PASLAUGOS APRAŠYMAS
Užpildant vamzdyną vandeniu ir sukeliant jame slėgį, įsitikinama, jog vamzdynas sandarus. Geriamojo vandens rezervuaro sandarumas tikrinamas užpildant jį vandeniu.

KADA TEIKIAMA?

 • Hidraulinis tinklų bandymas privalomas naujai įrengiant ir priduodant infrastruktūrą. Bandymas atliekamas po infrastruktūros įrengimo darbų ir jau prijungus ją prie centralizuoto vandentiekio tinklo. Daugiau informacijos NAMAMS / KAIP TAPTI KLIENTU?
 • Esant poreikiui patikrinti geriamojo vandens rezervuaro sandarumą, atliekamas rezervuaro hidraulinis bandymas. 

KAM TEIKIAMA?
Naujai prie vandentiekio tinklų besijungiantiems fiziniams ar juridiniams asmenims.
„Vilniaus vandenų“ esamiems fiziniams ir juridiniams klientams, kurie vykdo darbus tinkluose.

PASLAUGOS UŽSAKYMAS
Tai yra vienkartinė paslauga, kuri gali būti užsakoma užpildžius UŽSAKYMO FORMĄ ir pateikus ją el. paštu info@vv.lt, atvykus į KLIENTŲ APTARNAVIMO SKYRIŲ arba užpildžius žemiau esančią formą. Taip pat paslaugą galima užsakyti paskambinus telefonu 19118.

Pateikiant užsakymą, klientas turi nurodyti šiuos duomenis:

 • Įmonės pavadinimas
 • Įmonės kodas
 • PVM mokėtojo kodas
 • Įmonės reg. adresas
 • Objekto adresas
 • Telefono numeris
 • El.pašto adresas
 • Vandentiekio vamzdžio ilgį ir diametrą / geriamojo vandens rezervuaro tūrį

Užsakyme būtina nurodyti objekto adresą bei vandentiekio vamzdžio ilgį ir diametrą / geriamojo vandens rezervuaro tūrį, kuriam užsakoma paslauga. Jei paslauga užsakoma ne pilnai projekte numatytai trasai, tuomet projektiniame brėžinyje reikalinga nurodyti vandentiekio atkarpos vietą, kuriai užsakoma paslauga.


PASLAUGOS EIGA
Klientui pateikus užsakymą hidrauliniam bandymui, per 7 d. d. nuo užsakymo gavimo su klientu susisiekiama jo nurodytu telefonu ir suderinama vizito darbams data ir laikas. Atlikus hidraulinį bandymą ir esant teigiamiems rezultatams, surašomas hidraulinio bandymo aktas. Jei vamzdynas, geriamojo vandens rezervuaras neatlaiko hidraulinio bandymo, surašomas defektinis aktas ir klientas informuojamas, jog turi pakartoti hidraulinį bandymą po defektų pašalinimo. Jei reikalingas pakartotinis hidraulinis bandymas, klientas turi pateikti naują prašymą ir jis apmokestinamas kaip naujas užsakymas.

PAPILDOMA BENDRA INFORMACIJA

 • Paslauga atliekama, tik jei yra tinkamos techninės galimybės. Klientas informuojamas, jei nėra galimybės atlikti paslaugos.
 • Paslauga teikiama tik „Vilniaus vandenų“ aptarnaujamose zonose.
 • Paslaugą užsakęs klientas privalo užtikrinti patekimą į patalpas ar teritoriją. Taip pat, paruošti darbo vietą (vanduo turi būti uždarytoje padėtyje – bandoma atkarpa turi būti atjungta nuo namo vidaus sistemos).
 • Už vandentiekio vamzdžiuose, geriamojo vandens rezervuare atsiradusius defektus paslaugos teikimo metu atsako  paslaugos užsakovas.

APMOKĖJIMAS UŽ PASLAUGĄ
Po paslaugos suteikimo iki kito mėnesio 10 dienos klientui pateikiamas mokėjimo dokumentas (mokėjimo pranešimas arba PVM sąskaita faktūra), apmokėjimui už paslaugą pagal galiojančius tarifus  kliento nurodytu el. paštu arba paštu.

KAINA
Jeigu atliekamas vandentiekio vamzdyno hidraulinis bandymas, tuomet paslaugos kainą sudaro: hidraulinio bandymo kaina (vnt.); kaina pagal vamzdžio diametrą ir ilgį (m) ir sunaudoto vandens kiekis (m3.)  pagal galiojančius tarifus. Už sunaudotą vandenį mokama tik tuo atveju, jei jo sunaudota daugiau nei 6m3.

Paslaugos
Kaina
Eur/vnt. be PVM
Kaina
Eur/m be PVM

Hidraulinis bandymas, kai vamzdžio diametras iki D50

107,44

1,24

Hidraulinis bandymas, kai vamzdžio diametras iki D110

115,70

1,65

Hidraulinis bandymas, kai vamzdžio diametras iki D225

132,23

2,07

Hidraulinis bandymas, kai vamzdžio diametras iki D355

165,29

2,89

Jeigu atliekamas geriamojo vandens rezervuaro hidraulinis bandymas, tuomet kainą sudaro hidraulinio bandymo kaina, valandinis darbų įkainis ir sunaudoto vandens kaina (m3).

Paslauga
Kaina
Eur/vnt. be PVM
Kaina
Eur/val. be PVM

Rezervuaro hidraulinis bandymas

74,38

41,32


Jeigu vykdant darbus bus panaudotos papildomos medžiagos, medžiagų kaina bus įtraukta į mokėjimo dokumentą.

Prašymą dėl papildomos paslaugos teikimo kviečiame pateikti el. paštu info@vv.lt, skambinant tel. 19118, kreipiantis į artimiausią Klientų aptarnavimo skyrių arba užpildžius žemiau esančią formą.

  Vandentiekio vamzdyno hidraulinis bandymas

  Užklausa

  Vardas ir pavardė / įmonės pavadinimas
  Kontaktinis telefonas
  +370
  El. p. adresas
  Objekto adresas, kuriam bus atliekama paslauga
  Jūsų komentaras

  Nurodykite vandentiekio vamzdžio ilgį ir diametrą / geriamojo vandens rezervuaro tūrį, kuriam užsakoma paslauga.