PASLAUGOS APRAŠYMAS
Buitinių nuotekų surinkimas (išsiurbimas), nuotekų rezervuaro išplovimas aukštu slėgiu (jei klientas pageidauja) ir nuotekų išvežimas asenizacine mašina iš buitinių nuotekų valymo įrengimų, lauko tualetų, išgriebimo duobių.

KADA TEIKIAMA?
Kai klientams, neprijungusiems prie centralizuotų nuotekų surinkimo tinklų, užsipildo turimos buitinių nuotekų surinkimo talpos ir yra poreikis nuotekas surinkti ir išvežti. Yra galimybė užsakyti  nuotekų išvežimą su kaupimo rezervuaro išplovimu aukštu slėgiu.

KAM TEIKIAMA?
Visiems privatiems asmenims, kurių adresas patenka į paslaugos teikimo zoną.  Paslauga teikiama ŽEMĖLAPYJE pažymėtose zonose.

PASLAUGOS UŽSAKYMAS
Paslaugą galima užsakyti per SAVITARNĄ,  telefonu 19118, el. paštu info@vv.lt, atvykus į KLIENTŲ APTARNAVIMO SKYRIŲ arba užpildžius užklausą.

Pateikiant užsakymą, nurodykite šiuos duomenis:

 • Vardas, pavardė.
 • Asmens kodas arba gimimo data.
 • Objekto adresas.
 • Telefono numeris.
 • El. pašto adresas.
 • Preliminarus išvežamų nuotekų kiekis (m3).
 • Iš kur bus siurbiamos nuotekos (išgriebimo duobė, lauko tualetas, valymo įrenginys ar kita).
 • Kiek yra talpų, iš kurių reikia siurbti.
 • Koks atstumas nuo privažiavimo vietos iki siurbimo vietos.
 • Ar užsakomas nuotekų išvežimas su plovimu.

PASLAUGOS EIGA
Pateikus užsakymą suderinamas paslaugos suteikimo laikas.
Užsakyti paslaugą galima bet kuriuo paros metu, o paslauga teikiama darbo dienomis nuo 8:00 val. iki 14:00 val. 

Jei, pasikeitus aplinkybėm, klientas nori atšaukti užsakymą, tą reikia padaryti likus ne mažiau nei 2 valandom iki suderinto paslaugos suteikimo laiko. To nepadarius, klientui reikia sumokėti už atvykimą (paslaugos kainą, be nuotekų tvarkymo kainos).

Su klientu gali būti sudaroma nuotekų išvežimo sutartis, kurią sudaro dvi dalys:

 1. Bendrosios sutarties sąlygos. Kviečiame susipažinti su BENDROSIOMIS SĄLYGOMIS.
 2. Specialiosios sutarties sąlygos su kiekvienu klientu sudaromos individualiai. Kviečiame susipažinti su SPECIALIOSIOMIS SĄLYGOMIS.

PAPILDOMA BENDRA INFORMACIJA

 • Jei užsakomas nuotekų išvežimas be plovimo – didžiausias galimas nuotekų išvežimo kiekis vienu reisu – 10 m3.
 • Jei užsakomas nuotekų išvežimas su plovimu – didžiausias galimas nuotekų išvežimo kiekis vienu reisu – 8 m3.
 • Plovimui naudojamas įmonės atsivežtas vanduo (maksimalus galimas kiekis iki 2 m3).
 • Po plovimo vanduo išvežamas kartu su nuotekom ir įskaičiuojamas į išvežamų nuotekų kiekį.
 • Temperatūrai lauke nukritus iki -5 ir žemiau laipsnių, nuotekų išvežimas su plovimu neteikiamas.
 • Didžiausias galimas atstumas nuo privažiavimo vietos iki siurbimo vietos – iki 30 m.
 • Privažiavimas prie nuotekų išsiurbimo vietos turi būti ne siauresnis nei 3 metrų pločio.
 • Privažiavimas ir posūkiai turi būti pritaikyti automobiliui, kurio ilgis 9 m, o aukštis 4 m.
 • Esant poreikiui, gali būti panaudojama 3,5 m. aukščio ir 3 m. ilgio teleskopinė siurbimo žarnos strėlė (pvz.  aukšta tvora, per kurią rankomis sudėtinga perkelti siurbimo žarną, šviežiai pasėta žolė ir pan. situacijos kai siurbimo žarna negali gulėti ant žemės).
 • Jei nuotekų išsiurbimas vykdomas iš valymo įrenginio, po darbų klientas turi pats pasirūpinti įrenginio užpildymu vandeniu (kaip rekomenduoja valymo įrenginių gamintojai).
 • Jei nuotekų išsiurbimas vykdomas iš lauko tualeto, klientas turi pasirūpinti, kad turinys būtų siurbiamos konsistencijos (prieš 1-2 dienas iki siurbimo datos rekomenduojama pripilti vandens).

APMOKĖJIMAS UŽ PASLAUGĄ
Po paslaugos suteikimo  pateikiamas mokėjimo dokumentas (mokėjimo pranešimas arba sąskaita faktūra) iki kito mėnesio 10 dienos.

KAINA

Nuotekų išvežimo kaina priklauso nuo to, iš kur siurbiamos nuotekos ir kurioje paslaugos teikimo zonoje yra objektas (adresas).
Papildomai mokama nuotekų tvarkymo kaina, kuri priklauso nuo išvežtų nuotekų kiekio (m3). Nuotekų tvarkymo kaina taikoma pagal galiojančius patvirtintus (VERT arba savivaldybių) tarifus t. y., 0,96 Eur su PVM/m³.

Galutinę kainą sudaro nuotekų išvežimo (reiso) ir nuotekų tvarkymo (m3) kainos.

Paslauga
Kaina
Eur su PVM už reisą

Nuotekų išvežimas su plovimu – 1 zona

100,00

Nuotekų išvežimas su plovimu – 2 zona

90,00

Nuotekų išvežimas su plovimu – 3 zona

75,00

Nuotekų išvežimas – 1 zona (valymo įrenginys)

90,00

Nuotekų išvežimas – 1 zona (duobė, lauko tualetas)

85,00

Nuotekų išvežimas – 2 zona (valymo įrenginys)

80,00

Nuotekų išvežimas – 2 zona (duobė, lauko tualetas)

75,00

Nuotekų išvežimas – 3 zona (valymo įrenginys)

70,00

Nuotekų išvežimas – 3 zona (duobė, lauko tualetas)

65,00

Paspaudę žemėlapio viršutiniame kairiajame kampe esančias rodykles, pamatysite detalesnę informaciją apie nuotekų išvežimo kainas. Norėdami pasitikrinti, ar teikiame paslaugą Jūsų norimu adresu, ir, jei taip – kokia paslaugos kaina, galite pasinaudoti žemėlapio viršutiniame dešiniajame šone esančia paieškos sistema. Jos laukelyje suvedus konkretų adresą, jis atsivaizduos žemėlapyje ir matysite, kokioje zonoje (raudonoje, žalioje ar geltonoje) yra Jūsų adresas. Paspaudus ant spalvos, atsiras visa tos zonos informacija. Adresais, kurie nepatenka į pažymėtas zonas, nuotekų išvežimo paslauga nėra teikiama.

  Nuotekų išvežimas

  Užklausa

  Vardas ir pavardė / įmonės pavadinimas
  Kontaktinis telefonas
  +370
  El. p. adresas
  Objekto adresas, kuriam bus atliekama paslauga
  Jūsų komentaras

  Nurodykite preliminarų išvežamų nuotekų kiekį, ar užsakote nuotekų išvežimą su plovimu ar be plovimo, iš kur reikės siurbti nuotekas (iš valymo įrenginio, lauko tualeto ar kt.), kokios privažiavimo galimybės (ar tilps 9 m. ilgio ir 4 m. pločio automobilis?)