Kontaktai verslo klientams

Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sutarčiai sudaryti

Juridiniai asmenys dokumentus gali pateikti el. paštu info@vv.lt, paštu arba atvykę į artimiausią Klientų aptarnavimo skyrių. Daugiau informacijos teikiame telefonu 1889 arba skiltyje ĮMONĖMS / SUTARČIŲ SUDARYMAS

Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sutarčiai nutraukti

Pageidaujant nutraukti paslaugų teikimo sutartį, kviečiame ne vėliau kaip prieš mėnesį pateikti:

Prašymą ir aktą galite pateikti el. paštu info@vv.lt, paštu arba atvykus į artimiausią Klientų aptarnavimo skyrių. Daugiau informacijos suteiksime telefonu 1889.

Pakviesti bendrovės atstovą

Registruoti ir pakviesti mūsų darbuotoją nurodyti požemines komunikacijas, priimti dengtus darbus ar vamzdyno hidraulinį bandymą, priimti tinklus ir vandens apskaitos mazgus naujuose objektuose galite klientų aptarnavimo telefonu 1889 darbo dienomis 7.30–11.30 ir 12.00–16.00 valandomis.

Pasitikrinti duomenis apie pateiktus rodmenis, atliktus mokėjimus ir PVM sąskaitas - faktūras

Deklaruoti geriamojo vandens skaitiklių rodmenis ir atsiskaityti už paslaugas, patikrinti duomenis apie anksčiau suvartotą vandens kiekį ir mokėjimus už paslaugas, pateikti klausimus galite E. SAVITARNOJE. Kviečiame prisijungti.

Pateikti prašymą ar skundą

Savo pastabas, pasiūlymus ir skundus galite mums siųsti el.paštu info@vv.lt, paštu arba pateikti atvykus į artimiausią Klientų aptarnavimo skyrių. Kviečiame susipažinti su skundų ir prašymų nagrinėjimo terminais bei tvarka.