PASLAUGOS APRAŠYMAS
Vandentiekio / nuotekų tinklų įrengimas pagal suderintą projektą.

KADA TEIKIAMA?
Kai klientai nori prisijungti prie centralizuotų vandentiekio / nuotekų tinklų. Vandentiekio / nuotekų tinklų įrengimo darbai atliekami tik turint suderintą projektą.

KAM TEIKIAMA?
Naujai prie vandentiekio ir / arba nuotekų tinklų besijungiantiems klientams, kai:

 1. Kliento projekte numatytų projektuojamų vamzdynų diametrai: vandentiekio tinklų – iki ≤ 160 mm; nuotekų savitakinių tinklų – iki ≤ 315 mm, nuotekų slėgių tinklų – iki ≤ 63 mm
 2. Jungiamasi prie centralizuotų tinklų, kurių diametras iki ≤ 315 mm.

PASLAUGOS UŽSAKYMAS
Paslaugos kaina klientui skaičiuojama individualiai pagal pateiktą projektą.

Klientas, norėdamas sužinoti paslaugos kainą, užklausą dėl paslaugos kainos skaičiavimo, su suderintu projektu gali pateikti el. paštu info@vv.lt, per SAVITARNĄ, atvykus į KLIENTŲ APTARNAVIMO SKYRIŲ arba užpildžius užklausą.

Pateikiant užklausą dėl kainos klientas turi nurodyti šiuos duomenis:

 • Vardas, pavardė
 • Korespondencijos adresas
 • Asmens kodas arba gimimo data
 • Objekto adresas (kuris bus jungiamas)
 • Telefono numeris
 • El. pašto adresas
 • Suderintas pilnos apimties LVN projektas (su susikirtimų su kitomis komunikacijomis suderinimais, NŽT pritarimu, VMS infrastruktūros skyriaus suderinimu; naujai statomam namui– statybos leidimu)

PASLAUGOS EIGA

 • Klientui pateikus užklausą, 15 d. d. bėgyje paskaičiuojama darbų atlikimo kaina. 
 • Su klientu susisiekiama jo nurodytais kontaktais ir suderinama darbų atlikimo kaina. 
 • Jei kaina klientui tinkama, paruošiami ir išsiunčiami dokumentai, kuriuos klientas turi pasirašyti prieš atliekant darbus.
 • Pasirašius dokumentus, su klientu susisiekiama jo nurodytu telefonu ir suderinama darbų atlikimo data. 

Darbų apimtys:

 • Tinklų klojimo darbai;
 • Įrengto vandentiekio / nuotekynės prijungimas prie gatvės tinklų;
 • Vandentiekio tinklų hidraulinis bandymas;
 • Vandentiekio tinklų dezinfekavimas;
 • Nuotekų tinklų TV diagnostika;
 • Vandens apskaitos mazgo įrengimas;
 • Vandens mikrobiologinis tyrimas;
 • Dangų išardymo ir atstatymo darbai;
 • Vandentiekio ir nuotekų tinklų kontrolinių geodezinių nuotraukų parengimas.

PAPILDOMA BENDRA INFORMACIJA

 • Paslauga teikiama naujai statomam arba esamam nesudėtingos / neypatingos paskirties pastatui. Naujai statomam namui darbai galimi tik įrengus pamatus, rekomenduojame pateikti pamatų nuotraukas.
 • Jei rangos darbai planuojami vykdyti tik vienai iš komunikacijų (vandentiekiui arba nuotekoms), kita planuojama vietinė komunikacija jau turi būti įrengta (įrengtas gręžinys arba nuotekų valymo įrenginys).
 • Paslaugos apimtyje atliekami tinklų klojimo ir prijungimo darbai valstybinėje žemėje ir/arba sklype iki vandens apskaitos mazgo, įskaitant vandens skaitiklio įrengimą. Pastato vidaus tinklų prijungimo / perjungimo, po vandens apskaitos mazgo, paslauga neteikiama.
 • Požeminių komunikacijų (pvz.: telekomunikacijų, elektros, dujų tinklų ir kt.) vietą privačioje valdoje nurodo klientas. Už komunikacijų sugadinimą vykdant darbus, atsako klientas.
 • Jei dangų atstatymo darbai neužsakomi, bet atliekant kasimo darbus būtina išardyti gerbūvį valstybinėje žemėje, į darbų kainą privalomai įtraukiami dangų išardymo / atstatymo darbai, atlikti ne privačioje valdoje.
 • Paslauga nebus teikiama kai projektuojami: lietaus tinklai, žiedinis vandentiekio tinklas su gaisriniais hidrantais, gatvės slėginiai nuotekų tinklai, kvartalinės siurblinės, kai jungiamasi prie bešeimininkių tinklų, kurie nėra įtraukti į savivaldybės sąrašą.
 • Paslauga neteikiama: tinklų rekonstrukcijos / renovacijos / remonto projektams, pastato vidaus tinklų projektams,  projektams su gaisriniais rezervuarais.

APMOKĖJIMAS UŽ PASLAUGAS
Po paslaugos suteikimo klientui išrašoma ir pateikiama PVM sąskaita faktūra apmokėjimui už paslaugą pagal galiojančius tarifus. Sąskaita siunčiama kliento nurodytu el. paštu arba paštu. Paslaugą galite apmokėti dalimis pasinaudodami VARTOJIMO KREDITU .

KAINA
Darbų kaina kiekvienam klientui skaičiuojama individualiai pagal projektą. Detalius paslaugos įkainius galite peržiūrėti ČIA.

Dėl statybos darbų Jūs galite kreiptis ir į bet kurią Jums priimtiną rangos įmonę, kuri pagal projektą įrengtų vandens ir nuotekų tinklus bei suteiktų kitas paslaugas. Tinklų klojimo darbus taip pat galite vykdyti patys ūkio būdu. Tokiu atveju vadovaukitėsprisijungimo žingsniais NAUJIEMS KLIENTAMS / KAIP TAPTI KLIENTU?

  Vandentiekio įvado / nuotekų išvado įrengimas

  Užklausa

  Vardas ir pavardė / įmonės pavadinimas
  Kontaktinis telefonas
  +370
  El. p. adresas
  Objekto adresas, kuriam bus atliekama paslauga
  Jūsų komentaras

  Nurodykite kokiai komunikacijai užsakomi įrengimo darbai: vandentiekio įvado įrengimas; nuotekų išvado įrengimas; vandentiekio įvado ir nuotekų išvado įrengimas.


  Paslaugų suteikimui bendrovė gali samdyti paslaugų teikėjus (rangovus ir subrangovus). Tuo atveju, jeigu Jūsų asmens duomenys dėl paslaugos suteikimo, yra perduodami rangovams ar subrangovams – duomenų tvarkytojams, visais atvejais yra pasirašomi Susitarimai dėl asmens duomenų tvarkymo, kuriuose yra nustatyti asmens duomenų saugumo ir tv Paslaugų suteikimui bendrovė gali samdyti paslaugų teikėjus (rangovus ir subrangovus). Tuo atveju, jeigu Jūsų asmens duomenys dėl paslaugos suteikimo, yra perduodami rangovams ar subrangovams – duomenų tvarkytojams, visais atvejais yra pasirašomi Susitarimai dėl asmens duomenų tvarkymo, kuriuose yra nustatyti asmens duomenų saugumo ir tvarkymo reikalavimai, kurių paslaugų teikėjas turi laikytis. Plačiau apie asmens duomenų tvarkymą ir duomenų tvarkytojų pasitelkimą yra skelbiama bendrovės Privatumo politikoje, su kuria galima susipažinti bendrovės interneto svetainės skiltyje ASMENS DUOMENŲ APSAUGA.