Nuotekų valymas

„Vilniaus vandenys“ surenka ir valo nuotekas Vilniaus mieste, Šalčininkų, Švenčionių ir Vilniaus rajonuose. Bendrovė eksploatuoja 8 nuotekų valyklas, kurių didžiausia – Vilniaus nuotekų valykla. Nuotekoms surinkti ir transportuoti iki nuotekų valyklų eksploatuojama 1350 km nuotekų tinklų ir 188 siurblinės.   

Vilniaus miesto centre, Senamiestyje, dalyje Antakalnio ir Naujamiesčio įrengta mišrioji nuotekų šalinimo sistema, į kurią patenka nuotekos ir lietaus vanduo. Kituose rajonuose – atskiroji sistema. 

Visos Vilniaus miesto nuotekos patenka į Vilniaus nuotekų valyklą, kur yra išvalomos mechaniniu ir biologiniu būdu.

 

nuoteku valymo procesas WEB.PNG 

Mechaninis valymas

1. Nuotekos teka pro stambias 10 mm tarpų grotas, kurios sulaiko stambias šiukšles.
2. Nuotekos košiamos pro smulkesnes 6 mm tarpų grotas.
3. Nuotekos patenka į smėliagaudes, kur sulaikomas smėlis – jis yra sunkus ir nusėda dugne.
4. Nuotekos patenka į pirminius nusodintuvus. Čia nusėda kietosios, organinės ir kitos neištirpusios dalelės. Iš jų susidaro pirminis dumblas, kuris požeminiais vamzdynais nukreipiamas į dumblo rezervuarą. 

Biologinis valymas

5. Nuotekos nukreipiamos į aerotankus – veikliojo dumblo rezervuarus. Čia nuotekas valo mikroorganizmai: bakterijos skaido ir kaip maistą naudoja organinius nuotekų teršalus, siurbliai pučia orą ir maišo vandenį, kad veiklusis dumblas nenusėstų ir mikroorganizmai būtų aprūpinami deguonimi.
6. Išvalytos nuotekos patenka į antrinius nusodintuvus. Šie įrenginiai atskiria išvalytą vandenį nuo susidariusio veikliojo dumblo. Išvalytas vanduo nukreipiamas į išleistuvą, o dumblas – į dumblo rezervuarą.
7. Nuotekų valykloje išvalytas vanduo kanalu išleidžiamas į Neries upę. Išleidžiamų nuotekų kokybę kontroliuoja „Vilniaus vandenų“ nuotekų laboratorija. 


„Vilniaus vandenys“ taip pat tvarko nuotekas, kurias iš gyventojų surenka ir atveža tokias paslaugas teikiančios įmonės.