NAUJIENA!!! Kviečiame greitai ir patogiai reikiamus dokumentus Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sutarties sudarymui pateikti ČIA.

Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sutartis (toliau – Sutartis) sudaroma įsigijus, paveldėjus ar išsinuomojus nekilnojamąjį turtą.

Sutarties paruošimui reikiamus dokumentus kviečiame pateikti čia: Sutarčių pasirašymo forma – Vilniaus vandenys (vv.lt)

Neturint galimybės pateikti dokumentų el. kanalais – galima kreiptis paštu arba atvykus į artimiausią Klientų aptarnavimo skyrių (Spaudos g. 8-1, Vilnius / Konstitucijos pr. 3, Vilnius). Atvykus į klientų aptarnavimo skyrių, prašome turėti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą.


Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sutarties sudarymui reikalingi duomenys ir dokumentai:

Gyventojams

 • Savininko asmens ir kontaktinius duomenis: vardą, pavardę, asmens kodą / gimimo datą, būsto, dėl kurio kreipiatės, adresą, mob. tel. numerį, el. pašto adresą;
 • Nuosavybės teisę į butą / namą patvirtinančio dokumento kopiją;
 • Būsto nuomos sutarties, registruotos VĮ Registrų centras, kopiją (privaloma, jei sutartis sudaroma su būsto nuomininku);
 • Geriamojo vandens apskaitos prietaisų (skaitiklių) rodmenų suderinimo aktą (pasirašytą būsto pardavėjo (buvusio savininko) ir pirkėjo). APSKAITOS PRIETAISŲ RODMENŲ SUDERINIMO AKTAS;
 • Seniūnijos pažymą* apie būste gyvenamąją vietą deklaravusius asmenis.

* Dėl seniūnijos pažymos nebūtina vykti į savivaldybę, seniūnijos pažymą galima gauti ir el. paštu (užpildant paraiškos formą savivaldybės internetiniame puslapyje). Jei būste yra įrengtas geriamojo vandens apskaitos prietaisas (skaitiklis), pažyma nėra būtina, pakanka nurodyti gyvenamąją vietą būste deklaravusių asmenų skaičių.

Verslo klientams

 • PRAŠYMĄ SUTARČIAI SUDARYTI;
 • nuosavybės teisę į pastatą (patalpas) patvirtinančio dokumento kopiją;
 • Pastato (patalpų) nuomos ar panaudos sutarties kopiją;
 • Įmonės vadovo įgaliojimus patvirtinantį dokumentą;
 • Geriamojo vandens apskaitos prietaisų (skaitiklių) rodmenų suderinimo aktą (pasirašytą patalpų pardavėjo (buvusio savininko) ir esamo savininko). APSKAITOS PRIETAISŲ RODMENŲ SUDERINIMO AKTAS.

Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sutartį sudaro dvi dalys:

 1. Bendrosios sutarties sąlygos.
  Bendrosios sutarties sąlygos yra vienodos visiems „Vilniaus vandenų“ klientams ir jos nėra pasirašomos tarp šalių. Kviečiame susipažinti su paslaugų teikimo sutarties BENDROSIOMIS SĄLYGOMIS.
 2. Specialiosios sutarties sąlygos.
  Specialiosios sutarties sąlygos su kiekvienu verslo klientu sudaromos individualiai. Specialiosios sutarties sąlygos sudaromos individualiai su gyvenamojo būsto savininku arba nuomininku, jei būsto nuomos sutartis registruota Registrų centre. Kai yra keli bendrasavininkai, sutartis sudaroma su vienu iš bendrasavininkų, jie turi tarpusavyje susitarti, kieno vardu bus sudaryta paslaugų sutartis.

Paruošta sutartis Jums pasirašymui bus pateikta Jūsų nurodytu el. paštu, jo nenurodžius – paštu arba ją galėsite pasirašyti atvykę į Klientų aptarnavimo skyrių. Atvykstant pasirašyti ir pasiimti sutartį į Klientų aptarnavimo skyrių, būtina turėti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą.

Nuotoliniu būdu pasirašytą sutartį bendrovei „Vilniaus vandenys“ grąžinti galite el. paštu info@vv.lt arba siunčiant ją paštu (adresu Spaudos g. 8-1, Vilnius).

Su NAUJŲ DAUGIABUČIŲ NAMŲ butų savininkais geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sutartys sudaromos tik tada, kai namo statytojas bendro naudojimo lauko vandentiekio ir nuotekų tinklus perduoda Vilniaus miesto savivaldybei ir namo administratorius suderina su mumis vandentiekio ir nuotekų tinklų eksploatavimo ribų planą – apie tai teiraukitės namo statytojo.

Siekdama užtikrinti tinkamą asmens duomenų apsaugą bendrovė „Vilniaus vandenys“ visą asmens duomenis sudarančią informaciją teikia tik sutartis su bendrove pasirašiusiems klientams. Jei norite, kad informacija būtų teikiama ir kitiems asmenims, pavyzdžiui, sutuoktiniui, giminaičiui, būsto nuomininkui ar kitam asmeniui, turite  užpildyti Klientų sutikimo atskleisti asmens duomenis kontaktiniam asmeniui formą ir ją pateikti el. paštu info@vv.lt arba užpildyti atvykus į bet kurį Klientų aptarnavimo skyrių. Platesnę informaciją galite rasti skiltyje Asmens duomenų apsauga.


Nuotekų tvarkymo sutarčių sudarymas nuotekų vežėjams

Prašymą, su visais jį lydinčiais dokumentais, sudaryti Sutartį Nuotekų vežėjas gali pateikti paštu: adresu Spaudos g. 8-1, Vilnius; el. paštu: info@vv.lt, taip pat bet kuriame Klientų aptarnavimo skyriuje.

Sudarant nuotekų tvarkymo sutartį, nuotekų vežėjams reikalingi šie dokumentai:

 • PRAŠYMAS SUTARČIAI SUDARYTI;
 • DUOMENŲ APIE NUOTEKAS VEŽANČIAS TRANSPORTO PRIEMONES SUVESTINĖ;
 • Suvestinėje nurodytos transporto priemonės techninio paso kopiją;
 • Dokumentas/Susitarimas (kopija), pagrindžiantis Jūsų bendrovės teisę eksploatuoti Suvestinėje nurodytą transporto priemonę, jei ji Jūsų bendrovei nepriklauso nuosavybės teise, o yra naudojama kitu pagrindu (pvz., nuomojama);
 • Individualios veiklos pažymos kopija, jei klientas yra fizinis asmuo;
 • Išrašas iš LR Aplinkos ministerijos Atliekas tvarkančių įmonių registro duomenų bazės apie registraciją jame.