Partneriams

„Vilniaus vandenys“ siekia, kad įmonės vykdomi pirkimai būtų atviri, skaidrūs, būtų užtikrinta aukšta įsigyjamų medžiagų ir įrenginių kokybė bei nebūtų ribojama konkurencija.

 

Patvirtintos techninės specifikacijos 

 

2018 m. lapkričio 25 d. naujai patvirtintos šios techninės specifikacijos: Nuotekų siurblinės (be antžeminės dalies) skiltyje Siurbliai ir siurblinės.

Medžiagų, atitinkančių „Vilniaus vandenų“ techninius reikalavimus, sąrašas (2019 m. sausio 17 d. atnaujintos pozicijos: polietileniniai (PE100 RC) slėginiai, skirti uždaram klojimui, Vandentiekio flanšinės pleištinės sklendės (su valdymo ratu / su valdymo velenu):

Medžiagų sąrašas

Šiame sąraše nurodytos medžiagos atitinka įmonės keliamus techninius reikalavimus. Sąrašas nėra galutinis, tiekėjus ar gamintojus kviečiame siūlyti ir kitas medžiagas. Medžiagų techninę dokumentaciją su pageidavimu įtraukti minėtas medžiagas į šį sąrašą galima siųsti el. paštu technines.specifikacijos@vv.lt.

Atkreipiame dėmesį, kad įmonės, dalyvaujančios viešųjų pirkimų konkursuose, gali pateikti ir sąraše nenurodytas medžiagas. Tokiu atveju privaloma kartu pateikti dokumentus, patvirtinančius siūlomos medžiagos atitikimą keliamiems techniniams reikalavimams.

 

Dokumentai

 

Tvarkos ir instrukcijos:

Techninė politika

„Vilniaus vandenų” Techninė politika papildo galiojančius teisės aktus ir nustato bendrovės valdomų vandentiekio ir nuotekų tinklų bei jų dispečerinio valdymo sistemų plėtros tikslus, įrenginių įrengimo, rekonstravimo ir eksploatavimo pagrindinius principus bei pagrindinius bendruosius techninius, technologinius reikalavimus.

Techninė politika skirta „Vilniaus vandenų” darbuotojams, projektuotojams ir statytojams, planuojant vandentiekio ir nuotekų tinklų plėtrą, rengiant technologinių objektų naujos statybos, rekonstravimo bei eksploatavimo bendruosius techninius reikalavimus, klientų prijungimo prie vandentiekio ir nuotekų tinklų reikalavimus.

 

Darbuotojų saugos ir sveikatos instrukcija

Rangovų saugaus darbo organizavimo ir vykdymo UAB „Vilniaus vandenys“ objektuose tvarkos aprašas

 

Sutartys:

Tinklų statybos sutarties bendroji dalis

Dėl Tinklų statybos sutarties pasirašymo „Vilniaus vandenų“ atstovui reikia pateikti:

 • statytojo rekvizitus: statytojo pavadinimas arba vardas, pavardė, juridinio / fizinio asmens kodas, buveinės / gyvenamosios vietos adresas, kontaktiniai duomenys (el. p. / tel. nr.), atsiskaitomosios sąskaitos nr.; PVM mokėtojo kodas, pasirašantis asmuo;
 • projekto LVN dalį su projektuojamų bendro naudojimo tinklų rodikliais (PDF formatu);
 • įgaliojimą, jei sutartį pasirašo įgaliotas asmuo;
 • nurodyti preliminarią perduotinos infrastruktūros statybos vertę bei infrastruktūros statybos užbaigimo datą, perduodamos infrastruktūros ilgius ir skersmenis.

   

Tinklų rekonstrukcijos sutarties bendroji dalis

Dėl Tinklų rekonstrukcijos sutarties pasirašymo „Vilniaus vandenų“ atstovui reikia pateikti:

 • statytojo rekvizitus: statytojo pavadinimas arba vardas, pavardė, juridinio / fizinio asmens kodas, buveinės  /gyvenamosios vietos adresas, kontaktiniai duomenys (el. p. / tel. nr.), atsiskaitomosios sąskaitos nr.; PVM mokėtojo kodas, pasirašantis asmuo;
 • projekto LVN dalį su projektuojamų bendro naudojimo tinklų rodikliais (PDF formatu),
 • įgaliojimą, jei sutartį pasirašo įgaliotas asmuo;
 • nurodyti preliminarią rekonstruojamos infrastruktūros statybos vertę bei infrastruktūros rekonstrukcijos užbaigimo datą.

   

Susitarimas dėl darbų vykdymo infrastruktūros apsaugos zonoje

Dėl Susitarimo dėl darbų apsaugos zonoje pasirašymo „Vilniaus vandenų“ atstovui reikia pateikti:

 • statytojo rekvizitus: statytojo pavadinimas arba vardas, pavardė, juridinio / fizinio asmens kodas, buveinės / gyvenamosios vietos adresas, kontaktiniai duomenys (el. p. / tel. nr.), atsiskaitomosios sąskaitos nr.; PVM mokėtojo kodas, pasirašantis asmuo;
 • projektą (su pažymėtais statinių atstumais iki UAB „Vilniaus vandenys“ eksploatuojamų tinklų) (PDF formatu);
 • įgaliojimą, jei sutartį pasirašo įgaliotas asmuo.

   

Dėl Servituto sutarties pasirašymo „Vilniaus vandenų“ atstovui reikia pateikti:

 • statytojo rekvizitus: statytojo pavadinimas arba vardas, pavardė, juridinio / fizinio asmens kodas, buveinės / gyvenamosios vietos adresas, kontaktiniai duomenys (el. p. / tel. nr.), atsiskaitomosios sąskaitos nr.; PVM mokėtojo kodas, pasirašantis asmuo;
 • matininko parengtą žemės sklypo planą su nužymėta servituto teritorija.