PASLAUGOS APRAŠYMAS
Savitakinių ar slėginių nuotekų tinklų televizinės diagnostikos (toliau – TV diagnostika) atlikimas naujų vamzdynų įrengimo darbų kontrolei – (nustatyti nuolydžius, atlikti vamzdžių sienelių ir sujungimų įvertinimą iš vidaus) arba senų vamzdynų būklės įvertinimui, nustatyti pažeidimus (jų pobūdį ir vietą).

Prieš TV  diagnostiką būtina atlikti vamzdyno plovimą naudojant hidrodinaminę plovimo įrangą. Naujiems ir neeksploatuotiems tinklams hidrodinaminis plovimas gali būti neatliekamas.
Po TV diagnostikos atlikimo parengiama ir klientui pateikiama ataskaita bei video medžiaga.

KADA TEIKIAMA?
Esant poreikiui priduoti eksploatacijai naujai įrengtus nuotekų vamzdynus.
Siekiant patikrinti eksploatuojamų vamzdynų būklę, nustatyti vamzdyno pažeidimus, jų pobūdį ir vietą.

KAM TEIKIAMA?
Visiems fiziniams ar juridiniams asmenims, nepriklausomai ar jie yra Vilniaus vandenų klientai.
Paslauga teikiama tik UAB „Vilniaus vandenys“ licencijuojamoje zonoje*
*Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos nutarimas „Dėl UAB „Vilniaus vandenys“ išduotos geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo licencijos
(Nuorodoje UAB „Vilniaus vandenys“ 24 punkte)

PASLAUGOS UŽSAKYMAS
Užsakymą klientas gali pateikti: el. paštu info@vv.lt, telefonu 19118, atvykus į  KLIENTŲ APTARNAVIMO SKYRIŲ  arba užpildžius žemiau esančią užklausą.
Klientas, užsakydamas paslaugą, turi užpildyti UŽSAKYMO FORMĄ 
Papildomai, prašome pateikti nuotekų tinklų schemą, brėžinį ar išpildomąją nuotrauką.

Pateikiant užsakymą klientas turi nurodyti šiuos duomenis:

 • Vardas, pavardė
 • Asmens kodas arba gimimo data
 • Objekto adresas
 • Telefono numeris
 • El. pašto adresas
 • TV diagnostikos atlikimo priežastis (pridavimas eksploatacijai, profilaktika, defektų paieška)
 • Vamzdyno ilgis
 • Vamzdyno skersmuo
 • Šulinių ir atkarpų tarp šulinių skaičius
 • Ar užsakomas nuotekų tinklo plovimas hidrodinaminiu būdu prieš TV diagnostiką?

PASLAUGOS EIGA
Klientui pateikus užsakymą TV diagnostikai atlikti, per 3 d. d. su klientu susisiekiama jo nurodytu telefonu ir suderinama vizito data ir laikas.

PAPILDOMA BENDRA INFORMACIJA

 • Prieš atliekant vamzdyno televizinę diagnostiką, būtina atlikti vamzdyno plovimą naudojant hidrodinaminę plovimo įrangą. Jei klientas pageidauja – plovimą gali atlikti UAB „Vilniaus vandenys“ (papildoma kaina). Jei plovimą atlieka klientas – jis turi būti atliktas tą pačią arba 1 dieną prieš TV diagnostikos atlikimą.
 • Paslauga suteikiama, tik jei yra tinkamos techninės galimybės. Klientas informuojamas, jei nėra galimybės suteikti paslaugą.
 • Maksimalus vamzdyno atkarpos ilgis iki 250 metrų, galimybė matuoti nuolydžio grafiką ir parengti ataskaitą, kai vamzdyno skersmuo nuo 150 mm (mažesnio diametro vamzdynų diagnostikai naudojama kamera, kuri negeneruoja ataskaitos ir nematuoja nuolydžių todėl klientui pateikiama tik filmuota video medžiaga).
 • Vamzdyno plovimo naudojant hidrodinaminę plovimo įrangą paslaugą galima užsakyti tik užsakant nuotekų tinklų TV diagnostiką, atskirai plovimo paslauga neteikiama.
 • Užsakant vamzdyno plovimą naudojant hidrodinaminę plovimo įrangą turi būti sudaryta galimybė privažiuoti prie šulinio, privažiavimas turi būti ne siauresnis nei 3 metrų pločio ir ne žemesnis nei 4,5 metrų aukščio.
 • Paslauga neteikiama, jei oro temperatūra yra žemesnė nei -5 C°.
 • Jei bendrovėje įvyksta nenumatytos avarijos, darbų laikas gali būti nukeliamas, tai suderinus telefonu su klientu.

APMOKĖJIMAS UŽ PASLAUGĄ
Po paslaugos suteikimo iki kito mėnesio 10 dienos klientui pateikiamas mokėjimo dokumentas (mokėjimo pranešimas arba PVM sąskaita faktūra), apmokėjimui už paslaugą pagal galiojančius tarifus  kliento nurodytu el. paštu arba paštu.

KAINA

Paslaugos
Kaina
Eur su PVM

Nuotekų tinklų TV diagnostika:

Fiksuotas paslaugos mokestis*

150,00

Tiriamo nuotekų vamzdyno metro kaina**

1,25

Vamzdyno plovimas naudojant hidrodinaminę plovimo įrangą:

Fiksuotas valandinis mokestis***

130,00

Transportavimo išlaidos****:

1 km kaina

2,00

*Paslaugos fiksuotas mokestis taikomas visada, kai užsakoma paslauga, neatsižvelgiant į tai kiek metrų bus tiriama.

**Minimalus užsakymas 15 m, jei užsakoma ištirti mažiau nei 15 m, bus imamas mokestis kaip už 15 m.

***Minimali užsakymo kaina – pirmos valandos kaina.

****Jei darbai vykdomi Šalčininkų arba Švenčionių rajone, papildomai mokamos transportavimo išlaidos. Atstumas skaičiuojamas nuo Vilniaus rajono ribos iki faktinės darbų atlikimo vietos.

Dėl nuotekų tinklų televizinės diagnostikos Jūs galite kreiptis ir į bet kurią Jums priimtiną šią paslaugą teikiančią įmonę.

  Nuotekų tinklų televizinė diagnostika

  Užklausa

  Vardas ir pavardė / įmonės pavadinimas
  Kontaktinis telefonas
  +370
  El. p. adresas
  Objekto adresas, kuriam bus atliekama paslauga
  Jūsų komentaras

  Nurodykite TV diagnostikos atlikimo priežastį, vamzdyno ilgį bei skersmenį, šulinių ir atkarpų tarp šulinių skaičių, ir ar užsakomas nuotekų tinklo plovimas hidrodinaminiu būdu prieš TV diagnostiką?