Apsaugos zonos – tai nustatytos teritorijos, kuriose taikomos specialiosios žemės naudojimo sąlygos, užtikrinant UAB „Vilniaus vandenys“ nuosavybės ar panaudos teise valdomų vandens tiekimo, nuotekų tinklų bei požeminio vandens vandenviečių apsaugą nuo neigiamų veiksnių ar poveikio bei aplinkos ir viešojo intereso apsaugą šiose teritorijose.

Požeminio vandens vandenvietės apsaugos zonos

Požeminio vandens vandenviečių apsaugos zonos nustatomos atsižvelgiant į požeminio vandens naudojimo paskirtį, išgaunamo vandens kiekį bei vandenviečių jautrumą taršai. Vandenviečių apsaugos zonos nustatymui teisės aktų nustatyta tvarka rengiamas projektas.

Parengti vandenviečių apsaugos zonų planai šiose teritorijose:

Eišiškių ir Šalčininkų miestai
Planas

Eisiškių miesto vandenvietės apsaugos zonų planas ČIA.

Šalčininkų miesto apsaugos zonų planas ČIA.

Aplinkos ministerijos įsakymas dėl plano tvirtinimo

Įsakymas dėl planų tvirtinimo ČIA.

Švenčionių ir Švenčionėlių miestai
Planas

Švenčionių miesto apsaugos zonų planas ČIA.

Švenčionėlių miesto apsaugos zonų planas ČIA.

Aplinkos ministerijos įsakymas dėl plano tvirtinimo

Įsakymas dėl plano tvirtinimo ČIA.

Grigiškės, Daniliškės, Trakų Vokė II
Planas

Grigiškių vandenvietės apsaugos zonų planas ČIA.

Daniliškių vandenvietės apsaugos zonų planas ČIA.

Trakų Vokės II vandenvietės apsaugos zonų planas ČIA.

Aplinkos ministerijos įsakymas dėl plano tvirtinimo

Įsakymas dėl plano tvirtinimo ČIA.

Naujoji Vilnia ir Trakų Vokė I
Planas

Naujosios Vilnios vandenvietės apsaugos zonų planas ČIA.

Trakų Vokės I vandenvietės apsaugos zonų planas ČIA.

Aplinkos ministerijos įsakymas dėl plano tvirtinimo

Įsakymas dėl plano tvirtinimo ČIA.

Gulbinai
Planas

Gulbinų vandenvietės apsaugos zonų planas ČIA.

Aplinkos ministerijos įsakymas dėl plano tvirtinimo

Įsakymas dėl plano tvirtinimo ČIA, bei jo priedas ČIA.

Kalnėnai
Planas

Kalnėnų vandenvietės apsaugos zonų planas ČIA.

Aplinkos ministerijos įsakymas dėl plano tvirtinimo

Įsakymas dėl plano tvirtinimo ČIA.

Salininkai
Planas

Salininkų vandenvietės apsaugos zonų planas ČIA.

Aplinkos ministerijos įsakymas dėl plano tvirtinimo

Įsakymas dėl plano tvirtinimo ČIA.

Nemenčinės m., Naujieji Verkiai, Gėla, Kreivalaužiai, Kabiškės
Planas

Nemenčinės m. vandenvietės apsaugos zonų planas ČIA.

Naujųjų Verkių vandenvietės apsaugos zonų planas ČIA.

Gėlos vandenvietės apsaugos zonų planas ČIA.

Kreivalaužių vandenvietės apsaugos zonų planas ČIA.

Kabiškių vandenvietės apsaugos zonų planas ČIA.

Aplinkos ministerijos įsakymas dėl plano tvirtinimo

Įsakymas dėl plano tvirtinimo ČIA.

Nemenčinės sen., Sereikiškės, Tupatiškės, Pučkoriai, Trinapolis, Verkiai, Turniškės, Smėlynė, Pečiukai, Viriai, Karveliškės
Planas

Nemenčinės sen. vandenvietės apsaugos zonų planas ČIA.

Karveliškių vandenvietės apsaugos zonų planas ČIA.

Sereikiškių, Tupatiškių, Pučkorių vandenvietės apsaugos zonų planas ČIA.

Turniškių, Smėlynės, Pečiukų, Virių vandenvietės apsaugos zonų planas ČIA.

Verkių, Trinapolio vandenvietės apsaugos zonų planas ČIA.

Aplinkos ministerijos įsakymas dėl plano tvirtinimo

Įsakymas dėl plano tvirtinimo ČIA.

Pagiriai
Planas

Pagirių vandenvietės apsaugos zonų planas ČIA.

Aplinkos ministerijos įsakymas dėl plano tvirtinimo

Įsakymas dėl plano tvirtinimo ČIA.

Vandenviečių apsaugos zonose taikomos specialiosios žemės naudojimo sąlygos nustatytos Lietuvos Respublikos Specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatyme, 106 str.

Vandens tiekimo ir nuotekų tinklų apsaugos zonos

Įgyvendinant Lietuvos Respublikos Specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymą parengti apsaugos zonų planai geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros objektams šiose teritorijose:

Eisiškės
Aiškinamasis raštas


Šalčininkų r. sav., Eišiškių sen., Eišiškių m. esančių vandens tiekimo ir nuotekų tinklų apsaugos zonų planų Aiškinamasis raštas ČIA.

Nuotekų tinklų apsaugos zonų planas

Šalčininkų r. sav., Eišiškių sen., Eišiškių m. esančių vandens nuotekų tinklų apsaugos zonų planas ČIA.

Vandens tiekimo tinklų apsaugos zonų planas

Šalčininkų r. sav., Eišiškių sen., Eišiškių m. esančių vandens tiekimo tinklų apsaugos zonų planas ČIA.

Švenčionių miestas
Švenčionių miesto apsaugos zonų planas

Švenčionių miesto vandens tiekimo ir nuotekų tinklų infrastruktūros apsaugos zonų planas ČIA.

Švenčionių rajonas
Švenčionių rajono apsaugos zonų planas

Švenčionių rajono vandens tiekimo ir nuotekų tinklų infrastruktūros apsaugos zonų planas ČIA.

Vilniaus rajono apsaugos zonų planas
Vilniaus r. sav. Buivydiškių, Avižienių ir Riešės, Mažosios ir Didžiosios Riešės vandens tiekimo ir nuotekų tinklų apsaugos zonų plano aiškinamasis raštas ir planas

Vilniaus r. sav. Buivydiškių, Avižienių ir Riešės, Mažosios ir Didžiosios Riešės vandens tiekimo ir nuotekų tinklų apsaugos zonų plano aiškinamasis raštas ir planas ČIA.

Vilniaus r. sav. Juodšilių, Pagirių ir Nemėžio teritorijoje esančių vandens tiekimo ir nuotekų tinklų apsaugos zonų plano aiškinamasis raštas

Vilniaus r. sav. Juodšilių, Pagirių ir Nemėžio teritorijoje esančių vandens tiekimo ir nuotekų tinklų apsaugos zonų plano aiškinamasis raštas ČIA.

Vilniaus miesto šiaurinės dalies teritorijos apsaugos zonų planas
Vilniaus miesto šiaurinės dalies teritorijoje esančių vandens tiekimo ir nuotekų tinklų apsaugos zonų plano aiškinamasis raštas ir planas

Vilniaus miesto šiaurinės dalies teritorijoje esančių vandens tiekimo ir nuotekų tinklų apsaugos zonų plano aiškinamasis raštas ir planas: I dalis, II dalis, III dalis, IV dalis.

Vilniaus miesto pietinės dalies teritorijos apsaugos zonų planas
Vilniaus miesto pietinės dalies teritorijoje esančių vandens tiekimo ir nuotekų tinklų apsaugos zonų plano aiškinamasis raštas ir planas

Vilniaus miesto pietinės dalies teritorijoje esančių vandens tiekimo ir nuotekų tinklų apsaugos zonų plano aiškinamasis raštas ir planas: I dalis, II dalis, III dalis, IV dalis, V dalis.

Vilniaus m., Šeškinės sen.
Nuotekų tinklų apsaugos planas

Vilniaus m., Šeškinės sen. nuotekų tinklų apsaugos planas ČIA.

Vandens tiekimo tinklų apsaugos zonų planas

Vilniaus m., Šeškinės sen. vandens tiekimo tinklų apsaugos zonų planas ČIA.

Vilniaus r. sav., Avižienių sen., Bendrorių k. ir Klevinės vs. nuotekų tinklų apsaugos zonų planas
Nuotekų tinklų apsaugos planas

Nuotekų tinklų apsaugos zonos planas ČIA.

Vandens tiekimo tinklų apsaugos zonos

Vandens tiekimo tinklų apsaugos zonos planas ČIA.

Vandens tiekimo ir nuotekų tinklams nustatomos šios apsaugos zonos:

 • vandens tiekimo ir nuotekų, paviršinių nuotekų tvarkymo vamzdynų, įrengiamų iki 2,5 metro gylyje, apsaugos zona – po 2,5 metro į abi puses nuo vamzdyno ašies;
 • vandens tiekimo ir nuotekų, paviršinių nuotekų tvarkymo vamzdynų, įrengiamų didesniame kaip 2,5 metro gylyje, apsaugos zona – po 5 metrus į abi puses nuo vamzdyno ašies;
 • magistralinių vamzdynų, kurių skersmuo yra 400 milimetrų ir didesnis, apsaugos zona – po 10 metrų į abi puses nuo vamzdyno ašies;
 • vandens rezervuarų, skaidrintuvų apsaugos zona – 30 metrų aplink šių įrenginių išorines ribas;
 • vandens tiekimo bokštų, vandens ir nuotekų siurblinių, nuotekų rezervuarų apsaugos zona – 10 metrų aplink šių statinių ar įrenginių išorines ribas.

Specialiosios žemės naudojimo sąlygos ir darbų vykdymo apribojimai apsaugos zonose numatyti Lietuvos Respublikos Specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatyme43 straipsnyje.


Naudinga informacija ir nuorodos

Kompensacija už įstatyme nustatytų apsaugos zonų apribojimų sukeltų nuostolių atlyginimą

Kompensacijos žemės sklypų savininkams mokamos kaip nuostolių atlyginimas, kuriuos žemės savininkai patyrė praradę galimybę naudotis žemės sklypu ar jo  dalimi pagal paskirtį dėl to, kad žemės sklype buvo atitinkamai nustatyta apsaugos zona.

Kompensacijų apskaičiavimo ir išmokėjimo tvarką nustato Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020.04.01 patvirtinta METODIKA.

Prašymą nuostoliams atlyginti galite teikti gavę iš UAB „Vilniaus vandenys“ pranešimą apie padarytą žymą viešajame registre. Atkreipiame dėmesį, kad pateikto prašymo nagrinėjimas bus pradėtas ne anksčiau nei nuo 2023 m., kai bus įregistruoti apsaugos zonų plotai. Pagal Metodikos nuostatas kompensacija gali būti apskaičiuota tik pagal viešajame registre įregistruotą apsaugos zonos plotą. Prašymo formą rasite ČIA.

Atsakymai į dažniausiai užduodamus klausimus

Kas yra apsaugos zona?

Atsižvelgiant į LR specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymą (toliau – Įstatymas), apsaugos zona – tinklų, vandens ir nuotekų siurblinių, nuotekų rezervuarų, skaidrintuvų, vandens tiekimo bokštų vandenviečių ir nuotekų valyklų apsaugai skirta teritorija, kurioje turi būti taikomos šiuo Įstatymu nustatytos specialiosios žemės naudojimo sąlygos (apribojimai).

Koks yra apsaugos zonos dydis?

Apsaugos zonų dydis nustatomas atskiruose Įstatymo straipsniuose.

Vandens tiekimo ir nuotekų, paviršinių nuotekų tvarkymo vamzdynų, įrengiamų iki 2,5 m. gylyje, apsaugos zona – išilgai vamzdyno trasos esanti žemės juosta, kurios ribos yra po 2,5 m. į abi puses nuo vamzdyno ašies po šia juosta esanti žemė bei vanduo virš šios juostos.

Vandens tiekimo ir nuotekų, paviršinių nuotekų tvarkymo vamzdynų, įrengiamų didesniame kaip 2,5 metro gylyje, apsaugos zona – išilgai vamzdyno trasos esanti žemės juosta, kurios ribos yra po 5 metrus į abi puses nuo vamzdyno ašies, po šia juosta esanti žemė bei vanduo virš šios juostos.

Magistralinių vamzdynų, kurių skersmuo yra 400 milimetrų ir didesnis, apsaugos zona – išilgai vamzdyno trasos esanti žemės juosta, kurios ribos yra po 10 metrų į abi puses nuo vamzdyno ašies, po šia juosta esanti žemė bei vanduo virš šios juostos.

Vandens rezervuarų, skaidrintuvų apsaugos zona – 30 metrų pločio žemės juosta aplink šių įrenginių išorines ribas.

Vandens tiekimo bokštų, vandens ir nuotekų siurblinių, nuotekų rezervuarų apsaugos zona – 10 metrų pločio žemės juosta aplink šių statinių ar įrenginių išorines ribas.

Atvirų mechaninio ir/arba biologinio ir/arba cheminio nuotekų valymo įrenginių sanitarinė apsaugos zona – 100 m. (kai įrenginių našumas per parą, nuo 0.05 iki 5 tūkst. m3 ); 200 m. (kai įrenginių našumas per parą, nuo 0.2 iki 5 tūkst. m3); 400 m. (kai įrenginių našumas per parą, nuo 5 iki 50 tūkst. m3) ir 500 m. (kai įrenginių našumas per parą daugiau kaip 50 tūkst. m3).

Uždarų mechaninio ir/arba biologinio ir/arba cheminio nuotekų valymo įrenginių sanitarinė apsaugos zona – 100 m. (kai įrenginių našumas per parą, nuo 5 iki 50 tūkst. m3) ir 200 m. (kai įrenginių našumas per parą daugiau kaip 50 tūkst. m3).

Požeminio vandens vandenviečių apsaugos zona nustatoma pagal požeminio vandens vandenviečių apsaugos zonų nustatymo tvarkos aprašą.

Kokiuose dokumentuose nustatoma apsaugos zona?

Apsaugos zonos nustatomos viename iš šių dokumentų:

 1. Patvirtintuose teritorijų planavimo dokumentuose ir (ar) žemės valdos projektuose.
 2. Statinių projektuose, kai išduotas statybą leidžiantis dokumentas.
 3. Poveikio visuomenės sveikatai vertinimo dokumentuose (atlikus poveikio visuomenės sveikatai vertinimo procedūras, kai poveikio aplinkai vertinimas neatliekamas).
 4. Atitinkamos srities ministrų pagal jiems pavestas valdymo sritis nustatyta tvarka parengtuose ir suderintuose projektuose, kuriems įstatymų nustatytais atvejais statybą leidžiantys dokumentai neišduodami.
 5. Poveikio aplinkai vertinimo dokumentuose.
 6. Įstatymų, LR Vyriausybės ar Vyriausybės įgaliotos institucijos nustatyta tvarka Vyriausybės, įstatymų ar Vyriausybės įgaliotos institucijos patvirtintuose planuose, žemėlapiuose ir (ar) schemose nerengiant teritorijų planavimo dokumento ar žemės valdos projekto, kai šiame įstatyme nurodytos teritorijos nustatomos tenkinant viešąjį interesą.
Kas turi teisę gauti kompensaciją?

Kompensaciją turi teisę gauti žemės sklypo ar teritorijos, kurioje nesuformuoti žemės sklypai, patenkančių į nustatytas LR specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatyme nurodytas teritorijas, savininkas, valstybinės ar savivaldybės žemės patikėtinis, taip pat asmuo, kurio teisė į žemės sklypą įregistruota Nekilnojamojo turto registre ir (ar) nustatytoje Įstatyme nurodytoje teritorijoje esančių Nekilnojamojo turto registre įregistruotų nekilnojamųjų daiktų, išskyrus žemės sklypą, savininkai pagal kiekvieno jų atskirai patiriamų nuostolių dydį.

Nuo kada pradedami nagrinėti prašymai kompensacijai gauti?

Prašymo nagrinėjimas bus pradėtas ne anksčiau nei bus įregistruotos teritorijos, t. y. kompensacija gali būti apskaičiuota tik pagal viešajame registre įregistruotą apsaugos zonos plotą.

Už ką mokamos kompensacijos?

Kompensacijos žemės sklypų savininkams mokamos kaip nuostolių atlyginimas, kuriuos žemės savininkai patyrė praradę galimybę naudotis žemės sklypu ar jo dalimi pagal paskirtį dėl to, kad žemės sklype buvo atitinkamai nustatyta apsaugos zona.

Kokius dokumentus turiu pateikti kompensacijai gauti?

Norėdamas gauti kompensaciją žemės savininkas turi pateikti prašymą, kurio formą gali rasti ČIA ir papildomus dokumentus:

1. Įgaliojimą (jeigu prašymą teikia atstovaujantis asmuo).

2. Žemės sklypo ir (ar) nekilnojamojo daikto kadastro duomenis pagrindžiantį Nekilnojamojo turto registro išrašą, žemės sklypo ir (ar) nekilnojamojo daikto kadastro duomenų bylos kopiją.

3. Teritorijos, patenkančios į Įstatyme nurodytą teritoriją, schemą (jeigu į Įstatyme nurodytą teritoriją patenka teritorija, kurioje nesuformuoti žemės sklypai ir prašymą pateikia valstybinės žemės patikėtinis).

4. Dokumentą, kuriuo žemės sklypo ir (ar) nekilnojamojo daikto naudojimo tvarka nustatyta ir pagal kurį įregistruota Nekilnojamojo turto registre, žemės sklypo ir (ar) nekilnojamojo daikto naudojimo tvarkos planą (pateikiama, jeigu yra).

5. Dėl konkrečių specialiųjų žemės naudojimo sąlygų taikymo patirtus ir (ar) patiriamus realius ir pagrįstus nuostolius įrodančius dokumentus.

6. Dokumentus, įrodančius Kompensaciją turinčio teisę gauti asmens teises į žemės sklypą (jo dalį) ir (ar) nekilnojamąjį daiktą (jo dalį).

7. Dokumentus, pagrindžiančius, kad buvo atlyginta dėl tų pačių ar skirtingų apribojimų taikymo teritorijoje (jos dalyje), sutampančioje su naujai nustatyta Įstatyme nurodyta teritorija (jos dalimi), sprendimo išmokėti kompensaciją, taikant kitą kompensavimo metodiką, kopija ir (ar) prašymo išmokėti šią kompensaciją kopiją (pateikiama, jeigu yra).

8. Asmens tapatybę patvirtinančio dokumento (paso arba asmens tapatybės kortelės) kopiją, (pateikiama, kai prašymą tiesiogiai (pasirašytinai), paštu, per kurjerius teikia fizinis asmuo).

Kokiu būdu turiu pateikti dokumentus?

Prašymą kompensacijai išmokėti ir papildomus dokumentus galite pateikti tiesiogiai (pasirašytinai), paštu, per kurjerius arba elektroninių ryšių priemone – el. paštu info@vv.lt. Elektroninių ryšių priemonėmis pateikti dokumentai turi būti pasirašyti saugiu elektroniniu parašu.

Kas turi teisę gauti kompensaciją, kai teisė į žemės sklypą perleista tretiesiems asmenims?

Kai prašymą gauti kompensaciją pateikęs asmuo iki kompensacijos išmokėjimo dienos teisę į žemės sklypą perleido tretiesiems asmenims ir ne vėliau kaip 2 darbo dienos iki kompensacijos išmokėjimo dienos yra pateikiamas dokumentas, patvirtinantis teisės į neišmokėtą kompensaciją perleidimą trečiajam asmeniui, tokiu atveju yra stabdomas kompensacijos išmokėjimas ir laukiama, kol teisę į kompensaciją įgijęs asmuo pateikia prašymą dėl kompensacijos išmokėjimo ir pateikia papildomus dokumentus.

Kas turi teisę gauti kompensaciją, kai žemės sklypui nustatyta naudojimo tvarka?

Kai žemės sklypui nustatyta naudojimo tvarka, kuri įregistruota Nekilnojamojo turto registre, kompensacija apskaičiuojama ir išmokama tiems bendraturčiams, kurių naudojama pagal naudojimo tvarką žemės sklypo dalis patenka į Įstatyme nurodytą teritoriją, įvertinus kiekvieno bendraturčio turimą dalį, patenkančią į Įstatyme nurodytą teritoriją.

Kas teikia prašymą, kai žemės sklypas priklauso vienam ar keliems bendraturčiams?

Kai žemės sklypas priklauso bendrosios dalinės nuosavybės teise keliems bendraturčiams, tuomet turi būti pateiktas visų bendraturčių prašymas ar vieno (kelių) bendraturčių prašymas. Tikslų kompensacijos dydį už žemės sklype nustatytą apsaugos zoną kiekvienam bendraturčiui paskaičiuos UAB „Vilniaus vandenys“ darbuotojai gavę prašymą ir papildomus dokumentus.

Per kiek laiko bus išnagrinėtas prašymas kompensacijai gauti?

Kompensaciją išmokantis asmuo ar institucija per 20 darbo dienų nuo prašymo gavimo dienos nustato, ar žemės sklypo ar teritorijos, kurioje nesuformuoti žemės sklypai, savininko, valstybinės ar savivaldybės žemės patikėtinio, taip pat asmens, kurio teisė į žemės sklypą įregistruota Nekilnojamojo turto registre ir (ar) Nekilnojamojo turto registre įregistruotų nekilnojamųjų daiktų savininko nekilnojamasis turtas patenka į Įstatyme nurodytas teritorijas, įvertina prašymo atitikimą nustatytiems reikalavimams, pasirinktu informavimo būdu informuoja prašymą pateikusį asmenį apie prašymo priėmimą ar nepriėmimą nagrinėti. 

Kada bus išmokama kompensacija?

Vienkartinė kompensacija mokama vieną kartą ne vėliau kaip per 3 metus nuo sprendimo tenkinti prašymą priėmimo dienos. Periodinė kompensacija išmokama per 3 metus nuo sprendimo tenkinti prašymą priėmimo dienos. Periodinė kompensacija mokama kiekvienais metais ne ilgiau kaip 3 metus pagal apskaičiuotą dydį, jį išdėstant lygiomis dalimis kasmet.