Partneriams

„Vilniaus vandenys“ siekia, kad įmonės vykdomi pirkimai būtų atviri ir skaidrūs, taip pat būtų užtikrinta aukšta įsigyjamų medžiagų ir įrenginių bei tinklų statyboje naudojamų medžiagų kokybė ir nebūtų ribojama konkurencija.

 

Patvirtintos techninės specifikacijos 

 

2020 03 11 atnaujintos techninės specifikacijos skiltyse „Vandentiekio tinklui“, „Nuotekų vamzdžiai“, „Nuotekų tinklui“, „Remontui“.

Medžiagų ir gamintojų, atitinkančių „Vilniaus vandenų“ techninius reikalavimus, sąrašas (atnaujinta 2020 04 28):

Medžiagų ir gamintojų sąrašas

Šiame sąraše nurodytų gamintojų medžiagos atitinka įmonės keliamus techninius reikalavimus. Sąrašas nėra galutinis, tiekėjus ar gamintojus kviečiame siūlyti ir kitas medžiagas. Medžiagų techninę dokumentaciją su pageidavimu įtraukti minėtas medžiagas į šį sąrašą galima siųsti el. paštu technines.specifikacijos@vv.lt.

Įmonės, vykdančios tinklų statybą ir dalyvaujančios viešųjų pirkimų konkursuose, gali vadovautis medžiagų ir gamintojų, atitinkančių „Vilniaus vandenų“ techninius reikalavimus, sąrašu ir privalo pateikti užpildytą priedą „Konkrečiai siūlomos medžiagos, gaminiai ir jų gamintojai“.


Atkreipiame dėmesį, kad galima pateikti ir sąraše nenurodytų gamintojų medžiagas. Tokiu atveju privaloma kartu pateikti dokumentus, patvirtinančius siūlomos medžiagos atitikimą keliamiems techniniams reikalavimams.

Pažymime, kad tikslūs diametrai, parametrai ir kiti reikalavimai yra nurodyti patvirtintose medžiagų techninėse specifikacijose, pateiktose aukščiau – „Patvirtintos techninės specifikacijos“ dalyje.

 

Tvarkos ir instrukcijos


Techninė politika

Techninė politika

Priedai:

SCADA signalai

Vandentiekio ir slėginių nuotekų tinklų apsaugos zonos

Savitakinių nuotekų tinklų apsaugos zonos

„Vilniaus vandenų” Techninė politika papildo galiojančius teisės aktus ir nustato bendrovės valdomų vandentiekio ir nuotekų tinklų bei jų dispečerinio valdymo sistemų plėtros tikslus, įrenginių įrengimo, rekonstravimo ir eksploatavimo pagrindinius principus bei pagrindinius bendruosius techninius, technologinius reikalavimus.

Techninė politika skirta „Vilniaus vandenų” darbuotojams, projektuotojams ir statytojams, planuojant vandentiekio ir nuotekų tinklų plėtrą, rengiant technologinių objektų naujos statybos, rekonstravimo bei eksploatavimo bendruosius techninius reikalavimus, klientų prijungimo prie vandentiekio ir nuotekų tinklų reikalavimus. 

Darbuotojų sauga ir sveikata 


Sutartys


Bendro naudojimo vandentiekio ir (ar) nuotekų tinklų statyba Vilniaus miesto savivaldybės teritorijoje

Kai projektuojami bendro naudojimo vandentiekio ir (ar) nuotekų tinklai Vilniaus miesto savivaldybės teritorijoje, pasirašoma trišalė sutartis.

Sutarties specialiosios sąlygos

 • Sutartyje užpildykite statytojo rekvizitus ir duomenis apie projektą (objekto pavadinimą, adresą, prisijungimo sąlygų nr.).
 • Statytojų ir projektuotojų patogumui, skaičiuojant preliminarią tinklų vertę, galima pasinaudoti parengta tinklų vertės skaičiuokle. Skaičiuoklėje įveskite projektuojamų tinklų ilgį ir skaičiuoklė pateiks bendrą tinklų vertę bei 1 metro įkainį.
 • Užpildytą sutarties formą siųskite el. paštu statybos.sutartys@vv.lt.
 • Kartu su sutartimi pateikite pilną lauko vandentiekio ir nuotekų tinklų projekto dalį. 

Bendro naudojimo vandentiekio ir (ar) nuotekų tinklų statyba Vilniaus rajono savivaldybės teritorijoje

Kai projektuojami bendro naudojimo vandentiekio ir (ar) nuotekų tinklai Vilniaus rajono savivaldybės teritorijoje, pasirašoma dvišalė sutartis.

Tinklo statybos sutarties bendrosios sąlygos

Gyventojams Sutarties specialiosios sąlygos

Įmonėms Sutarties specialiosios sąlygos

 • Sutartyje užpildykite statytojo rekvizitus ir duomenis apie projektą (objekto pavadinimą, adresą, prisijungimo sąlygų nr.).
 • Statytojų ir projektuotojų patogumui, skaičiuojant preliminarią tinklų vertę, galima pasinaudoti parengta tinklų vertės skaičiuokle. Skaičiuoklėje įveskite projektuojamų tinklų ilgį ir skaičiuoklė pateiks bendrą tinklų vertę bei 1 metro įkainį.
 • Užpildytą sutarties formą siųskite el. paštu statybos.sutartys@vv.lt.
 • Kartu su sutartimi pateikite pilną lauko vandentiekio ir nuotekų tinklų projekto dalį. 

„Vilniaus vandenų“ eksploatuojamų vandentiekio ir (ar) nuotekų tinklų rekonstravimas

Demontuojant, iškeliant, perklojant „Vilniaus vandenų“ eksploatuojamus vandentiekio ir (ar) nuotekų tinklus, pasirašoma dvišalė sutartis.

Tinklo rekonstrukcijos sutarties bendrosios sąlygos

Gyventojams Sutarties specialiosios sąlygos

Įmonėms Sutarties specialiosios sąlygos

 • Sutartyje užpildykite statytojo rekvizitus ir duomenis apie projektą (objekto pavadinimą, adresą, prisijungimo sąlygų nr.).
 • Statytojų ir projektuotojų patogumui, skaičiuojant preliminarią tinklų vertę, galima pasinaudoti parengta tinklų vertės skaičiuokle. Skaičiuoklėje įveskite projektuojamų tinklų ilgį ir skaičiuoklė pateiks bendrą tinklų vertę bei 1 metro įkainį.
 • Užpildytą sutarties formą siųskite el. paštu statybos.sutartys@vv.lt.
 • Kartu su sutartimi pateikite pilną lauko vandentiekio ir nuotekų tinklų projekto dalį. 

Darbų vykdymas infrastruktūros apsaugos zonoje

Susitarimas dėl darbų vykdymo infrastruktūros apsaugos zonoje

Dėl Susitarimo dėl darbų vykdymo infrastruktūros apsaugos zonoje pasirašymo „Vilniaus vandenims“ el. paštu statybos.sutartys@vv.lt reikia pateikti:

 • statytojo rekvizitus: statytojo pavadinimą arba vardą, pavardę, juridinio / fizinio asmens kodą, buveinės / gyvenamosios vietos adresą, kontaktinius duomenis (el. p. / tel. nr.), atsiskaitomosios sąskaitos nr., PVM mokėtojo kodą, pasirašančio asmens vardą, pavardę;
 • projektą (su pažymėtais statinių atstumais iki „Vilniaus vandenų“ eksploatuojamų tinklų – PDF formatu);
 • įgaliojimą, jei sutartį pasirašo įgaliotas asmuo.

Žemės servituto naudojimas

Dėl Servituto sutarties pasirašymo „Vilniaus vandenims“ el. paštu statybos.sutartys@vv.lt reikia pateikti: 

 • statytojo rekvizitus: statytojo pavadinimą arba vardą, pavardę, juridinio / fizinio asmens kodą, buveinės / gyvenamosios vietos adresą, kontaktinius duomenis (el. p. / tel. nr.), atsiskaitomosios sąskaitos nr., PVM mokėtojo kodą, pasirašančio asmens vardą, pavardę;
 • matininko parengtą žemės sklypo planą su pažymėta servituto teritorija.
DĖMESIO! Pateikus visus tinkamai parengtus dokumentus „Vilniaus vandenims“, servituto sutarties pasirašymas užtrunka nuo vieno iki trijų mėnesių (priklausomai nuo notarų biuro užimtumo).

Konfidencialios informacijos naudojimas 

Dažniausiai užduodami klausimai