Mokėtiną sumą už „Vilniaus vandenų“ suteiktas paslaugas sudaro:

 • geriamojo vandens ir nuotekų tvarkymo kaina, skaičiuojama už sunaudotą geriamąjį (šaltą) vandenį kubiniais metrais;
 • mėnesinis mokestis.

Atkreipiame dėmesį, kad žemiau pateiktos paslaugų kainos galiojo 2022 m. rugpjūčio 1 d. – 2022 m. gruodžio 31 d. laikotarpiu, mėnesinio mokesčio kaina galiojo 2021 m. rugpjūčio 1 d. – 2023 m. birželio 30 d.

Paslaugos
Paslauga
Kaina
(be PVM)
Kaina
(su PVM)

Geriamojo vandens tiekimas ir nuotekų tvarkymas (perkant geriamąjį vandenį buities ir komerciniams poreikiams bei perkant geriamąjį vandenį, skirtą karštam ruošti ir tiekiamą abonentams)

1,24
Eur/m³

1,50
Eur/m³

Geriamojo vandens tiekimas (perkant tik geriamojo vandens tiekimo paslaugą)

0,64
Eur/m³

0,77
Eur/m³

Nuotekų tvarkymas (perkant tik nuotekų tvarkymo paslaugą)

0,60
Eur/m³

0,73 Eur/m³

Geriamojo vandens tiekimas ir nuotekų tvarkymas (perkant geriamąjį vandenį patalpų šildymui, kuris tiekiamas vartotojams ir abonentams bei skirtą karštam vandeniui ruošti, kuris tiekiamas vartotojams)

1,16
Eur/m³

1,40
Eur/m³

Mėnesinis mokestis vienam apskaitos prietaisui pagal įrengtų apskaitos prietaisų diametrą
Kaina
(be PVM)
Kaina
(su PVM)

Ø 15 mm

0,79 
Eur/mėn.

0,96
Eur/mėn.

Ø 20 mm

1,05 
Eur/mėn.

1,27
Eur/mėn.

Ø 25 mm

1,32 
Eur/mėn.

1,60
Eur/mėn.

Ø 32 mm

1,69 
Eur/mėn.

2,04
Eur/mėn.

Ø 40 mm

2,11 
Eur/mėn.

2,55
Eur/mėn.

Ø 50 mm

2,64 
Eur/mėn.

3,19
Eur/mėn.

Ø 65 mm

3,43 
Eur/mėn.

4,15
Eur/mėn.

Ø 80 mm

4,22 
Eur/mėn.

5,11
Eur/mėn.

Ø 100 mm

5,27 
Eur/mėn.

6,38
Eur/mėn.

> Ø 150 mm

7,91 
Eur/mėn.

9,57
Eur/mėn.

Mėnesinis mokestis atsiskaitant pagal daugiabučio namo įvadinio apskaitos prietaiso rodmenis

1,78 
Eur/mėn.

2,15
Eur/m³

* Apskaitos prietaisų neturintiems klientams suvartoto geriamojo vandens ir nuotekų kiekis m³ skaičiuojamas taikant vidutinį savivaldybėje suvartojamo geriamojo vandens kiekį (2,48 m³), dauginant jį iš koeficiento 2 ir suapvalinant iki vieno skaičiaus po kablelio. Tai sudaro 5 m³ (suapvalinus) vienam klientui. 

Teisės aktų nustatyta tvarka, šis kiekis perskaičiuojamas kasmet. Nuo 2022 m. vasario 1 d. „Vilniaus vandenų“ aptarnaujamoje teritorijoje vidutinis suvartojamo geriamojo vandens kiekis vienam gyventojui per mėnesį yra 2,48 m³.

Informaciją apie „Vilniaus vandenų“ suteikiamas papildomas paslaugas ir jų kainas rasite čia.

Bendrovės „Vilniaus vandenys“  paslaugų kainos nustatomos vadovaujantis Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos (VERT) patvirtinta Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų kainų nustatymo metodika.

Pateiktos paslaugų kainos galiojo nuo 2022 m. rugpjūčio 1 dienos iki 2022 m. gruodžio 31 dienos. Mėnesinio mokesčio kaina nuo 2021 m. rugpjūčio 1 dienos iki 2023 m. birželio 30 dienos.

 • Papildomi mokesčiai UŽ PADIDINTĄ TARŠĄ
  Rodiklis
  Kaina
  (be PVM)

  Už kiekvieną 100 mg/l virš bazinės taršos BDS 7 koncentracijos padidėjimą

  0,027
  Eur/m³

  Už kiekvieną 100 mg/l virš bazinės taršos skendinčių medžiagų koncentracijos padidėjimą

  0,019
  Eur/m³

  Už kiekvieną 10 mg/l virš bazinės taršos azoto koncentracijos padidėjimą

  0,002 
  Eur/m³

  Nustačius padidintą taršą (nenumatytą sutartyje) taikomos baudos ir pakeičiami įkainiai sutartyje pagal nustatytą taršos kiekį.

 • Papildomi mokesčiai UŽ SAVITĄJĄ (SPECIFINĘ) TARŠĄ
  Rodiklis
  Ribinė koncentracija (mg/l) 
  Ribinė teršalų koncentracija į nuotekų surinkimo sistemą
  Kaina už mg/l  (be PVM)
  Kaina už 1 mg/l, viršijus ribinę teršalų koncentraciją Kainos galioja nuo 2022-01-01

  Bendras chromas

  0,4
  mg/l

  0,06448
  Eur

  Varis

  0,4
  mg/l

  0,06448
  Eur

  Cinkas

  0,6
  mg/l

  0,06448
  Eur

  Nikelis ir jo junginiai

  0,1
  mg/l

  0,39547
  Eur

  Naftos angliavandeniliai

  5,0
  mg/l

  0,01461
  Eur

  Sintetinės veiklios paviršinės medžiagos (anijoninės)

  2,0
  mg/l

  0,00126
  Eur

  Gyvsidabris

  0,002
  mg/l

  4,34050
  Eur

  Kadmis

  0,04
  mg/l

  4,34050
  Eur

  Švinas

  0,1
  mg/l

  0,39547
  Eur

  Aliuminis

  0,4
  mg/l

  0,06448
  Eur

  Riebalai

  50,0
  mg/l

  0,00143
  Eur

  Antracenas

  0,0002
  mg/l

  4,34050
  Eur

  Nonilfenoliai

  0,02
  mg/l

  4,34050
  Eur

  Di(2-etilheksilftalatas)

  0,002
  mg/l

  4,34050
  Eur

  Nustačius savitąją (specifinę) taršą (nenumatytą sutartyje) taikomos baudos ir pakeičiami įkainiai sutartyje pagal nustatytą taršos kiekį.