PASLAUGOS APRAŠYMAS
Vandentiekio / nuotekų privačiuose tinkluose atliekami remonto darbai. Esant poreikiui prieš tai nustatoma avarijos vieta tinkluose naudojant specialią įrangą.

KADA TEIKIAMA?
Įvykus avarijai kliento privačiuose tinkluose arba esant poreikiui suremontuoti tinklus siekiant išvengti avarijos.

KAM TEIKIAMA?
„Vilniaus vandenų“ esamiems fiziniams ir juridiniams klientams.

PASLAUGOS UŽSAKYMAS
Įvykus avarijai klientai ją registruoja telefonu 19118 arba 880010880. Bendrovės darbuotojai nuvykę į objektą įvertina, ar avarija įvyko bendrovės ar kliento tinklų atsakomybės ribose.

 • Jei tinklai priklauso klientui ir klientas pageidauja, kad bendrovė atliktų mokamus remonto darbus, klientai gali užsakyti paslaugą užpildę UŽSAKYMO FORMĄ ir pateikę ją el. paštu info@vv.lt (nurodant el. laiško temą „DĖL AVARIJOS“), atvykę į KLIENTŲ APTARNAVIMO SKYRIŲ arba užpildžius žemiau esančią formą. Taip pat paslaugą galima užsakyti paskambinus telefonu 19118 (pokalbis įrašomas).
 • Jei avarija įvyko bendrovės aptarnaujamuose tinkluose, bendrovė atlieka remonto darbus ir klientas už šią paslaugą nemoka.

Pateikiant užsakymą klientas turi nurodyti šiuos duomenis:

 • Vardas, pavardė / Įmonės pavadinimas
 • Įmonės kodas
 • PVM mokėtojo kodas
 • Įmonės reg. adresas
 • Objekto adresas
 • Telefono numeris
 • El.pašto adresas
 • Situacijos aprašas (avarija nuotekų, vandentiekio tinkluose, siurblinėje ir pan.)

PASLAUGOS EIGA
Klientui pateikus prašymą, per 5 d. d. su juo susisiekiama nurodytu telefonu ir suderinama vizito darbams data ir laikas. Jei bendrovėje įvyksta nenumatytos avarijos, darbų laikas gali būti nukeliamas, tai suderinus telefonu su klientu. Atlikus remonto darbus surašomas atliktų darbų aktas, kuris klientui pateikiamas el. paštu. Pagal šį aktą klientui bus išrašyta PVM sąskaita faktūra.
Darbų apimtys: avarijos vietos nustatymas, atkasimas, remonto darbai, užkasimas be tankinimo. Gerbūvio atstatymo darbus atlieka klientas (pvz. trinkelių klojimas, žolės užsėjimas ir t. t.).

BENDRA PAPILDOMA INFORMACIJA

 • Paslauga atliekama, tik jei yra tinkamos techninės galimybės. Klientas informuojamas jei nėra galimybės atlikti paslaugos ir klientas už paslaugą nemoka.
 • Paslauga atliekama tik privačiuose tinkluose, t. y. kliento, o ne bendrovės aptarnaujamuose tinkluose.
 • Darbų kainos paskaičiavimas prieš darbus negalimas dėl darbų specifikos, darbų sąmata pateikiama tik po darbų.
 • Požeminių komunikacijų nurodymą privačioje valdoje atlieka klientas. Už komunikacijų sugadinimą vykdant darbus atsako klientas.
 • Jei atliekant kasimo darbus išardomos gerbūvis ne privačioje valdoje, į kainą privalomai įtraukiami dangų atstatymo kaštai.
 • Privačioje valdoje dangų atstatymo darbai nevykdomi.

APMOKĖJIMAS UŽ PASLAUGĄ
Po paslaugos suteikimo klientui išrašoma ir pateikiama PVM sąskaita faktūra apmokėjimui už paslaugą pagal galiojančius tarifus kliento nurodytu el. paštu arba paštu.

KAINA
Galutinę kainą sudaro valandinis darbų mokestis*, valandinis įrangos nuomos mokestis, valandinis tinklų avarijos vietos nustatymo darbų kaina** ir dangų atstatymo kaina***.

* Už pirmą valandą taikomas pilnas valandinis įkainis, o ilgiau trunkančių darbų minimalus valandinis įkainis gali būti apvalinamas iki 30 min.
** Kaina priklauso nuo atliekamų darbų ir naudojamos įrangos. Paslaugai atlikti gali būti reikalinga su specialia įranga nustatyti avarijos tinkluose vietą, taip pat, panaudoti papildomą įrangą remonto darbams.
***Jei atliekant kasimo darbus išardomos gatvės gerbūvis į kainą privalomai įtraukiami dangų atstatymo kaštai. Privačioje valdoje dangų atstatymo darbai nevykdomi.
****Jeigu vykdant darbus bus panaudotos papildomos medžiagos, medžiagų kaina bus įtraukta į paslaugų atlikimo kainą.

Paslauga
Eur/val BE PVM

Papildomi darbai slėginiuose tinkluose

57,85

Papildomi darbai savitakiniuose tinkluose

82,64

Papildomi darbai siurblinėse

41,32

Papildomai naudojamos įrangos darbams tinkluose įkainiai

Įranga
eur/val be PVM

Ekskavatorinis krautuvas Caterpillar (432E) su ekskavatoriaus mašinistu

49,59

Ekskavatorinis krautuvas Hidromek HMK102B su ekskavatoriaus mašinistu

49,59

Generatorius ant priekabos

16,53

Asenizacinis automobilis su vairuotoju

45,45

Garo gamintojas ant priekabos

41,32

Konteinerinio tipo savisiurbis siurblys ant priekabos

37,19

Kilnojami siurbliai

4,13

Prašymą dėl papildomos paslaugos teikimo kviečiame pateikti el. paštu info@vv.lt, skambinant tel. 19118, kreipiantis į artimiausią Klientų aptarnavimo skyrių arba užpildžius žemiau esančią formą.

  Papildomi darbai tinkluose

  Užklausa

  Vardas ir pavardė / įmonės pavadinimas
  Kontaktinis telefonas
  +370
  El. p. adresas
  Objekto adresas, kuriam bus atliekama paslauga
  Jūsų komentaras

  Nurodykite kokiame tinkle užsakomi darbai: vandentiekio tinkle; nuotekų tinkle. Aprašykite trumpai situaciją.