Kaip tapti klientu?

Jei pastatas jau YRA PRIJUNGTAS prie Vilniaus miesto vandentiekio ir nuotekų tinklų

Visą informaciją, kokius duomenis ir dokumentus reikia pateikti norint pasirašyti paslaugų teikimo sutartį, rasite skiltyje NAMAMS / SUTARČIŲ SUDARYMAS.Jei pastatą REIKIA PRIJUNGTI prie Vilniaus miesto vandentiekio ir nuotekų tinklų

Interaktyviame žemėlapyje galite pasitikrinti, ar prie Jūsų gyvenamosios vietos yra nutiesti centralizuoti „Vilniaus vandenų“ vandentiekio ir nuotekų tinklai. Esant galimybei prisijungti, vadovaukitės žemiau pateiktais žingsniais, kuriuos praėję tapsite „Vilniaus vandenų“ klientu. 

Kviečiame:

Pateikti prašymą prisijungimo sąlygoms gauti

Užpildyti ir pateikti prašymą prisijungimo sąlygoms gauti galite ČIA.

Dėmesio! Šiuo metu vykdomi prašymo formos atnaujinimo darbai, dėl to per Chrome naršyklę gali nepavykti pateikti užpildyto prašymo. Kviečiame naudoti Internet Explorer arba Microsoft Edge naršykles. Atsiprašome už laikinus nepatogumus. 

 

Taip pat prašymą galite užpildyti atvykę į artimiausią mūsų Klientų aptarnavimo skyrių

Su prašymu reikalingi šie dokumentai (skenuotos / fotografuotos kopijos):

 • žemės sklypo nuosavybės teisę ar kitą valdymo teisę patvirtinantys dokumentai (pageidautina ne senesni kaip 1 metų);
 • žemės nuomos, subnuomos, panaudos sutartis (jei tokia yra, pageidautina ne senesnė kaip 1 metų);
 • sklypo ribų planas (pageidautina ne senesnis kaip 3 metų);
 • pažymėjimas apie Nekilnojamojo turto registre įregistruotus statinius (butus, patalpas) ir teises į juos (pageidautina ne senesnis kaip 1 metų);
 • projektiniai pasiūlymai (jeigu jie buvo rengiami);
 • įgaliojimas projektuotojui atlikti užsakovo veiksmus, apibrėžtus teisės aktuose, reglamentuojančiuose techninių projektų rengimą (jei turite pasirinktą projektuotoją).

Parengti projektą

Pagal prisijungimo sąlygas turite paruošti tinklų statybos projektą, jį suderinti su reikalingomis institucijomis bei gauti jam statybą leidžiantį dokumentą. Statybą leidžiantis dokumentas išduodamas nuotoliniu būdu, naudojantis Lietuvos Respublikos statybos leidimų ir statybos valstybinės priežiūros informacine sistema „INFOSTATYBA“.

Dėl projekto parengimo ir derinimo rekomenduojame kreiptis į bet kurią Jums priimtiną projektavimo įmonę ar laisvai samdomą projektuotoją. Projekto derinimui su „Vilniaus vandenimis“ Jūs arba Jūsų įgaliotas projektuotojas gali registruotis ČIA.

Projektuojant bendro naudojimo vandentiekio ir (ar) nuotekų tinklus arba rekonstruojant „Vilniaus vandenų“ eksploatuojamus tinklus, iki statybą leidžiančio dokumento gavimo dienos su „Vilniaus vandenimis“ būtina pasirašyti sutartį.

    „Vilniaus vandenys“ eksploatuoja tik bendro naudojimo vandentiekio ir (ar) nuotekų tinklus, kurie yra projektuojami valstybinėje žemėje arba privačiuose sklypuose, kuriuose yra išskirtas servitutas, suteikiantis teisę tiesti ir aptarnauti inžinerinius tinklus. „Vilniaus vandenys“ neeksploatuoja nuotekų išvadų bei vandentiekio įvadų (išskyrus vandentiekio įvadus į daugiabučius gyvenamuosius namus, svečių namus).  

    Bendro naudojimo vandentiekio ir nuotekų tinklai perduodami vadovaujantis Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo įstatymo 16 str. 4 d.

Atlikti tinklų statybos darbus

„Vilniaus vandenys“ neatlieka rangos darbų, todėl Jūs turite pasirinkti įmonę, kuri pagal projektą atliks suprojektuotų tinklų įrengimo darbus arba tai galite vykdyti patys. Infrastruktūra turi būti įrengiama ir paruošiama prijungimui pagal prisijungimo sąlygas ir suderintą projektą, todėl rekomenduojame įvertinti darbų mastą ir esant poreikiui kreiptis į Jums priimtiną rangos darbus atliekančią įmonę. Tinklų įrengimą vertina „Vilniaus vandenų“  darbuotojai, juos išsikvietus bendruoju telefonu ne vėliau kaip prieš 5 darbo dienas iki planuojamo vizito laiko.

ATMINTINĖ STATYTOJUI

Atsakomybe

Pasirašyti sutartį

Norint užtikrinti tinkamą ir saugų įrengtų tinklų eksploatavimą, būtina atlikti papildomus darbus.

 • Jums pateikus prašymą prijungti prie tinklų, mūsų darbuotojai pasiūlys Jums vieną iš 5 galimų paslaugų suteikimo variantų bei supažindins su pasiūlymo sąlygomis. Jums tinkamas pasiūlymas parenkamas atsižvelgiant į planuojamą įrengti infrastruktūrą.

 • Poreikį prijungti tinklus galite teikti dar vykdydami rangos darbus, tuomet „Vilniaus vandenys“ pateiks Jums tinkamą pasiūlymą. Dėl tinklų prijungimo objekto savininkas laisva forma gali kreiptis el. paštu info@vv.lt. Kartu su pasiūlymu Jums pateiksime sutartį, todėl jos parengimui prašome užpildyti šiuos rekvizitus:


  Gyventojams

  Būsto savininko vardas, pavardė

  Asmens kodas arba gimimo data

  Korespondencijos siuntimo adresas

  Objekto adresas

  Telefonas

  El. pašto adresas
      
 • Taip pat dėl pasiūlymo pateikimo ir sutarties pasirašymo galite kreiptis atvykę į mūsų Klientų aptarnavimo skyrių Vilniuje adresu Spaudos g. 8-1. „Vilniaus vandenų“ darbuotojai supažindins Jus su sutarties sąlygomis ir atsakys į kylančius klausimus.
 • Jums pateikus prašymą dėl prisijungimo prie tinklų, „Vilniaus vandenys“ gali paprašyti pateikti papildomus dokumentus (prisijungimo sąlygų kopiją, suderinto projekto kopiją, žemės sklypo nuosavybės teisę ar kitų valdymo teisę patvirtinančių dokumentų kopijas, pažymėjimą apie Nekilnojamojo turto registre įregistruotus statinius ir teises į juos kopiją, statybos leidimą arba rašytinio pritarimo projektui kopiją). 
 • Pasirašytą sutartį galite pateikti el. paštu info@vv.lt, paštu arba atvykus į artimiausią Klientų aptarnavimo skyrių.
 • Kviečiame susipažinti – BENDROSIOS SUTARTIES SĄLYGOS

Kviesti „Vilniaus vandenų“ atstovą

Kai kliento tinklų statyba yra užbaigta, „Vilniaus vandenys“ įsipareigoja klientams, pasirašiusiems sutartį, atlikti prijungimo darbus ir suteikti sutartyje numatytas papildomas paslaugas.

Šie darbai vykdomi neužkasus vamzdyno, tad maloniai prašome įrengus tinklus kviesti „Vilniaus vandenų“ atstovą tolimesniems darbams atlikti.

Registruoti specialisto atvykimą darbų atlikimui galite telefonu 1889.

Dėmesio! Atliekant darbus prašome įvertinti, kad specialisto vizito gali reikėti palaukti, todėl jo iškvietimui prašome registruotis ne vėliau kaip prieš 5 darbo dienas iki planuojamo vizito laiko.

Naudotis paslaugomis

Atlikus visus sutartyje numatytus darbus, pasveikinsime tapus klientu!

Kviečiame kiekvieną mėnesį iki paskutinės mėnesio dienos deklaruoti rodmenis ir sumokėti už suteiktas paslaugas. Tai padaryti labai patogu „Vilniaus vandenų“ SAVITARNOS SVETAINĖJE. Kaip naudotis savitarna, rasite GIDE.

Dažniausiai užduodami klausimai

Jei gyvenate vietovėje, kurioje vandentiekio ir nuotekų tinklų plėtra vykdoma panaudojant Europos Sąjungos projektų lėšas, galite pasinaudoti supaprastinta prisijungimo prie centralizuotų tinklų tvarka. Kaip pigiai ir patogiai prisijungti ir ar Jūsų gyvenamoji vieta patenka į tokių projektų sąrašus, žiūrėkite NAMAMS / ES FINANSUOJAMI PROJEKTAI