PRAŠYMAS PRISIJUNGIMO SĄLYGOMS GAUTI

Klaida

Kraunasi


Kliento informacija

+370

Projektuotojo informacija

+370

Objekto informacija

 1. Už pateiktų duomenų tikrumą atsako klientas Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.
 2. Pateikdamas prašymą klientas garantuoja, kad duomenys pilni ir teisingi.
 3. Prisijungimo sąlygos išduodamos per 10 darbo dienų nuo prašymo-paraiškos priėmimo dienos.
 4. Klientas, norintis prisijungti prie Bendrovės vandentiekio tinklo, turi atsijungti savo vidaus tinklus nuo esamo gręžinio ir įrengti aklę, išskyrus atvejį, kai vandens tiekimas laistymui bus projektuojamas iš esamo gręžinio. Tuomet klientas turi suprojektuoti ir įrengti vandentiekį laistymo reikmėms, prisijungiant prieš esamą (projektuojamą) vandens apskaitą. Poreikiui esant, klientas turi suprojektuoti ir įrengti vandens apskaitos mazgą laistymui.
 5. Informacija apie bendrovės vykdomą asmens duomenų tvarkymą pateikiama „Vilniaus vandenų” Privatumo politikoje.
 1. Nenurodžius vandens poreikio gaisrams gesinti, tam vandens tiekimas nebus įvertintas ir „Vilniaus vandenys“ vandens tiekimo gaisrų gesinimui negarantuos.
 2. Už pateiktų duomenų tikrumą atsako klientas Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.
 3. Pateikdamas prašymą klientas garantuoja, kad duomenys pilni ir teisingi.
 4. Prisijungimo sąlygos išduodamos per 10 darbo dienų nuo prašymo-paraiškos priėmimo dienos.
 5. Klientas, norintis prisijungti prie Bendrovės vandentiekio tinklo, turi atsijungti savo vidaus tinklus nuo esamo gręžinio ir įrengti aklę, išskyrus atvejį, kai vandens tiekimas laistymui bus projektuojamas iš esamo gręžinio. Tuomet klientas turi suprojektuoti ir įrengti vandentiekį laistymo reikmėms, prisijungiant prieš esamą (projektuojamą) vandens apskaitą. Poreikiui esant, klientas turi suprojektuoti ir įrengti vandens apskaitos mazgą laistymui.
 6. Informacija apie bendrovės vykdomą asmens duomenų tvarkymą pateikiama „Vilniaus vandenų” Privatumo politikoje.

Kita informacija