PASLAUGOS APRAŠYMAS
Geriamojo vandens atjungimas – nuimamas apskaitos prietaisas, užsukama sklendė.

KADA TEIKIAMA?

 • Kai klientas išvyksta ilgesniam laikotarpiui ir nesinaudoja vandeniu (pvz. išvyksta į užsienį); žiemos sezonui (kai patalpos nenaudojamos žiemą ir yra užšalimo pavojus); po buto remonto (kai nėra poreikio apskaitos prietaisui, nes naikinamas vienas san. mazgas); laistymo apskaitos prietaiso/paslaugos atjungimas ir pan.
 • Kai klientams reikia sustabdyti geriamojo vandens tiekimo paslaugą: vykdant namo rekonstrukcijos ar griovimo darbus.

KAM TEIKIAMA?
„Vilniaus vandenų“ esamiems fiziniams ir juridiniams klientams.

PASLAUGOS UŽSAKYMAS
Tai yra vienkartinė paslauga, kuri gali būti užsakoma per SAVITARNĄ, el. paštu info@vv.lt, atvykus į klientų aptarnavimo skyrių KLIENTŲ APTARNAVIMO SKYRIŲ arba užpildžius užklausą.


Pateikiant užsakymą klientas turi nurodyti šiuos duomenis:

 • Vardas, pavardė
 • Asmens kodas arba gimimo data
 • Objekto adresas
 • Telefono numeris
 • El.pašto adresas
 • Priežastis, dėl ko reikia atjungti geriamojo vandens tiekimą


PASLAUGOS EIGA 

Klientui pateikus prašymą per 5 d. d. su juo susisiekiama nurodytu telefonu ir suderinama vizito darbams data ir laikas.
Suderintu laiku atliekami darbai (nuimamas apskaitos prietaisas, užsukama sklendė) ir  sudaromas apskaitos prietaiso nuėmimo aktas, kurį pasirašo bendrovės atstovas ir klientas (arba jo atstovas). Pagal šį aktą klientui bus išrašyta PVM sąskaita faktūra už paslaugą.
Po geriamojo vandens atjungimo, klientui nebeskaičiuojami vandens tiekimo ir mėnesinis mokesčiai.
Jei klientas po paslaugos  Geriamojo vandens atjungimas“ nori atnaujinti vandens tiekimą (įrengti apskaitos prietaisą seniau buvusioje vietoje, atsukti sklendę) – šie darbai atliekami nemokamai.

PAPILDOMA BENDRA INFORMACIJA

 • Paslauga atliekama tik Vilniaus vandenys eksploatuojamuose tinkluose, bendrovės atsakomybės ribose.
 • Taikoma tik klientams, kurie naudojasi vandens tiekimo paslauga.
 • Vykdant namo rekonstrukcijos, griovimo darbus ir esant poreikiui naikinti vandentiekio įvadą/nuotekų išvadą, klientai šiuos darbus  turi atlikti patys arba iš  UAB „Vilniaus vandenys“ gali užsisakyti paslaugą „Papildomi darbai tinkluose“.  
 •  Po ilgesnio atjungimo atnaujinus vandens tiekimą, rekomenduojame atlikti vandentiekio vamzdyno, dezinfekavimą, praplovimą ir atlikti  mikrobiologinį vandens tyrimą. Siūlome šias paslaugas užsisakyti iš Vilniaus vandenų: Dezinfekavimas, praplovimas ir mikrobiologinis vandens tyrimas.

APMOKĖJIMAS UŽ PASLAUGAS

Po paslaugos suteikimo klientui išrašomas ir pateikiamas mokėjimo dokumentas (MD) apmokėjimui už paslaugą pagal galiojančius tarifus.

KAINA

Paslauga
Kaina
Eur/vnt. su PVM

Geriamojo vandens atjungimas, kai darbai vykdomi vidaus tinkluose*

45,00

Geriamojo vandens atjungimas, kai darbai vykdomi ne vidaus tinkluose**

75,00

*Vidaus tinkluose – nuimamas apskaitos prietaisas kliento patalpose.
** Ne vidaus tinkluose – nuimamas apskaitos prietaisas ir/arba šulinyje užsukama sklendė.

  Laikinas geriamojo vandens atjungimas ir prijungimas

  Užklausa

  Vardas ir pavardė / įmonės pavadinimas
  Kontaktinis telefonas
  +370
  El. p. adresas
  Objekto adresas, kuriam bus atliekama paslauga
  Jūsų komentaras

  Nurodykite dėl kokios priežasties reikalingas atjungimas, taip pat mokėtojo kodą arba sutarties numerį.