19118

Vilniaus miesto klientų aptarnavimo centras

8 800 10880

Avarijų registravimas

Klaida

Kraunasi

PRAŠYMAS PRISIJUNGIMO SĄLYGOMS GAUTI

Kliento informacija

Kliento informacija

Projektuotojo informacija

Projektuotojo informacija

Objekto informacija

Objekto informacija

Dokumentai

Dokumentai

Kita informacija

Kita informacija
Kas teikia prašymą
Pasirinkite
Prašymą pildau pirmą kartą
Keičiamų sąlygų numeris
PS keitimo priežastis

Kliento informacija


Vardas, Pavardė
Miestas
Gatvė
Namo numeris
Buto numeris
Telefonas
+370
El. paštas

Projektuotojo informacija

Vardas, Pavardė / Pavadinimas
Telefonas
+370
El. paštas

Objekto informacija

Objekto adresas
Objektas
Pasirinkite

Kita informacija

Prisijungimo sąlygas norėčiau gauti

 1. Už pateiktų duomenų tikrumą atsako klientas Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.
 2. Pateikdamas prašymą klientas garantuoja, kad duomenys pilni ir teisingi.
 3. Prisijungimo sąlygos išduodamos per 10 darbo dienų nuo prašymo-paraiškos priėmimo dienos.
 4. Klientas, norintis prisijungti prie Bendrovės vandentiekio tinklo, turi atsijungti savo vidaus tinklus nuo esamo gręžinio ir įrengti aklę, išskyrus atvejį, kai vandens tiekimas laistymui bus projektuojamas iš esamo gręžinio. Tuomet klientas turi suprojektuoti ir įrengti vandentiekį laistymo reikmėms, prisijungiant prieš esamą (projektuojamą) vandens apskaitą. Poreikiui esant, klientas turi suprojektuoti ir įrengti vandens apskaitos mazgą laistymui.
 5. Informacija apie bendrovės vykdomą asmens duomenų tvarkymą pateikiama „Vilniaus vandenų” Privatumo politikoje.

 1. Nenurodžius vandens poreikio gaisrams gesinti, tam vandens tiekimas nebus įvertintas ir „Vilniaus vandenys“ vandens tiekimo gaisrų gesinimui negarantuos.
 2. Už pateiktų duomenų tikrumą atsako klientas Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.
 3. Pateikdamas prašymą klientas garantuoja, kad duomenys pilni ir teisingi.
 4. Prisijungimo sąlygos išduodamos per 10 darbo dienų nuo prašymo-paraiškos priėmimo dienos.
 5. Klientas, norintis prisijungti prie Bendrovės vandentiekio tinklo, turi atsijungti savo vidaus tinklus nuo esamo gręžinio ir įrengti aklę, išskyrus atvejį, kai vandens tiekimas laistymui bus projektuojamas iš esamo gręžinio. Tuomet klientas turi suprojektuoti ir įrengti vandentiekį laistymo reikmėms, prisijungiant prieš esamą (projektuojamą) vandens apskaitą. Poreikiui esant, klientas turi suprojektuoti ir įrengti vandens apskaitos mazgą laistymui.
 6. Informacija apie bendrovės vykdomą asmens duomenų tvarkymą pateikiama „Vilniaus vandenų” Privatumo politikoje.