Sutarčių sudarymas

Paslaugų teikimo sutartys sudaromos tik su vienu asmeniu. Bendrasavininkų ar nuomininkų atveju sutartis sudaroma su tuo asmeniu, kuris kreipiasi pirmasis. Asmenys turi tarpusavyje susitarti, kuris iš jų sudarys paslaugų sutartį.       

Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sutartis sudaroma atsiuntus reikalingus dokumentus (skenuotus / fotografuotus) el. paštu info@vv.lt, paštu arba juos pateikus artimiausiame Klientų aptarnavimo skyriuje. 

Individualių namų savininkams sudarant sutartį reikalingi šie dokumentai:

  • PRAŠYMAS SUTARČIAI SUDARYTI;
  • nuosavybės teisę į namą patvirtinantys dokumentai;
  • namo dalies planas;
  • nuosavybės teisę į žemės sklypą patvirtinantys dokumentai ir žemės sklypo planas;
  • seniūnijos pažyma* apie gyvenančius arba gyvenamąją vietą deklaravusius asmenis;
  • geriamojo vandens apskaitos prietaisų rodmenų suderinimo aktas (pasirašomas su būsto pardavėju / buvusiu savininku).        

APSKAITOS PRIETAISŲ RODMENŲ SUDERINIMO AKTAS

* Dėl seniūnijos pažymos nebūtina vykti į savivaldybę, seniūnijos pažymą galima gauti ir el. paštu (užpildant paraiškos formą savivaldybės internetiniame puslapyje).  

Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sutartis sudaroma atsiuntus reikalingus dokumentus (skenuotus / fotografuotus) el. paštu info@vv.lt, naudojantis e. pristatymo informacine sistema, paštu arba juos pateikus artimiausiame Klientų aptarnavimo skyriuje. 

Butų savininkams sudarant sutartį reikalingi šie dokumentai:

  • nuosavybės teisę į butą patvirtinantys dokumentai;
  • seniūnijos pažyma* apie gyvenančius arba gyvenamąją vietą deklaravusius asmenis;
  • geriamojo vandens apskaitos prietaisų rodmenų suderinimo aktas (pasirašomas su būsto pardavėju / buvusiu savininku).

APSKAITOS PRIETAISŲ RODMENŲ SUDERINIMO AKTAS

* Dėl seniūnijos pažymos nebūtina vykti į savivaldybę, seniūnijos pažymą galima gauti ir el. paštu (užpildant paraiškos formą savivaldybės internetiniame puslapyje).       

Daugiabučių namų savininkų BENDRIJŲ EKSPLOATUOJAMŲ NAMŲ butų savininkus prašome pateikti išrašą iš namo savininkų bendrijos narių susirinkimo protokolo (pagal Bendrijų įstatymo 2 str. 4 p.).  

Su NAUJŲ DAUGIABUČIŲ NAMŲ butų savininkais geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sutartys sudaromos tik tada, kai namo statytojas bendro naudojimo lauko vandentiekio ir nuotekų tinklus perduoda Vilniaus miesto savivaldybei ir namo administratorius suderina su mumis vandentiekio ir nuotekų tinklų eksploatavimo ribų planą. 


Apie paruoštą sutartį informuojame telefonu arba el. paštu ir kviečiame pasirinkti, kokiu būdu klientas pageidauja ją gauti (el. paštu, paštu ar atvykus į Klientų aptarnavimo skyrių). Atvykstant sutartį pasirašyti ir pasiimti į Klientų aptarnavimo skyrių, prašome turėti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą.

Nuotoliniu būdu pasirašytą sutartį galite mums pateikti el. paštu info@vv.lt, paštu arba artimiausiame Klientų aptarnavimo skyriuje.

Kviečiame susipažinti su paslaugų teikimo sutartimi – Bendrosios sutarties sąlygos