Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sutartys sudaromos įsigijus, paveldėjus ar išsinuomojus nekilnojamąjį turtą.

Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sutartį sudaro dvi dalys:

  1. Bendrosios sutarties sąlygos.
  2. Specialiosios sutarties sąlygos.

Bendrosios sutarties sąlygos yra vienodos visiems „Vilniaus vandenų“ klientams ir jos nėra pasirašomos tarp šalių. Kviečiame susipažinti su paslaugų teikimo sutarties BENDROSIOMIS SĄLYGOMIS

Specialiosios sutarties sąlygos su kiekvienu verslo klientu sudaromos individualiai. Specialiosios sutarties sąlygos sudaromos individualiai su gyvenamojo būsto savininku arba nuomininku, jei būsto nuomos sutartis registruota Registrų centre. Kai yra keli bendrasavininkai, sutartis sudaroma su vienu iš bendrasavininkų, jie turi tarpusavyje susitarti, kieno vardu bus sudaryta paslaugų sutartis.

Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sutartis (Specialiosios sąlygos) paruošiama atsiuntus reikalingus duomenis ir  dokumentus (skenuotus / fotografuotus) el. paštu info@vv.lt. Neturint tokios galimybės – paštu arba juos pateikus artimiausiame Klientų aptarnavimo skyriuje.

Norint sudaryti geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sutartį prašome pateikti šiuos duomenis ir dokumentus:

Gyventojams
Savininko asmens ir kontaktinius duomenis: vardą, pavardę, asmens kodą / gimimo datą, gyvenamojo būsto adresą, mob. tel. numerį, el. pašto adresą
Nuosavybės teisę į butą / namą patvirtinančio dokumento kopiją
Būsto nuomos sutarties, registruotos RC, kopiją (jei sutartis sudaroma su būsto nuomininku)
Seniūnijos pažymą* apie būste gyvenamąją vietą deklaravusius asmenis
Geriamojo vandens apskaitos prietaisų (skaitiklių) rodmenų suderinimo aktą (pasirašytą būsto pardavėjo (buvusio savininko) ir pirkėjo). APSKAITOS PRIETAISŲ RODMENŲ SUDERINIMO AKTAS

* Dėl seniūnijos pažymos nebūtina vykti į savivaldybę, seniūnijos pažymą galima gauti ir el. paštu (užpildant paraiškos formą savivaldybės internetiniame puslapyje). Jei būste yra įrengtas geriamojo vandens apskaitos prietaisas (skaitiklis), pažyma nėra būtina, pakanka nurodyti gyvenamąją vietą būste deklaravusių asmenų skaičių.

Su NAUJŲ DAUGIABUČIŲ NAMŲ butų savininkais geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sutartys sudaromos tik tada, kai namo statytojas bendro naudojimo lauko vandentiekio ir nuotekų tinklus perduoda Vilniaus miesto savivaldybei ir namo administratorius suderina su mumis vandentiekio ir nuotekų tinklų eksploatavimo ribų planą – apie tai teiraukitės namo statytojo.

Siekdama užtikrinti tinkamą asmens duomenų apsaugą bendrovė „Vilniaus vandenys“ visą asmens duomenis sudarančią informaciją teikia tik sutartis su bendrove pasirašiusiems klientams. Jei norite, kad informacija būtų teikiama ir kitiems asmenims, pavyzdžiui, sutuoktiniui, giminaičiui, būsto nuomininkui ar kitam asmeniui, turite  užpildyti Klientų sutikimo atskleisti asmens duomenis kontaktiniam asmeniui formą ir ją pateikti el. paštu info@vv.lt arba užpildyti atvykus į bet kurį Klientų aptarnavimo skyrių. Platesnę informaciją galite rasti skiltyje Asmens duomenų apsauga.

Verslo klientams
PRAŠYMĄ SUTARČIAI SUDARYTI
Nuosavybės teisę į pastatą (patalpas) patvirtinančio dokumento kopiją
Pastato (patalpų) nuomos ar panaudos sutarties kopiją
Įmonės vadovo įgaliojimus patvirtinantį dokumentą
Geriamojo vandens apskaitos prietaisų (skaitiklių) rodmenų suderinimo aktą (pasirašytą patalpų pardavėjo (buvusio savininko) ir esamo savininko). APSKAITOS PRIETAISŲ RODMENŲ SUDERINIMO AKTAS          

Paruošta sutartis Jums pasirašymui bus pateikta Jūsų nurodytu el. paštu, jo nenurodžius – paštu arba ją galėsite pasirašyti atvykę į Klientų aptarnavimo skyrių. Atvykstant pasirašyti ir pasiimti sutartį į Klientų aptarnavimo skyrių, būtina turėti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą.

Nuotoliniu būdu pasirašytą sutartį bendrovei „Vilniaus vandenys“ grąžinti galite el. paštu info@vv.lt arba siunčiant ją paštu (adresu Spaudos g. 8-1, Vilnius).


Sudarant nuotekų tvarkymo sutartį, nuotekų vežėjams reikalingi šie dokumentai:

Reikalingi dokumentai nuotekų vežėjams
PRAŠYMAS SUTARČIAI SUDARYTI
DUOMENŲ APIE NUOTEKAS VEŽANČIAS TRANSPORTO PRIEMONES SUVESTINĖ
Suvestinėje nurodytos transporto priemonės techninio paso kopiją
Dokumentas/Susitarimas (kopija), pagrindžiantis Jūsų bendrovės teisę eksploatuoti Suvestinėje nurodytą transporto priemonę, jei ji Jūsų bendrovei nepriklauso nuosavybės teise, o yra naudojama kitu pagrindu (pvz., nuomojama)
Individualios veiklos pažymos kopija, jei klientas yra fizinis asmuo
Išrašas iš LR Aplinkos ministerijos Atliekas tvarkančių įmonių registro duomenų bazės apie registraciją jame.

Prašymą, su visais jį lydinčiais dokumentais, sudaryti Sutartį Nuotekų vežėjas gali pateikti paštu: adresu Spaudos g. 8-1, Vilnius; el. paštu: info@vv.lt, taip pat bet kuriame Klientų aptarnavimo skyriuje.