Partneriams

„Vilniaus vandenys“ siekia, kad įmonės vykdomi pirkimai būtų atviri ir skaidrūs, taip pat būtų užtikrinta aukšta įsigyjamų medžiagų ir įrenginių bei tinklų statyboje naudojamų medžiagų kokybė ir nebūtų ribojama konkurencija.

 

Patvirtintos techninės specifikacijos 

 

2018 m. lapkričio 25 d. naujai patvirtintos šios techninės specifikacijos: Nuotekų siurblinės (be antžeminės dalies) skiltyje Siurbliai ir siurblinės.

Medžiagų, atitinkančių „Vilniaus vandenų“ techninius reikalavimus, sąrašas (2019 m. liepos 9 d. atnaujintos šios pozicijos: nuotekų nuorinimo vožtuvai):

Medžiagų sąrašas

Šiame sąraše nurodytos medžiagos atitinka įmonės keliamus techninius reikalavimus. Sąrašas nėra galutinis, tiekėjus ar gamintojus kviečiame siūlyti ir kitas medžiagas. Medžiagų techninę dokumentaciją su pageidavimu įtraukti minėtas medžiagas į šį sąrašą galima siųsti el. paštu technines.specifikacijos@vv.lt.

Įmonės, vykdančios tinklų statybą ir dalyvaujančios viešųjų pirkimų konkursuose, gali vadovautis medžiagų, atitinkančių „Vilniaus vandenų“ techninius reikalavimus, sąrašu ir privalo pateikti užpildytą priedą „Konkrečiai siūlomos medžiagos, gaminiai ir jų gamintojai“, laikantis pildymo instrukcijos.

Atkreipiame dėmesį, kad galima pateikti ir sąraše nenurodytas medžiagas. Tokiu atveju privaloma kartu pateikti dokumentus, patvirtinančius siūlomos medžiagos atitikimą keliamiems techniniams reikalavimams.

 

Dokumentai

 

Tvarkos ir instrukcijos:

Techninė politika

„Vilniaus vandenų” Techninė politika papildo galiojančius teisės aktus ir nustato bendrovės valdomų vandentiekio ir nuotekų tinklų bei jų dispečerinio valdymo sistemų plėtros tikslus, įrenginių įrengimo, rekonstravimo ir eksploatavimo pagrindinius principus bei pagrindinius bendruosius techninius, technologinius reikalavimus.

Techninė politika skirta „Vilniaus vandenų” darbuotojams, projektuotojams ir statytojams, planuojant vandentiekio ir nuotekų tinklų plėtrą, rengiant technologinių objektų naujos statybos, rekonstravimo bei eksploatavimo bendruosius techninius reikalavimus, klientų prijungimo prie vandentiekio ir nuotekų tinklų reikalavimus.

 

Darbuotojų saugos ir sveikatos instrukcija

Rangovų saugaus darbo organizavimo ir vykdymo UAB „Vilniaus vandenys“ objektuose tvarkos aprašas

 

Sutartys:

Jei projektuojami bendro naudojimo vandentiekio ir (ar) nuotekų tinklai Vilniaus miesto savivaldybės teritorijoje, pasirašoma tipinė trišalė sutartis.

Gyventojams Sutarties specialiosios sąlygos, pildymo Pavyzdys

Įmonėms Sutarties specialiosios sąlygos, pildymo Pavyzdys

 • Statytojų ir projektuotojų patogumui, sutartyje nurodant preliminarią tinklų vertę, galite pasinaudoti parengta tinklų vertės skaičiuokle. Skaičiuoklėje įveskite projektuojamų tinklų ilgį, skaičiuoklė pateiks bendrą tinklų vertę ir 1 metro įkainį.
 • Užpildytą sutarties formą siųskite el. paštu statybos.sutartys@vv.lt.

 

Jei projektuojami bendro naudojimo vandentiekio ir (ar) nuotekų tinklai Vilniaus rajono savivaldybės teritorijoje, pasirašoma tipinė dvišalė sutartis.

Tinklo statybos sutarties bendrosios sąlygos

Gyventojams Sutarties specialiosios sąlygos, pildymo Pavyzdys

Įmonėms Sutarties specialiosios sąlygos, pildymo Pavyzdys

 • Statytojų ir projektuotojų patogumui, sutartyje nurodant preliminarią tinklų vertę, galite pasinaudoti parengta tinklų vertės skaičiuokle. Skaičiuoklėje įveskite projektuojamų tinklų ilgį, skaičiuoklė pateiks bendrą tinklų vertę ir 1 metro įkainį.
 • Užpildytą sutarties formą siųskite el. paštu statybos.sutartys@vv.lt.

 

Demontuojant, iškeliant, perklojant „Vilniaus vandenų“ eksploatuojamus vandentiekio ir (ar) nuotekų tinklus, pasirašoma tipinė dvišalė sutartis.

Tinklo rekonstrukcijos sutarties bendrosios sąlygos

Gyventojams Sutarties specialiosios sąlygos, pildymo Pavyzdys

Įmonėms Sutarties specialiosios sąlygos, pildymo Pavyzdys

 • Statytojų ir projektuotojų patogumui, sutartyje nurodant preliminarią tinklų vertę, galite pasinaudoti parengta tinklų vertės skaičiuokle. Skaičiuoklėje įveskite projektuojamų tinklų ilgį, skaičiuoklė pateiks bendrą tinklų vertę ir 1 metro įkainį.
 • Užpildytą sutarties formą siųskite el. paštu statybos.sutartys@vv.lt.

 

Susitarimas dėl darbų vykdymo infrastruktūros apsaugos zonoje

Dėl Susitarimo dėl darbų vykdymo apsaugos zonoje pasirašymo „Vilniaus vandenų“ atstovui reikia pateikti:

 • statytojo rekvizitus: statytojo pavadinimas arba vardas, pavardė, juridinio / fizinio asmens kodas, buveinės / gyvenamosios vietos adresas, kontaktiniai duomenys (el. p. / tel. nr.), atsiskaitomosios sąskaitos nr.; PVM mokėtojo kodas, pasirašantis asmuo;
 • projektą (su pažymėtais statinių atstumais iki UAB „Vilniaus vandenys“ eksploatuojamų tinklų) (PDF formatu);
 • įgaliojimą, jei sutartį pasirašo įgaliotas asmuo.

   

Dėl Servituto sutarties pasirašymo „Vilniaus vandenų“ atstovui reikia pateikti:

 • statytojo rekvizitus: statytojo pavadinimas arba vardas, pavardė, juridinio / fizinio asmens kodas, buveinės / gyvenamosios vietos adresas, kontaktiniai duomenys (el. p. / tel. nr.), atsiskaitomosios sąskaitos nr.; PVM mokėtojo kodas, pasirašantis asmuo;
 • matininko parengtą žemės sklypo planą su nužymėta servituto teritorija.Dažniausiai užduodami klausimai