Nuotekų valymas

„Vilniaus vandenys“ surenka ir valo nuotekas Vilniaus mieste, Šalčininkų, Švenčionių ir Vilniaus rajonuose. Bendrovė eksploatuoja 8 nuotekų valyklas, kurių didžiausia – Vilniaus nuotekų valykla. Nuotekoms surinkti ir transportuoti iki nuotekų valyklų eksploatuojama 1350 km nuotekų tinklų ir kolektorių, 188 siurblinės.   

Vilniaus miesto centre, Senamiestyje, dalyje Antakalnio ir Naujamiesčio įrengta mišrioji nuotekų šalinimo sistema, į kurią patenka nuotekos ir lietaus vanduo. Kituose rajonuose – atskiroji sistema. Visos Vilniaus miesto nuotekos patenka į nuotekų valyklą, kur išvalomos mechaniniu ir biologiniu būdu. 

„Vilniaus vandenys“ taip pat tvarko nuotekas, kurias iš gyventojų surenka ir atveža tokias paslaugas teikiančios įmonės. 

Nr. Rodiklio pavadinimas Mato vnt.
1. Išvalyta nuotekų: 37849100 m3
1.1 Vidutinis paros debitas 103696 m3
2. Sulaikyta ir išvežta nuogriebų 1418,76 t
3. Susidarė smėliagaudžių atliekų: 1767,64 t
3.1 Išvežta į miesto sąvartyną 0 t
3.2 Kompostavimui 
1767,64 t
4. Susidarė ir išvežta nusausinto dumblo iš nuotekų valyklos: 29455,96 t
4.1 Laukų tręšimui 0 t
4.2 Kompostavimui 29455,96 t
5. Susidarė ir išvežta džiovinto dumblo (kompostavimui) 267,34 t
6. Atitekančių ir išvalytų nuotekų tarša (vidurkis):
6.1 BDS7 418 mg/l ir 9 mg/l
6.2 Bendras azotas 81 mg/l ir 9,5 mg/l
6.3 Bendras fosforas 9,1 mg/l ir 0,7 mg/l
6.4 SM 497 mg/l ir 26 mg/l
6.5 ChDS 833 mg/l ir 77 mg/l