Įsigijus, paveldėjus ar išsinuomojus nekilnojamąjį gyvenamosios paskirties turtą (butą arba individualų namą), kviečiame sudaryti geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sutartį.

Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sutartį sudaro bendrosios ir specialiosios sutarties sąlygos.

Bendrosios sutarties sąlygos yra vienodos visiems „Vilniaus vandenų“ klientams ir jos nėra pasirašomos tarp šalių. Kviečiame susipažinti su paslaugų teikimo sutarties Bendrosiomis sąlygomis

Specialiosios sutarties sąlygos sudaromos individualiai su gyvenamojo būsto savininku arba nuomininku, jei būsto nuomos sutartis registruota Registrų centre. Kai yra keli bendrasavininkai, sutartis sudaroma su vienu iš bendrasavininkų, jie turi tarpusavyje susitarti, kieno vardu bus sudaryta paslaugų sutartis.

Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sutartis (Specialiosios sąlygos) paruošiama atsiuntus reikalingus duomenis ir  dokumentus (skenuotus / fotografuotus) el. paštu info@vv.lt. Neturint tokios galimybės – paštu arba juos pateikus artimiausiame Klientų aptarnavimo skyriuje.

Sudarant sutartį prašome pateikti šiuos duomenis ir dokumentus:

  • savininko asmens ir kontaktinius duomenis: vardą, pavardę, asmens kodą / gimimo datą, gyvenamojo būsto adresą, mobilaus telefono numerį, el. pašto adresą;
  • nuosavybės teisę į butą / namą patvirtinančio dokumento kopiją;
  • būsto nuomos sutarties, registruotos RC, kopiją (jei sutartis sudaroma su būsto nuomininku);
  • seniūnijos pažymą* apie būste gyvenamąją vietą deklaravusius asmenis;
  • geriamojo vandens apskaitos prietaisų (skaitiklių) rodmenų suderinimo aktą (pasirašytą būsto pardavėjo (buvusio savininko) ir pirkėjo).

APSKAITOS PRIETAISŲ RODMENŲ SUDERINIMO AKTAS

* Dėl seniūnijos pažymos nebūtina vykti į savivaldybę, seniūnijos pažymą galima gauti ir el. paštu (užpildant paraiškos formą savivaldybės internetiniame puslapyje). Jei būste yra įrengtas geriamojo vandens apskaitos prietaisas (skaitiklis), pažyma nėra būtina, pakanka nurodyti gyvenamąją vietą būste deklaravusių asmenų skaičių.

Paruošta sutartis Jums pasirašymui bus pateikta Jūsų nurodytu el. paštu, jam nesant – paštu arba ją galėsite pasirašyti atvykę į Klientų aptarnavimo skyrių. Atvykstant sutartį pasirašyti ir pasiimti į Klientų aptarnavimo skyrių, būtina turėti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą.

Nuotoliniu būdu pasirašytą sutartį mums grąžinti prašome el. paštu info@vv.lt arba paštu adresu Spaudos g. 8-1, Vilnius.

Su NAUJŲ DAUGIABUČIŲ NAMŲ butų savininkais geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sutartys sudaromos tik tada, kai namo statytojas bendro naudojimo lauko vandentiekio ir nuotekų tinklus perduoda Vilniaus miesto savivaldybei ir namo administratorius suderina su mumis vandentiekio ir nuotekų tinklų eksploatavimo ribų planą – apie tai teiraukitės namo statytojo.

Siekdama užtikrinti tinkamą asmens duomenų apsaugą bendrovė „Vilniaus vandenys“ visą asmens duomenis sudarančią informaciją teikia tik sutartis su bendrove pasirašiusiems klientams. Jei norite, kad informacija būtų teikiama ir kitiems asmenims, pavyzdžiui, sutuoktiniui, giminaičiui, būsto nuomininkui ar kitam asmeniui, turite  užpildyti Klientų sutikimo atskleisti asmens duomenis kontaktiniam asmeniui formą ir ją pateikti el. paštu info@vv.lt arba užpildyti atvykus į bet kurį Klientų aptarnavimo skyrių. Platesnę informaciją galite rasti skiltyje Asmens duomenų apsauga.