Partneriams

„Vilniaus vandenys“ siekia, kad įmonės vykdomi pirkimai būtų atviri ir skaidrūs, taip pat būtų užtikrinta aukšta įsigyjamų medžiagų ir įrenginių bei tinklų statyboje naudojamų medžiagų kokybė ir nebūtų ribojama konkurencija.

 

Patvirtintos techninės specifikacijos 

 

2020 11 13 atnaujintos techninės specifikacijos skiltyje „Nuotekų vamzdžiai“.

Medžiagų ir gamintojų, atitinkančių „Vilniaus vandenų“ techninius reikalavimus, sąrašas (atnaujinta 2020 11 25):

Medžiagų ir gamintojų sąrašas

Šiame sąraše nurodytų gamintojų medžiagos atitinka įmonės keliamus techninius reikalavimus. Sąrašas nėra galutinis, tiekėjus ar gamintojus kviečiame siūlyti ir kitas medžiagas. Medžiagų techninę dokumentaciją su pageidavimu įtraukti minėtas medžiagas į šį sąrašą galima siųsti el. paštu technines.specifikacijos@vv.lt.

Įmonės, vykdančios tinklų statybą ir dalyvaujančios viešųjų pirkimų konkursuose, gali vadovautis medžiagų ir gamintojų, atitinkančių „Vilniaus vandenų“ techninius reikalavimus, sąrašu ir privalo pateikti užpildytą priedą „Konkrečiai siūlomos medžiagos, gaminiai ir jų gamintojai“.


Atkreipiame dėmesį, kad galima pateikti ir sąraše nenurodytų gamintojų medžiagas. Tokiu atveju privaloma kartu pateikti dokumentus, patvirtinančius siūlomos medžiagos atitikimą keliamiems techniniams reikalavimams.

Pažymime, kad tikslūs diametrai, parametrai ir kiti reikalavimai yra nurodyti patvirtintose medžiagų techninėse specifikacijose, pateiktose aukščiau – „Patvirtintos techninės specifikacijos“ dalyje.

 

Tvarkos ir instrukcijos


Techninė politika, galiojanti nuo 2020 05 13

Techninė politika

Priedai:

SCADA signalai

Vandentiekio ir slėginių nuotekų tinklų apsaugos zonos

Savitakinių nuotekų tinklų apsaugos zonos

Darbuotojų sauga ir sveikata 


Sutartys


Bendro naudojimo vandentiekio ir (ar) nuotekų tinklų statyba Vilniaus miesto savivaldybės teritorijoje

Kai projektuojami bendro naudojimo vandentiekio ir (ar) nuotekų tinklai Vilniaus miesto savivaldybės teritorijoje, pasirašoma trišalė Tinklo statybos sutartis.

Tinklo statybos sutarties specialiosios sąlygos

 • Sutartyje užpildykite statytojo rekvizitus ir duomenis apie projektą (objekto pavadinimą, adresą, prisijungimo sąlygų nr.).
 • Statytojų ir projektuotojų patogumui, skaičiuojant preliminarią tinklų vertę, galima pasinaudoti parengta tinklų vertės skaičiuokle. Skaičiuoklėje įveskite projektuojamų tinklų ilgį ir skaičiuoklė pateiks bendrą tinklų vertę bei 1 metro įkainį.
 • Užpildytą sutarties formą siųskite el. paštu info@vv.lt.
 • Kartu su sutartimi pateikite pilną lauko vandentiekio ir nuotekų tinklų projekto dalį. 

Bendro naudojimo vandentiekio ir (ar) nuotekų tinklų statyba Vilniaus rajono savivaldybės teritorijoje

Kai projektuojami bendro naudojimo vandentiekio ir (ar) nuotekų tinklai Vilniaus rajono savivaldybės teritorijoje, pasirašoma dvišalė Tinklo statybos sutartis.

Tinklo statybos sutarties bendrosios sąlygos

Gyventojams Sutarties specialiosios sąlygos

Įmonėms Sutarties specialiosios sąlygos

 • Sutartyje užpildykite statytojo rekvizitus ir duomenis apie projektą (objekto pavadinimą, adresą, prisijungimo sąlygų nr.).
 • Statytojų ir projektuotojų patogumui, skaičiuojant preliminarią tinklų vertę, galima pasinaudoti parengta tinklų vertės skaičiuokle. Skaičiuoklėje įveskite projektuojamų tinklų ilgį ir skaičiuoklė pateiks bendrą tinklų vertę bei 1 metro įkainį.
 • Užpildytą sutarties formą siųskite el. paštu info@vv.lt.
 • Kartu su sutartimi pateikite pilną lauko vandentiekio ir nuotekų tinklų projekto dalį. 

„Vilniaus vandenų“ eksploatuojamų vandentiekio ir (ar) nuotekų tinklų rekonstravimas

Demontuojant, iškeliant, perklojant „Vilniaus vandenų“ eksploatuojamus vandentiekio ir (ar) nuotekų tinklus, pasirašoma dvišalė Tinklo rekonstrukcijos sutartis.

Tinklo rekonstrukcijos sutarties bendrosios sąlygos

Tinklo rekonstrukcijos sutarties specialiosios sąlygos

 • Sutartyje užpildykite statytojo rekvizitus ir duomenis apie projektą (objekto pavadinimą, adresą, prisijungimo sąlygų nr.).
 • Statytojų ir projektuotojų patogumui, skaičiuojant preliminarią tinklų vertę, galima pasinaudoti parengta tinklų vertės skaičiuokle. Skaičiuoklėje įveskite projektuojamų tinklų ilgį ir skaičiuoklė pateiks bendrą tinklų vertę bei 1 metro įkainį.
 • Užpildytą sutarties formą siųskite el. paštu info@vv.lt.
 • Kartu su sutartimi pateikite pilną lauko vandentiekio ir nuotekų tinklų projekto dalį. 

Darbų vykdymas infrastruktūros apsaugos zonoje

Norint vykdyti darbus (statyti reklaminius stendus, įrengti vaikų žaidimo aikšteles, visuomeninio transporto stoteles, atliekų konteinerius ir t. t.) vandentiekio ir  (arba) nuotekų tinklų apsaugos zonoje, taip pat, jei yra projektuojamas susikirtimas su bendrovės vandentiekio ir (arba)  nuotekų tinklais, kurių skersmuo didesnis nei d315 mm, pasirašomas Susitarimas dėl darbų vykdymo infrastruktūros apsaugos zonoje.

Susitarimas dėl darbų vykdymo infrastruktūros apsaugos zonoje

Dėl Susitarimo dėl darbų vykdymo infrastruktūros apsaugos zonoje pasirašymo „Vilniaus vandenims“ el. paštu info@vv.lt reikia pateikti:

 • statytojo rekvizitus: statytojo pavadinimą arba vardą, pavardę, juridinio / fizinio asmens kodą, buveinės / gyvenamosios vietos adresą, kontaktinius duomenis (el. p. / tel. nr.), atsiskaitomosios sąskaitos nr., PVM mokėtojo kodą, pasirašančio asmens vardą, pavardę;
 • projektą (su pažymėtais statinių atstumais iki „Vilniaus vandenų“ eksploatuojamų tinklų – PDF formatu);
 • įgaliojimą, jei sutartį pasirašo įgaliotas asmuo.

Žemės servituto naudojimas

Jei projektuojami bendro naudojimo tinklai patenka ar kerta privatų arba valstybinį suformuotą žemės sklypą, pasirašoma Servituto sutartis.

Servitutas – teisė tiesti, aptarnauti, naudoti požemines, antžemines komunikacijas. Servitutas sudaromas bendrovės „Vilniaus vandenys“ naudai, t. y. servituto gavėjas yra „Vilniaus vandenys“. 


Kai žemės sklypas, kuriam numatomas servitutas, nuosavybės teise priklauso statytojui (ar trečiajam asmeniui), statytojas el. paštu info@vv.lt „Vilniaus vandenims“ privalo pateikti: 

 • statytojo rekvizitus: statytojo pavadinimą arba vardą, pavardę, juridinio / fizinio asmens kodą, buveinės / gyvenamosios vietos adresą, kontaktinius duomenis (el. p. / tel. nr.), atsiskaitomosios sąskaitos nr., PVM mokėtojo kodą, pasirašančio asmens vardą, pavardę;
 • matininko parengtą žemės sklypo planą su pažymėta servituto teritorija;
 • pilną lauko vandentiekio ir nuotekų tinklų projekto dalį. 
Šiuo atveju „Vilniau vandenys“ apmoka notaro išlaidas, servitutas suteikiamas bendrovei neatlygintinai.

 

Kai žemės sklypas, kuriam numatomas servitutas, patikėjimo teise priklauso Nacionalinei žemės tarnybai (NŽT), statytojas el. paštu info@vv.lt „Vilniaus vandenims“ privalo pateikti: 

 • statytojo rekvizitus: statytojo pavadinimą arba vardą, pavardę, juridinio / fizinio asmens kodą, buveinės / gyvenamosios vietos adresą, kontaktinius duomenis (el. p. / tel. nr.), atsiskaitomosios sąskaitos nr., PVM mokėtojo kodą, pasirašančio asmens vardą, pavardę;
 • matininko parengtą žemės sklypo planą su pažymėta servituto teritorija;
 • pilną lauko vandentiekio ir nuotekų tinklų projekto dalį;
 • pasirašytą susitarimą dėl išlaidų, susijusių su servituto nustatymu, atlyginimo;
 • užpildytą raštą dėl Servituto sutarties sudarymo („Vilniaus vandenys“ pasirašytą išsiųs NŽT);
 • Vienkartinės ar periodinės kompensacijos, mokamos už naudojimąsi administraciniu aktu nustatytu žemės servitutu, tarnaujančiojo daikto savininkui ar valstybinės žemės patikėtiniui apskaičiavimo aktą.
Šiuo atveju statytojas suderinęs servituto planą su bendrove, jį turi suderinti su NŽT, sumokėti kompensaciją NŽT pagal aktą ir susitarimą (NŽT išrašo sąskaitą bendrovės vardu), suderinti su notarais (su kuriais dirba NŽT) servituto sutarties projektą. „Vilniau vandenys“ apmoka tik notaro išlaidas. 

 
DĖMESIO!
 Pateikus visus tinkamai parengtus dokumentus „Vilniaus vandenims“, Servituto sutarties pasirašymas užtrunka nuo vieno iki trijų mėnesių (priklausomai nuo notarų biuro užimtumo).

Konfidencialios informacijos naudojimas 

Dažniausiai užduodami klausimai