PASLAUGOS APRAŠYMAS
Įvykus avarijai arba įtariant avariją ar nutekėjimą privačiuose slėginiuose nuotekų ar vandens tiekimo tinkluose, bet nežinant tikslios vietos, naudojant specialią įrangą, vykdoma nutekėjimo vietos paieška.

KADA TEIKIAMA?
Įvykus tinklų avarijai arba įtariant avariją, ar nutekėjimą privačiuose slėginiuose nuotekų ar vandens tiekimo  tinkluose.

KAM TEIKIAMA?
„Vilniaus vandenų“ esamiems fiziniams ir juridiniams klientams.

PASLAUGOS UŽSAKYMAS
Klientai gali užsakyti paslaugą užpildžius laisvos formos prašymą ir pateikus jį el. paštu info@vv.lt, atvykus į KLIENTŲ APTARNAVIMO SKYRIŲ arba užpildžius žemiau esančią formą. Taip pat paslaugą galima užsakyti paskambinus telefonu 19118 (pokalbis įrašomas).
Pateikiant užsakymą klientas turi nurodyti šiuos duomenis:

 • Vardas, pavardė / Įmonės pavadinimas
 • Įmonės kodas
 • PVM mokėtojo kodas
 • Įmonės reg. adresas
 • Objekto adresas
 • Telefono numeris
 • El.pašto adresas

PASLAUGOS EIGA
Klientui pateikus prašymą, per 5 d. d. su juo susisiekiama nurodytu telefonu ir suderinama vizito darbams data ir laikas. Jei bendrovėje įvyksta nenumatytos avarijos, darbų laikas gali būti nukeliamas, tai suderinus telefonu su klientu. Atlikus tinklų avarijos vietos paieškos darbus, surašomas atliktų darbų aktas, kuris klientui pateikiamas el. paštu. Pagal šį aktą klientams bus išrašyta PVM sąskaita faktūra.

PAPILDOMA BENDRA INFORMACIJA

 • Paslauga atliekama, tik jei yra tinkamos techninės galimybės. Klientas informuojamas, jei nėra galimybės atlikti paslaugą ir klientas už paslaugą nemoka.
 • Paslauga atliekama tik privačiuose tinkluose, t. y. kliento, o ne bendrovės aptarnaujamuose tinkluose.
 • Vykdant tinklų avarijos vietos paieškos darbus, bet nenustačius nutekėjimo vietos, klientui PVM sąskaita faktūra išrašoma. Bendrovė dėl darbų specifikos negali užtikrinti  teigiamų paslaugos rezultatų.

APMOKĖJIMAS UŽ PASLAUGĄ
Po paslaugos suteikimo klientui išrašoma ir pateikiama PVM sąskaita faktūra apmokėjimui už paslaugą pagal galiojančius tarifus kliento nurodytu el. paštu arba paštu.

KAINA
Galutinę kainą sudaro valandinis mokestis.
Jei nustačius avarijos vietą klientas pageidauja pašalinti avariją, paslaugą reikalinga užsakyti papildomai ir jai taikomi papildomų darbų tinkluose paslaugos tarifai.
Jeigu vykdant darbus bus panaudotos papildomos medžiagos, medžiagų kaina bus įtraukta į paslaugų atlikimo kainą.

Paslauga
Kaina
Eur/val. be PVM

Tinklų avarijos vietos paieška

33,06

Prašymą dėl papildomos paslaugos teikimo kviečiame pateikti el. paštu info@vv.lt, skambinant tel. 19118, kreipiantis į artimiausią Klientų aptarnavimo skyrių arba užpildžius žemiau esančią formą.

  Tinklų avarijos vietos paieška

  Užklausa

  Vardas ir pavardė / įmonės pavadinimas
  Kontaktinis telefonas
  +370
  El. p. adresas
  Objekto adresas, kuriam bus atliekama paslauga
  Jūsų komentaras

  Nurodykite kokiame tinkle bus vykdomi avarijos vietos paieškos darbai: vandentiekio tinkle; nuotekų tinkle. Aprašykite trumpai situaciją.