Išvalyti

19118

Vilniaus miesto klientų aptarnavimo centras

8 800 10880

Avarijų registravimas

Klaida

Kraunasi

PRAŠYMAS PRISIJUNGIMO SĄLYGOMS GAUTI

Kliento informacija

Prašymą teikiančio asmens duomenys

Projektuotojo informacija

Projektuotojo informacija

Objekto informacija

Objekto informacija

Dokumentai

Įkelkite reikalingus dokumentus

Kita informacija

Kita informacija
Kas teikia prašymą
Pasirinkite
Prašymą pildau pirmą kartą

Kliento informacija


+370

Projektuotojo informacija

+370

Objekto informacija

Objektas
Pasirinkite

Kita informacija

Prisijungimo sąlygas norėčiau gauti

 1. Už pateiktų duomenų tikrumą atsako klientas Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.
 2. Pateikdamas prašymą klientas garantuoja, kad duomenys pilni ir teisingi.
 3. Prisijungimo sąlygos išduodamos per 10 darbo dienų nuo prašymo-paraiškos priėmimo dienos.
 4. Klientas, norintis prisijungti prie Bendrovės vandentiekio tinklo, turi atsijungti savo vidaus tinklus nuo esamo gręžinio ir įrengti aklę, išskyrus atvejį, kai vandens tiekimas laistymui bus projektuojamas iš esamo gręžinio. Tuomet klientas turi suprojektuoti ir įrengti vandentiekį laistymo reikmėms, prisijungiant prieš esamą (projektuojamą) vandens apskaitą. Poreikiui esant, klientas turi suprojektuoti ir įrengti vandens apskaitos mazgą laistymui.
 5. Informacija apie bendrovės vykdomą asmens duomenų tvarkymą pateikiama „Vilniaus vandenų” Privatumo politikoje.

 1. Nenurodžius vandens poreikio gaisrams gesinti, tam vandens tiekimas nebus įvertintas ir „Vilniaus vandenys“ vandens tiekimo gaisrų gesinimui negarantuos.
 2. Už pateiktų duomenų tikrumą atsako klientas Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.
 3. Pateikdamas prašymą klientas garantuoja, kad duomenys pilni ir teisingi.
 4. Prisijungimo sąlygos išduodamos per 10 darbo dienų nuo prašymo-paraiškos priėmimo dienos.
 5. Klientas, norintis prisijungti prie Bendrovės vandentiekio tinklo, turi atsijungti savo vidaus tinklus nuo esamo gręžinio ir įrengti aklę, išskyrus atvejį, kai vandens tiekimas laistymui bus projektuojamas iš esamo gręžinio. Tuomet klientas turi suprojektuoti ir įrengti vandentiekį laistymo reikmėms, prisijungiant prieš esamą (projektuojamą) vandens apskaitą. Poreikiui esant, klientas turi suprojektuoti ir įrengti vandens apskaitos mazgą laistymui.
 6. Informacija apie bendrovės vykdomą asmens duomenų tvarkymą pateikiama „Vilniaus vandenų” Privatumo politikoje.
Skip to content