PASLAUGOS APRAŠYMAS
Vandentiekio vamzdynas arba geriamojo vandens rezervuaras praplaunamas vandeniu ir dezinfekuojančiu tirpalu, taip užtikrinant galimą mikrobiologinio užterštumo pašalinimą bei vandens kokybės atitikimą reikalavimams.

KADA TEIKIAMA?

 • Vandentiekio vamzdynų dezinfekavimas ir praplovimas privalomas naujai įrengiant ir priduodant infrastruktūrą. Dezinfekavimas ir praplovimas atliekamas po infrastruktūros įrengimo darbų ir jau prijungus ją prie centralizuoto vandentiekio tinklo. Daugiau informacijos ĮMONĖMS / KAIP TAPTI KLIENTU?
 • Esant poreikiui atlikti geriamojo vandens rezervuaro plovimo darbus, atliekamas rezervuaro dezinfekavimas, praplovimas su mikrobiologiniu vandens tyrimu. 

KAM TEIKIAMA?
Naujai prie vandentiekio tinklų besijungiantiems fiziniams ar juridiniams asmenims.
„Vilniaus vandenų“ esamiems fiziniams ir juridiniams klientams, kurie vykdo darbus tinkluose.

PASLAUGOS UŽSAKYMAS
Tai yra vienkartinė paslauga, kuri gali būti užsakoma užpildžius UŽSAKYMO FORMĄ ir pateikus ją el. paštu info@vv.lt, atvykus į KLIENTŲ APTARNAVIMO SKYRIŲ arba užpildžius žemiau esančią formą. Taip pat paslaugą galima užsakyti paskambinus telefonu 19118.
Pateikiant užsakymą klientas turi nurodyti šiuos duomenis:

 • Įmonės pavadinimas
 • Įmonės kodas
 • PVM mokėtojo kodas
 • Įmonės reg. adresas
 • Objekto adresas
 • Telefono numeris
 • El.pašto adresas
 • Vandentiekio vamzdžio ilgį ir diametrą / rezervuaro tūrį

Užsakyme taip pat, būtina nurodyti vandentiekio vamzdžio ilgį ir diametrą / rezervuaro tūrį, kuriam užsakoma paslauga. Jei paslauga užsakoma ne pilnai projekte numatytai trasai, tuomet projektiniame brėžinyje reikalinga nurodyti vandentiekio atkarpos vietą, kuriai užsakoma paslauga.

PASLAUGOS EIGA
Klientui pateikus užsakymą, per 7 d. d. nuo užsakymo gavimo su klientu susisiekiama jo nurodytu telefonu ir suderinama vizito darbams data ir laikas. Atlikus plovimą ir dezinfekavimą surašomas darbų atlikimo aktas bei paimamas vandens mėginys nustatyti, ar vanduo atitinka geriamojo vandens kokybės reikalavimus. Jei tyrimai atitinka reikalavimus, klientui pateikiamas Geriamojo vandens mikrobiologinio tyrimo protokolas. Jei vandens tyrimo mėginys neatitinka reikalavimų, tuomet pakartojamas vamzdyno plovimas ir dezinfekavimas bei pakartotinai paimamas vandens mėginys tyrimui. Už pakartotiną plovimą, dezinfekavimą bei mikrobiologinį tyrimą klientas neapmokestinamas.

PAPILDOMA BENDRA INFORMACIJA
Paslauga atliekama, tik jei yra tinkamos techninės galimybės. Klientas informuojamas, jei nėra galimybės suteikti paslaugos.
Paslauga teikiama tik „Vilniaus vandenų“ aptarnaujamose zonose.
Paslaugą užsakęs klientas privalo užtikrinti patekimą į patalpas ar teritoriją. Taip pat, paruošti darbo vietą (vanduo turi būti uždarytoje padėtyje – bandoma atkarpa turi būti atjungta nuo namo vidaus sistemos).

APMOKĖJIMAS UŽ PASLAUGAS
Po paslaugos suteikimo iki kito mėnesio 10 dienos klientui pateikiamas mokėjimo dokumentas (mokėjimo pranešimas arba PVM sąskaita faktūra), apmokėjimui už paslaugą pagal galiojančius tarifus  kliento nurodytu el. paštu arba paštu.

KAINA
Jeigu atliekamas vandentiekio vamzdyno dezinfekavimas, praplovimas su mikrobiologiniu vandens tyrimu, tuomet paslaugos kainą sudaro: paslaugos kaina (vnt.); kaina pagal vamzdžio diametrą bei ilgį (m) ir sunaudoto vandens kiekis (m3) pagal galiojančius tarifus. Už sunaudotą vandenį klientas apmokestinamas tik tuo atveju, jei jo sunaudota daugiau nei 6m3.

Paslaugos
Kaina
Eur/vnt. be PVM
Kaina
Eur/m be PVM

Dezinfekavimas ir praplovimas kai vamzdžio diametras iki D50

132,23

1,65

Dezinfekavimas ir praplovimas kai vamzdžio diametras iki D110

165,29

2,89

Dezinfekavimas ir praplovimas kai vamzdžio diametras iki D225

206,61

2,89

Dezinfekavimas ir praplovimas kai vamzdžio diametras iki D355

223,14

3,31

Jeigu atliekamas geriamojo vandens rezervuaro dezinfekavimas, praplovimas su mikrobiologiniu vandens tyrimu , tuomet kainą sudaro paslaugos kaina (vnt.), valandinis darbų įkainis ir sunaudoto vandens kaina (m3).

Paslauga
Kaina
Eur/vnt. be PVM
Kaina
Eur/val. be PVM

Rezervuaro dezinfekavimas ir praplovimas

132,23

41,32


Jeigu reikalinga atlikti daugiau negu vieną mikrobiologinį vandens tyrimą (esant keletui atskirų įvadų, ar kai vamzdynas plaunamas ir dezinfekuojamas ruožais), už kiekvieną papildomą mikrobiologinį tyrimą apmokestinama papildomai.


Jeigu vykdant darbus bus panaudotos papildomos medžiagos, medžiagų kaina bus įtraukta į mokėjimo dokumentą.

Prašymą dėl papildomos paslaugos teikimo kviečiame pateikti el. paštu info@vv.lt, skambinant tel. 19118, kreipiantis į artimiausią Klientų aptarnavimo skyrių arba užpildžius žemiau esančią formą.

  Vandentiekio vamzdyno dezinfekavimas ir praplovimas su mikrobiologiniu vandens tyrimu

  Užklausa

  Vardas ir pavardė / įmonės pavadinimas
  Kontaktinis telefonas
  +370
  El. p. adresas
  Objekto adresas, kuriam bus atliekama paslauga
  Jūsų komentaras

  Nurodykite vandentiekio vamzdžio ilgį ir diametrą / geriamojo vandens rezervuaro tūrį, kuriam užsakoma paslauga.