nuotekų išvado įrengimas;
  • vandentiekio įvado ir nuotekų išvado įrengimas.

  Paslaugų suteikimui bendrovė gali samdyti paslaugų teikėjus (rangovus ir subrangovus). Tuo atveju, jeigu Jūsų asmens duomenys dėl paslaugos suteikimo, yra perduodami rangovams ar subrangovams – duomenų tvarkytojams, visais atvejais yra pasirašomi Susitarimai dėl asmens duomenų tvarkymo, kuriuose yra nustatyti asmens duomenų saugumo ir tv Paslaugų suteikimui bendrovė gali samdyti paslaugų teikėjus (rangovus ir subrangovus). Tuo atveju, jeigu Jūsų asmens duomenys dėl paslaugos suteikimo, yra perduodami rangovams ar subrangovams – duomenų tvarkytojams, visais atvejais yra pasirašomi Susitarimai dėl asmens duomenų tvarkymo, kuriuose yra nustatyti asmens duomenų saugumo ir tvarkymo reikalavimai, kurių paslaugų teikėjas turi laikytis. Plačiau apie asmens duomenų tvarkymą ir duomenų tvarkytojų pasitelkimą yra skelbiama bendrovės Privatumo politikoje, su kuria galima susipažinti bendrovės interneto svetainės skiltyje ASMENS DUOMENŲ APSAUGA.